Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра практичної психології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти»,

 

конференція відбудеться 22 листопада 2019 року на базі Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79-а, кафедра практичної психології).

До участі в конференції запрошуються співробітники інклюзивно-ресурсних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, викладачі освітніх закладів різного рівня, вчені, громадські організації, засоби масової інформації.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та участі у психологічних майстернях.

 

Основні напрямки роботи конференції

  1. Стратегії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.
  2. Професійно-психологічна підготовка суб’єктів інклюзії.
  3. Психодіагностика та психотехнології в інклюзії.
  4. Проектування і прогнозування розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
  5. Медико-психологічні аспекти інклюзії.

Метою конференції є активізація науково-методичних розвідок з проблем інклюзії на різних етапах соціалізації людини.

Форми участі у конференції: очна/заочна; участь у психологічних майстернях; видання тез, наукової статті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези доповідей.

 

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

  1. Технічні вимоги: обсяг – 2-3 сторінки друкованого тексту мовою конференції, у форматі Microsoft Word *.doc або *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 12, набраним через 1 інтервал, абзацний відступ – 1 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см.
  2. Вимоги до структури тез: на першій сторінці у правому верхньому кутку – ініціали й прізвище автора (напівжирний), місто (курсив). Назву тез друкувати по центру великими літерами (шрифт напівжирний). Список літератури до тез подавати не потрібно, а посилання на праці інших авторів робити в тексті за зразком: (Горбачова О.Ю., 2016).

Тези надсилати на inclusion.kdpu@ukr.net до 25.10.2019. В назві файлу з тезами вказати прізвище та ініціали першого автора (Горбачова О.Ю._тези).

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім'я, по батькові.

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Навчальний заклад або місце роботи, посада

 

Напрям конференції, що входить в коло наукових інтересів

зазначити з пропонованого в інформаційному листі переліку

Характер участі у конференції

очна    

     заочна

Контакти

телефон

поштова адреса

електронна адреса

 

Організаційний внесок

Для часткового відшкодування витрат з організації і проведення конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 250 гривень.

Кошти перераховуються:

Номер карки: 5169360006093656 «ПриватБанк», МФО 305299, ОКПО 14360570, рахунок отримувача: 29244825509100. Призначення платежу: поповнення рахунку5169360006093656 Горбачова Ольга Юріївна, 3109318461 з коментарем «Організаційний внесок прізвище учасника за участь у конференції».

 

Подання документів для участі у конференції

Заявку, тези доповіді, а також копію квитанції про оплату названі прізвищем автора, необхідно надіслати на електронну адресу організаційного комітету до 25 жовтня 2019 року.

 

Контакти

Координатори Ольга Горбачова, Оксана Михайленко

т./ф. (056) 440 53 75

         (097) 588 04 08

E-mail: inclusion.kdpu@ukr.net

Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати матеріали, що оформлені з порушенням вимог або подані пізніше встановленого терміну.

Учасники конференції мають можливість надрукувати наукові статті з тематики конференції в науково-методичному журналі та збірнику наукових праць:

  1. Щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 р. 893 (додаток № 6); наказ МОН України від 17.01.2014 р. № 41). Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Cерія КВ № 19047-7837Р від 2012 р.). Журнал входить до наукометричних і реферативних баз даних: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р. Журнал виходить друком чотири рази на рік (10 друк. арк.). Серія «Педагогіка» і «Психологія». ISSN 2309-3935 Веб-сайт видання: http://otr.iod.gov.ua
  2. Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). 682 ПР від 31.07.2014 р.», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31.07.2014 р. Видання входить до наукометричних і реферативних баз даних: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р. Видання виходить друком двічі на рік (10 друк. арк.). Серія «Педагогіка». ISSN 2413-4139.

 

8538

Практична психологія1

Практичний психолог - одна з спеціальностей, яка має величезний попит на ринку праці. Якщо ти обираєш професію, обміркуй можливості працевлаштування та спеціалізацію. Ми створили для тебе інфографіку можливостей спеціальності. Поміркуй, який з напрямків тобі подобається.

Обери рівень фахової підготовки. Можливо, ти  мрієш бути магістром психології, а,  можливо, ти майбутній кандидат психологічних наук.

Отже, перші три курси ти обираєшь спеціалізацію. Яку спеціалізацію можна отримати у нас?

 

практична психологія 2

Зараз студенти 3 курсу в 2019 році обрали спеціалізації сімейного психолога та спеціального психолога. Можливості працевлаштування подивись на слайдах.

psychol 2

 

Але,якщо ти відчуваєшь наснагу науково-дослідної роботи. То на базі кафедри практичної психології є можливість навчання в аспірантурі. psychol 1

психология 3

психология4

Слайд5

Слайд6

Слайд7

#kdpu

 

3194
 15085493 939129982898503 7037053259277209355 n

Спеціальність "Практичний психолог" запрошує тебе на знайомство з професією.
Ти зможеш:
- побачити та відчути, які спеціалізації можна оримати на психолого-педагогічному факультеті;
- продіагностувати свої психологічні особливості та, можливо, виявити в собі талант майбутнього психолога;
- почути та дізнатись, де працює практичний психолог;
- побачити та познайомитись з викладачами.
Ти це здатний зробити за адресою вул. Героїв АТО 79.А, гуманітарний корпус КДПУ, 3 поверх. 
Ми чекаємо на тебе!
#kdpu

15078921 939129899565178 6786714375810366263 n

15094348 939129896231845 7862904314157402065 n

532
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31