Чаркіна Олена Анатоліївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат педагогічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри практичної психології
Навчальні дисципліниКлінічна психологія та основи психотерапії, Патопсихологія, Нейропсихологія, Психологія аномального розвитку, Кризова психологія
Наукові інтересиКлінічна психологія, Травматерапія, Психологія менеджменту та управління, Психологія лідерства, Психологія кар'єри, Гендерна психологія, Системно-структурна психотерапія
Наукове кредоAltissĭma flumĭna minĭmo sono labuntur (Найглибші річки течуть з найменшим шумом).
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра практичної психології - каб. № 303; Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79-а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]; [email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)(0564) 71-49-35
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2005Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, біологічний факультет
спеціальність «Біологія» (кваліфікація за дипломом – Магістр біології. Викладач біології).
2004-2006Інститут післядипломної освіти Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, факультет психології
спеціальність «Психологія» (кваліфікація за дипломом – Психолог).
2005-2008Криворізький державний педагогічний університет
Аспірантура зі спеціальності 13.00.09 - "Дидактика. Теорія навчання"
2017-2018Міжнародний інститут глибинної психології , Українська асоціація психоаналізу
Психоаналітична терапія дітей і підлітків
2022-2023Міжнародний інститут глибинної психології , Українська асоціація психоаналізу
Клініка стосунків
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2009Криворізький державний педагогічний університет
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук - "Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах" (науковий керівник - д.п.н., проф. Буряк В.К.)
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2014«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОМУ (КОМБІНОВАНОМУ) НАВЧАННІ»
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Сертифікат про підвищення кваліфікації (108 ак.г.)
2017«Актуальні питання медичної психології»
Інститут психотерапії та медичної психології ім. Б.Д. Карвасарського, м. Санкт-Петербург
Посвідчення про підвищення кваліфікації (144 ак.г.)
2017«UKRAINE HIGHER EDUCATION LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME»
British Council in partnership with the Institute of Higher Education of the National Academy of the Educational Sciences of Ukraine and the Leadership Foundation for Higher Education (UK), м. Київ
Certificat of participation (108 ак.г.)
2018"Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія в лікуванні невротичних розладів"стей"
Інститут психотерапії та медичної психології ім. Б.Д. Карвасарського, м. Санкт-Петербург
Посвідчення про підвищення кваліфікації (144 ак.г.)
2020"Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти"
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Свідоцтво державного зразка (210 ак.г.)
2020«Супервізія. Супервізія в клінічній психотерапії»
Інститут психотерапії та медичної психології ім. Б.Д. Карвасарського, м. Санкт-Петербург
Посвідчення про підвищення кваліфікації (144 ак.г.)
2020"Класична нейропсихологія. Нейропсихологічна діагностика та корекція"
Інститут психотерапії та медичної психології ім. Б.Д. Карвасарського, м. Санкт-Петербург
Посвідчення про підвищення кваліфікації (144 ак.г.)
2021"Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО "
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка
Сертифікат про підвищення кваліфікації (60 ак.г.)
2021Міжнародна програма наукового стажування "Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу"
дистанційно
Сертифікат завершення (180 ак. г.)
2022"Теорія та практика психологічного консультування клієнтів у екстремальних і кризових ситуаціях"
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав-Хмельницький
Свідоцтво державного зразка (120 ак.год.)
2022«Консультування і супервізія в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників»
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти
Сертифікат про підвищення кваліфікації (30 ак.г.)
2022«КПТ модель консультування для коупінгу з викликами війни»
Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, м. Львів
Сертифікат (32 ак.г.)
2022«Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни»
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Свідоцтво про підвищення кваліфікації (180 ак.г.)
2022«Перша психологічна допомога під час та після війни»
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Свідоцтво про підвищення кваліфікації (30 ак.г.)
2022«Психологія стресу та способи боротьби з ним»
Київський університет імені Бориса Грінченка
Сертифікат про підвищення кваліфікації (30 ак.г.)
2022"Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів"
ГО «Асоціація саперів України»
Сертифікат (30 ак.г.)
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2009-2010асистент кафедри психології та педагогічних технологій
КДПУ
2010-2012старший викладач кафедри практичної психології
КДПУ
2011-2017заступник декана психолого-педагогічного факультету
КДПУ
2012 - дотепердоцент кафедри практичної психології
КДПУ
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
28-29 December 2016, Kielce, Poland International scientific conference
"Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, pсhychology and social sciences".
Психогігієна професійного здоров'я викладача ВНЗ у контексті акмепсихології
8-10 грудня 2017 р., м. КиївМіжнародна міждисциплінарна асамблея
«Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни»
Проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців з ознаками ПТСР
22 листопада 2019 р., м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична конференція
«Предиктори успішної інклюзії: медико-психологічний та соціально-педагогічний аспекти»
Психологічний супровід матерів дітей з вадами розвитку. С. 26-31
25 листопада 2019 р., м. КиївМіжнародна науково-практична конференція (заступниця голови організаційного комітету).
«Психосинтез: актуальні проблеми теорії та практики»
Психосинтез як засіб розвитку аутопсихологічної компетентності студентів-психологів. С. 108-110
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/27948/1/gum_29%20%20.pdf
13-15 лютого 2020 р., м. СумиVI Міжнародна науково-практична конференція
«Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя».

06.11-07.11.2020 р., м. Львів3-тя Міжнародна науково-практична конференція
«Львівська концепція психотерапії залежності».

25.11-27.11.2020 р., м. КиївVIII Міжнародна науково-практична онлайн конференція
«Психіатрія ХХІ століття: глобальний вплив на сучасне суспільство та нові практики на місцях». Симпозіум «Психічне здоров’я та соціально-економічний добробут населення під час пандемії Covid-19».

25–26 червня 2021 року, м. ЛьвівМіжнародна науково-практична конференція
"Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології".

19-21 of January 2022, Manchester, United Kingdom7th International scientific and practical conference
«International scientific innovations in human life».

27 травня 2022 року, м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
«Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація: дискурс війни, перемоги, відновлення».

3rd of September 2022, London, United Kingdom4th International Conference
"Responding to crisis, disasters and traumatic events".

12.09.2022, Warsaw, PolandThe First International Scientific and Methodological Forum
«Psychological trauma of war»

27-28 жовтня 2022, м. КиївПерша міжнародна конференція
«Відкрита наука та інновації в Україні 2022»

24.11-25.11 2022 року, м. Кам’янець-ПодільськийVI Міжнародна науково-практична конференція
"Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму"

Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2017-2018«UKRAINE HIGHER EDUCATION LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME»
British Council
Учасник, виконавець
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2012-2015 н.р. Науковий гурток «Self-менеджмент як технологія особистісного успіху»
2013-2014
Науковий гурток «Клінічна модель психотерапії в роботі практичного психолога»
2014-2015 н.р.
Науковий гурток «Профілактика стрес-залежних захворювань в умовах освітнього закладу»
2014 н.р.Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів, ІІ етап
галузь "Педагогічна та вікова психологія"
"Проективна діагностика емоційно-поведінкових проявів у дітей-аутистів"
Давоян Єлизавета Едуардівна
Лауреат, ІІ призове місце
2015 - дотеперНауковий гурток "Психологічне здоров'я особистості як запорука життєвого успіху"
2012 - дотеперВипускаючий редактор Збірника наукових праць студентів, молодих учених та фахівців-практиків
2019: "Практична психологія у ракурсі сьогодення", 116 с.
2020: "Актуальні проблеми практики консультування та психотерапії", 98 с.
2021: "Психологічне здоров’я особистості в умовах пандемії: діагностика, консультування, терапія", 128 с.
2022: "Психологічний супровід особистості в часи війни. Технології подолання життєвих криз", 126 с.
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
2017 - дотеперТренінг-центр "Лідер ХХІ століття" - керівник
2021: Онлайн-курс «Сучасні технології освітнього лідерства» (30 ак. г.)
“Школа молодіжного лідерства “Прояв” - спікер, тренер
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2011Диплом «Лауреат відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді» у номінації «За наукові досягнення» за підписом Ю.Г. Вілкула (Рішення виконкому міськради від 09.11.2011 р. № 366).
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30