Гапоненко Лариса Олександрівна

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Вчене званняДоцент
Посададоцент кафедри практичної психології
Навчальні дисципліниМетодологічні аспекти тренінгової роботи; Практикум діалогічного спілкування; Психологія педагогічного спілкування; Активне соціально-психологічне навчання; Методика викладання психології
Наукові інтересиРефлексивно-рольовий вимір розвитку психіки особистості: психоаналітичний аспект
Наукове кредоРефлексія - здібність пізнання, самореалізації та перетворення себе в особистість.
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра практичної психології, ауд.№303, гуманітарний корпус Криворізького державного педагогічного університету, вул. Героїв АТО 79А
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)кафедра практичної психології, 440-53-75
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1967-1971Криворізький державний педагогічний університет
викладач фортепіано
1985-1988Московський державний університет імені М. Ломоносова: Москва, Россия 1975-09-01 в 1978-06-01 | кандидат педагогічних наук (аспірантура психологічного факультету)
аспірантура за спеціальністю 19.00.07 - "педагогічна та вікова психологія" при кафедрі педагогічної та вікової психології
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
1988Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, кафедра педагогічної та вікової психології
Педагогічні умови формування ощадливості у молодших школярів
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
1.10.2018 р. - 1.06.2019 рКоучинг в освітньомцу процесі
МОН України, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Підвищення кваліфікації коучингової роботи в освіті
01.10.2017 - 30.06.2018 р.Психоаналіз не-невротичних клієнтів
МОН України, Міжнародний інститут глибинної психології
Підвищення кваліфікації на курсах "Клінічний психоаналіз не-невротичних клієнтів"
01.10.2016 - 1.06.2017 р.Символізація в психоаналізі дитини
МОН України, Міжнародний інститут глибинної психології
Підвищення кваліфікації, курси "Психоаналіз дітей та підлітків". Обсяг: 152 годин. Свідотство про спеціалізацію психоаналізу дітей та підлітків (12СПК 529179)
25-26 04. 2017 р."L'acting-out le passage l'aacte dans la cure psychanalytique". ХХV Семінар Фрейдово поле в Україні.
Київ
Клінічний психоаналіз
1.10. 2022 - 7.05. 2023 р.Спеціалізація з клінічного психоаналізу "Клініка відношень".
МОН України, Міжнародний інститут глибинної психології, м. Київ
Підвищення кваліфікації 120 годин, 4 кредитиПрофесійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
з 1.09.2000 донинідоцент кафедри практичної психології
Криворізький державний педагогічний університет


Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
March 29-31, 2022, Vancouver, CanadaThe 8th International scientific and practical conference
Innovations and prospects of world science
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ЗВО В АСПЕКТІ ЕВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-29-31.03.22.pdf
18-19 травня 2021 м. Кам'янець-ПодільськийІІІ Міжнарона науково-практична конференція
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин
Модель розвитку рефлексивного спілкування у студентів-психологів та критерії їх виміру
21-22 жовтня 2021, м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Українська освіта: аксіологія європейського вибору
МАРКЕРИ РЕФЛЕКСІЇ АКСІОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7482/document.pdf
20 березня 2020 року, м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні таприкладні проблеми
Рефлексивно-рольва концепція в аналізі соціальної зрілості студента-психолога
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Cn1IKk_PsMJ:psychology-naes-ua.institute/files/pdf/zbirnik_tez_15_konf.__socializaciya_osobistosti...-20-04-2020_1586892193.pdf+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
15–17 жовтня 2020, м. ЛьвовI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
Психологічні умови благополуччя персоналу організацій
Самокорекція викладача психологічного неблагополуччя до стану благополуччя в інтерпретаціях глибинної психології
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7374/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
31 жовтня 2020 року, м. ХарківІV міжрегіональної науково-практична конференція
ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ
Рефлексивно-рольова мета-гра з усвідомлення деструктивних сімейних симптомів.
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_psihologii/konf_2020.pdf
20 грудень 2020, Кам'янець-ПодільськийМіжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи (на пошану професора Шинкарюка А. І. та 102-ї річниці заснування Кам'янець-Подільського національного унверситету ім. І. Огієнка
Рефлексивно-рольове вимірювання соціального інтелекту як ознака соціальної зрілості студентів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3984
4-5 квітня 2019 р. м. ДніпроVI міжнародна науково-практична інтернет-конференція
Сучасний рух науки:
МЕТОДИКА РОЛЬОВИХ ПОЗИЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ БАКАЛАВРІВ-ПСИХОЛОГІВ
http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/04/Zbirnik-tez-dop.-6-mizhnarodnoyi-nauk-prakt-int.-konferentsiyi.pdf
29–30 листопад 2019 р. Кривий РігІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Наративна психологія: теорія, емпірика, практика
Наративи у рефлексивно-рольових тренінгах для студентів-психологів з підготовки до психогігієнічної саморегуляції
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3680 https://doi.org/10.31812/123456789/3680
22 листопада, 2019, м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична конференція
Предикати успішної інклюзії : медично-психологічний та соціально-педагогічний аспект
Рефлексивна, професійно-орієнтована модель компетентності студента-психолога в інклюзивній освіті
November 27-29, 2019The 3rd International scientific and practical conference
Perspectives of world science and education
Рефлексивно-рольовий підхід в аналізі спрямованості копінг-поведінки студентів-психологів
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3985
05 грудня 2019 р. , м. Кам’янець-ПодільськийВсеукраїнський науково-практичний семінар
Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика
ПАРАДИГМА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
https://posek.km.ua/wp-content/uploads/2020/02/Podilskyj-koledzhu_zbirnyk_psyhologiya_2020_N.pdf
15 лютого 2018 року, м. Кривий РігІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів
Психологічні тренінги з розвитку професійної 353 спрямованості студента
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/4720/1/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2.%20%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0I%D0%90%D0%9BI%D0%92_I_%D0%92%D0%9D%D0%9F%D0%9A_%D0%B7_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3ii__%D0%94%D0%AEI_%D0%9C%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D0%B8_15.02.2018.pdf
28 жовтня 2017, м. ХарківМіжрегіональна науково-практична конференція
Харківський осінній марафон психотехнологій, присвячений з нагоди 85-річного ювілею кафедри психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди (1932-2017), 115-ї річниці з дня народження видатних психологів П.Я. Гальперіна (1902-1988) та О.Р. Лурії (1902-1977)
Символізація в психоаналізі дитини: Арина, яка називає себе «Нє-нЯ".
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_psihologii/konf_2017.pdf
23.04.2017 м. Кам'янець-ПодільськийІХ Міжнародна науково-практична конференція
Аактуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин
Вибір рольової поведінки студента-психолога в навчальній взаємодії
17.11.2016 м. Кам’янець-ПодільськийІІ Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців
Емпіричне дослідження рефлексивного спілкування в розвитку рольової поведінки студента-психолога
19 – 20. 03. 2015 р. м. КіровоградV Міжнародний науково- практичний семінар
Психологія діалогу і світ людини
Навчальна взаємодія як умова підготовки студента до професійної взаємодії
18-19 жовтня 2013 м. ХарківІ Міжнародна науково-практична конференція
Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід
Поліпредметність професійної взаємодії психолога з вчителем
http://www.academia.edu/11827471/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
19-20 квітня 2012. ХмельницькийВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції
Розвиток рефлексивного спілкування у професійній взаємодії студента-психолога з вчителем
23-24 травня 2013. м. НіжинМіжнародна науково-практична конференція
Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги
Екзистенційна рефлексія проблем буття особистості в світі
24-25 квітня 2014 м. Кривий РігВсеукраїнська науково-практична конференція
Обдарована дитина
Обдарованість студента-психолога: мотивація та система ціностей
17-18 квітня 2014 м. Кам'янець-Подільський V Міжнародна науково-практична конференція
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин
Генеза новоутворення професійної взаємодії в підготовці студента-психолога до співпраці з учителем
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/01/2012_18.pdf
21-22 травня 2012 м. Кам’янець-ПодільськийV Міжнародна наукова конференція
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин
Дослідження мотивації студентів у навчальній взаємодії як шлях підготовки до професійної взаємодії з вчителем
http://elibrary.kubg.edu.ua/12920/1/%D0%84%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%96.pdf
19-20 жовтня 2012 м. ХарківМіжнародна науково-практична конференція
Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука
Компоненти емоційної стійкості в розвитку готовності студента-психолога до професійної взаємодії
http://oaji.net/articles/2016/983-1454660688.pdf
18-19 грудня 2006 м. КиївМіжнародна науково-практична конференція
Ґенеза буття особистості
Психологічні особливості сімейних установок сучасної жінки у дошлюбному періоді
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DKC1wmX-Znl-24ifqK6WQHZLnNSpLztWYwoA8S-mYnp_XKP8Mtex7VVYUg1Luc0XbSXDV6WhbjmQF3WIr6mck9CJKxAPJRrMQgLCU9at-%253AILJWIAMWk2h3PqLy%26r%3D1656052060314&default_mode=view&lang=uk#start=0
26 травня 2022Всеукраїнська науково-практична конференція
Освітня діяльність працівників соціально-психологічної сфери: виклики сьогодні та реалії
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР КОНЦЕПТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ЗА КУРСОМ «ПРАКТИКУМ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ»
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DKC1wmX-Znl-24ifqK6WQHZLnNSpLztWYwoA8S-mYnp_XKP8Mtex7VVYUg1Luc0XbSXDV6WhbjmQF3WIr6mck9CJKxAPJRrMQgLCU9at-%253AILJWIAMWk2h3PqLy%26r%3D1656052060314&default_mode=view&lang=uk#start=020 березня 2020 року, м. Київ XV Міжнародна науково-практична конференція.
Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми
Рефлексивно-рольова концепція в аналізі соціальної зрілості студента-психолога
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3970
2022

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР КОНЦЕПТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ЗА КУРСОМ «ПРАКТИКУМ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ»
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
квітень 2020 р., м. ХерсонВсеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі знань Загальна та соціальна психологія
Переможець ВКСНР, Диплом ІІІ ступеня
Рефлексивно-рольові детермінантисоціальної зрілості студентів-психологів
Сонець Інна Сергіївна та Свістунова Олена Олегівна, студенти-психологи 4-го курсу
Диплом ІІІ ступеня.
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30