Віняр Ганна Миколаївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент кафедри української мови
Посададиректор бібліотеки
Навчальні дисциплінисучасна українська літературна мова, українська діалектологія, бібліографознавство, історія української літературної мови, аналітико-синтетична обробка документів, національні бібліотеки світу, сучасні проблеми бібліотекознавства
Наукові інтересинеологія, словотвір, культура мовлення, бібліотекознавство
Контактна інформація:
Службова адреса50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54, бібліотека
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)056-470-13-39
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1976 - 1981Чернівецький державний університет
Філологія. Українська мова і література
1989 -1992Дніпропетровський державний університет
Аспірантура на кафедрі української мови
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1993Дніпропетровський державний університет
Тема кандидатської дисертації: "Словотворчі тенденції в сучасній українській мові (на матеріалі усного і писемного мовлення 80-х – початку 90-х років ХХ століття)"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
26.03 - 26.10.2018Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ)
Підвищення кваліфікації за категорією «Директори бібліотек університетів, академій»
21.09 - 21.10.2015Тема: "Інноваційні методи управління бібліотекою й адвокація бібліотечної діяльності"
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, наукова бібліотека
Стажування без відриву від основної роботи
24.01 -01.10.2005АПН України,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Підвищення кваліфікації за категорією "Завідувач кафедри української мови ВНЗ ІІ-ІV р.а."
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2009 - дониніДиректор бібліотеки
Криворізький державний педагогічний університет
10.01.2008 - 31.08.2009Доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
03.09.2002 - 09.01.2008Завідувач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
15.01.1994 - 02.09.2002Доцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
01.12.1992 - 14.01.1994Старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
15.11.1989 - 15.11.1992Аспірант кафедри української мови
Дніпропетровський національний університет
24.03.1987 - 13.11.1989Старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний інститут
15.08.1981 - 21.03.1987Учитель української мови і літератури
Криворізька середня школа № 91
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
19-21 червня 2017, Одеса, ОНУ ім. І. МечниковаМіжнародна наукова конференція
"Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід і перспективи"
Маркетингові комунікації в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету
http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118358
30 вересня 2016 року, КДПУМіська
«Сучасні проблеми діяльності бібліотек навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства»
«Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету в світлі сучасних вимог до інформаційного центру».
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/586
06 грудня 2013 року Варшавський університет (м. Варшава, Польща)Міжнародна наукова конференція
«Україністика: традиції та сучасність»
Мова католицької періодики в Україні: новотвірний аспект
http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/pliki/tendencje%20gramatyki.pdf
22-25 травня 2013 року, Криворізький національний університетМіжнародна науково-технічна конференція
Сталий розвиток промисловості та суспільства
Словотвірна структура іменників-деад’єктивів в українській мові новітнього періоду
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/335
2012 рік ЛНУ "Львівська політехніка" IV Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства
Виховний потенціал творчих зустрічей у бібліотеці ВНЗ
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/287
03-04 листопада 2011 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)ІІ Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри»
Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/334
10-11 травня 2011 року Ужгородський національний університетМіжнародна наукова конференція
Сучасні проблеми літературознавства та мовознавства
Нова лексика в романі Ліни Костенко «Записки українського самошедшого»
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/333
10 жовтня 2010 року Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаМіжнародна наукова конференція
Українська мова і сфера сакрального
Нова лексика в публікаціях часопису «Католицький вісник»
9-10 квітня 2009 року Дніпропетровський національний університетМіжнародна наукова конференція
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках
Словотвірна структура нових дієслів в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ ст.
10 жовтня 2009 року Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаМіжнародна наукова конференція

Речення з відокремленнями в творах І. Багряного
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/332/1/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
05-06 листопада 2009 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Міжнародна наукова конференція
«Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри»
Полонізми в діалектному мовленні однієї з говірок Західного Поділля (матеріали до діалектного словника)
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/331
15 травня 2009 року Криворізький державний педагогічний університет (м. Кривий Ріг, Україна)Всеукраїнська науково-практична конференція
Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи
Вплив німецького суфікса -isieren на оформлення назв дії в новітньому українському словотворенні
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/329
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
Дніпро, лютий 2019МАН
обласний етап
Словотвірна активність префіксів проти-, анти-, контр-, не-, без- в українській мові новітнього періоду
Усачова Марина
ІІ місце
Дніпро, лютий 2018МАН
обласний етап
Правильність як ознака досконалого мовлення старшокласників
Гребената Світлана
ІІ місце
Дніпро, лютий 2018МАН
обласний етап
Семантико-словотвірна структура нової лексики (на матеріалі інтернет-видань)
Гончар Софія
ІІІ місце
Дніпро, лютий 2017МАН
обласний етап
Проблеми культури мовлення в засобах масової інформації
Валерія Журавська, учениця 10 класу Криворізької гімназії №91
ІІ місце в секції "Українська мова"
Кривий Ріг, квітень 2017МАН
Краєзнавчий форум м. Кривого Року
Нові урбаноніми м. Кривого Рогу як наслідок декомунізації
Акуліч Маріола, учениця 11 класу Криворізької гімназії №91
ІІ місце
Кривий Ріг, січень 2016МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Словотвірна структура назв осіб в українській мові новітнього періоду
Шаповал Валерія, учениця 11 класу Криворізької гімназії №91
І місце в секції "Українська мова"
Кривий Ріг, 2015МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Способи творення нової лексики в романі Ліни Костенко "Записки українського самошедшого"
Черпунова Анастасія, учениця 11 класу Криворізької гімназії №91
ІІІ місце
Кривий Ріг, січень 2015МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Деактивізована лексика в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»
Різак Ігор, учень 11 класу Криворізької гімназії №91
ІІ місце
Дніпропетровськ, лютий 2014МАН
обласний етап
Роль абревіації у творенні нової лексики
Фандіков Артем, учень 10 класу Криворізької гімназії №91
ІІІ місце
Кривий Ріг, 2013МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Деактивізована лексика в повісті І.С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
Уліцька Вікторіія, учениця 11 класу Криворізької гімназії №91
ІІ місце
Кривий Ріг, 2012МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Деактивізована лексика в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
П'янтковська Наталя, учениця 11 класу Криворізької гімназії №91
ІІІ місце
Кривий Ріг, січень 2020МАН
Міський конкурс "Юний філолог"
Словотвірна активність префіксів над-, супер-, гіпер-, архі-, ультра- в українській мові новітнього періоду
Усачова Марина
ІІ місце
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2020Грамота КДПУ
2017Грамота КДПУ
2016Подяка Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
2011Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради
2008Нагрудний знак "Відмінник освіти України"
2008Грамота Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
2006Грамота Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
2005Грамота КДПУ
2005Грамота Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
2004Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31