Колоїз
Жанна Василівна

Основні відомості:
Науковий ступіньДоктор філологічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадазавідувач кафедри Української мови
Навчальні дисципліни«Сучасна українська літературна мова», «Історична граматика української мови», «Науковий стиль української мови», «Академічне письмо та риторика», «Основи академічного письма»
Наукові інтересиНеологія та неографія, оказіональна деривація, фразеологія, фразеографія, пареміологія, пареміографія,афористика, концептологія, етнолінгвістика, теорія прецедентних феноменів
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1986 – 1991Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет
спеціальність «Українська мова та література» (кваліфікація – Філолог. Викладач української мови та літератури)
1993 – 1996Криворізький державний педагогічний університет
аспірант кафедри української мови зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник: проф. Явір В. В.)
2004 – 2007Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
докторант кафедри української мови зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий консультант: проф. Калашник В. С.)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
26.09.1996Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ), спеціалізована вчена рада Д 03.01.16.
Тема кандидатської дисертації – «Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова».
25.09.2007Інститут української мови НАН України (м. Київ), спеціалізована вчена рада Д 26.173.01.
Тема докторської дисертації – «Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти».
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
26.09.2016 – 26.10.2016 Особливості викладання дисциплін етнолінгвістичного циклу
Запорізький національний університет, кафедра української мови
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00004
12.03.2020 – 12.06.2020 Удосконалення професійної підготовки через поглиблення професійних знань, умінь і навичок
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», кафедра філології та мовної комунікації
Довідка про стажування №1/23-712 від 18.06.2020 р.
01.09.2021 - 01.10.2021«Академічна комунікація: інтернаціоналізація сучасної освіти».
Варшавський університет, кафедра україністики
Сертифікат про стажування б/н від 01.10.2021 р.
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
15.02.2008 – дониніЗавідувач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
10.01.2008 – 15.02.2008Виконувач обов’язків завідувача кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2007 – 10.01.2008Доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2004 – 25.09.2007Докторант кафедри української мови
Харківський національний університет імені В. Н.Каразіна
03.09.2002 – 30.09.2004Учений секретар вченої ради (за сумісництвом)
Криворізький державний педагогічний університет
02.05.1998 – 30.09.2004Доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
28.10.1996 – 02.05.1998Старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.1993 – 27.10.1996Аспірант кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
02.09.1994 – 01.09.1995Учитель української мови і літератури гімназії
м. Сарни, Рівненська обл.
15.08.1991 – 01.10.1993Асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.1986 – 31.05.1991Студентка філологічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
18–19 травня 2023 року Житомирський державний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнська (з міжнародною участю) ономастична конференція
присвячена 90-ряччю від дня народження члена кореспондента НАН України В. Німчука
Образно-асоціативний потенціал внутрішньої форми ойконімів (на матеріалі регіональних найменувань
27–28 квітня 2023 року Рівненський інститут Київського університету права НАНУ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»
Рубрикація як композиційний елемент законодавчого тексту
25 травня 2023 року Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаМіжнародна науково-практична конференція
«Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи»
Особливості формування бренду закладу вищої освіти
23–24 березня 2023 року Харкiвський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Г. С. СковородиМіжнародна наукова конференція
З актуальних проблем лінгвістичних дослiджень, присвячена пам’яті і з нагоди 95-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко
Квантитативні фрагменти паремійної картини світу
23 березня 2023 року Національний авіаційний університетМіжнародна наукова конференція
«Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації»
Проблема етнокультурної ідентичності в умовах глобалізації
20-21 жовтня 2022 року Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна наукова конференція
«Українська мова і сфера сакрального»
Густативні найменування як фрагмент біблійної глютонії
07 жовтня 2022 року Ніжинський державний університет імені Миколи ГоголяВсеукраїнська наукова конференція
«Грищенківські читання-2022»
Власне українська лексика у вимірах глобалізаційного сьогодення
05-06 вересня 2022 року Інститут української мови НАН УкраїниМіжнародна наукова конференція
«Лексикографічна парадигма ХХІ ст.»
Задля відновлення історичної справедливості, або слова чи їх значення, що (за)губилися в черзі до лексикографічної реєстрації
16-17 червня 2022 року Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна наукова конференція
«Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи розвитку»
Граматичний паралелізм як засіб синтаксичного зв’язку
02 червня 2022 року Житомирський державний університет імені Івана Франка Всеукраїнська науково-практична конференція
«Поліське наріччя: від витоків до сьогодення (до 85-річчя від дня народження М. В. Никончука)»
Лексико-фразеологічні особливості говірки села Тріскині Сарненського району Рівненської області
12-13 травня 2022 року Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Донецький національний університет імені Василя СтусаВсеукраїнський науковий захід (круглий стіл)
«Полігранна філологія без кордонів»
Комунікативні стратегії і тактики створення вербальної іронії в афористичному тексті
18 лютого 2022 року Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна наукова конференція
«Глобалізація й інтернаціоналізація філологічної науки»
Мовна глобалізація та етнокультурна ідентичність
14 січня 2022 року Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараРегіональна науково-практична
«Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України»
Проблемні питання сучасної методології
19 May, 2021 (Kyiv, Ukraine)International Conference
Languages for Specific Purposes and Ways of Instruction and Acquisition: Innovative Approach
Українськомовні етикетні формули в академічному спілкуванні
11 May, 2021 (Kryvyi Rih, Ukraine)International Conference
New Trends in Languages, Literature and Social Communications
Food (glutonic) linguocode in the typology of cultural codes
https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.007
23-24 квітня 2021 року, Полонійна академія в Ченстохові (м. Ченстохова, Польща)Міжнародна науково-практична конференція
Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges
Глютонійні паремії як згустки лінгвокультурної інформації національної спільноти
22 квітня 2021 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна)Всеукраїнська науково-практична конференція
Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов
Фразеологічні харієнтизми, або харієнтичні фразеологізми
22 квітня 2021 року, Дніпровський гуманітарний університет (м. Дніпро, Україна)Всеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні погляди на прикладну лінгвістику
Паремії як експоненти глютонійного коду культури
31 березня 2021 року, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна)Міжнародна наукова конференція
Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі
Імпліцитність як лінгвопрагматична категорія в афористичному тексті
25-26 лютого 2021 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна)Всеукраїнська науково-практична конференція
Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки)
Творчість Лесі Українки як транслятор універсально прецедентних феноменів
15-17 жовтня 2020 року Криворізький державний педагогічний університет (м.Кривий Ріг, Україна)Міжнародна наукова конференція
The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning
Academic writing as an academic course: problematic issues
https://www.shs-conferences.org/ articles/shsconf/ref/2020/03/shsconf_ichtml_2020_03006/shsconf_ichtml_2020_03006.html
09-10 жовтня 2020 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Еколінгвальний баланс в умовах глобалізації
19-20 травня 2020 року Херсонський державний університет (м.Херсон, Україна)Міжнародна науково-практична конференція
«Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи»
Способи реалізації іронії в афористичному тексті
16 квітня 2020 року Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)Міжнародна науково-практична конференція
«Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації»
У пошуках термінологічної рівноваги.
12-13 березня 2020 року Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Україна))Міжнародна наукова заочна інтернет-конференція
«Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі»
У лабіринтах онімного простору.
08 листопада 2019 року Житомирський державний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнська наукова конференція
Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі
Авторські неологізми в поетичній творчості Бориса Тена
25 жовтня 2019 року Могильовський державний університет імені А.А. КулешоваМіжнародна наукова конференція
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте - VI»
Категорії інтертекстуальності / прецедентності: інтегральні й диференційні ознаки
22 жовтня 2019 року Інститут української мови НАН УкраїниВсеукраїнські наукові читання
У пошуках гармонії мови. Ніні Федорівні Клименко...
«Парадокс як лінгвістичний феномен: наукові здобутки та перспективи подальших розвідок»
10-11 жовтня 2019 року Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна наукова конференція
Українська мова і сфера сакрального
«Лінгвостилістичний потенціал українськомовного перекладу «Треносу» Мелетія Смотрицького»
18-19 жовтня 2018 року Запорізький національний університетВсеукраїнська наукова конференція
«Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку» (до 70-річчя від дня народження професора П. І. Білоусенка)
Лексика на означення тактильних відчуттів
14 червня 2018 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю
Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного
18 травня 2018 року Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь)Міжнародна наукова конференція
Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблема вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час
Специфіка тактильної лексики в романі Валентини Мастєрової «Суча дочка»
17-18 квітня 2018 року Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Міжнародна науково-практична конференція
Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства
Лексика на означення кольоровідчуттів як засіб вербалізації авторського світобачення Олеся Гончара
15-16 березня 2018 року Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниВсеукраїнська науково-практична конференція
Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу
Семантичні особливості аудіальних перцептивів кричати / крик у поетичному мовленні Василя Стуса
20 жовтня 2017 року Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь)VІІ Міжнародна навукова канферэнцыя
«Скарына і наш час»
Актуалізація інтертекстуальних звя’зків в афористичному корпусі
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1679
18 жовтня 2017 року Запорізький національний університетРегіональна науково-практична конференція
Філологічні обрії професора В. А.Чабаненка
Мовна гра з використанням прецедентних феноменів в афористичному просторі
09-10 листопада 2017 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)V Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Проект українського «Словника прецедентних феноменів»
file:///C:/Users/Жанна/Downloads/3014-Текст%20статті-10155-1-10-20171125.pdf
07-08 грудня 2017 року Інститут української мови НАН України (м. Київ, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Теорія і практика української та слов’янської лексикографії: традиції та сьогодення» до 90-річчя Галини Макарівни Гнатюк
Особливості лексикографування прецедентного ономастичного простору поетичної творчості Ліни Костенко
26-27 жовтня 2017 року Львівський національний університет ім. Івана Франка (м. Львів, Україна)Всеукраїнська наукова конференція
«Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми» до 110-річчя від дня народження проф. І. І. Ковалика
Афористичні утворення як результат інтертекстуальної деривації
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1680
25-26 травня 2016 року Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна науково-технічна конференція
«Розвиток промисловості та суспільства»
Конструкції з чужою мовою в науковому тексті
http://elibrary.kdpu.edu.ua /…/Колоїз%20%Ж.20В.Конструкц
10-11 листопада 2016 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Мова як світ світів: граматика і поетика української мови»
Лінгвоментальна репрезентація концепту ВЛАДА в українському афористичному корпусі
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2016_1_5
14 травня 2016 року Дніпропетровський університет внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»
Дискусійні моменти в теорії лексичних запозичень із інших мов
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/559
09 жовтня 2015 року Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг, Україна)ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція
«Літератури світу : поетика, ментальність і духовність»
Лінгвоментальна репрезентація концепту ДЕРЖАВА в українському афористичному просторі
http://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/1665
30-31 жовтня 2015 року Могильовський державний університет імені А. А. Кулешов (м. Могильов, Білорусь)Міжнародна наукова конференція
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – IV»
Національно-культурний колорит українського місяцеліку (у порівнянні з білоруським та російським)
http://elibrary.kdpu.edu.ua /…/Колоїз%20%Ж.20В.Національн
15-16 жовтня 2015 року Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг, Україна)ІV Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Категоризація буття в афоризмах Ростислава Доценка
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_13_44
02-03 грудня 2015 року Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь)Міжнародна наукова конференція
«Славянская мифология и этнолингвистика»
Діалектизми як територіально здиференційовані елементи в сучасному художньому мовленні
http://elibrary.kdpu.edu.ua /…/Колоїз%20%Ж.20В.Діалектизми
26-27 листопада 2015 року Вінницький державний педагогічний університет (м. Вінниця, Україна)Всеукраїнська науково-практична конференція
«Лінгвістичне портретування сучасного соціуму»
Репрезентація кількості в паремійному корпусі українців
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/557
25 червня 2014 року (м. Мельбурн, Австралія)І Міжнародна наукова конференція
Proceedings of the 1st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”
Неузуальна контамінація як лінгвістичний феномен
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/501
20-21 листопада 2014 року Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна)VІ Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасні орієнтири філологічної науки»
Особливості історичної стилізації в романі «Орда» Романа Іваничука
linguistics.kspu.edu/biblio/export/xml/3073
22-25 жовтня 2014 року Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна науково-технічна конференція
«Сталий розвиток промисловості та суспільства»
Контамінація та черезступеневе словотворення як специфічні способи неузуальної деривації
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/501/1/Неузуальн
22-23 жовтня 2014 року Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь)VІІ Міжнародна наукова конференція
«Славянская фразеология в синхронии и диахронии»
Етнокультурна маркованість геортонімних паремій
http://elibrary.kdpu.edu.ua /…/Колоїз%20%Ж.20В.Етнокультурн
14 листопада 2014 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)Міжнародні наукові читання
«Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження»
Дещо про специфіку синтаксису паремій
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/554
06 грудня 2013 року Варшавський університет (м. Варшава, Польща)Міжнародна наукова конференція
«Україністика: традиції та сучасність»
Проблема диференціації власне паремій
18-19 жовтня 2012 року Інститут української мови НАН України (м. Київ, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: теорія, практика, перспективи» до 90-річчя від дня народження професора Леоніда Сидоровича Паламарчука
Перспективи лексикографічного опрацювання паремій
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/ukrainska-i-slovjanska-leksykohrafija.pdf
03-04 листопада 2011 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)ІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри»
Прагматична орієнтація образних порівнянь у мовотворчості Ліни Костенко
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_90
24-25 травня 2011 року Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків»
Мовностилістичні особливості «Слова про закон і благодать» Іларіона
http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/530
18-19 жовтня 2011 року Уманський педагогічний університет (м. Умань, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Динамічні процеси в лексиці і граматиці слов’янських мов»
Дериваційні особливості оказіональних утворень зі значенням предметності в сучасному інформаційному дискурсі
elibrary.kdpu.edu.ua/.../Колоїз%20Ж.%20В.%20Дериваці
07-08 травня 2010 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна науково-теоретична конференція
«Мультилогос літератур світу»
Гра слів як стилістичний прийом Остапа Вишні
elibrary.kdpu.edu.ua/.../Колоїз%20Ж.%20В.%20Гра%20слів
06-07 жовтня 2010 року Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір»
Оказіональні утворення в сучасному інформаційному дискурсі
elibrary.kdpu.edu.ua/.../Колоїз%20Ж.%20В.%20Оказіонал
05-06 листопада 2009 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри»
Молитва як конфесійний і художній текст
elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/538
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016 рр.«Лінгвальний простір духовного коду» фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету
Номер державної реєстрації: 0114U003453
керівник, головний науковий співробітник
2019-2024«Проблеми функціонування мовних одиниць і граматичних категорій у різних стилях української мови та їх лексикографічна розробка» (“The problems of the functioning of language units and grammar categories in the different Ukrainian styles; its’ lexicographical research”)
Державний реєстраційний номер: 0119U103108
керівник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2014 – 2016, Криворізький державний педагогічний університетНауково-дослідницька робота
фундаментальне дослідження
Лінгвальний простір духовного коду
Басик Т. С.; Головіна М. О.; Зоріло Л. М.; Ларіонова Т. М.; Міщук Е. М.; Мошо Л. Ю.; Музика Н. Ф.; Назаренко Т. В.; Янкіна В. Ю.

2017, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнський конкурс наукових робіт
ІІ етап
Назви страв у творчому доробку Світлани Пиркало (на матеріалі есе «Кухня егоїста»)
Масляєва І. В.
Диплом І ступеня (І місце)
березень 2018, Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниВсеукраїнський конкурс наукових робіт
ІІ етап
Прецедентні феномени в сучасному афористичному корпусі
Ткаченко В. С.
Диплом ІІІ ступеня (ІІІ місце)
березень 2018, Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниВсеукраїнський конкурс наукових робіт
ІІ етап
Мовна гра як вияв креативності в афористиці
Деркач І. О.
Диплом ІІІ ступеня (ІІІ місце)
квітень 2018, Львівський національний університет імені Івана ФранкаВсеукраїнський конкурс наукових робіт із соціолінгвістики
ІІ етап
Феномен глютонії в лінгвокультурі українського етносу
Масляєва І. В.
Диплом ІІІ ступеня (ІІІ місце)
09 квітня 2020 року, Дніпровський державний університет внутрішніх справАнгломовна науково-практична конференціїя здобувачів вищої освіти «МОЛОДЬ І СВІТОВА СПІВПРАЦЯ»
Всеукраїнський рівень
Theoretical fundamentals of research of precedent Phenomena
Москаленко Н. Ю.
Сертифікат
09 квітня 2020 року, Дніпровський державний університет внутрішніх справАнгломовна науково-практична конференціїя здобувачів вищої освіти «МОЛОДЬ І СВІТОВА СПІВПРАЦЯ»
Всеукраїнський рівень
Mechanisms of actualization of intertextuality and Precedentuality
Карнаух В. В., Темченко В. В.
Сертифікати
21 квітня 2021 року, Житомирський державний університет імені Івана ФранкаМіжнародна науково-практична студентсько-учнівська конференція «Мовні виміри світу»
Міжнародний рівень
Типологія медичного дискурсу в лінгвістичній традиції
Городецька Анна
Сертифікат
19 May, 2021 (Kyiv, Ukraine)International Conference, Languages for Specific Purposes and Ways of Instruction and Acquisition: Innovative Approach
International Conference
PUBLIC BROADCASTING IN THE ACADEMIC SPHERE / Особливості реалізації публічного мовлення в академічній сфері
Зубрій Оксана
Сертифікат
14-15 квітня 2021 року, Національний педагогічний університет імені М.П. ДрагомановаВсеукраїнський конкурс наукових робіт
ІІ етап
Механізми актуалізації інтертекстуальних зв’язків у художньому тексті (на матеріалі прози воєнної тематики)
Карнаух Валерія
Сертифікат, грамота
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
травень 2021 рокуПодяка МОН
вересень 2015 рокуГрамота Дніпропетровської обласної ради
вересень 2014 рокуПочесна грамота виконкому Криворізької міської ради
травень 2011 рокуГрамота виконкому Криворізької міської ради
серпень 2003 рокуПодяка виконкому Криворізької міської ради
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31