img7

Щороку викладачі кафедри філософії Криворізького педагогічного організовують діяльність наукових гуртків різної тематики, напрям яких може змінюватися залежно від факультету та вподобань здобувачів вищої освіти.

img8

Головна мета роботи цих гуртків – поглиблення знань студентів з філософії, підготовка до участі в олімпіаді, надання можливості представити результати своїх досліджень на підсумковій кафедральній конференції та опублікувати їх.

Наукові гуртки працюють за попередньою домовленістю або за графіком консультацій викладача.

img15

Наразі функціонують п’ять тематичних гуртків з філософії, до роботи яких можуть долучитися здобувачі вищої освіти згідно з власними зацікавленнями:

  • «Проблеми онтології, гносеології, етики та естетики, актуальні питання соціальної філософії та історії філософії» (керівник – завідувач кафедри філософії, канд. філос. наук, доц. А. І. Абдула);
  • «Проблеми філософії, філософії освіти, філософії мови» (керівники – канд. філос. наук, доц. Г. А. Балута та асистент кафедри О. Є. Оліфер);
  • «Логіка та критичне мислення у педагогічній діяльності» (керівники – канд. філос. наук, доц Н. П. Козаченко та канд. філос. наук, старший викладач кафедри М. М. Брюховецький);
  • «Соціокультурні та філософські засади формування ідеї рівних прав людини у постіндустріальному суспільстві» (керівник – канд. філос. наук, доц. О. В. Мішалова);
  • «Актуальні питання сучасної філософії. Аналіз оригінальних творів сучасних західних авторів, індивідуальний та груповий переклад філософських творів з англійської та німецької мов» (керівник – канд. філос. наук, доц. О. П. Панафідіна).

img26

«Ми постійно пропонуємо студентам взяти участь у роботі з різних напрямків філософії; гуртківці знайомляться зі здобутками філософії та намагаються запропонувати щось своє. Наші вихованці виступають на студентській конференції зі своїми доповідями; після цього ми збираємося та обговорюємо отримані результати. Загалом до роботи гуртків долучаються найкращі студенти різних факультетів КДПУ, які дійсно цікавляться філософською наукою», – зазначив А. І. Абдула.

За результатами роботи наукових гуртків навесні проводять студентську конференцію та видають збірник студентських робіт «Юнософія», який публікується з 2011 року.

Запрошуємо всіх охочих здобувачів вищої освіти долучатися до наукової діяльності
та обирати гурток відповідно до власних уподобань!
17268
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок