34

Прес-центр продовжує серію дописів про організацію навчання в аспірантурі Криворізького педагогічного. Сьогодні йтиметься про підготовку докторів філософії (PhD) із природничих наук зі спеціальності «Фізика та астрономія».

Однією з фундаментальних природничих наук є фізика. У Криворізькому державному педагогічному університеті здійснюється підготовка фахівців, здатних розв’язувати комплексні наукові проблеми в галузі фізики, виконувати дослідницько-інноваційну діяльність та проводити власні дослідження, результати яких характеризуються науковою новизною, мають теоретичне та практичне значення.

56

В аспірантурі кафедри фізики та методики її навчання фізико-математичного факультету здобувач ступеня доктора філософії отримує нові знання світового рівня з атомної та електронної структури твердотільних нанооб’єктів. Об’єктами вивчення предметної області є склад конденсованих систем, їх атомно-електронна структура, встановлення залежності між складом і структурою та фізичними властивостями для відкриття можливостей створення нових матеріалів, яких не існує в природі.

79

Різноманітні спеціалізації та напрямки, що передбачають дослідження структури, фізичних властивостей кристалічних та наноструктурних середовищ, впливу зовнішніх полів, іонізуючої радіації, потоків частинок на мікро- й макропроцеси за різних умов (температура, тиск тощо) дозволять здобувачу реалізувати себе в царині природничих наук, зробити наукове відкриття, відчувши себе Ейнштейном, Фарадеєм або Едісоном. У цьому аспіранту допоможуть досвідчені викладачі, які щоденно перевірятимуть і контролюватимуть хід виконання програми й підготовки роботи до захисту.

84

Здійснення фундаментальних наукових досліджень передбачає використання нових методів комп’ютерного моделювання. Зміст дисциплін спеціального циклу освітньої програми підготовки аспіранта відповідає концептуальним напрямкам фундаментальних і практико-орієнтованих досліджень наноматеріалів, визначених програмою Національної академії наук України у межах міжвідомчої науково-технічної програми «Нанофізика і наноелектроніка». Аспірантуру кафедри за освітньо-науковою програмою «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія» очолює доктор фізико-математичних наук, проф. Р. М. Балабай.

85

Випускник аспірантури має поглиблені знання й розуміння фізики конденсованих систем і споріднених областей, включно з методиками проведення експериментів і технологіями створення функціональних конденсованих матеріалів. Рівень його знань є достатнім для проведення світових наукових досліджень; він спрямований на їх розширення та поглиблення. Головним завданням аспіранта є підготовка й захист дисертації, що містить нові наукові результати.

Бажаємо нашим дослідникам нових досягнень в обраній царині наукового знання!

12332
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок