Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови, учений секретар
Навчальні дисципліни"Сучасна українська літературна мова", "Комунікативна лінгвістика", "Основи академічного письма"
Наукові інтересиГраматика, культура мовлення, лінгвістика тексту
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2003Криворізький державний педагогічний університет
аспірант кафедри української мови зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
1995-2000Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології
спеціальність «Українська мова та література» (кваліфікація – Учитель української мови та літератури)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2013 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Луганськ), спеціалізована вчена рада К 29.053.02
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
02.11.2020 –11.12.2020Академічна доброчесність
Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW, Варшава, Республіка Польща
Сертифікат про наукове стажування KW-122020/020; 180 год / 6 кредитів ЄКТС
20.01.2020 – 19.06.2020 Освітньо-професійна програма "Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів"; тема, напрям "Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти"
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0793-20; реєстраційний № 791/20Ц; 210 год / 7 кредитів ЄКТС
01.10.2019 – 25.01.2019Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Криворізький державний педагогічний університет
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ІТ № 40787802/12-19; 108 год.
2018Актуальні питання граматики сучасної української мови
Криворізький національний університет, кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки
Підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2022-донинідоцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2014-2022старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2003-2013викладач кафедри теорії та методики української мови та літератури
Київський університет ім. Б. Д. Грінченка
2000-2003викладач-стажист, асистент, викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
07–08 лютого 2024 року, Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська РеспублікаМіжнародна
Новітні напрями розвитку філологічної науки та освіти
Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів профільної школи
15 листопада 2023 року, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань)Всеукраїнська
Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов
Комунікативна тактика позитивного прогнозування в українському політичному дискурсі
https://docs.google.com/document/d/1tHkS-CaaVTYQHGb9JQg9IdjGxtQhQZmg/edit?usp=sharing&ouid=109785787289484539254&rtpof=true&sd=true
08–09 листопада 2023 року, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава)Всеукраїнська
Слобожанська беседа – 16. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності
Здійснення комунікативного тиску на адресата в українській лінгвокультурі
https://drive.google.com/file/d/1d5u0xj3ZuF7RHz9xxszXoMXAvwLmtIFi/view?usp=sharing
06–07 вересня 2023 року, Куявський університет, м. Влоцлавек,Республіка ПольщаМіжнародна
Philological sciences and translation studies: European potential
Приватне оголошення в системі міжкультурної комунікації
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/364/9951/20734-1
27–28 квітня 2023 року, Рівненський інститут Київського університету права НАН України (м. Рівне)Всеукраїнська
Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

24–25 листопада 2022 року, Інституті української мови НАН України, м. КиівМіжнародна
Інтегративна лінгвостилістика: пізнання мови в часі
Комунікативні стратегії створення вторинного наукового тексту
https://iul-nasu.org.ua/novyny/mizhnarodna-naukova-konferentsiya-integratyvna-lingvostylistyka-piznannya-movy-v-chasi.html
29–30 липня 2022 року, University of Applied Sciences, м. Рига, Латвійська РеспублікаМіжнародна
Актуальні напрями й течії філологічних досліджень в умовах складного сьогодення
Метафоричні моделі образу ворога у виступах В. Зеленського
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/240/6609/13798-1?inline=1
28-29 квітня 2022 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Організація мовної підготовки з української мови за професійним спрямуванням
https://drive.google.com/file/d/1k1weEsR8Zw8jhe-06SI9x-KHM-nz9i3N/view?usp=sharing
26-27 квітня 2022 року, Київ, УкраїнаМіжнародна
Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення
Засоби експресивності в медіамовленні
https://drive.google.com/file/d/15B-2kWiIwu7Ew6ssrI5yFVlXCwYc89fe/view?usp=sharing
18 лютого 2022 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Глобалізація й інтернаціоналізація філологічної науки
Методична компетентність майбутнього вчителя української мови як лінгводидактична проблема
https://drive.google.com/file/d/1LjR2dZuCkZwXmbiWIIRPQ8F4cyBlyp0y/view?usp=sharing
9–10 липня 2021 року, м. Влоцлавек, Республіка ПольщаМіжнародна
Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал
Концепт "родина" у візуальній соціальній рекламі
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-110-7-68
19-20 травня 2021 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Організація мовної підготовки студентів-іноземців в умовах дистанційного навчання
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/lsp_2021_proceedings_ua.pdf
12-14 травня 2021 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Конференція з математики, природознавства й технологічної освіти
The methods of mobile apps use for the practical classes organization
https://drive.google.com/file/d/1ddWIqm6PWy_fLepevk6YE3G3X-Jg6-ms/view?usp=sharing
11 травня 2021 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Нові тенденції у мовах, літературі та соціальних комунікаціях
Slavic paremiology as a linguistic science: traditional and contemporary trends
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957099
7-8 травня 2021 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення
Валентна синсемантія дієслів із послабленою семантикою
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/programme_llbic2021_op.pdf
23–24 квітня 2021 року (м. Ченстохова, Республіка Польща)Міжнародна
Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики
Homonymy and synonymy of prefix morphemes in Ukrainian and English (Омонімія та синонімія префіксальних морфем в українській та англійській мовах)
https://drive.google.com/file/d/1pSDpJ914kwzGB-m_7UaHvte_Q-8Z1uAI/view?usp=sharing
31 березня 2021 року, м. Мелітополь, УкраїнаМіжнародна
Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі
Символьний складник концепту СВОБОДА в українській лінгвокультурі
09-10 жовтня 2020 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Генеза теорії присудка та проблема зв’язки у східнослов’янському мовознавстві
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3837/1/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%95%D0%99%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A5%2090-%D0%A0%D0%86%D0%A7%D0%A7%D0%AE%20%D0%9A%D0%94%D0%9F%D0%A3.pdf#page=20
20 травня 2020 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Екстралінгвальна синсемантія лексичних одиниць у сучасному медійному дискурсі
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_conf_20may2020_updated2.pdf
Листопад 2019 року, м. Могильов, БілорусьМіжнародна
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI
Маніпулятивні мовні засоби в мас-медійному дискурсі
12–13 квітня 2019 року, м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Семантика політичного сленгу в мас-медійному дискурсі
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_5cbe4cbdb6e70.pdf
09-10 листопада 2017 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Синтаксичні засоби вираження емоції "смуток" (на матеріалі лірики Ліни Костенко)
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/3056
6-7 квітня 2017 року, м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Специфіка організації семантичної категорії стану в українській мові
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_58f92ccbe4842.pdf
29 вересня–1 жовтня 2015 року, м. Владимир, РосіяМіжнародна
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект
Дистрибуція як інтегральна синтагматична характеристика предикатів
https://www.herzen.spb.ru/uploads/finskand13/files/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%202_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_2015_%D0%B3.%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(1)%20(1).pdf
15 травня 2015 року, м. Старобільськ, УкраїнаВсеукраїнська
Образне слово Луганщини
Дистрибутивні характеристики прислівникових предикатів безсуб’єктного стану в межах моделі Praedst
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/159/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%95%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%20%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15-16 жовтня 2015 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1754
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016«Лінгвальний простір духовного коду», фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету
Номер державної реєстрації: 0114U003453
Науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2014-дониніПроблемна група

"Актуальні проблеми лексикології та граматики української мови"


Кривий Ріг, КСШ І-ІІІ ступенів № 118, 19 січня 2018 рокуМіський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт "ЮНИЙ ФІЛОЛОГ"
Член журіКривий Ріг, КДПУ, 29 березня 2018 рокуУчнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови "СТИЛОС"
Член журіВідзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018Подяка КДПУ за плідну науково-дослідницьку діяльність
2017Подяка КДПУ за плідну науково-дослідницьку діяльність
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30