img7

Криворізький педагогічний сприяє вдосконаленню рівня освіти випускників, які володіють сучасними професійними компетенціями та компетентностями. Кафедра початкової освіти психолого-педагогічного факультету здійснює якісну підготовку спеціалістів згідно з концепцією Нової української школи.

img7

Починаючи з 2018 року кафедра початкової освіти працює за програмою та концепцією Нової української школи (НУШ), поступово впроваджуючи зміни до освітньої програми з підготовки здобувачів вищої освіти. Концепція НУШ передбачає, що вчитель сам обирає навчальні матеріали, експериментує, організовує компетентнісне навчання та забезпечує інтегрованість його змісту.

img7

Задля підготовки фахівців, які будуть готові працювати в НУШ, викладачі кафедри постійно вдосконалюють свої знання та здобувають новий досвід: відвідують різноманітні тренінги й заходи, пов’язані з Новою українською школою; долучаються до всеукраїнських і міжнародних проєктів; є спікерами заходу EdCamp Ukraine, створеного для вчителів нової формації; отримують сертифікати на платформі студії онлайн-освіти EdEra; проходять стажування; ведуть онлайн-курси з підготовки вчителів НУШ; залучаються як експерти НУШ. Ця діяльність має сприяти якісній та ґрунтовній підготовці здобувачів вищої освіти, а також можливості передавати набутий досвід майбутнім учителям.

img7

Протягом чотирьох років до освітньої програми було додано спеціальні модулі, повністю перероблено курс «Педагогіка початкової освіти». Нині студенти спеціальності «Початкова освіта» детально вивчають основні концептуальні положення: дитиноцентризм, педагогіку партнерства, освітнє середовище НУШ тощо. Для магістрантів організовані курси «Сучасні технології», які допомагають опанувати цифровий інструментарій НУШ.

img7

Освітня програма передбачає різні типи практик, які студенти повинні пройти протягом навчання. Кожна з них спрямована на розуміння та набуття знань, умінь і навичок роботи в Новій українській школі. Цього року для першокурсників спеціальності «Початкова освіта» впроваджено ознайомчу практику в школі задля того, щоб вони сформували уявлення про організацію навчання в закладі середньої освіти та мали змогу спостерігати за освітнім середовищем, аналізувати навчальні матеріали, підручники, програми НУШ.

img7

«Наразі освітня програма спеціальності «Початкова освіта» повністю адаптована, починаючи з першого курсу. Викладачі кафедри постійно проходять різні тренінги, залучаючи до них і студентів. Наприклад, зараз ми беремо участь у трьох фінських проєктах, які спрямовані на підготовку вчителів початкових класів НУШ та розробку освітніх програм. Наші студенти обізнані із сучасними підходами, новими концепціями, адже ми використовуємо методику «навчання через дію». Вісім років поспіль наші студенти посідають призові місця на конкурсах наукових робіт, адже всі теми присвячені НУШ і мають методичне спрямування. Я вважаю, що якщо викладачі вчасно підвищують кваліфікацію та постійно долучаються до різноманітних заходів, тренінгів тощо, то вони стають гарним прикладом для студентів. Всі новітні розробки ми поклали в основу лекційних, лабораторних і практичних занять. Студенти дуже рано долучаються до роботи; це стає для них мотивацією краще навчатися та професійно вдосконалюватися», – розповіла прес-центру завідувачка кафедри початкової освіти, канд. пед. наук, доц. О. А. Павлик.

img7

Сьогодні кафедра початкової освіти тісно співпрацює з тренерами НУШ, Державною службою якості освіти України, Українським інститутом розвитку освіти та різноманітними міжнародними організаціями.

Бажаємо майбутнім учителям початкової школи успішного оволодіння професійними вміннями та навичками!

17706
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок