Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет
 • №  з/п 

  Назва теми

  Доповідач

  Термін

   1 Концепція і програма діяльності аспірантури і наукової школи професор Мірошник З.М.

  НМС*, Вересень, 2020р.

  2

  Методологія академічної доброчесності в науковій роботі викладачів і студентів («Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у роботах здобувачів вищої освіти КДПУ»)

  професор Мірошник З.М.

  доцент Шестопалова О.П.

  доцент Остапчук О.Є.

  НМС 2018-2021

      3 

  Підготовка статті до публікації в Scopus

  доцент Великодна М.С.

  НМС 2019-2021

     4 

  Нозологiчна та феноменологiчна парадигми в клiнiко-психологiчнiй дiагностицi особистостi: переваги та недолiки

  доцент Чаркіна О.А.

  НМС 2019-2021

  6.     

   Особистісна зрілість: сутність, структура модель розвитку

   доцент Шаповал І.М.

  НМС 2019-2021

  7  

  Міжнародна академічна мобільність в дослідницькій діяльності: стажування та обміни

  доцент Бондар К.М.

  НМС 2018-2021

  8 Досвід та перспектива написання проектів соціального спрямування доцент Бондар К.М.

  Регіональний науково-практичний семінар молодих учених

  24.02.2021

  9    

  Психічне здоров'я молоді: виклики та проблеми 

  ст.викл.Сошина Ю.М.

  НМС 2020-2021

  10 Етика в психологічних дослідженнях: законодавство та преценденти

  доцент Шестопалова О.П.

  доцент Бондар К.М.

  НМС 2019-2021
  11. Особистiснi детермiнанти кар'€рноi' орi€нтованостi сучасноi' жiнки доцент Чаркіна О.А. НМС 2018-2021

  * НМС – Науково-методичний семінар

  * ЗНПКВА – Звітна науково-практична конференція викладачів та аспірантів


 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

  кафедри практичної психології

  2020-2021 н.р.

  № з/п

  Теми

  Виконавці

  Строк проведення

  1.        

  Концепція і програма діяльності аспірантури і наукової школи.

  Мірошник З.М.,проф.;

  Вересень, 2020р.

  2.        

  Стратегія і досвід міжнародної співпраці у сфері освіти і психологічної практики (МОН України, КДПУ)

  Бондар К.М.,

  доц.

  3.        

  Методологія академічної доброчесності в науковій роботі викладачів і студентів («Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у роботах здобувачів вищої освіти КДПУ»)

  Мірошник З.М.,проф.;

  Остапчук О.Є., доц.

  Жовтень,

  2020 р.

  4.        

  Комунікативна компетентнсть як фактор набуття професійної компетентності майбутнього психолога

  Свірська Ж.М.

  Жовтень, 2020

  5.        

  Емпіричне дослідження взаємозв’язку особистісної зрілості та прогностичної компетентності майбутніх практичних психологів.

  Бондар К.М.,доц; Шестопалова О.П., доц.

  Листопад. 2020

  6.        

  Когнітивний аналіз рефлексивно-рольової поведінки студента-психолога в аспекті соціальної зрілості.

  Доцент

  Гапоненко Л.О.

  Грудень. 2020

  7.        

  Каталог фахових психологічних видань (категорії А і Б)

  Шило О.С.

  Січень, 2021

  8.        

  Психологічні особливості особистісної зрілості студентів-психологів

  Ст.викл.

  Сошина Ю.М.,

  Лютий, 2021

  9.        

  Роль як ресурс успішної комунікації в інклюзивному просторі

  Горбачова О.Ю.

  Березень, 2021

  10.     

  Особливості організації емпіричного дослідження

  Доцент

  Шаповал І.М.

  Квітень 2021

  11.     

  Психологічні механізми нудьги та інформаційної залежності

  Аспірантка Кузіна Є.С.

  12.     

  Якісні і кількісні методи фундаментальних і прикладних досліджень у психології

  Доцент

  Остапчук О.Є.

  Травень. 2021

  13.     

  Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом

  Аспірантка Давоян Є.Е.

15529
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31