Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

На виконання розпорядження № 02-адн по аспірантурі і докторантурі "Про започаткування процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії останнього року навчання" на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики 13.03.2024 були заслухані аспіранти 4 року навчання.

Першою зі звітом про виконання освітньо-наукової програми “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)” виступила Наталя Миколаївна Боско, яка успішно завершила освітню складову освітньо-наукової програми “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”: склала іспити та заліки з усіх дисциплін навчального плану, пройшла практику, підготувала текст дисертації, подала науковому керівнику і отримала висновок наукового керівника з позитивною оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, та висвітлила основні результати дослідження у 3 наукових публікаціях, що розкривають основний зміст дисертації.

Боско

Боско

Боско

Боско

Науковий керівник О. А. Лаврентьєва зазначила, що за період навчання Н. М. Боско виконала усі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобула теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики, оволоділа методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провела власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Боско

Лілія Олександрівна Фадєєва у звіті про виконання освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” зазначила, що успішно завершила освітню складову освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки”: склала іспити та заліки з усіх дисциплін навчального плану, пройшла практику, отримала висновок наукового керівника з позитивною оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки дисертації, виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, та висвітлила основні результати дослідження у 3 наукових публікаціях, що розкривають основний зміст дисертації.

Fadieieva

Fadieieva

Fadieieva

Науковий керівник С. О. Семеріков вказав, що під час підготовки дисертації Л. О. Фадєєва активно працювала над проблемою дослідження. Вона також розробила та у цілому виконала індивідуальний план наукової роботи, що сприяло досягненню поставлених мети та задач дослідження. Щодо індивідуального навчального плану Л. О. Фадєєва показала високий рівень академічних досягнень у освітніх компонентах за ОНП, що відображає її старанність та відданість навчанню. Дисертація потребує доопрацювання та завершення, можливо із коригуванням теми дослідження.

Fadieieva

За результатами звітування та обговорення було визначено, що:

1. Н. М. Боско виконала освітньо-наукову програму “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”, а Л. О. Фадєєва - освітньо-наукову програму “Освітні, педагогічні науки” (у цілому).
2. Підготовка Н. М. Боско та Л. О. Фадєєвої відповідає Восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій, а результати наукової роботи — вимогам освітньо-наукових програм.
3. Доцільним є надання Н. М. Боско та Л. О. Фадєєвій додаткового часу для завершення дисертацій із подальшою їх публічною презентацією на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики наприкінці травня 2024 року.

 

Guests

Guests

25494
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31