Каневська
Ольга Борисівна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури
Навчальні дисципліни"Практикум і культура мовлення", "Сучасна російськка літературна мова", "Стилістика російської мови!, "Поетика художнього тексту", "Лінгвістика тексту"
Наукові інтересиЛінгвопоетика, лінгвокультурологія, методика російської мови як іноземної
Контактна інформація:
Службова адресам. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, КДПУ
Службовий e-mailo.b.kanevska@gmail.com
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 4050551
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність


1983-1987 рр.Криворізький державний педагогічний інститут
Спеціальність: Російська мова та література. Кваліфікація: вчитель російської мови та літератури
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1997 р.Луганськ, спеціалізована вчена рада К 18.03.01 Луганського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України
«Виховання особистості на засадах морально-християнських цінностей в Україні (XVI – перша половина XVIII століття)», за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, номер диплома КН № 013450.
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
З 1988 року працює в Криворізькому державному педагогічному інституті (зараз - Криворізькому державному педагогічному університет) дониніасистент кафедри російської мови (16.12.88 – 25.01.90 рр.); асистент кафедри російської мови за конкурсом (25.01.90 – 31.08.93рр.); асистент кафедри російської мови (02.09.1996 – 01.10.1997 рр.); старший викладач кафедри російської мови (01.10.97 – 01.04.99); доцент кафедри російської мови (01.04.99 – 01.10.1999); доцент кафедри російської філології та зарубіжної літератури (01.10.1999 - донині).
афе
Наукова бібліометрія:
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 22-23 квітня 2013 р.VI Міжнародна наукова конференція
«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках»
Особенности стиля произведений М. М. Жванецкого
Херсон, ХДУ, 12-15 вересня 2013 р. ІІІ Міжнародна наукова конференція
«Русистика сегодня: интра- и экстралингвистические проблемы»
Своеобразие художественной картины мира Всеволода Гаршина
Ялта, РВВ КГУ, 2013 р.Міжвуз. наук.-практ. конференція
Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
Природа комического в поэтике Саши Чёрного
31 октября 2012, Таганрог, Центр научной мыслиVII Международная научно-практическая конференция
«Лингвистика в современном мире»
Поэтика романа К. Вагинова «Козлиная песнь»: лингвостилистический аспект
Київський університет ім. Бориса Гринченка, 6-7 квітня 2012 р.Всеукраїнська наукова конференція
«Літературний процес: структурно-семіотичні площини»
Языковые средства создания колорита эпохи в романе М. Семёновой «Волкодав»
Ялта, РВВ КГУ, 2012 р.Міжвуз. наук.-практ. конференція
Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
Отражение ценностных категорий в поэтической речи М.Ю.Лермонтова: аксиологический аспект
Севастополь, 2012 р.Міжнародна
IV международные севастопольские кирилло-мефодиевские чтения
Дидактические возможности использования лингвостилистического анализа художественного текста на уроках русского языка
Державний науковий заклад «Інститут мови і літератури імені Якуба Коласа і Янки Купали Національної академії наук Білорусії», м. Мінськ, 17-18 вересня 2012 р.Міжнародна
Науково-теоретична конференція «Максим Танк у контексті слов’янських літератур», посвяченої 100 річниці з народження академіка НАН Білорусії, народного поета, лауреата Ленінської премії СРСР і Державних премій СРСР і БРСР Максима Танка
Эмотивность как черта поэтики М. Щербакова
11 квітня 2012 р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.Міжвузівська науково-практична конференція
„Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі”
Тематичні групи нової лексики сфери Інтернету в англійській мові
6-7 квітня 2012 р., Київський університет ім. Бориса ГринченкаВсеукраїнська
«Літературний процес: структурно-семіотичні площини»
Гра на уроках української та зарубіжної літератур як прийом формування в учнів умінь аналізувати художній текст
3-4 апреля 2012 г., Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. СковородыXIV Международная конференция по актуальным проблемам семантических исследований
«Художественный текст в разных лингвистических парадигмах»
Специфические черты поэтики А. Грина: ономастическое пространство и интертекстуальность
Кривий Ріг, КПІ, кафедра німецької мови; 27 квітня 2012 року ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція
"Україна-Німеччина: етнокультурні лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи"
Еволюція образу лиса в творах І. Франка "Фарбований Лис", "Лис Микита" та Й. Гете "Райнеке-Лис"
Кривий Ріг, Криворізький технічний університет, 15 березня 2011 р.Міжвузівська науково-методична конференція
«Лінгвістичні студії»
Особенности терминологического поля «менеджмент» в современном русском языке; Особенности лексики Интернета
Запорожье, Запорожский национальный университет, 11-13 мая 2011 г.ІІ Всеукраинская научная конференция
«Русская словесная культура: тенденции развития и проблемы преподавания в современных условиях»
Виды работы на уроках русского языка, совершенствующие культуру речи и поведения учащихся
Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 7-8 апреля 2011 г.V Международная научная конференция
«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках»
Словотворчество как прием в поэтической речи Дм. Ревякина
13-14 жовтня 2017 р. Росія, Улан-Уде, ФДБОУ ВО «Бурятський державний університет»Міжнародна науково-практична конференція
«Російська філологія: погляд із регіону (до 85-річчя від дня утворення кафедри російської мови і загального та історичного мовознавства і кафедри російської і зарубіжної літератури БДУ)»
Языковая репрезентация категории «время» в поэтической картине мира А. Ахматовой
19–20 жовтня 2017 р. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаМіжнародна наукова конференція
«Ідеї Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: традиції і новаторство»
Лингвопоэтические особенности портрета в прозе Л. Улицкой (на материале романа «Медея и ее дети»)
30 березня 2017 р. – Україна – Росія, Мелітополь – СевєродвинськV Міжнародний науково-практичний заочний семінар
«Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»
Лингвопоэтические особенности портрета в художественной картине мира Д. Рубинной (на материале романа «Почерк Леонардо»)
06–07 квітня 2017 р. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ДніпроVIІI Міжнародна наукова конференція
«Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах»
Концепт Любовь в поэтической картине мира М. Щербакова
28-29 червня 2017 р. – Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, ПольщаXIX Міжнародна слов’янська конференція
«Польсько-східнослов’янські мовні, літературні і культурні контакти»
Окказиональный ономастикон цикла Дм. Емца о Тане Гроттер как лингвокультурный феномен
Від 1 червня по 1 липня 2017 р. – Гуманітарний інститут філії ФДАОУ ВПО «Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова» в м. Севєродвинську, Росія. – Інтернет-формат. VIII Міжнародна наукова конференція
«Проблеми концептуалізації дійсності і моделювання мовної картини світу»
Особенности художественной картины мира В. Дудинцева (на материале романа «Белые одежды»)
6-7 жовтня 2017 року. – Херсонський державний університет, Херсон.Міжнародна науково-практична конференція
«Лінгвістика ХХ століття: здобутки та перспективи»

м. Уфа, Башкирський державний університет, Росія,8-9 грудня 2016 р. III Международная научно-практическая конференция
«Славянские этносы, языки и культуры в современном мире», посвящённая памяти профессора Леонида Михайловича Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной
«Моральный кодекс» делового человека (труженика) в русских и украинских паремиях
Кривий Ріг, КДПУ, 26-27 квітня 2018 рокуВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми філології та методики викладання мов»
Особенности характеристики речи персонажей в рассказах В. М. Шукшина
18-20 травня 2016 року у м. Львові на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також в Католицькому університеті ім. Яна Павла ІІ в місті Люблін (Республіка Польща)ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»
Аксиологический аспект изучения трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства
31 березня 2016 року на кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України»,
Работа с текстами глянцевых журналов как средство аккультурации иностранных студентов
14-15 квітня 2016 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди XVІ Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем лінгвістичних досліджень
«Семантика мовних одиниць»
«Каменные образы» в индивидуально-авторской картине мира П. П. Бажова
Ланьчжоуський політехнічний університет (Китайська народна республіка, м. Ланьчжоу),18 квітня 2016 рокуМіжнародна
Китайсько-український інтернет-семінар «Мова. Література. Історія. Культура. Проблеми вивчення та викладання»
Художественные концепты РОДИНА и ЧУЖБИНА в концептосфере Ивана Бунина
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 23-25 апреля 2015 года, Санкт-Петербург, РоссияМеждународная научно-практическая конференция
«Человек. Коммуникация. Культура»: Социокультурные процессы в современном мире: вызовы и перспективы
Концепт «природа» в индивидуально-авторской картине мира В. Распутина
Днепропетровск, ДНУ им. Олеся Гончара, 02–04 апреля 2015 г.VII Международная научная конференция
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках
Концепт ТВОРЧЕСТВО в поэтическом мире Н. Матвеевой
Херсон, ХГУ, 23-24 мая 2015 г.Всекураїнська
Научно-практическая конференция «К истокам славянской культуры», посвященная Дню славянской письменности
Своеобразие языковых средств создания комизма в пьесах-сказках Е.Шварца
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017 р.Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Слов’янські мови і літератури (в тому числі російська мова і література)»
ІІІ
Концепт творчество в поэтической картине мира Булата Окуджавы
Прихожа Т.
ІІІ місце
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30