Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра педагогіки була створена одночасно з відкриттям Криворізького державного педагогічного інституту в 1930 році.

До 1987 року вона існувала як кафедра педагогіки та психології. Із 2018 р. кафедру педагогіки уведено до складу фізико-математичного факультету.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Т. Дороніна.

Відповідно до кадрового розподілу на початок 2019-2020 н.р. на кафедрі працює 1 доктор педагогічних наук, професор (Т. Дороніна), 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів (О. Білоус, Н. Зеленкова, В. Іванова, А. КорольІ. МакаренкоО. ПотапенкоС. Щербина), 1 кандидат педагогічних наук, старший викладач (І. Волощук). Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку діяльність відповідно до загального плану роботи кафедри та університету.

На кафедрі з 1992 р. діє аспірантура.  

Із 2016 р. тут здійснюється підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка).

У 2017 р. на базі кафедри педагогіки було відкрито магістратуру зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація Педагогіка вищої школи).

Викладацький склад кафедри забезпечує профільні дисципліни («Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи») на шести факультетах університету в межах освітніх програм із підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностями; курсу «Сучасні освітні технології та парадигми» (для магістрантів); навчальних курсів, що передбачені навчальними планами підготовки магістрів із спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта) та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспірантура).

У 2015 році кафедрою педагогіки було започатковано видання двох наукових часописів: «Педагогічне Криворіжжя» та «Гендерна парадигма освітнього простору».

Наукові теми кафедри:

Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу в навчально-виховному процесі (0119U102730) (керівник: д-р пед. наук, професор Т. Дороніна).

Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти (0119U102693) (керівник: канд. пед. наук, доцент С. Щербина).

кп 2013 кп 2014

 Сторінка кафедри педагогіки КДПУ в соціальній мережі фейсбук: https://www.facebook.com/kaf.ped.KDPU/

384
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30