Директор бібліотеки

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ

6 Жовтня 2017, 10:35

Розвиток суспільства ставить перед сучасною бібліотекою нові вимоги: вона повинна бути відкритою установою, мати гнучку систему управління, вчасно й оперативно реагувати на зміни в суспільстві, бути менеджером, маркетологом, промоутером інтелектуального капіталу. Маркетингові технології спрямовані на створення сприятливого іміджу бібліотеки вищого навчального закладу, залучення її користувачів до активного використання інформаційних ресурсів, осучаснення бібліотечних процесів.

Загальновідомо, що пріоритети діяльності університетської бібліотеки – це інформаційне забезпечення навчально-методичного й науково-дослідницького процесів; сприяння громадянському, моральному, естетичному вихованню студентської молоді на основі загальнолюдських, національних, європейських цінностей; забезпечення рівного та відкритого доступу до інформації, знань і культурного надбання. Це визначило місію діяльності бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету в останні роки, яка полягала в забезпеченні повного, якісного й оперативного доступу до максимального обсягу традиційних і новітніх інформаційних ресурсів для кожного користувача в будь-який час.

Основною сферою використання напрацювань у галузі інформаційних маркетингових комунікацій є веб-сайт бібліотеки http://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html, де в розділі «Про бібліотеку. Структура» представлено відеопрезентації кожного з 5 відділів, у яких фахівці бібліотеки креативно розкрили специфіку своєї діяльності з використанням новітніх програмних та онлайн-технологій. Так, співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів (завідувач Л. В. Головко) не тільки здійснюють науково обґрунтоване й оперативне комплектування фонду бібліотеки літературою з різних напрямків навчальної, науково-дослідницької та культурно-просвітницької діяльності університету, але й створили систему онлайн-інформування про нові надходження до бібліотеки – щоквартальні інформаційні бюлетені; ініціювали й успішно проводять акцію «Подаруй бібліотеці книгу!»

Серед основних завдань відділу зберігання фондів (завідувач В. Ю. Гончарова) – організація оптимального розміщення й ефективного зберігання фонду з метою підвищення оперативності і якості обслуговування користувачів. Водночас працівники цього відділу готують і передають на кафедри інформацію про забезпеченість навчально-методичною літературою, чим активізують відвідуваність і книговидачу.

Велику роботу з популяризації фонду бібліотеки здійснюють працівники інформаційно-бібліографічного відділу (завідувач О.А. Дікунова). За останні роки створено ряд  біобібліографічних покажчиків із серії «Пам’яті професорів Криворізького педагогічного» та «Вчені-ювіляри Криворізького педагогічного»  http://kdpu.edu.ua/biblioteka/resursy/bibliohrafichna-produktsiia/bibliohrafichni-pokazhchyky.html Співробітники відділу популяризують наукову діяльність викладачів університету через ряд науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, зокрема «Праці професорсько-викладацького складу кафедри історії України та правознавства» (до 15-річного ювілею кафедри); «Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»  Зроблено також щоквартальні інформаційні огляди й віртуальні виставки нових надходжень книг викладачів КДПУ; щоквартальні інформаційні огляди й віртуальні виставки нових надходжень сучасної української літератури; щоквартальні інформаційні списки нових надходжень авторефератів дисертацій.

Ефективними засобами популяризації фонду книгозбірні залишаються такі традиційні форми культурно-просвітницької роботи, як тематичні книжкові виставки (серед яких в останні роки значну частку займають віртуальні експозиції документів на сайті) і відкриті тематичні перегляди. Віртуальні тематичні виставки (цей напрямок реклами фонду безпосередньо організовує й коригує заступник директора бібліотеки О. М. Кравченко) стали вже звичною формою виставкової роботи в бібліотеці університету. Така форма презентації книжкового фонду зарекомендувала себе як дієвий метод популяризації ресурсів бібліотеки завдяки чітко визначеній тематиці кожної виставки та спрямованості кожної теми на конкретний сегмент цільової аудиторії сайту бібліотеки. Виставки експонуються на бібліотечному сайті.

Фахівці бібліотеки, в тому числі працівники відділу обслуговування  (завідувач Грамм О.М.), регулярно планують і проводять різноаспектні масові заходи, спрямовані на задоволення попиту різних категорій користувачів. Зустрічі з письменниками, митцями, науковцями відбуваються в «Літературній вітальні» бібліотеки http://kdpu.edu.ua/biblioteka/diialnist/kulturno-prosvitnytska-diialnist/literaturna-vitalnia.html й завжди викликають інтерес у викладачів і студентів різних факультетів і кафедр університету.

Це щоквартальні зустрічі з письменником, редактором часопису «Кур’єр Кривбасу» Григорієм Гусейновим; презентації книжок письменників (Ярослава Трінчука, Володимира Тимчука, Олени Гусейнової, Сергія Чаніна, Любові Баранової, Дмитра Щербини, Інни Доленик, Анатолія Греса, Тетяни Кошель, Ірини Кохан, Дмитра Піскорського, Дениса Овсяника, Лани Александрової, Лариси Омельченко), творчості художників, дизайнерів, народних майстрів (Леоніда Давиденка, Альбіни Денисової, Маріанни Любас); зустрічі з відомими краєзнавцями (Олександром Мельником, Людмилою Похитун, Ігорем Рукавіциним), журналістами (Ольгою Хвостовою, Миколою Крамаренком, Володимиром Штельмахом), знаними в Кривому Розі та в Україні дослідниками історії (Наталею Романець, Романом Шляхтичем), відомими громадськими діячами, що підтримують і популяризують українську історію й книгу (Юрієм Косенком, Салманом Садаєвим, Сергієм Ісаєвим), архітектором і бардом Володимиром Бакальцевим та ін.

 Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення (завідувач О. О. Лебедюк) здійснюється технічна й мультимедійна підтримка всіх культурно-просвітницьких заходів, проведених у бібліотеці, облік культурно-просвітницької роботи, написання й розміщення на сайті бібліотеки й університету ілюстрованих звітів про культурно-масові заходи бібліотеки. Також було створено YouTube-канал бібліотеки та ресурс «Інтернет-дайджест бібліотечного фахівця». Значно активізувалася вебліографічна діяльність бібліотеки. До вебліографічних посібників, виданих у електронному форматі, можуть бути додані активні посилання на описані інтернет-ресурси, що значно спрощує роботу з ними https://drive.google.com/file/d/0B1Ugk1fhA47HZDB1aURjWFZLSXM/view

Увійшло в традицію до Всеукраїнського дня бібліотек проводити міську науково-практичну конференцію, в якій беруть активну участь бібліотекарі навчальних закладів м. Кривого Рогу (ліцеїв, коледжів, училищ, технікумів, інститутів та університетів). Так, 29 вересня 2017 року відбулася вже VІ Міська науково-практична конференція  http://kdpu.edu.ua/biblioteka/diialnist/naukovo-metodychna-diialnist/naukovo-praktychni-konferentsii.html Працівники бібліотеки беруть активну участь у фахових міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міських  семінарах, конференціях, а також обмінюються досвідом із колегами не тільки бібліотек міста та області, а й усієї країни http://kdpu.edu.ua/biblioteka/diialnist/naukovo-metodychna-diialnist/pratsi-fakhivtsiv-biblioteky.html З метою популяризації фонду та створення позитивного іміджу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету директор та працівники бібліотеки часто виступають у міських мас-медіа.

Важливою ділянкою роботи бібліотеки з налагодження тісної співпраці з науково-педагогічним колективом є оновлення інституційного репозитарію http://elibrary.kdpu.edu.ua/. Цей електронний архів накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до публікацій викладачів, студентів та  працівників університету шляхом їх архівування та самоархівування. В останні роки все більшу популярність серед користувачів здобуває електронний каталог, доступний як у локальній, так і у всесвітній інформаційній мережі. Крім доступу до відкритих ресурсів всесвітньої інформаційної мережі, на території бібліотеки надається доступ до ресурсів електронно-бібліотечної системи видавництва «Лань», наукової електронної бібліотеки eLibrary.ru, бази даних періодичних видань Polpred.com, наукових журналів відкритого доступу ресурсу Science Direct та мультимедіа-енциклопедії європейської культури Europeana.

На сайті бібліотеки подано відомості з усіх видів бібліотечних послуг та діяльності книгозбірні університету: віртуальна бібліографічна довідка, онлайн-послуга з індексації наукових робіт, електронна доставка документів. У рубриці «Науковцям» подано ряд корисних документів і посилань.

Розширення спектра функцій університетської книгозбірні зумовило інноваційні зміни як у стратегії розвитку бібліотеки, так і в тактиці їх практичного впровадження. У 2017 році на базі бібліотеки створено прес-центр, який створює, зберігає на веб-сайті університету, поширює в соціальних мережах інформацію, що стосується діяльності університету.

Серед актуальних напрямків сучасної діяльності бібліотеки передбачено налагодження зв’язків у межах соціально-комунікаційного середовища університету, здійснення розгалуженого бібліотечно-інформаційного обслуговування на основі останніх досягнень бібліотекознавчих наук та новітніх інформаційних технологій.

 

Залишити коментар

Ярослав Шрамко
Ректор університету
Ганна Віняр
Директор бібліотеки
Прес-центр
Прес-центр
Єлизавета Кучерган
Викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання
Дмитро Бобилєв
старший викладач кафедри математики та методики її навчання
Валерія Безуглова
студентка факультету ДТО
Едуард Євтушенко
Декан природничого факультету
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок