Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

03 лютого 2022 року відбулась Вчена рада психолого-педагогічного факультету, на якій обговорювалося питання щодо впорядкування рубрик і матеріалів на веб-сторінках кафедр з метою детального висвітлення наукових та інших здобутків професорсько-викладацького складу і здобувачів ВО різного рівня.

Так, зокрема, доцентка кафедри практичної психології Катерина Бондар прозвітувала про стан наповнення веб-сторінки кафедри і якість презентації спеціальності 053 Психологія.   

clipboard image e5f0c88e9f80698b

18323

Шановні здобувачі освіти, просимо Вас долучитися до обговорення особливостей освітньої програми за спеціальністю «Психологія».

Пропоновані  Google Форми міститять відкриті питання або запропоновані варіанти відповідей. Просимо Вас дати відверті відповіді на запитання анкети, що дозволять отримати необхідну інформацію задля підвищення якості освітнього процесу. Надайте відповіді на запитання. Після завершення анкетування натисніть «відправити».

Дякуємо за співпрацю!


120962255 333720837703626 7789139724293239972 n

Анкета «Контроль знань: зрозумілість, об’єктивність, ефективність»

 

посилання 

Анкета підвищення якості освітнього процесу

 

посилання

Анкета для опитування випускників  для  удосконалення системи якості освіти в КДПУ (психолого-педагогічний факультет, спеціальність «Психологія») 

 

посилання 

Анкета "Викладач очима аспірантів/студентів"

 

 посилання

Анкета оцінювання якості викладання навчальних дисциплін

 

 посилання

Анкета «Аспірант/студент-психолог: мотивація учбова і професійна»

 

посилання

Анкета "Академічна доброчесність"

 

посилання
14174

120962255 333720837703626 7789139724293239972 nМи би хотіли запросити Вас, як роботодавців, оцінити зміст та якість надання освітніх послуг, рівень підготовки магістрів-психологів (посилання на гугл-форму).  


Висловлені Вами побажання будуть використані для покращення якості освітніх послуг, що надаються Криворізьким державним педагогічним університетом, і, зокрема, кафедрою практичної психології. 

Дякуємо за співпрацю! 

З повагою, колектив кафедри практичної психології.

14172

 

Ми хотіли би запросити Вас, як роботодавців, оцінити зміст та якість надання освітніх послуг, рівень підготовки бакалаврів-психологів (посилання на гугл-форму).  

Висловлені Вами побажання буд120962255 333720837703626 7789139724293239972 nуть використані для покращення якості освітніх послуг, що надаються Криворізьким державним педагогічним університетом, і, зокрема, кафедрою практичної психології. 


Дякуємо за співпрацю! 


 З повагою, колектив кафедри практичної психології

14171

Шановний студенте!


Просимо Вас дати відверті відповіді на запитання анкети, що дозволять отримати необхідну інформацію задля підвищення якості освітнього процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті (на психолого-педагогічному факультеті)


 

Анкета «Студент-психолог: мотивація учбова і професійна»  посилання 
Анкета «Контроль знань студентів: зрозумілість, об’єктивність, ефективність»   посилання
Анкета опитування випускників-бакалаврів  посилання
Анкета "Викладач очима студентів"  посилання
14162

120962255 333720837703626 7789139724293239972 n

 

 

Структура дистанційного навчання 
Графік та посилання на матеріали для студентів спеціальності "Практична психологія"
Графік та посилання на матеріали для студентів ПНП, БП, ДВП, УПФ, СП (додаткової спеціальності "Практична психологія")
Практика 4 курсу в умовах карантину
Підготовка до ДЕК магістрів спеціальностей ДВП, ПНП, БП, УПФ
10965

Кафедра практичної психології


*Консультації відбуваються за допомогою електронної пошти та додатку viber за допомогою ZOOM за систематичного погодження зі старостою групи; матеріали розміщуються на офіційній веб-сторінці кафедри у розділі «Навчально-методична робота» - Навчальні матеріали».

Назва дисципліни

ПІБ викладача

Інформація про те, як організовано освітній процес в умовах карантину

Електронна пошта, через яку можна зв’язатися з викладачем

Спеціальність 053 Психологія, V курс (ПП-м-15)

Рольовий підхід у підготовці практичного психолога*

Мірошник З.М.

[email protected]

Психологія творчості*

Гергель Є.Л.

[email protected]

Основи психосоматики*

Шаповал І.М.

[email protected]

Психологія освітнього менеджменту*

Остапчук О.Є.

[email protected]

[email protected]

Психологічний супровід інклюзивної освіти*

Активне соціально-психологічне навчання*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

Комп’ютерна психодіагностика*

Бондар К.М.

[email protected]

Спеціальність 053 Психологія, IV курс (ПП-17)

Основи психологічного консультування*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Теорія і практика роботи з обдарованими дітьми*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Методика викладання психології*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

Арт-терапія*

Бондар К.М.

[email protected]

Практикум з групової психокорекції*

Шило О.С.

Практикум з вікової психокорепкції

[email protected]

Практикум з вікової психокорекцї*

Спеціальність 053 Психологія, IІІ курс (ПП-17)

Основи психологічного консультування*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Теорія і практика роботи з обдарованими дітьми*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Психологічний супровід корекційного та розвиткового навчання*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Сучасні теорії глибинної психології*

Великодна М.С.

[email protected]

Основи дитячого психоаналізу

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Психодіагностика*

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Нейропсихологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Основи психокорекції*

Шило О.С.

[email protected]

Спеціальність 053 Психологія, IІ курс (ПП-18)

Експериментальна психологія*

Шаповал І.М.

[email protected]

Психологія девіантної поведінки*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Спеціальність 053 Психологія, I курс (ПП-19)

Психологічна служба у закладах освіти*

Шило О.С.

[email protected]

Спеціальність 231 Соціальна робота, ІІІ курс (СП-17)

Психологія особистості*

Мірошник З.М.

[email protected]

Спеціальність 013 Початкова освіта, V курс (ПНП-м-15)

Основи сімейного консультування*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Кризова психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Психологія конфлікту*

Бондар К.М.

[email protected]

Практика діагностико-корекційної роботи в закладах освіти*

Бондар К.М.

Шило О.С.

 

Спеціальність 013 Початкова освіта, ІV курс (ПНП-16)

Основи психокорекції*

Свірська Ж.М.

Moodle KDPU: Кафедра практичної психології 

[email protected]

Основи психодіагностики і психокорекції з практикумом*

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Основи психологічного консультування*

Сошина Ю.М.

[email protected]

Спеціальність 013 Початкова освіта, ІІІ курс (ПНП-17)

Основи психодіагностики*

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Основи психокорекції*

Шило О.С.

[email protected]

Основи психокорекції*

Сошина Ю.М.

[email protected]

Спеціальність 013 Початкова освіта, ІІ курс (ПНП-18)

Диференційна психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Спеціальність 013 Початкова освіта, І курс (ПНП-19)

Математичні методи в психології*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Історія психології*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, V курс (ДВП-м-15)

Основи сімейного консультування*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Кризова психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Психологія конфлікту*

Бондар К.М.

[email protected]

Активне соціально-психологічне навчання*

Шило О.С.

[email protected]

ПДКР в ЗО*

Бондар К.М.

Шило О.С.

[email protected]
Психологія творчості* Бондар К.М.  

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІVкурс (ДВП-16)

Основи психодіагностики і психокорекції з практикумом*

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Основи психологічного консультування*

Сошина Ю.М.

[email protected]

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІІІ курс (ДВП-17)

Основи психодіагностики*

Горбачова О.Ю.

[email protected]

Основи психокорекції*

Свірська Ж.М.

[email protected]

Основи психокорекції*

Сошина Ю.М.

[email protected]

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, ІІ курс (ДВП-18)

Диференційна психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Спеціальність 012 Дошкільна освіта, І курс (ДВП-19)

Математичні методи в психології*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Історія психології*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта   (Біологія та здоров’я людини) V курс (БП-м-15)

Основи сімейного консультування*

Шестопалова О.П.

[email protected]

Психологія конфлікту*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Кризова психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Активне соціально-психологічне навчання*

Шило О.С.

[email protected]

Психологія творчості* Бондар К.М.  [email protected]
ПДКР в ЗО*

Бондар К.М.

Шило О.С.

 [email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) IV курс (БП-16)

Основи діагностики і психокорекції з практикумом*

Шаповал І.М.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта   (Біологія та здоров’я людини) IІІ курс (БП-17)

Основи психокорекції*

Свірська Ж.М.

[email protected]

Основи психокорекції*

Шило О.С.

[email protected]

Психодіагностика*

Шило О.С.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта   (Біологія та здоров’я людини) IІ курс (БП-18)

Диференційна психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта   (Біологія та здоров’я людини) I курс (БП-19)

Математичні методи в психології*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Історія психології*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта   (Українська мова і література) ІІІ курс (УПФ-17)

Основи психокорекції*

Шило О.С.

[email protected]

Психодіагностика*

Шило О.С.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) ІІ курс (УПФ-18)

Диференційна психологія*

Чаркіна О.А.

[email protected]

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) І курс (УПФ-19)

Математичні методи в психології*

Остапчук О.Є.

[email protected]

Історія психології*

Гапоненко Л.О.

[email protected]

АСПІРАНТУРА
Психологія вищої школи*
Токарева Н.М.   [email protected]
Гендер в психології*
Токарева Н.М.   [email protected]
Організаційна психологія*
Шаповал І.М.  [email protected]
Психологія розвитку*
Мірошник З.М.   [email protected]
Феномен особистості*
Мірошник З.М.    [email protected]
Методи математичної статистики в психологічному дослідженні*
Остапчук О.Є.  [email protected]
Психологія субʼєктів педагогічного процесу*
Остапчук О.Є.  [email protected]
Психологія кризових ситуацій*
Чаркіна О.А.  [email protected]
Психологія наукової творчості*
Бондар К.М.  [email protected]
Сучасні напрямки психокорекції*
Шестопалова О.П.  [email protected]
Психолінгвістика*
Шестопалова О.П.  [email protected]
Психологія успіху*
Гапоненко Л.О.  [email protected]
10964

Для студентів


бакалаврів та магістрів спеціальностей БП, ДВП, ПНП, УПФ

  Дисципліна  Спеціальність Курс Викладач дисципліни  Графік  Силабус та код курсу Посилання на Google-class/Moodle/Zoom
1  Диференційна психологія  ДВП, ПНП, УПФ, БП  2 Чаркіна О.А.   

 завантажити 

код курсу: 

id6ldme

завантажити матеріали

https://classroom.google.com/u/1/c/NjYwMzI0Mzk4MzJa

 

2  Психологія конфлікту

ДВП, ПНП

магістри

5  Бондар К.М.  Розклад лекцій у zoom для студентів ДВП, ПНП: 31.03 та 14.04 (вівторок) о 10.40

 завантажити

код курсу: kvi5ykk

 Посилання на он-лайн лекції: https://us04web.zoom.us/j/4107728443

 Тексти лекцій, першоджерел та практичних: 

https://classroom.google.com/u/1/w/NTUzNTU2NzMxMTBa/t/all

3 Основи психологічного консультування

БП-17

 

 3 Шестопалова О.П.  

завантажити

код курсу: 

fw2vxhr

https://classroom.google.com/u/1/c/NTcyNTc1ODMwMzFa
 4 Основи психодіагностики та психокорекції з практикумом ПНП-16,

ДВП-16

4 Горбачова О.Ю.  

завантажити

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNjIzNDcyMTda
5 Психологія особистості СП-17 3 проф.Мірошник З.М.     https://classroom.google.com/u/3/c/NTczNjgzMjI3MTla
6 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

БП, ДВП, УПФ

2 Остапчук О.Є.  

завантажити

завантажити

 завантажити матеріали
7 Основи психологічного консультування ПНП-16, ДВП-16 4 асист.Сошина Ю.М.     завантажити матеріал
8 Основи психокорекції ПНП-17, ДВП - 17 3 асист.Сошина Ю.М.     завантажити матеріал
9 Основи сімейного консультування БП, ДВП, ПНП 5 доц.Шестопалова О.П.  

завантажити

код курсу: 2efdolv

https://classroom.google.com/u/1/c/NTc5Mjk5ODEyMzFa

10 Основи психокорекції  БП-17, УПФ-17 3 ас.Шило О.С.  

 код курсу:

m7rx4wo

https://classroom.google.com/c/NTgxOTg3NTc4Njha

11 Основи психокорекції  ПНП-17 3 ас.Шило О.С.  

 код курсу:

 qhrhem6

https://classroom.google.com/c/NTgyMDE0MjM5MTla

12 Психодіагностика БП-17, УПФ-17  3 ас.Шило О.С.  

код курсу:

65c7j35

https://classroom.google.com/c/NTgxOTQxODA4MzRa

 

13 АСПН БП, ДВП   ас.Шило О.С.  

код курсу:

 twjxjpx       

https://classroom.google.com/c/NTc4MzA4OTk5MzNa

 

 14  Кризова психологія  БП, ДВП, ПНП  5  доц.Чаркіна О.А.    код курсу:
 6e3qwca
 https://classroom.google.com/u/1/c/NjYwMzI0MjQ2NzNa
15 Психологія праці ПНП, ДВП, УФП, БП 2 доц.Свірська Ж.В.   завантажити  
               

 Без імені

Дисципліна   Група Курс Викладач Графік виконання Силабус Матеріали лекцій/практичних Посилання на google-class, zoom, moodle
16  Історія психології    ПНП, ДВП, УФП, БП 4 доц.Гапоненко Л.О. завантажити завантажити

завантажити

завантажити

 завантажити матеріали

З 31.03.2020 відбудуться онлайн-заняття через програму ZOOM, а також консультування через вейбер, телефон та листування через електрону пошту.

                   
10695

Структура дистанційного навчання на час карантину

для спеціальності "Практична психологія"


 

Магістри

   Дисципліна Розробник    Графік занять та система оцінювання Силабус навчальної дисципліни  Moodle/Google class/Методичні матеріали
  Рольовий підхід у підготовці психолога проф.Мірошник З.М.    завантажити https://classroom.google.com/u/3/c/NTcyNzA4NTkxNzVa
  Кризова психологія доц.Чаркіна О.А.   завантажити

 завантажити методичні матеріали

завантажити література

   Комп"ютерна психодіагностика  доц.Бондар К.М.   завантажити  https://classroom.google.com/u/1/c/NTU0MTI4NTg5Nzha

код класу: 2e6erco

  Основи психосоматики  доц.Шаповал І.М.  

 завантажити

завантажити

 https://classroom.google.com//NTc2MzY1MzI2NDFa

  код класу: zknr4pu

   Психологічний супровід інклюзивної освіти доц.Остапчук О.Є.   завантажити  завантажити матеріали
  Методологічні та теоретичні проблеми психології доц.Гапоненко Л.О.   завантажити  завантажити методичні матеріали
  Психологія конфлікту доц.Гергель Є.Л.   завантажити  Онлайн-консультування студентів телефоном та листування через електронну пошту
  АСПН доц.Гапоненко Л.О.   завантажити  завантажити методичні матеріали
  Психологія освітнього менеджменту доц. Остапчук О.Є.    завантажити  завантажити матеріал

unnamed

Бакалаври


Практична психологія

  Дисципліна Розробник   Курс Графік занять та система оцінювання Силабус навчальної дисципліни Moodle/google-class
1 Експериментальна психологія  доц.Шаповал І.М.  ПП-18    завантажити

Код класу: dshuq47

https://classroom.google.com/c/NTcyODY2OTU4NDVa 

2 Психологічне консультування Сошина Ю.М.       завантажити  Онлайн-консультування студентів телефоном та листування через електронну пошту
3  Історія психології доц.Гапоненко Л.О.   завантажити

завантажити

завантажити

 

 завантажити матеріали

З 31.03.2020 відбудуться онлайн-заняття через програму ZOOM, а також консультування через вейбер, телефон та листування через електрону пошту.

4 Методика викладання психології доц.Гапоненко Л.О.      завантажити  Онлайн-консультування студентів телефоном та листування через електронну пошту
5 Основи нейропсихології доц.Чаркіна О.А.   ПП-18  

завантажити 

Код курсу:

kkvvjdc

 завантажити матеріали

https://classroom.google.com/u/1/c/NjYwMzI0NDAyMDla

6 Основи психологічного консультування доц.Шестопалова О.П.  ПП-17  

 завантажити

код класу:

 fw2vxhr

 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTcyNTc1ODMwMzFa

7 Психологія девіантної поведінки  доц.Шестопалова О.П. ПП-18  

 завантажити

код класу: 

5imde7z

 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTc0MjkyMTIwMDJa

8  Арт-терапія  доц.Бондар К.М. ПП-16  

код класу: 

ckkgjyu

 https://classroom.google.com/u/0/c/MjYxOTMxNDda
9  Психодіагностика (ПП-18, ПП-17)  ст.викл.Горбачова О.Ю. ПП-18    завантажити

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4MTQxOTE2MzFa

  Психодіагностика ст.викл.Горбачова О.Ю.     завантажити https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4MDAzOTY2MjNa
10 Основи психодіагностики та психокорекції з практикумом ст.викл.Горбачова О.Ю. ПП-16    завантажити https://classroom.google.com/u/0/h
11 Основи дитячого психоаналізу ст.викл.Горбачова О.Ю. ПП-17    

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM4MDUwMzEyMTVa

12 Сучасні теорії глибинної психології ст.викл.Великодна М.С. ПП-17   завантажити  завантажити матеріали
13 Психология спорта доц.Шаповал І.М. ПП-18   завантажити  завантажити матеріали
14 Корекційне та розвиткове навчання доц.Остапчук О.Є. ПП-16     завантажити матеріали
15 Основи психокорекції  ас.Шило О.С. ПП-17  

Код:

fstsm42

https://classroom.google.com/c/NTc1NzgwNjQwMTFa
16 Психологічна служба у системі освіти  ас.Шило О.С. ПП-19  

Код:

4z7eisg

https://classroom.google.com/c/NTc1NzgwNzkwMDha
17 Практикум з вікової психокорекції ас.Шило О.С. ПП-16  

Код:

u5r4oan

https://classroom.google.com/c/NTc2ODYxOTc1NTFa
18 Практикум з групової психокорекції ас.Шило О.С. ПП-16  

Код: 

fvjdiqd

https://classroom.google.com/c/NTc3NTE5OTY4NTFa

19 Проективна психодіагностика доц.Бондар К.М. ЗПП  

Код:

pr4jwpo

https://classroom.google.com/u/1/c/OTg5NzI1ODkwNTha

 

10635
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30