Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

BEVZ G P001Фізико-математичний факультет відкрито одночасно із заснуванням Криворізького державного педагогічного інституту у 1930 році. 

У 1938-1941 роках факультет очолював Б. М. Яхнін, у повоєнні роки – С. Я. Красніцький, М. П. Хорошко, І. С. Радченко, Я. С. Комісаров.

15 років з 1982 до 1997 р. деканом ФМФ була кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Уткіна, а з 1997 р. до 2000 р. факультет очолив доктор фізико-математичних наук В. М. Соловйов.

У 2000–2005 рр. деканом фізико-математичного факультету КДПУ був кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський. У 2005-2013 рр. декан факультету – кандидат фізико-математичних наук, доцент В. М. Кадченко. З 2013 і донині факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Віхрова.

 

На фото зліва направо нижній ряд: Л. І. Діброва, Г. П. Бевз, Н. В. Богатинська;
верхній ряд: Т. П. Ніколаєва, Л. Ф. Мільчуцька, Л. О. Черних, І. Ф. Сафір, С. Ф. Максименко, Л. С. Наришкіна.


Із самого початку на факультеті існувало дві кафедри – фізики та математики. Відомо, що в 1945-1947 роках завідуючим кафедрою математики був кандидат наук, доцент А. А. Марков.

У роки післявоєнної відбудови завідувачем кафедри математики був Ф. К. Косик, а протягом 1961–1972 рр. – Б. М. Яхнін. У 1972 р. з кафедри математики виокремилась кафедра математичного аналізу. З 1972 до 1982 р. та у 1992–1994 рр. кафедру математичного аналізу очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент О. І. Половина, а з 1982 до 1992 р. – кандидат технічних наук, доцент П. І.Ульшин.

Завідувачем кафедри математики з 1972 до 1976 р. був кандидат педагогічних наук, доцент Б. Г. Друзь, у 1976–1982 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент С. В. Уткіна. З 1982 до 1990 р. кафедру математики очолював кандидат педагогічних наук, доцент А. Л. Жохов, а у період до 1994 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Черних.

Наймолодша кафедра факультету – кафедра інформатики та прикладної математики виокремилася з кафедр математики та фізики. З моменту її заснування 1992 р. кафедру  очолював доктор фізико-математичних наук В.М. Соловйов.

У 1994 р. кафедри математичного аналізу та математики було об’єднано під керівництвом доктора фізико-математичних наук О. І. Олейнікова.

У 1997–2011 рр. завідувачем кафедри математики Криворізького державного педагогічного інституту/університету став кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський.

2011 р. кафедру математики перейменовано у кафедру математики та методики її навчання. З цього часу і донині завідувач кафедри математики та методики її навчання – кандидат технічних наук, професор В. В. Корольський.


Основні напрямки наукової роботи кафедри математики (2000-й рік):

 1. Математичні моделі і методи гетерогенної пружності (керівник – доктор фізико-математичних наук Олександр Іванович Олейніков);
 2. Методи оптимізації навчання аналізу, геометрії та вищої математики (керівник – професор В.В. Корольський);
 3. Розробка методичної системи підготовки майбутніх вчителів математики до роботи в умовах гуманітаризації освіти (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Черних).

Тривалий час на кафедрі математики працювали (поряд вказано роки роботи):

Басиста Діна Прокопівна, доцент, 1953-1985 рр.

Богатинська Наталя Володимирівна, доцент, 1978-2015 рр.

Васильченко Володимир Григорович, старший викладач, 1953-1986 рр.

Гудименко Микола Михайлович

Діброва Любов Іванівна

Жохов А. Л.

Капіносов Анатолій Миколайович, канд. пед. наук, доцент, 2005-2017.

Карпенко Любов Олександрівна, старший викладач, 1963-2000 рр.

Корольська Людмила Романівна, старший викладач, 2002-2015 рр.

Кошеленко Тамара Олександрівна, старший викладач, 1953-1983 рр.

Лемешенко Надія Іванівна, асистент, 1969-2003 рр.

Лозовська Валентина Василівна

Максименко Світлана Федорівна, асистент, 1967-1981 рр.

Малашко Іван Павлович, канд. педагогічних наук, доцент, 1958-1978.

Митько Лариса Афанасівна, старший викладач, 1955-1976 рр.

Наришкіна Лариса Сергіївна, доцент, 1967-1996 рр.

Олейніков Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук

Петров Володимир Володимирович, старший викладач, 1986-2012 рр.

Половина Олександр Іванович, канд. ф.-м. наук, доцент, 1972-1998 рр.

Поплавська (Судомка) Валентина Порфирівна

Рашевський Микола Олександрович, канд. ф.-м. наук.

Сафір Інна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 1973-1989.

Соловйов Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Темченко Валентина Максимівна

Ульшин Петро Іванович, канд. т. наук, доцент, 1966-2014 рр.

Уткіна Світлана Василівна, канд. педагогічн. наук, доцент, 1955-1997.

Хорошко Микола Петрович, канд. ф.-м. наук, доцент, 1953-1979 рр.

Шевцова Галина Марківна

Яковенко Лідія Яківна, старший викладач, 1953-1983 рр.

Яхнін Борис Михайлович, канд. ф.-м. наук, доцент,1936-1992 рр.


При написанні довідки з історії кафедри використано матеріали публікації В. М. Соловйова.

Соловйов В.М. Фізико-математичному факультету – 70 років / В. М. Соловйов // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в природничих науках : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2000. – С. 3-6.


istorijamatem1

1989 рік. 80-річчя Яхніна Бориса Михайловича

3-й ряд (зліва направо): Половина Олександр Іванович; Ульшин Петро Іванович; Хорошко Микола Петрович; Гудименко Микола Михайлович; Філіппенко Віктор Гнатович

Середній ряд (зліва направо): Лемешенко Надія Іванівна; Басиста Діна Прокопівна; Шевцова Галина Марківна; Лозовска Валентина Василівна (ст. лаборант); Половина Галина Петрівна; Богатинська Наталія Володимирівна

1-й ряд (зліва направо): Діброва Любов Іванівна; Цимбал Світлана Володимирівна; Кошеленко Тамара Олександрівна; Яхнін Борис Михайлович; Черних Лариса Олександрівна; Максименко Світлана Федорівна


>

Бевз Григорій Петрович закінчив в 1952 р. Криворізький педагогічний інститут (з відзнакою).  Після закінчення аспірантури у 1957 р. його направили на роботу старшим викладачем у Криворізький педагогічний інститут. Успішно захистивши в 1961 р. дисертацію на тему «Доведення в шкільному курсі алгебри», отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук і почав працювати на кафедрі елементарної математики та методики математики в Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького.

Г. П. Бевз — автор понад 200 наукових праць, з яких близько півсотні підручників і навчальних посібників. За підручником «Методика викладання математики» навчалися протягом чверті століття всі майбутні учителі математики України. 


istorijamatem2

 Фото співробітників кафедри математики КДПУ, жовтень 2009

istorijamatem3

Склад кафедри математики та методики її навчання (грудень 2013 р.)

Сидять (зліва направо):

 1. 1.     Дереза Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 2. 2.     Шиперко Світлана Геннадіївна – старший викладач;
 3. 3.     Лов’янова Ірина Василівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 4. 4.    Корольський Володимир Вікторович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри;
 5. 5.     Армаш Тетяна Сергіївна – асистент;
 6. 6.     Величко Оксана Іванівна – старший лаборант;

Стоять (зліва направо):

 1. 7.     Капіносов Анатолій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 2. 8.     Богатинська Наталія Володимирівна – старший викладач;
 3. 9.     Черних Лариса Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. 10.   Віхрова Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету;
 5. 11.   Бобилєв Дмитро Євгенович – старший викладач;
 6. 12.   Корольська Людмила Романівна – старший викладач;
 7. 13.   Крамаренко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 8. 14.   Білоусова Галина Миколаївна – старший викладач;
 9. 15.   Ульшин Петро Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Ветерани кафедри

 

bogatynskanv korolskalr ulschynpi  

 Доцент

Наталя Володимирівна Богатинська,

працювала 1978-2015

 Старший викладач

Людмила Романівна Корольська,

працювала 2002-2015

 Доцент, к. техн. н.

Петро Іванович Ульшин,

працював до 2015 р.

 
 Utkina S V 1  Tschernich L O    

 Доцент

Уткіна Світлана Василівна,

працювала до 2004 р.

 Черних Лариса Олександрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент;
доцент кафедри математики та методики її навчання
працювала в університеті з 1978 до 2023 року

   
 polovinaoi20170125  Kapinosov A M    

Доцент

Половина Олександр Іванович

 Доцент, кандидат педагогічних наук

Капіносов Анатолій Миколайович

1953-3.06.2017

   
       

 

229
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31