kruglyj stil rmu 3

10 травня 2018 року у Криворізькому педагогічному обговорили вектори розвитку сучасної української освіти й напрями її реформування.

У ході круглого столу «Вектор розвитку системи освіти України: виклики часу», організованого Радою молодих вчених Криворізького державного педагогічного університету (РМУ КДПУ), обговорили основні проблеми української освітньої галузі й напрями її реформування.

У заході взяли участь представники РМУ КДПУ – доценти Ірина Макаренко, Павло Мерзликін, ст. викладачі Дмитро Медведєв, Наталія Захарова, Олександра Пальчикова, аспіранти Ірина Васильєва, Кирило Ступак і Антон Андреєв.

До обговорення було запропоновано чотири доповіді:

  • «Молоді вчені України: стан, проблеми, перспективи» (Ірина Макаренко);
  • «Працюючий студент: добре чи погано» (Дмитро Медведєв);
  • «Якість навчання іноземних мов в Україні: вимоги і реалії» (Наталія Захарова);
  • «Проблеми адаптації студентів-іноземців в україномовному середовищі» (Олександра Пальчикова).

kruglyj stil rmu 1

Найбільш гостро обговорювалось питання щодо реалізації положень Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників. Упровадження цього документу в українському освітньому й науковому просторі дозволить підвищити престижність праці науковця, оскільки згідно його норм має забезпечуватись працевлаштування молодих науковців, які здобувають ступінь доктора філософії.

Власне відсутність гарантованого працевлаштування й низька оплата праці є основними причинами знецінення професії науковця, а входження України до європейського простору має на меті підвищення статусу вчених, престижності професій наукової галузі.

kruglyj stil rmu 4

Жваве обговорення викликали питання, пов’язані із мовним простором, в якому сьогодні перебувають студенти-іноземці українських закладів вищої освіти, які, через низький рівень володіння українською мовою й відсутність англомовних курсів у більшості ЗВО країни, відчувають певні труднощі в процесі інтеграції до освітнього простору. При цьому лише незначний відсоток українських викладачів вільно володіє англійською мовою й може забезпечити впровадження таких курсів до університетської практики. Тому для збереження контингенту іноземних студентів й покращення їх інтеграції більш практичним видається введення курсів з української мови, які на сьогоднішній день дадуть змогу сприяти плідній культурній і освітній співпраці.

kruglyj stil rmu 5

Проблема працевлаштування студентської молоді пов’язана з особливостями рейтингової системи, згідно з якою у сучасному ЗВО стипендію отримує значно менша кількість студентів, ніж раніше, проте ця виплата є вищою. Тому ті, хто не потрапляє до рейтингу, орієнтовані на працевлаштування; відповідно до цього спостерігається зниження відвідуваності навчальних занять. Виходом із ситуації може бути впровадження гнучких індивідуальних графіків навчання для працюючих студентів, що дозволить зберегти рівень успішності й засвоєння знань, а також уникнути корупційної складової у ході здійснення семестрового контролю.

За результатами круглого столу планується видання Резолюції на сторінці Ради молодих вчених КДПУ.


 

4900
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок