301221 1

Днями представники Криворізького педагогічного долучилися до організації та стали учасниками Digital Humanities Workshop — рецензованого міжнародного семінару, присвяченого проблемам застосування цифрових технологій для вивчення гуманітарних наук у сучасних умовах, коли друковане слово більше не є основним засобом виробництва та поширення знань.

301221 2

Семінар було організовано онлайн за сприяння Київського університету імені Бориса Грінченка. Професор кафедри інформатики та прикладної математики, д-р пед. наук С. О. Семеріков і доцент кафедри інформатики та прикладної математики, канд. пед. наук І. С. Мінтій стали співорганізаторами наукової події. З доповідями виступили представники як провідних українських, так і закордонних університетів: свої наукові результати презентували дослідники з Греції, Швеції, Сербії. Робочою мовою семінару була англійська.

301221 3

Програма семінару передбачала висвітлення здобутків із теоретичних, епістемологічних, методологічних або історичних аспектів цифрових гуманітарних наук; розгляд цифрових підходів та шляхів їх застосування в літературознавчій та лінгвістичній сферах, в археології, архітектурі й історії мистецтва; вивчення цифрової історії та застосування геоінформаційних систем, цифрових підходів у медіа й культурі, цифрових культурних досліджень; обговорення соціальних, культурних і політичних аспектів цифрових гуманітарних наук, проблем відкритої науки, цифрової гуманітарної педагогіки, інфраструктури цифрових досліджень тощо.

301221 4

Доцент кафедри української мови, канд. філол. наук Н. М. Шарманова стала співавтором дослідження «Software for Measuring Linguistic Literacy Rate of Students (Based on Comments Written in Ukrainian)» («Програмне забезпечення для вимірювання рівня мовної грамотності студентів (на основі коментарів, написаних українською мовою)»), приєднавшись до команди фахівців із Національного університету «Львівська політехніка», компанії «Advanced Internet Technologies, Inc.» та Інституту української мови НАН України.

301221 1

Ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, канд. пед. наук Т. Г. Василюк представила результати наукової розвідки «Digital Educational Environment of a Modern University: Theory, Practice and Administration», присвяченої цифровому освітньому середовищу сучасного університету, його теорії, практиці та адмініструванню. Це дослідження виконала команда науково-педагогічних працівників КДПУ: крім Т. Г. Василюк до неї увійшли завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, канд. пед. наук, доц. І. М. Шимко й асистент кафедри І. О. Лисоконь.

301221 5

Матеріали міжнародного семінару будуть опубліковані на платформі ACM Digital Library в межах серії «International Conference Proceedings».

17980
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок