Любар1

Криворізький педагогічний завжди шанує своїх ветеранів: і тих, хто сьогодні працює в університеті, і тих, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, й тих, кого вже немає з нами. Знаковою постаттю для КДПУ був, є і буде Олександр Опанасович Любар, якому 5 травня виповнилося б 80 років.

Знаний український учений-етнопедагог, кандидат педагогічних наук, професор, Олександр Опанасович багато років віддав Криворізькому педагогічному, переступивши його поріг у далекому 1974 році. Молодий науковець і талановитий організатор обіймав різні посади – старшого викладача, декана факультету підготовки вчителів початкових класів, проректора з навчальної роботи; на будь-якій посаді він завжди залишався уважною й чуйною людиною. О. О. Любар – відмінник освіти України, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського. Усі, хто знав Олександра Опанасовича, згадують його тільки з теплотою й вдячністю.

Любар2

Учений Олександр Опанасович Любар має великий творчий спадок, який налічує понад 130 наукових і науково-методичних праць, серед яких монографічні дослідження, підручники, навчальні посібники, наукові статті, написані одноосібно й у співавторстві. Значна кількість праць присвячена дослідженню історії української педагогічної думки, проблемам національної освіти й виховання, психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, народної педагогіки.

Любар3

Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки О. А. Дікунова започаткувала видання серії біобібліографічних покажчиків «Пам'яті професорів Криворізького педагогічного», до якої увійшов і біобібліографічний покажчик, присвячений життю й діяльності О. А. Любара. У структурі покажчика 5 розділів. Розділ «Слово на пошану пам’яті Олександра Опанасовича Любара» містить спогади викладачів, співробітників Криворізького державного педагогічного університету. У розділі «Сторінки біографії» подано біографічну довідку про життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність О. О. Любара та перелік основних дат його життя й діяльності. Розділ «Праці професора О. О. Любара» має підрозділи «Дисертація та автореферат дисертації», «Наукові й науково-популярні видання», «Підручники та навчально-методичні посібники», «Статті в збірниках наукових праць та інших наукових і навчально-методичних виданнях», «Публікації в матеріалах наукових конференцій», «Статті в періодичних виданнях», «Наукове редагування й рецензування». Розділ «Бібліографія наукової, педагогічної й громадської діяльності Олександра Опанасовича Любара» презентує публікації про життєвий і творчих шлях ученого. У розділі «Фотомиттєвості життя» представлено світлини різних років, у тому числі з архівів родини О. О. Любара та його колег.

Окрім упорядників, зав. відділу О. А. Дікунової та голов. бібліографа С. О. Кочерги, до створення біобібліографічного покажчика долучилася й директор бібліотеки, доцент, канд. філол. наук Г. М. Віняр. Покажчик розміщено у вільному доступі на сторінці бібліотеки й опубліковано в електронному архіві Криворізького педагогічного.

 
11694
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок