Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

 2000, жовтень - започаткована робота кафедри історії України, відповідно до наказу по Криворізькому державному педагогічному університету  від 12 вересня 2000 р.. Зав.кафедрою - д.п.н., проф. В.О.Комаров

До першого складу кафедри увійшли:

кандидати історичних наук, доценти

                                                  Анатолій Васильович Дольчук

                                                  Аніслав Антонович Матрос

                                                  Валентина Олексіївна Шайкан

кандидат філософських наук, доцент

                                                  Володимир Юрійович Скороход

кандидат історичних наук

                                                   Наталія Анатоліївна Печеніна

Викладачі:

                     Галина Андріївна Богатирьова; Олег Петрович Батрак

Асистенти:

                    Лілія Віталіївна Задорожна, Ірина Євгеніївна Бугайова, Галина Павлівна Поліщук, Ірина Миколаївна Власенко.

2001, жовтень - відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Україна минуле  і сучасність», ініційована кафедрою історії України.

2002 рік

 - кафедра історії України, в якості провідної та випускової, входить до складу новоствореного історичного факультету;

 - відкриття аспірантури зі спеціальності 07.00.01. - історія України.

2005 рік - після закінчення аспірантури Криворізького державного педагогічного університету асистент Л.В.Задорожна успішно захищає дисертацію (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров)  на здобуття наукового ступеню «кандидат педагогічних наук»  

2006 рік  - дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» захистила Н.М.Товстоляк (наук.кер.: к.і.н., доцент О.І. Кожухар )

2007 рік

Січень -  викладацький склад кафедри поповнюється першим доктором історичних наук - В.О.Шайкан

Березень - зав.кафедрою історії України КДПУ призначено д.і.н., доцента  В.О.Шайкан

Вересень - ст.викладачу кафедри Г.А.Богатирьовій присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук  за результатами захисту дисертації (наук.кер.: д.п.н., проф. В.С.Пікельна)

   - починає працювати Г.М.Ніколайченко - перший,  у штаті кафедри,  кандидат юридичних наук

2008 рік  - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом історичних наук - А.В.Тарасовим (наук.кер.: проф., д.і.н. В.Й.Борисенко), який першим з числа випускників історичного факультету Криворізького державного педагогічного університету здобув науковий ступінь.

2010 рік

березень - захист дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат педагогічних наук» Поліщук Г.П. (наук.кер.: проф., д.п.н. В.О.Комаров) 

вересень - участь кафедри у спільному масштабному проекті Інституту історії України НАНУ, Асоціації істориків Другої світової війни, кафедри історії та українознавства КТУ, КЕІ КНЕУ - II-й Міжнародній науковій конференції (формат круглого столу) «Україна в добу окупації 1941-1944 рр.».

 2011 рік

квітень - кафедрою започатковується проведення Всеукраїнської наукової конференції «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

жовтень - захист випускником істфаку, аспірантом кафедри історії України Р.П. Шляхтичем дисертації на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук» (наук.кер.: проф., д.і.н. В.О.Шайкан).

2012 рік

січень - призначення доцента кафедри історії України, к. і. н. А.В. Тарасова на посаду декана історичного факультету

червень - започатковано проходження студентами історичного факультету Історико-краєзнавчої практики (кер.: доц. Н.М. Товстоляк, доц.Г.М.Ніколайченко)  як альтернатива раніше діючої археологічної   практики.

жовтень - відбулася ІІ-га Всеукраїнська наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

2013 рік, квітень - викладацький склад кафедри історії України поповнюється новим кандидатом юридичних наук за результатом захисту дисертації Шустровою К. В. (наук. кер.: к.юр.н., доцент О.Г.Комісаров)

2014 рік

 березень -     кафедра історії України ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут стає базовою у 2014-2016 рр. для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з історії України у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23 грудня 2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади».

квітень – к.і.н., доцент А.В.Тарасов пройшов освітній курс в рамках семінарів Міжнародної школи вивчення Голокосту (Yad Vashem, Ізраїль)

жовтень - ІІІ-тя Регіональна наукова конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті».

  • к.і.н., доцентом А.В.Тарасовим проведені заняття зі старшокласниками гімназії (Gymnasium-St.-Franziskus-Schule) у м. Ольпе (земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина) на тему: «Nation and nation building»;
  • к.і.н. Р.П.Шляхтич пройшов освітній курс в рамках семінарів Міжнародної школи вивчення Голокосту (Yad Vashem, Ізраїль)

2015 рік

квітень -  відбувся успішний захист доцентом Н.Р.Романець дисертації на здобуття наукового ступеню «доктор історичних наук» (наук.конс.: д.і.н., проф. Іваненко В.В.)

                - започатковано проведення Історико-краєзнавчих читань «Криворіжжя: погляд у минуле...»

вересень – д.і.н. Н.Р. Романець здобуто дослідницький грант Канадського Інституту Українських Студій Альбертського Університету

листопад - у відповідності до вимог МОН України кафедра, як така, що забезпечує викладання переважної більшості дисциплін правознавчого циклу перейменовується у кафедру історії України та правознавства

2016 рік

вересень – завідувачем кафедри обрано к.і.н., доцента Н.А. Печеніну;

жовтень – к.і.н. Р.П. Шляхтич визнаний стипендіатом Кабінету Міністрів України у відповідності  до Постанови Президії Комітету з Державних премій України  в галузі науки і техніки  від 10 жовтня 2016 р..

                 – відбулось перше засідання дискусійного клубу «Агора», зорганізованого за ініціативи к.і.н., доц.Н.А. Печеніної.

2017 рік

березень

  • за ініціативи к.і.н., доцента Н.А. Печеніної започатковано роботу клубу історичної реконструкції 
  • кафедра стає базовою для проведення моніторінгового тестування з історії України

жовтень – викладачами кафедри ініційовано проведення семінару для вчителів історії та правознавства міста   «Партнерство в системі «школа – ВНЗ/ЗВО» у період реформування освітньої галузі» 

листопад – кафедра історії України та правознавства стає ініціатором та  співорганізатором проведення  Студентського Турніру (для сп. «Історія») та Олімпіадного квесту з історії для школярів шкіл міста та Криворізького району

2018 рік

січень – к.і.н., доцент Н.А Печеніна та  к.і.н. Р.П. Шляхтич увійшли до складу оргкомітету з відзначення 120-тої річниці від дня народження одного з провідників повстанського руху на Криворіжжі, Головного отамана Холодного Яру Костя Пестушка (Степового-Блакитного);

червень – відновлена виїзна польова археологічна практика для студентів сп. "Історія"

вересень – професором кафедри, д.і.н. Н.Р.Романець підписано договір про участь в реалізації гранту Українського культурного фонду, наданого для виконання проекту "Геоінформаційна система місць масового поховання жертв Голодомору-геноциду" на замовлення Національного музею «Меморіал  жертв Голодомору». 

вересень-листопад – робота к.і.н. Р.П. Шляхтича у фондах архіву дослідницького центру Yahad-In Unum в Сент-Уені (Париж, Франція).

2019 рік

березень – к.і.н. Р.П. Шляхтича введено до складу Регіональної комісії з реабілітації при Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

травень – за ініціативи та в результаті проведеної кафедрою роботи, між КДПУ та Інститутом археології НАН України було укладено договір про співпрацю, а саме участь студентів сп. «Історія» у роботі Скіфської Правобережної археологічної експедиції

листопад

  •  викладачами правознавчих дисциплін кафедри, в рамках традиційного щорічного Тижня права, започатковано проведення студентської науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання вивчення правознавства: історико-правова ретроспектива та сьогодення»;
  • відбувся 1-й Історичний турнір для студентів неісторичних спеціальностей

2020 рік – триває робота науковців (д.і.н. Н.Р.Романець, к.і.н. Р.П.Шляхтича, к.і.н. Н.А.Печеніної), співробітника (В.А.Фінічевої), магістра (О.О.Коротаєва) кафедри в реалізації Державної програми по створенню науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Дніпропетровська область».

  Склад кафедри на 2018 рікКафедра ИУ

180
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша