Кафедра інформатики та прикладної математики
Фізико-математичний факультет

 Шокалюк

 

ШОКАЛЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Методичні засади комп'ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення

Спеціальність: 13.00.02 - Теорія і методика навчання (інформатика)

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік захисту: 2010 

e-mail: shokalyuk@kdpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

Стрюк 2

СТРЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

завідувач кафедри моделювання і програмного забезпечення
Криворізького національного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2012

e-mail: andrii.striuk@knu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

Rashevska NV

РАШЕВСЬКА НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА

доцент кафедри вищої математики
Криворізького національного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2011

e-mail: nvr1701@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

Словак

СЛОВАК КАТЕРИНА ІВАНІВНА

доцент кафедри вищої математики
Криворізького економічного інституту Київського національного університету ім. В. Гетьмана (до 2012 р.),
доцент кафедри вищої математики
Криворізького національного університету (2012 -2019 рр.),
вчитель математики вищої категорії
Криворізького навчально-виховного комплексу
129 
"Гімназія-ліцей академічного спрямування",
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2011

e-mail: slovak@fsgd.ccjournals.eu

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Мінтій

МІНТІЙ ІРИНА СЕРГІЇВНА

доцент кафедри інформатики та прикладної математики,
заступник декана фізико-математичного факультету
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Формування у студентів педагогічних університетів компетентностей з програмування на основі функціонального підходу

Спеціальність: 13.00.02 - Теорія і методика навчання (інформатика)

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Рік захисту: 2013

e-mail: irina.mintiy@kdpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

 ТОІ

ТЕПЛИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького деражвного педагогічного університету,
к. пед. н.

Тема дисертації: Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп'ютерного моделювання

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Соловйов Володимир Миколайович

Установа: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Рік захисту: 2013

e-mail: aspirodoc@gmail.com

Google Scholar

 кислова

КИСЛОВА МАРІЯ АЛІМІВНА

викладач Відокремленого структурного підрозділу "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету",
к. пед. н., викладач-методист

Тема дисертації: Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Словак Катерина Іванівна

Установа: ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Рік захисту: 2014

e-mail: Kislova1975@ukr.net

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Грищенко2

 

ГРИЩЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

завідувач відділом науково-технічної інформації науково-дослідної частини
Криворізького національного університету (до 2021 р.),
доцент кафедри інтелектуальних управляючих та керівних систем,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Навчально-наукового інституту інформаційних технологій
к. пед. н.,  старший дослідник

Тема дисертації: Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Моркун Володимир Станіславович

Установа: ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Рік захисту: 2015

e-mail: aspirodoc@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Зелінський

ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

приватний підприємець,
к. пед. н.

Тема дисертації: Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Рік захисту: 2016

 Мерзликін

МЕРЗЛИКІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

асистент кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького державного педагогічного університету
,
к. пед. н.

Тема дисертації: Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Рік захисту: 2017

e-mail: merzlykin@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Нечипуренко

НЕЧИПУРЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

доцент кафедри хімії та методики її навчання, 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Криворізького державного педагогічного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2017

e-mail: acinonyxleo@kdpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

 маркова

МАРКОВА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж
Криворізького національного університету
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2018

e-mail: markova@mathinfo.ccjournals.eu

Google Scholar

Scopus

ORCID

 цись

ЦИСЬ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання
Криворізького державного педагогічного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей

Спеціальність: 13.00.09 - теорія навчання

Науковий керівник: Лаврентьєва Олена Олександрівна

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2018

e-mail: k_machinery@kdpu.edu.ua

Google Scholar

Scopus

ORCID

 ткачук

ТКАЧУК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

 старший викладач кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти
Криворізького національного університету,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів 

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2019

e-mail: viktoriya.tkachuk@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 модло2

 

МОДЛО ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

завідувач кафедри електричної інженерії та автоматизації
Державного університету економіки і технологій
,
к. пед. н., доцент

Тема дисертації: Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2019

e-mail: eugenemodlo@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Пономарева

ПОНОМАРЕВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА

викладач Харківського технологічного університету «ШАГ»
к. пед. н.

Тема дисертації: Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів математики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: ponomareva.itstep@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 пікалова

ПІКАЛОВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРІЇВНА

старший викладач кафедри комп'ютерної математики і аналізу даних
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
,
к. пед. н.

Тема дисертації: Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики

Спеціальність: 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Науковий керівник: Семеріков Сергій Олексійович

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: vpikalova@hotmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

 Моісеєнко

МОІСЕЄНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики
Криворізького деражвного педагогічного університету,
к. пед. н.

Тема дисертації: Дидактичні умови формування цифрової компетентності студентів педагогічних університетів у процесі вивчення інформатичних дисциплін

Спеціальність: 13.00.09 - Теорія навчання

Науковий керівник: Лаврентьєва Олена Олександрівна

Установа: Криворізький державний педагогічний університет

Рік захисту: 2021

e-mail: seliverst17moiseenko@gmail.com

Google Scholar

Scopus

ORCID

16737
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша