Кафедра історії
Факультет географії, туризму та історії

Продовжується співпраця кафедри з Державним архівом друку Книжкової палати України ім. Івана Федорова (м.Київ).

На черговій лекції для студентів І курсу старший науковий співробітник архіву Лариса Василівна Дояр звернула увагу на класифікацію архівних документів, зазначивши, що одиницею класифікації у межах архіву є архівний фонд. Такі документальні комплекси, як архівний фонд установи, фонд особового походження, об'єднаний архівний фонд, архівна колекція, комплекс науково-технічної документації, є видами архівного фонду. Кожен архівний фонд має описи, які складаються зі справ (архів - фонд - опис - справа).

архив

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", прийнятий 24 грудня 1993 р. регулює відносини, пов’язані із формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні питання архівної справи.

Особливу увагу на лекції приділено проблемам реставрації архівних документів. Реставрація документів з паперовою основою є плановою роботою, що проводиться архівною установою з метою відновлення фізичної цілісності документа та міцності основи документа, ліквідації причин прискореного старіння документа, усунення наслідків такого старіння. Реставрація архівних документів здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства.

Студенти мали змогу ознайомитися з пристроями, які використовуються в реставраційній майстерні Архіву, та дізнатися про основні етапи самого процесу реставрації.

ппппп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес реставрації складається з таких видів робіт:

1) Розшивання, розбирання справи на окремі аркуші (блоки). За необхідності проводиться розцементування, роз’єднання та розгладжування аркушів.

2) Очищення, знепилювання. 

3) Зміцнення паперової основи.

4) Відновлення первісного формату. 

5) Доповнення втрачених фрагментів, лікування пошкоджень

6) Осушування, пресування, підрізування, підбирання.

7) Поаркушна перевірка архівної справи.

8) Підшивання. Брошурування

9) Оправлення

10) Перевірка якості виконаних робіт.

ппапа

рвппрв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави для проведення реставрації архівних документів:

1. Механічні ушкодження (деформації, надриви, розриви, заломи, пом'ятість, потертість та ламкість паперу).

2. Фізико-хімічні ушкодження (зміна кольору паперу, тексту чи зображення в документі, плями, бруд, затікання).

3. Біологічні ушкодження (пігментація, пліснява).

Важливим напрямком в роботі архіву є копіювання документу. Копіювання архівних документів у своєму розвиткові пройшло кілька етапів:

1. Рукописне копіювання "під копірку" і без. На цьому етапі зроблену копію звіряли з оригіналом і обов'язково завіряли печаткою відповідальної особи.

2. Фотокопіювання. 

3. Мікрофільмування архівних справ.

4. Оцифрування.

рррр

оплоплпоплло

 

17836

Гостьова лекція для студентів І курсу від канд.іст.наук, доцента, старшого наукового співробітника Державного архіву друку Книжкової палати України ім. Івана Федорова (м.Київ) Лариси Дояр.

Дояр Л.В. фото

P00510 130306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своїі лекції Лариса Василівна звернула увагу на основні завдання архівознавства (розробка питань комплектування Національного архівного фонду документами, їх експертиза, систематизація, збереження тощо). Архівознавство спирається на археографію - дисципліну, що вивчає архів. Практична археографія складається із чотирьох напрямків: збирання (польовий етап), пошук в документальних системах (евристичний етап), науковий опис (камеральний етап), наукова публікація (едиційний етап).

Перші архіви на теренах України виникли за часів Київської Русі, згодом розвивалися у Речі Посполитій. В XVI ст. були започатковані архіви при земських, гродських та підкоморних судах і магістратах. Власні архіви мали Кош Запорозької Січі та Гетьманщина. У 1852 р. при Київському університеті був заснований Центральний архів давніх актів. У 1880 р. був створений Харківський історичний архів.

арзхив444

Розквіт архівів в Україні пов'язаний з ХХ ст. Сучасна мережа державних архівів України складається з: 7-ми центральних архівів (ЦДАВОВ, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА ім. Пшеничного, ЦДНТА, ЦДАМЛМ). Окрім того, діють 24 державних обласних архівів, 153 міських архівів, 487 районних архівів, де зосереджено понад 55 млн справ.

Центральне місце в лекції присвячено опису Державного архіву друку Книжкової палати України

архив55

17746

244630816 275802974394604 5855509125448019582 n

Курс за вибором студентства «Військова історія України» (авторка курсу кан. істор. наук, доцент, зав. кафедрою історії Н.А. Печеніна) читається для студентів університету вперше. Цікавість до тематики вмотивовує викладача розширювати можливості пошуку інформації.

244510808 1503848356661774 3814076750291454605 n

На заняття з теми «Військове мистецтво середньовічної України» був запрошений сучасний військовий. Його коментарі, пояснення, узагальнення і деталізування були цікаві тим, що за освітою фахівець військової справи – історик, а в цивільному житті займався реконструкцією. Не можемо показати відео з гостем (з питань конфіденційності), але можемо запропонувати декілька аудіофрагментів з заняття.

Про неможливість застосування до середньовічної доби сучасних стереотипів щодо організації війська. І дотепні порівння де є можливим представлення образу.
https://drive.google.com/file/d/1dmNXv2CAXm6SD_BTiDl4LI-b7vm_vIhm/view?usp=sharing

244587235 303803984429807 8435162783551164746 n

Про щит як головний захисний інструмент
https://drive.google.com/file/d/1FL4C9OD5BWOnuATHTI4MbtFimb-cQSmB/view?usp=sharing

Про особливості виготовлення кольчуги
https://drive.google.com/file/d/1ktOxzY5lCTtj9dG_9yqGY9FCvW6e98_l/view?usp=sharing

244486508 1235876776884630 4982388806926083241 n

І - фото студентів, які активно цікавились наданими даними, брали участь в обговоренні і ставили питання.

244447486 4054220701348640 1650588334427045442 n

16932

7 травня на засіданні кафедри історії ухвалено рішення щодо форми прийняття екзаменів літньої заліково-екзаменаційної сесії у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Переглянути

15737

182807148 165457535392018 6419762038697264588 n

 

5 травня відбулась відкрита лекція канд. іст. наук, доц. О.І. Кожухаря. Дисципліна «Історія слов’янських народів», тема лекції «Югославія між двома світовими війнами». Чіткий таймінг, розподіл уваги студентів між питаннями лекції – в цьому сильні сторони досвідченого лектора. Лекція була прочитана в класичному стилі, на платформі ZOOM.

182511105 460362668578476 5805767686981587096 n182940759 909206242971007 1714593955358939767 n

 

 6 травня для студентів першого курсу спеціальності Історія провів відкриту лекцію канд. іст. наук, доц. В.О. Яшин. Спеціальні історичні дисципліни, тема лекції «Історична нумізматика». Розвиток історії нумізматики як науки подано в супроводі презентаційного матеріалу, з посиланнями на джерела.

174386020 3553213011569675 6492618674720960143 n182824025 941073810013631 366921529136128220 n

15578

Шановні студенти! 

Захист курсових робіт з історії відбудеться з 18 по 21 травня 2021 р.

open book with black pages ink and quill isolated 124717 400

До 10 травня курсова робота має бути подана на кафедру.

Графік захисту робіт буде оприлюднено 11 травня

 

 

15425

173722156 2540087916294431 3211490971637931698 n

16 квітня 2021 р. доцентом кафедри історії А.В. Тарасовим була проведена відкрита лекція з курсу "Цифрова історія". Тематика лекції: "Візуалізація історичних даних". Курс читається для студентів спеціальності  "Історія" освітнього рівня магістр.

Було розглянуто  такі питання: історія розвитку інфографіки (аспект візуалізації історичних даних) та поняття візуалізації, типи інфографіки, основні правила складання інфографіки.

Після кожного блоку інформації передбачалась можливість поставити запитання. Присутніми на лекції були не тільки викладачі та керівництво ЗВО, але й випускники історичного факультету, вчителі закладів середньої освіти, всього більше 40 учасників. Тому після викладу інформації лунали не тільки запитання, але й нова інформація, відбувався обмін досвідом. Саме це передбачалось як розвиток основної теми лектором.

Лекція з актуальної тематики, про цифрові методи обробки даних в історії, з використанням сучасних технологій викладання - і тема, і методика, і виклад - свідчили про високий професійний рівень викладача і вміння розвиватись в сучасних умовах і потребах освіти.

174097760 3553212924903017 329258680682629203 n

174386020 3553213011569675 6492618674720960143 n

174186761 3553213074903002 9163178783562274402 n

174405325 3553212898236353 8685964421807469504 n

Більше фото

 

15234

122023199 2688437548065003 921065632129243793 n

Всесвітня історія дозволяє розширити контекст. І кордони мислення. Саме в цьому полягає мета курсів, що викладають для студентів бакалаврату і для магістрантів кандидати історичних, філософських та педагогічних наук кафедри.

13177
12086

1 червня 2020 р. розпочалась сесія для студентів 3 курсу заочної форми навчання.

В режимі Zoom-конференцій були проведені лекції з "Історії України" (доцент Печеніна Н.А.) та "Історії слов‘янських народів" (доцент Кожухар О.І.).

Формат дистанційний - стає вже звичайним)

Безымянный1101524792 2725158267714486 3027076526265860096 o101821189 2725160707714242 7148591331793698816 o

12074
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30