img47

19 травня 2020 року пройшли студентські наукові онлайн-читання, приурочені Міжнародному дню слов’янської писемності та культури. Організатором конференції стала кафедра української мови факультету української філології.

Кожного року 24 травня слов’янські країни вшановують пам’ять святих Кирила й Мефодія та відзначають День слов’янської писемності й культури, адже виникнення письма має вагоме значення в історії будь-якого народу.

img48

«Усе починається з малого: такі дискусії та спілкування – це той початковий шлях, який для декого стане сенсом наукового життя. Я бажаю всім, хто впевнено хоче пов’язати свою подальшу долю з науковою діяльністю, щоб ви не помилилися. Заходи такого формату можуть допомогти вам визначитися», – зазначила завідувач кафедри української мови, д. філол. наук, проф. Ж. В. Колоїз.

img79

На пленарному засіданні було обговорено актуальні проблеми сучасної лінгвістики в загальнославістичному контексті. Учасники мали змогу прослухати доповіді на різноманітні теми: «Лінгвокультурні знаки в назвах кондитерських виробів», «Вербальні та невербальні засоби політичної реклами», «Вербалізація міфічних образів у трилогії С. Дарди "Дім на Вирембах"», «Звуковий символізм у поетичних творах», «Афористична палітра поезії Володимира Калашника», «Специфіка ретроману як нового жанру», «Українські ставрографічні дослідження через призму історико-мистецьких поглядів», «Найголовніший сакрально-лапідарний об’єкт ставрографії», «Термінологія безпеки й оборони у семантичному вимірі», «Структурні особливості термінології менеджменту», «Моделювання системи медичних термінів з компонентом кардіо-», «Стилістично забарвлена лексика в українській та німецьких мовах: перекладний аспект», «Колоративна символіка та її представлення в паремійних текстах», «Прикмета-прислів’я як особлива одиниця пареміології».

img80

Криворізький педагогічний тісно співпрацює з іншими університетами, тому до конференції долучилися студенти та викладачі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Інституту польської мови Університету гуманістично-природничого імені Яна Длугоша, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Також у читаннях взяли активну участь учні закладів загальної середньої освіти міста Кривого Рогу.

img88

«Сьогодні були представлені студентські напрацювання, які дійсно презентують ті здобутки, що є актуальними у сучасній лінгвістиці. Я сподіваюся, що мова завжди буде пріоритетом для нашої молоді», – відзначає організатор читань, канд.  філол. наук, доц. Н. М. Шарманова.

Криворізький педагогічний бажає учасникам нових наукових здобутків!

11959
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок