Березовська-Савчук
Наталя Анатоліївна

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліни"Сучасна українська літературна мова", "Комунікативна лінгвістика", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Основи академічного письма"
Наукові інтересиГраматика, культура мовлення, лінгвістика тексту
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови, Криворізький державний педагогічний університет, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mailkafedra_movy@kdpu.edu.ua
Веб-сторінкаВеб-сторінка
Службовий телефон (кафедра, відділ)(056) 440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
2000-2003Криворізький державний педагогічний університет
аспірант кафедри української мови зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
1995-2000Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології
спеціальність «Українська мова та література» (кваліфікація – Учитель української мови та літератури)
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2013 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Луганськ), спеціалізована вчена рада К 29.053.02
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
2021Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал
м. Влоцлавек, Республіка Польща
Підвищення кваліфікації
2021Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики
Полонійна академія в Ченстохові, м. Ченстохова, Республіка Польща
Підвищення кваліфікації
2020Академічна доброчесність
Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW, Варшава, Республіка Польща
Наукове стажування
2020Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
2019Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні
Криворізький державний педагогічний університет
Підвищення кваліфікації
2018Актуальні питання граматики сучасної української мови
Криворізький національний університет, кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки
Підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2022-донинідоцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2014-2022старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2003-2013викладач кафедри теорії та методики української мови та літератури
Київський університет ім. Б. Д. Грінченка
2000-2003викладач-стажист, асистент, викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
28-29 квітня 2022 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Організація мовної підготовки з української мови за професійним спрямуванням
https://drive.google.com/file/d/1k1weEsR8Zw8jhe-06SI9x-KHM-nz9i3N/view?usp=sharing
26-27 квітня 2022 року, Київ, УкраїнаМіжнародна
Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення
Засоби експресивності в медіамовленні
https://drive.google.com/file/d/15B-2kWiIwu7Ew6ssrI5yFVlXCwYc89fe/view?usp=sharing
18 лютого 2022 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Глобалізація й інтернаціоналізація філологічної науки
Методична компетентність майбутнього вчителя української мови як лінгводидактична проблема
https://drive.google.com/file/d/1LjR2dZuCkZwXmbiWIIRPQ8F4cyBlyp0y/view?usp=sharing
9–10 липня 2021 року, м. Влоцлавек, Республіка ПольщаМіжнародна
Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал
Концепт "родина" у візуальній соціальній рекламі
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-110-7-68
19-20 травня 2021 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Організація мовної підготовки студентів-іноземців в умовах дистанційного навчання
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/lsp_2021_proceedings_ua.pdf
12-14 травня 2021 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Конференція з математики, природознавства й технологічної освіти
The methods of mobile apps use for the practical classes organization
https://drive.google.com/file/d/1ddWIqm6PWy_fLepevk6YE3G3X-Jg6-ms/view?usp=sharing
11 травня 2021 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Нові тенденції у мовах, літературі та соціальних комунікаціях
Slavic paremiology as a linguistic science: traditional and contemporary trends
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957099
7-8 травня 2021 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Мова, бізнес і право, міжкультурна комунікація: виклики сьогодення
Валентна синсемантія дієслів із послабленою семантикою
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u187/programme_llbic2021_op.pdf
23–24 квітня 2021 року (м. Ченстохова, Республіка Польща)Міжнародна
Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики
Homonymy and synonymy of prefix morphemes in Ukrainian and English (Омонімія та синонімія префіксальних морфем в українській та англійській мовах)
https://drive.google.com/file/d/1pSDpJ914kwzGB-m_7UaHvte_Q-8Z1uAI/view?usp=sharing
31 березня 2021 року, м. Мелітополь, УкраїнаМіжнародна
Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі
Символьний складник концепту СВОБОДА в українській лінгвокультурі
09-10 жовтня 2020 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Генеза теорії присудка та проблема зв’язки у східнослов’янському мовознавстві
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3837/1/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%95%D0%99%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A5%2090-%D0%A0%D0%86%D0%A7%D0%A7%D0%AE%20%D0%9A%D0%94%D0%9F%D0%A3.pdf#page=20
20 травня 2020 року, м. Київ, УкраїнаМіжнародна
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання
Екстралінгвальна синсемантія лексичних одиниць у сучасному медійному дискурсі
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/program_conf_20may2020_updated2.pdf
Листопад 2019 року, м. Могильов, БілорусьМіжнародна
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VI
Маніпулятивні мовні засоби в мас-медійному дискурсі
12–13 квітня 2019 року, м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Семантика політичного сленгу в мас-медійному дискурсі
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_5cbe4cbdb6e70.pdf
09-10 листопада 2017 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Синтаксичні засоби вираження емоції "смуток" (на матеріалі лірики Ліни Костенко)
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/3056
6-7 квітня 2017 року, м. Дніпро, УкраїнаМіжнародна
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах
Специфіка організації семантичної категорії стану в українській мові
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_58f92ccbe4842.pdf
29 вересня–1 жовтня 2015 року, м. Владимир, РосіяМіжнародна
Языковые категории и единицы: синтагматический аспект
Дистрибуція як інтегральна синтагматична характеристика предикатів
https://www.herzen.spb.ru/uploads/finskand13/files/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%202_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_2015_%D0%B3.%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20(1)%20(1).pdf
15 травня 2015 року, м. Старобільськ, УкраїнаВсеукраїнська
Образне слово Луганщини
Дистрибутивні характеристики прислівникових предикатів безсуб’єктного стану в межах моделі Praedst
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/159/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9D%D0%95%20%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%20%D0%9B%D0%A3%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15-16 жовтня 2015 року, м. Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна
Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1754
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016«Лінгвальний простір духовного коду», фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету
Номер державної реєстрації: 0114U003453
Науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
2014-дониніПроблемна група

"Актуальні проблеми лексикології та граматики української мови"


Кривий Ріг, КСШ І-ІІІ ступенів № 118, 19 січня 2018 рокуМіський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт "ЮНИЙ ФІЛОЛОГ"
Член журіКривий Ріг, КДПУ, 29 березня 2018 рокуУчнівський конкурс пошукових та творчих робіт з української та світової літератур та української мови "СТИЛОС"
Член журіВідзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2018Подяка КДПУ за плідну науково-дослідницьку діяльність
2017Подяка КДПУ за плідну науково-дослідницьку діяльність
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша