Кафедра практичної психології
Психолого-педагогічний факультет

27 лютого 2024 року відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради Криворізького державного педагогічного університету, на якому  слухався захист дисертації «Психологічні особливості рольової позиції сучасної жінки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія здобувача МАЄР Юлії Володимирівни. Науковий керівник, професор, доктор психологічних наук Мірошник Зоя Михайлівна.

1     2

Склад комісії: Голова спеціалізованої вченої ради Дороніна Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет)

Опоненти: Кікінежді Оксана Михайлівна, доктор психологічних наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка); Богдан Жанна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент (Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця); Чуйко Оксана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент (Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника)

Рецензент: Чаркіна Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Криворізький державний педагогічний університет)

3  4

Дослідження психологічних особливостей рольової позиції сучасної жінки надає можливість вивчати та аналізувати зміни в її ідентичності, самосвідомості та соціальній взаємодії. Розуміння цих аспектів дозволяє краще усвідомити вплив сучасних тенденцій на психологічний стан та сприйняття жінок у різних сферах життя, включаючи їхню самоідентифікацію, взаємодію з оточуючими та власні очікування від себе у сучасному суспільстві.

Необхідно відзначити високий рівень наукової та методичної складових у проведенні дисертаційного дослідження. Представлені в дослідженні теоретичні та експериментальні результати мають наукову новизну завдяки їхній комплексності та впровадженню нового підходу до аналізу психологічних особливостей рольової позиції сучасної жінки. У роботі вперше було узагальнено та сформульовано поняття «рольова позиція», визначено та проаналізовано психологічні особливості рольової позиції особистості, а також розроблено комплекс методів та методик для більш глибокого дослідження рольової позиції сучасної жінки. Розширення та уточнення поняття «рольова позиція» дозволило відобразити більш повну та різноманітну картину функціонування жіночих ролей у сучасному світі, а також відношень між ними. Комплекс методів дослідження рольової позиції жінки, розроблений Юлією Володимирівною, надає можливість проводити більш глибокий аналіз психологічних особливостей та впливу інших чинників на жіночу ідентичність та соціальну взаємодію.

У обговоренні дослідження було зазначено, що дисертаційна праця відрізняється чіткістю та послідовністю на кожному етапі її виконання – від наукового обґрунтування методології дослідження (визначення актуальності теми, об'єкта, предмета, мети та завдань дослідження, раціональний вибір методів дослідження) до розгорнутої презентації розділів дисертації та формулювання її висновків. Застосовані методичні прийоми та психодіагностичний інструментарій отримали ґрунтовне теоретичне й практичне пояснення, що відповідає предмету, меті й завданням дослідження та суттєво підвищує їхню валідність.

Вітаємо! 

25101
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30