Малюга
Наталія Миколаївна

Основні відомості:
Науковий ступінькандидат філологічних наук
Вчене званнядоцент
Посададоцент кафедри Української мови
Навчальні дисципліниСучасна українська літературна мова; Проблемні питання загального мовознавства; Духовна синергетика рідної мови
Наукові інтересиМовознавство, граматика, лінгвістика тексту
Наукове кредоМов поганих не існує в світі, є лише погані язики
Контактна інформація:
Службова адресаКафедра української мови КДПУ, вул. Героїв АТО, 79а, м. Кривий Ріг, 50086
Службовий e-mail[email protected]
Службовий телефон (кафедра, відділ)440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1989-1995Запорізький державний університет
Українська мова та література
1996-1999 - навчання в аспірантуріКриворізький державний педагогічний інститут / університет
10.02.01 - українська мова
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2000Запоріжжя, ЗДУ
"Семантико-синтаксичні функції прийменника по в українській мові"
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
06.03.2013 – 13.03.2013міжнародний культурно-освітній проект «Культурно-освітній візит до Європи»
Вища школа управління та адміністрації (м. Ополє, Польща)
учасник
22.10. 2018 – 06.11.2018«Innovation in educational process: methods, approaches, technologies (on the example of preparation of bachelors and masters)» (108 год., 3 кредити). Сертифікат А 04182.
Празький економічний університ
підвищення кваліфікації / стажування
28 лютого 2019 р.Презентація сайту «Speak Ukrainian» з вивчення української мови для іноземців ( 28 лютого 2019 р.)
Дипломатична академія МЗС України
тренінг
11.02.2019 – 21.06.2019 «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні» (108 год.). Свідоцтво ІТ № 40787802/18-19.
Криворізький державний педагогічний університет, кафедра інформатики
підвищення кваліфікації
03.05.2022 – 13.06.2022 «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні»
Національний університет «Одеська юридична академія»
підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
2001 і донинідоцент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
2000 - 2001старший викладач кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний університет
1995 - 1996; 1999 - 2000асистент кафедри української мови
Криворізький державний педагогічний інститут / університет
1993 - 1995учитель української мови та літератури
Токмацька СШ № 1 (Запорізька обл.)
1990 - 1993учитель української мови та літератури
Райківщинська НСШ (Яготинський р-н, Київська обл.)
1989 - 1990вихователь дошкільного закладу "Золушка"
м. Токмак
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
02 червня 2022 р.Всеукраїнська
«Поліське наріччя: від витоків до сьогодення (до 85-річчя від дня народження М. В. Никончука)»
Актуалізація поліського наріччя в перекладному тексті "Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього" Світлани Алексієвич.
http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/2_2022/part_2/3.pdf
18 лютого 2022 р., Криворізький державний педагогічний університет Міжнародна
«Глобалізація й інтернаціоналізація філологічної науки»
Українськомовний простір м. Кривий Ріг і (не)дотримання мовних прав (соціолінгвістичний зріз. 2019 – 2021 рр.)
http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/issue/view/10
14 грудня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана ФранкаМіжнародна
«Мова, культура і суспільство»
Екологія української мови і конфлікт культур
19 березня 2021 р., Міжнародна
«Міжкультурні комунікації в галузі освіти»
Лінгвокультурологічний аспект перекладацького коментування художніх текстів
9 жовтня 2020 р., Криворізький державний педагогічний університетМіжнародна
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Українське інформаційне суспільство: свобода слова чи словесна сваволя?
elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3837
27–28 березня 2020 р., Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараМіжнародна
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку
Features of ellipsis as a means of pragmatics in the text of the Gospel
dariko.kr-admin.gov.ua
25 жовтня 2019 р., Могильовський державний університет імені А. Кулешова, Могильов, БілорусьМіжнародна
«Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – VІ»
Лакуни християнської мовної картини світу: лінгвокультурологічний аспект
Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте –VІ : сборник научных статей / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 12–17.
24–27 жовтня 2019 р., Мюнхенський університет Людвіга – Максиміліана Міжнародна
«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»
Фонова лексика української мови як складова лінгвокраїнознавчої підготовки іноземних студентів
Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Open Access LMU, München, 2020.
21 травня 2019 р., Київський національний університет імені Тараса ШевченкаВсеукраїнська
«Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи»
Забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах
journal.kdpu.edu.ua › filstd › article › download
25 жовтня 2018 р., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справМіжнародна
«Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю»
Війна й патріотизм в інтерпретації Осипа Маковея і з позиції сьогодення
er.dduvs.in.ua › bitstream › Збірник_Актуальні проблеми
28–29 травня 2018 р., Варшавський університет (Польща)Міжнародна
«Християнська спадщина поляків та українців – слово, мистецтво»
Християнська мораль і колективний етичний досвід у сучасному українському художньому дискурсі
www.wuw.pl >Studia ucrainica Varsoviensia 8. Warszawa : Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
20-22 жовтня 2016 р., Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаМіжнародна
"Українська мова і сфера сакрального"
Блаженні голодні та спраглі правди
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchu_rsd_2016_772_10
5–6 листопада 2015 р., Криворізький національний університетМіжнародна
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Розділяй і володарюй» засобами мови (на прикладі газети «Червоний гірник»)
journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/1739/1368
5–7 грудня 2013 р., Варшавський університет (Польща)Міжнародна
"Україністика: традиції та сучасність"
З досвіду мовної політики
http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/pliki/SUV%203%20-%20drugie.pdf
7–8 листопада 2013 р., Криворізький національний університетМіжнародна
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Травмування рекламою: хто відшкодовуватиме моральні збитки?
journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1051 irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
19–21 березня 2013 р., Бєлгородський державний національний дослідницький університет (Росія)Міжнародна
«Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами»
Украинские паремии: национальная история в диахронии
kpfu.ru/staff_files/F170921091/belgorod.2013.pdf
18–19 жовтня 2012 р., Інститут української мови НАН УкраїниМіжнародна
«Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: теорія, практика, перспективи»
Перспективи лексикографічного опрацювання паремій (у співавторстві з Колоїз Ж. В.)
www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new.../ukrainska-i-slovjanska-leksykohrafija.pdf
26–28 вересня 2012 р., Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаМіжнародна
«Семантика мови і тексту»
«Мова моїх творів надзвичайно кострубата» (про синтаксис новел Миколи Хвильового)
lib.pu.if.ua/files/semantyka2012.pdf
10–11 травня 2011 р., Ужгородський національний університетМіжнародна
«Українська література в загальноєвропейському контексті»
Мотивація літературно-художніх антропонімів
www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?..
3–4 листопада 2011 р., Криворізький державний педагогічний університет Міжнародна
«Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри»
Біблійні назви-символи та колективний етичний досвід (на матеріалі українських паремій)
journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/download/551/520
Гранти та наукові проекти:
Терміни виконанняНазва проекту/ Грантодавець/ Участь (виконавець, технічний працівник тощо)
2014–2016 рр.«Лінгвальний простір духовного коду»
фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету
провідний науковий співробітник
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
спеціалізована вчена рада К 08.051.05 ДНУ імені Олеся Гончарадисертація кандидата наук зі спеціальності 10.02.01

Тропи і фігури у медіатекстах початку ХХі ст.
Черемхівка Ганна Євгенівна
захист 2015, диплом кандидата наук
спеціалізована вчена рада К 08.051.05 ДНУ імені Олеся Гончарадисертація кандидата наук зі спеціальності 10.02.01

Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту
Арешенкова Олександра Юріївна
захист 2016, диплом кандидата наук
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
№ 125281Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
2006грамота Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
2010грамота Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
2010грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31