36310085 489892708091677 2449131377430364160 n

Криворізький педагогічний університет надає потужну теоретичну і практичну базу знань не тільки студентам, які отримують ступінь бакалавра, а ще й тим, хто бажає підвищити свій ступінь до магістра. Однією із спеціальностей, яку можна здобути на такому освітньому рівні, є спеціальність 011 «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).

При підготовці студентів зі спеціальності 011 «Науки про освіту» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»)  освітнього ступеня «магістр» Криворізький державний педагогічний університет ставить за мету забезпечення якісного змісту освіти, впровадження новітніх освітніх програм, які інтегрують світовий досвід, використання сучасних форм та методів навчання, досягнення науки у сфері педагогіки вищої школи.

Навчання орієнтоване насамперед на потреби молодих викладачів закладів вищої освіти регіону, які не мають базової психолого-педагогічної підготовки. Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

«Завданням підготовки фахівців спеціальності "Педагогіка вищої школи" є забезпечення системи професійно-технічної та вищої освіти висококваліфікованими педагогічними кадрами, здатними на сучасному рівні втілювати в навчально-виховний процес провідну парадигму вищої освіти –  саморозвиток, самоздійснення особистості майбутнього фахівця, компетентного професіонала і духовно-моральної особистості. Професійна діяльність фахівця передбачає вирішення виробничих питань у напрямах організації навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи»,  – наголосила завідувач кафедри педагогіки Т. О. Дороніна.

Викладачі випускової кафедри педагогіки згідно з графіками проводять відкриті заняття, здійснюють взаємовідвідування занять, обговорення робочих програм, планів семінарських занять. Задля вдосконалення освітнього процесу, впровадження сучасних методів навчання, передового педагогічного досвіду, розв’язання методичних проблем, координації дій щодо якісної підготовки фахівців раз на два місяця кожного навчального року проводяться науково-методичні семінари для науково-педагогічних працівників кафедри. Інформація щодо питань, які було обговорено на засідання методичного семінару, розміщується на сайті кафедри (http://kdpu.edu.ua/pedahohiky/zahalna-informatsiia/pro-kafedru.html).

Навчальний процес у Криворізькому державному педагогічному університеті – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти, яка базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, наступності та безперервності.

Навчання передбачає підготовку фахівців із кваліфікацією «Викладач вищого навчального закладу», що дозволяє працювати на таких посадах: асистент, викладач вищого навчального закладу різних рівнів акредитації (технікуми, коледжі, вищі училища, інститути, університети, академії).

До магістратури можуть вступати особи, які мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого профілю. Зарахування на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з педагогіки та іноземної мови.

5259
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31