Кафедра

Назва вибіркової дисципліни

Силабус

Географії та методики навчання

Географія населення

Силабус

Геоурбаністика

Силабус

Георуралістика

Силабус

Методологія географічної науки

Силабус

Основи наукових досліджень в географії

Силабус

Історія географічної науки

Силабус

Вступ до економічної і соціальної географії

Силабус

Теорія і методологія суспільної географії

Силабус

Парадигми сучасної географії

Силабус

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства

Силабус

Географія природно-ресурсного потенціалу

Силабус

Географія органічного світу та педосфери

Силабус

Географія антропогенних геосистем території України

Силабус

Географія культури

Силабус

Соціальна географія

Силабус

Етнологія з основами етнографії

Силабус

Географія глобалізаційних процесів

Силабус

Географічне країнознавство

Силабус

Географія транспорту

Силабус

Географія способу життя

Силабус

Географія сфери послуг

Силабус

Геоекологія

Силабус

Ландшафтна екологія

Силабус

Урбоекологія

Силабус

Біогеографія

Силабус

Географія Дніпропетровської області

Силабус

Географія Криворіжжя

Силабус

Географія небезпечних природних процесів довкілля

Силабус

Інформаційні системи та технології

Силабус

ГІС-технології

Силабус

Геоінформатика

Силабус

Туризму та економіки

 

Дозвіллєзнавство

Силабус

Активний туризм

Силабус

Екстремальний туризм

Силабус

Туристичні ресурси України

Силабус

Спортивне орієнтування

Силабус

Силабус

Географія екскурсійного туризму

Силабус

Інклюзивний туризм

Силабус

Дитячий і молодіжний туризм

Силабус

Туристичне краєзнавство

Силабус

Силабус

Спеціалізований туризм

Силабус

Самодіяльний туризм

Силабус

Силабус

Організація туристичних подорожей

Силабус

Індустріальний туризм

Силабус

Військовий туризм

Силабус

Безпека в туризмі

Силабус

Креативні індустрії

Силабус

Ринок туристичних послуг

Силабус

Основи розробки сайтів

Силабус

Економіка і фінанси підприємства

Силабус

Гастротуризм

Силабус

Інтернет-маркетинг

Силабус

Бізнес-планування, організація і економіка

Силабус

Організація послуг харчування, обслуговування в готелях, кемпінгах, туристичних комплексах

Силабус

Спортивно-туристичні ресурси

Силабус

Оздоровчо-рекреаціний туризм

Силабус

Туристичні квести

Силабус

Екологічний туризм

Силабус

Історії

Історія країн Азії та Африки в середньовіччя

Силабус

Історія української культури

Силабус

Історична географія України

Силабус

Римське право

Силабус

Силабус

Історія правових та політичних вчень

Силабус

Силабус

Основи адміністративного права

Силабус

Силабус

Історія європейської матеріальної цивілізації

ХV-XIII ст.

Силабус

Історія країн Центрально-Східної Європи

Силабус

Історія молодіжних рухів та організацій в Україні ХІХ-ХХІ ст.

Силабус

Кримінальне право України

Силабус

Основи кримінально-правової політики України

Силабус

Економічна історія України

Силабус

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання історії в закладах освіти

Силабус

Історія Криворіжжя від давнини до сучасності

Силабус

Правове регулювання сімейних відносин

Силабус

Правові аспекти захисту прав дитини

Силабус

Сімейне право України

Силабус

Опозиційний рух в українській СРСР 1950-ті-80-ті рр.

Силабус

Історія Дніпропетровщини в шкільній історичній освіті

Силабус

Розвиток «Metaskills» у системі історичної освіти

Силабус

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання суспільствознавчих дисциплін у закладах освіти

Силабус

Інтелектуальна власність

Силабус

Онови права Євросоюзу

Силабус

Компаративний підхід в дослідженні та викладанні історії

Силабус

Захист України: основи керування БПЛА

Силабус

Застосування БПЛА в краєзнавчих та історичних дослідженнях

Силабус

Етнографія України

Силабус

Філософії

Фундаментальні ідеї Заходу

Силабус

Соціальна та політична філософія

Силабус

Естетика

Силабус

Соціології та масових комунікацій

Актуальні проблеми сучасного українського суспільства

Силабус

Політичний імідж країн світу у сучасному медіапросторі

Силабус

GR-менеджмент і політичні технології

Силабус

Засоби масової комунікації та медіавиробництво

Силабус

Соціальні комунікації та інформація

Силабус

Історія реклами та PR

Силабус

Основи теорії тексту і твору

Силабус

Основи публічних комунікацій

Силабус

Основи літературної творчості

Силабус

Медіапсихологія

Силабус

Соціологія малих груп

Силабус

Медіа та суспільні комунікації

Силабус

Сучасні комунікативні практики

Силабус

Соціологія публічного управління

Силабус

Інформаційний консалтинг

Силабус

Соціологія підприємництва

Силабус

Соціологія споживання

Силабус

Соціологія праці та зайнятості

Силабус

Соціологія культури

Силабус

Соціологія молоді

Силабус

Соціологія гендеру

Силабус

Контент-аналіз

Силабус

Дискус-аналіз

Силабус

Соціологічний аналіз документів

Силабус

Медіаосвіта і медіакультура

Силабус

Жанрова журналістика

Силабус

Публіцистика

Силабус

Теорія масової культури

Силабус

Основи міжкультурної комунікації

Силабус

Інтеркультурне місто

Силабус

Організація PR-кампаній

Силабус

Політконсалтинг та виборчі технології

Силабус

Рекламний менеджмент

Силабус

Технології блогінгу

Силабус

Кризові комунікації

Силабус

Інтернет-технології в рекламі та PR

Силабус

Інформаційна політика та безпека

Силабус

Міжнародні відносини та медіакомунікації

Силабус

Соціальна проблематика в ЗМІ

Силабус

Маніпулятивні технології в соціальних комунікаціях

Силабус

Інформаційні війни

Силабус

Права людини та мас-медіа

Силабус

Математики та методики її навчання

Олімпіадна математика

Силабус

Системи комп’ютерної математики

Силабус

Теорія множин

Силабус

Додаткові розділи алгебри

Силабус

Силабус

Додаткові розділи геометрії

Силабус

Диференціальна геометрії

Силабус

Конструктивна геометрія

Силабус

Силабус

Диференціальні рівняння

Силабус

Силабус

Елементи дискретної математики на базовому рівні середньої освіти

Силабус

Силабус

Елементи комп’ютерного моделювання для навчання математики

Силабус

Силабус

Комплексний аналіз

Силабус

Силабус

Математичні основи криптографії

Силабус

Математичні основи машинного навчання

Силабус

Історія математики

Силабус

Силабус

Історія математичної освіти

Силабус

Силабус

Графи в задачах математичних олімпіад

Силабус

Силабус

Додаткові розділи математичного аналізу

Силабус

Статистичне опрацювання результатів педагогічних досліджень

Силабус

Силабус

Математичні основи квантової інформатики

Силабус

Ряди та функції комплексної змінної

Силабус

Фізики та методики її навчання

 

Загальна фізика

Силабус

Теоретична механіка

Силабус

Математичні методи фізики

Силабус

Прикладна астрономія

Силабус

Сучасні астрономічні дослідження

Силабус

Історія розвитку астрономії

Силабус

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Силабус

Схемотехніка цифрових та аналогових пристроїв

Силабус

Напівпровідникові прилади

Силабус

Фізика складних мереж

Силабус

Олімпіадні задачі з фізики

Силабус

Евристичні методи розв’язування фізичних задач

Силабус

Еконофізика

Силабус

Фізика твердого тіла

Силабус

Фізика напівпровідників

Силабус

Твердотільна електроніка

Силабус

Історія фізики

Силабус

Історія фізичних відкриттів

Силабус

Історія становлення фізичних шкіл в Україні

Силабус

Комп’ютерний практикум з квантової механіки

Силабус

Сучасні обчислювальні методи у фізиці

Силабус

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів у наноструктурах

Силабус

Електротехніка

Силабус

Радіотехніка

Силабус

Пристрої твердотільної електроніки

Силабус

Напівпровідникова електроніка та елементи автоматики

Силабус

Загальна електротехніка

Силабус

Схемотехніка цифрових та аналогових пристроїв

Силабус

Інформатики та прикладної математики

Візуальне програмування мобільних за стосунків

Силабус

Силабус

Силабус

Методика пропедевтичного навчання інформатики

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Інформатика в основній школі

Силабус

Силабус

Силабус

Олімпіадна інформатика

Силабус

Силабус

Методика інклюзивного навчання інформатики

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Середовища навчання програмування

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Програмування мікроконтролерів

Силабус

Силабус

Силабус

Силабус

Методика навчання інформатики у профільній школі

Силабус

Штучний інтелект в освіті

Силабус

Силабус

Силабус

Машинне навчання

Силабус

Силабус

Силабус

Видавничі системи

Силабус

Силабус

Логічне програмування

Силабус

Програмування офісних додатків

Силабус

Програмування мобільних застосунків

Силабус

Силабус

Інформатика в основній школі: інформаційні технології

Силабус

Веб-дизайн

Силабус

Системи контролю версій

Силабус

Система комп’ютерної математики

Силабус

Методика навчання інформатики у початковій школі

Силабус

Інформатика в основній школі: програмування

Силабус

Основи функціонального програмування

Силабус

Програмування на Java

Силабус

Олімпіадна інформатика: інформаційні технології

Силабус

Основи Інтернету речей

Силабус

Хмарні технології

Силабус

Олімпіадна інформатика: програмування

Силабус

Доповнена реальність у веб

Силабус

Програмування мобільних пристроїв

Силабус

Сучасні веб-фреймворки

Силабус

Основи комп’ютерної графіки

Силабус

Силабус

Апаратно-програмне забезпечення інформаційних систем

Силабус

Інтернет-технології

Силабус

Видавничі системи

Силабус

Мультимедіа

Силабус

Основи веб-розробки

Силабус

Візуальне програмування

Силабус

Конкурсна інформатика

Силабус

Практичної психології

Логопсихологія

Силабус

Психологія віктимної особистості

Силабус

Теорія і практика роботи з обдарованими дітьми

Силабус

Нейропсихологія

Силабус

Порівняльна психологія

Силабус

Силабус

Геронтопсихологія

Силабус

Технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі

Силабус

Техніки відновлення ресурсів психіки

Силабус

Психологічні особливості раннього дитячого аутизму

Силабус

Сучасні психологічні практики у роботі з ПТРС

Силабус

Профілактика та корекція відхилень у поведінці

Силабус

Трансформація особистісних переконань і саморозвиток

Силабус

Основи психосинтезу

Силабус

Практикум: телефон довіри

Силабус

Силабус

Силабус

Тілесноорієнтовна психологічна корекції

Силабус

Силабус

Силабус

Активне соціально-психологічне навчання

Силабус

Психологія лідерства

Силабус

Силабус

Силабус

Ігротерапія

Силабус

Силабус

Силабус

Етнопсихологія

Силабус

Соціальна психологія

Силабус

Психологія сім’ї

Силабус

Експериментальна психологія

Силабус

Диференційна психологія

Силабус

Психологічна служба в системі інклюзивної освіти

Силабус

Резил’єнтність в освіті

Силабус

Основи профорієнтації та профдобору

Силабус

Психолого-педагогічна супервізія фахівців команди супроводу інклюзивної освіти

Силабус

Силабус

Самопроєктування особистості

Силабус

Силабус

Стресостійкість особистості

Силабус

Психотерапія та консультування дисфункціональних сімей

Силабус

Психокорекція девіантної поведінки

Силабус

Початкової освіти

Практикум із соціально-емоційного та етичного навчання молодших школярів

Силабус

Мистецтво аналізу художнього твору

Силабус

Казкотерапія в умовах війни

Силабус

Теорія і практика інклюзивної освіти

Силабус

Організація роботи асистента вчителя

Силабус

Основи педагогічної анімації

Силабус

Сучасні підходи до формування графічних навичок молодших школярів

Силабус

Комунікація через мистецтво

Силабус

Культура формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Силабус

Теорія і практика формувального та підсумкового оцінювання

Силабус

Організація ефективного спілкування молодших школярів

Силабус

Педагогічний менеджмент

Силабус

Нові прикладні техніки та технології, LEGO-технології в НУШ

Силабус

Стратегії взаємодії з батьками здобувачів освіти

Силабус

Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи

Силабус

Соціальної педагогіки і соціальної роботи

Самовиховання і саморегулювання особистості

Силабус

Сексуальна просвіта

Силабус

Полікультурна освіта і виховання

Силабус

Спеціалізовані служби в соціальній сфері

Силабус

Практикум з організації адміністративної роботи в соціальній сфері

Силабус

Основи демографії

Силабус

Основи сценарної роботи соціального педагога

Силабус

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

Силабус

Рекламно-інформаційні технології

Силабус

Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Силабус

Людина у сучасному соціумі

Силабус

Недержавний сектор у соціальній сфері

Силабус

Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Силабус

Організація дозвілля молоді

Силабус

Соціальна геронтологія

Силабус

Соціально-молодіжна політика та методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями

Силабус

Міжособистісне спілкування

Силабус

Соціальна робота з ВПО

Силабус

Менеджмент соціально-педагогічної роботи

Силабус

Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей

Силабус

Основи соціальної реабілітації та соціальної терапії

Силабус

Документообіг соціального педагога

Силабус

Методика організації тренінгів

Силабус

Основи профорієнтаційної роботи

Силабус

Основи професійної творчості в соціальній сфері

Силабус

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки

Силабус

Теорія та історія соціального виховання

Силабус

Зоології та методики викладання біології

Анатомія, фізіологія, патологія дітей

Силабус

Анатомія та вікова фізіологія

Силабус

Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики

Силабус

Основи загальної орнітології

Силабус

Основи прикладної ентомології

Силабус

Тваринний світ Криворіжжя

Силабус

Популяційна екологія

Силабус

Регіональна екологія

Силабус

Біогеографія

Силабус

Хімії та методики її навчання

Основи наукових досліджень в хімії

Силабус

Техніка навчального хімічного експерименту

Силабус

Ужитковий експеримент і STEM-технології у навчанні хімії

Силабус

Комп’ютерна статистична обробка результатів хімічних експериментів

Силабус

Метрологія хімічних досліджень

Силабус

Програмні продукти для обробки результатів наукових досліджень

Силабус

Мультимедійні засоби в освіті і науці

Силабус

Комп’ютерне моделювання хімічних процесів

Силабус

Силабус

ІКТ та моделювання в хімії

Силабус

Силабус

Хімія у системі природничих наук

Силабус

Силабус

Механізми органічних реакцій

Силабус

Комплексні сполуки

Силабус

Хімічна номенклатура

Силабус

Фізико-хімічні методи аналізу речовин

Силабус

Силабус

Олімпіадні задачі з хімії

Силабус

Силабус

Геохімічні особливості Криворіжжя

Силабус

Силабус

Історія хімії

Силабус

Біоорганічна хімія з елементами біохімії

Силабус

Хімія високомолекулярних сполук

Силабус

Прикладні аспекти хімії

Силабус

Силабус

Віртуалізація хімічного експерименту

Силабус

Силабус

Методика складання та розв’язування хімічних задач

Силабус

Силабус

Аналітична хімія

Силабус

Кількісні розрахунки в хімії

Силабус

Фізична і колоїдна хімія

Силабус

Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу

Силабус

Ботаніки та екології

Основи геоботаніки

Силабус

Фітоценологія

Силабус

Основи вчення про рослинний покрив

Силабус

Екологія людини та її здоров’я

Силабус

Основи екологічного термінознавства

Силабус

Біосферологія

Силабус

Хімічна екологія

Силабус

Біохімія рослин

Силабус

Молекулярна біологія

Силабус

Зелене будівництво та озеленення пришкільної ділянки

Силабус

Біоіндикація

Силабус

Фотоіндикація екологічних факторів

Силабус

Екологія рослин

Силабус

Агроекологія

Силабус

Географія рослин

Силабус

Біосферологія

Силабус

Глобалізація та екологічні проблеми

Силабус

Екологічна культура

Силабус

Лікарські рослини

Силабус

Екологічна ботаніка

Силабус

Рослинність Криворіжжя

Силабус

Рослинний світ України

Силабус

Меліорація та фіторекультивація

Силабус

Біоіндиксація

Силабус

Охорона природи

Силабус

Степове лісознавство

Силабус

Біорізноманіття та стратегія сталого розвитку

Силабус

Фітодизайн

Силабус

Декоративне квітництво

Силабус

Прикладна дендрологія

Силабус

Хімічна екологія

Силабус

Фізіологія та захист рослин

Силабус

Проблеми фундаментальної екології

Силабус

Фізичної культури та методики її викладання

Підвищення спортивної майстерності (за видами спорту за вибором)

Силабус

Історія фізичної культури

Силабус

Історія олімпійського руху

Силабус

Олімпійська освіта і традиції фізичної культури в Україні

Силабус

Управління у сфері фізичної культури

Силабус

Організація спортивно-масової роботи

Силабус

Теорія і методика спорту

Силабус

Фізичне виховання з учнями спец.медгрупи

Силабус

Основи теорії здоров’я і здорового способу життя

Силабус

Адаптивна фізична культура

Силабус

Нові технології у фізичному вихованні

Силабус

Рекреаційні ігри

Силабус

Спортивні споруди в обладнання

Силабус

Види фізичної активності в НУШ

Силабус

Нова фізична культура: фітнес-йога

Силабус

Сучасні технології фізичного виховання в НУШ

Силабус

Сучасні фітнес технології

Силабус

Теорія та методика оздоровчого фітнесу

Силабус

Музично-ритмічне виховання

Силабус

Української мови

Польська мова

Силабус

Латинська мова

Силабус

Історія української літературної мови

Силабус

Теорія і практика перекладу

Силабус

Основи рекламознавства

Силабус

Коректура

Силабус

Етнолінгвістика

Силабус

Ономастика

Силабус

Етимологія

Силабус

Типологія помилок

Силабус

Міжкультурна комунікація

Силабус

Мова і політична комунікація

Силабус

Практична стилістика

Силабус

Нові стандарти українського письма

Силабус

Лінгводидактичне термінознавство

Силабус

Української та зарубіжної літератури

Мистецтво виразного слова

Силабус

Слов’янський міф в художній системі українського романтизму

Силабус

Стильові тенденції українського письменства епохи Просвітництва

Силабус

Сучасна зарубіжна література для дітей та юнацтва

Силабус

Літератури Сходу в шкільному вивчення

Силабус

Кібер-фольклор як маркер соціальних змін

Силабус

Література vs медіа: національний наратив

Силабус

Блогерство: літературна та візуальна складова

Силабус

Мережева література: як цифра стає буквою

Силабус

Література Криворіжжя в шкільному вивченні

Силабус

Бренд-сторінки в соціальних мережех

Силабус

Український поетичний модернізм (ІІ половина ХХ століття)

Силабус

Національний зміст української літератури раннього модернізму

Силабус

Алгоритм створення навчальних презентацій

Силабус

Феміністичні інтерпретації в сучасній українській літературі

Силабус

Літературне краєзнавство

Силабус

Українські мистецькі течії і стилі в українській літературі ХХ століття

Силабус

Актуальні проблеми шевченкознавства

Силабус

Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

Основи етнодизайну

Силабус

Естетична культура дизайнера

Силабус

Арт-дизайн

Силабус

Додрукова підготовка поліграфічних видань

Силабус

Фотосправа та фотографіка

Силабус

Композиція в рекламі

Силабус

Прототипування

Силабус

Сучасні поліграфічні технології

Силабус

Проєктування упаковки

Силабус

Брендинг

Силабус

Силабус

Рекламна графіка

Силабус

Графічний дизайн користувацьких інтерфейсів

Силабус

Інноваційний дизайн

Силабус

Концептуальний дизайн

Силабус

Сайнс дизайн

Силабус

WEB-технології

Силабус

Ілюстрація

Силабус

Типографіка

Силабус

Графічний дизайн оточення

Силабус

Мультимедійний дизайн

Силабус

Анімація

Силабус

Матеріалознавство

Силабус

Текстильний дизайн

Силабус

Композиція костюма

Силабус

Прогонозування моди

Силабус

Комп'ютерне проєктування одягу

Силабус

Макетування

Силабус

Силабус

Народні ремесла в декорі костюма

Силабус

Дизайн взуття

Силабус

Художнє моделювання костюма

Силабус

Фешин-ілюстрація

Силабус

Інноваційні технології в проєктуванні одягу

Силабус

Художнє оздоблення одягу

Силабус

Проєктування та виготовлення одягу

Силабус

Методика дизайн-проєктування колекцій

Силабус

Шрифт та основи дизайн-графіки

Силабус

Ергономіка

Силабус

Ландшафтний дизайн

Силабус

Комп’ютерне моделювання та САD технології

Силабус

Реконструктивно-реставраційне проєктування

Силабус

Концептуальне проєктування інтер’єрів і меблів

Силабус

Світловий дизайн міста та дизайн візуальних комунікацій

Силабус

Проєктування малих архітектурних форм в дизайні середовища

Силабус

Макетування і моделювання

Силабус

Основи виробничої майстерності

Силабус

Предметний дизайн

Силабус

Основи проєктування зовнішнього та внутрішнього предметного середовища

Силабус

Екологічний дизайн

Силабус

Конструювання об'єктів середовищного дизайна

Силабус

Універсальний дизайн

Силабус

Художньо-прикладна графіка

Силабус

Шрифтова графіка

Силабус

Ілюстративна графіка

Силабус

Художнє конструювання

Силабус

Основи формотворення

Силабус

Основи петриківського розпису

Силабус

Декоративні техніки

Силабус

Лялькарство

Силабус

Вишивка

Силабус

Різьблення по деревині

Силабус

Художня обробка природних матеріалів

Силабус

Образотворчого мистецтва

 

Фітодизайн

Силабус

Станкова графіка

Силабус

Техніки високого друку

Силабус

Техніки глибокого друку

Силабус

Академічний живопис

Силабус

Декоративний живопис

Силабус

Сучасні живописні техніки

Силабус

Академічний рисунок

Силабус

Сучасна графіка

Силабус

Техніки рисунку

Силабус

Спеціалізація в творчих майстернях

Силабус

Спеціалізація в образотворчому мистецтві

Силабус

Спеціалізація у декоративному мистецтві

Силабус

Цифрові технології в образотворчому мистецтві

Силабус

Цифрові технології у живописі

Силабус

Цифрові технології у графіці

Силабус

Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки

Теорія музики

Силабус

Оркестровий клас

Силабус

Інструментальний ансамбль

Силабус

Практикум роботи з оркестром

Силабус

Гармонія

Силабус

Аналіз музичних форм

Силабус

Акомпанемент та імпровізація

Силабус

Сучасні форми аранжування

Силабус

Основи композиції

Силабус

Мультимедійні технології у мистецькій освіті

Силабус

Видатні митці України

Силабус

Художня культура Дніпровського регіону

Силабус

Мистецтво Модерну

Силабус

Мистецтво Постмодерну

Силабус

Постановка концертних номерів

Силабус

Ансамбль

Силабус

Дуетний танець

Силабус

Дуетно-сценічний танець

Силабус

Музично-хореографічний фольклор України

Силабус

Силабус

Основи народознавства

Силабус

Українське хореографічне мистецтво

Силабус

Хореографія естрадно-театральних композицій

Силабус

Віртуозні рухи в хореографії

Силабус

Сценографія театрального танцю

Силабус

Художня культура

Силабус

Історія музичної культури

Силабус

Історія мистецтв

Силабус

Народний костюм і сценічне оформлення танцю

Силабус

Сценічний костюм та основи сценографії

Силабус

Етнографія українського танцю

Силабус

Мистецтво балетмейстера

Силабус

Сучасні інтерпретації в хореографії

Силабус

Фізіологія рухової активності

Силабус

Здоров’я в хореографії

Силабус

Імпровізація в хореографії

Силабус

Методики музичного виховання, співу та хорового диригування

 

Основи постановки голосу

Силабус

Історія вокального мистецтва

Силабус

Охорона дитячого голосу

Силабус

Хорознавство

Силабус

Основи хорового письма

Силабус

Історія хорового мистецтва

Силабус

Практикум роботи з вокально-хоровими колективами

Силабус

Практикум роботи з вокальними ансамблями

Силабус

Основи читання хорових партитур

Силабус

Основи диригентської та вокальної культури

Силабус

Практичні основи вокально-диригентського виконавства

Силабус

Вокально-диригентський практикум

Силабус

Англійської мови з методикою викладання

Практична граматика. Морфологія

Силабус

Практична фонетика

Силабус

Практичний курс з аудіювання англійської мови

Силабус

Граматика сучасної англійської мови

Силабус

Британська культура, історія, звичаї, національний характер

Силабус

Практикум з домашнього читання

Силабус

Практична граматика. Синтаксис

Силабус

Розмовний курс англійської мови (англійська мова в Британії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії)

Силабус

Академічне публічне мовлення

Силабус

Література Англії

Силабус

Англійська мова в аспекті наукових досліджень

Силабус

Лінвокраїнознавство США

Силабус

Країнознавство. Канада, Австралія

Силабус

Англійська мова для соціальних комунікацій

Силабус

Дистанційні технології навчання англійської мови

Силабус

Перекладу та слов’янської філології

Лінгвокраїнознавство країн другої мови (французька)

Силабус

Дитяча література і переклад

Силабус

Послідовний переклад в кіноверсіях англійської літератури

Силабус

Англійська мова в діловому спілкуванні

Силабус

Проблема перекладу науково-технічної літератури

Силабус

Основи перекладу художніх творів (перша мова)

Силабус

Машинний переклад

Силабус

Історія перекладу

Силабус

Соціокультурні аспекти перекладу

Силабус

Переклад з української мови на першу мову

Силабус

Основи редагування перекладів

Силабус

Основи реферування текстів

Силабус

Соціальна варіативність мови в аспекті перекладу

Силабус

Сертифікатна програма “Практичний курс другої мови (французька)”

Силабус

Підліткова зарубіжна література в умовах НУШ

Силабус

Силабус

Викладання зарубіжної літератури в умовах Нової української школи

Силабус

Силабус

Екофікшен у зарубіжній літературі

Силабус

Силабус

Німецької мови і літератури з методикою викладання

 

Лінгвокраїнознавство країн другої мови (німецька)

Силабус

Сертифікатна програма “Практичний курс другої мови (німецька)”

Силабус

Практична граматика німецької мови

Силабус

Аудіювання

Силабус

Домашнє читання

Силабус

Практична фонетика німецької мови

Силабус

Німецька граматика інтерактивно

Силабус

Мовний етикет

Силабус

Комунікативна граматика німецької мови

Силабус

Креативне спілкування німецькою

Силабус

Аналітичне читання

Силабус

Актуальні тенденції розвитку лексико-граматичної системи німецької мови

Силабус

Лінгвокраїнознавство

Силабус

Література країн першої мови

Силабус

Порівняльна граматика першої та української мов

Силабус

Тестування за фахом

Силабус

Наукова робота : види та вимоги до написання

Силабус

Практика перекладу

Силабус

Новітня література німецькомовних країн

Силабус

Порівняльна фразеологія німецької та української мов

Силабус

Англійської філології

Лінгвокраїнознавство країн першої мови

Силабус

Лінгвокраїнознавство (Великобританія)

Силабус

Проблеми морфології в граматиці сучасної англійської мови (поглиблений курс)

Силабус

Функціональний підхід у вивченні фонетики англійської мови (поглиблений курс)

Силабус

Лінгвокраїнознавство (англомовні країни)

Силабус

Аудіювання з англійської мови (рівень В2)

Силабус

Силабус

Основи академічного письма з англійської мови

Силабус

Силабус

Основи академічного читання з англійської мови

Силабус

Силабус

Бізнес-англійська

Силабус

Мовна особистість в полікультурному соціумі

Силабус

Силабус

Комунікативна граматика

Силабус

Теоретична фонетика

Силабус

Лінгвокраїнознавство

Силабус

Теоретична граматика

Силабус

Сучасні тенденції в граматиці (морфологія)

Силабус

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Силабус

Теоретичні аспекти англійської мови

Силабус

Сучасні тенденції в граматиці (синтаксис)

Силабус

Англійська мова для міжнародного спілкування

Силабус

Порівняльна лексикологія

Силабус

Ділова англійська мова

Силабус

Англофонна література

Силабус

Технологічної та професійної освіти

Автомобіль, паливо та ПЗМ

Силабус

Правила дорожнього руху

Силабус

Історія автомобільної техніки

Силабус

Технічний малюнок

Силабус

Технологічний практикум

Силабус

Практикум електромонтажних робіт

Силабус

Художні промисли та ремесла України

Силабус

Технічне моделювання та конструювання

Силабус

Автомобільний практикум

Силабус

Практикум з художньої обробки матеріалів

Силабус

Дизайн одягу та аксесуарів

Силабус

Спеціальний малюнок та основи композиції

Силабус

Професійна етика та імідж викладача

Силабус

Конструювання засобами комп’ютерної графіки

Силабус

Обладнання і матеріали швейного виробництва

Силабус

Мистецтво кулінарії

Силабус

Основи харчових технологій

Силабус

Методика педагогічної взаємодії

Силабус

Основи діагностики транспортних засобів

Силабус

Основи слюсарно-ремонтних робіт

Силабус

Діагностика автомобіля

Силабус

Основи конструкторської графіки

Силабус

Системи автоматизованого проєктування

Силабус

Організація автосервісу

Силабус

Організація підприємницької діяльності на транспорті

Силабус

Функціонування транспортного сектору в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану

Силабус

Безпека керування

Силабус

Транспортна політика ЄС

Силабус

Логістичне обслуговування

Силабус

Товарознавство в логістиці

Силабус

Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів

Силабус

Основи транспортних технологій

Силабус

САПР машин і транспортних засобів

Силабус

Історія розвитку автомобільної техніки

Силабус

Автомобіль

Силабус

Експлуатація та ремонт автомобіля

Силабус

Логістика транспортних систем

Силабус

Інформаційні системи і технології в логістиці

Силабус

Складська логістика та управління запасами

Силабус

Інтелектуальні системи управління транспортом

Силабус

Інновації у громадському транспорті

Силабус

Сучасний електричний транспорт

Силабус

Технологічне обладнання для ремонту і обслуговування автомобілів

Силабус

Устаткування станцій технічного обслуговування

Силабус

Діагностичне обладнання для ремонту

Силабус

AC/DC двигуни в електромобілях

Силабус

Технічне обслуговування електромобілів

Силабус

Сучасні тенденції в автомобілебудуванні

Силабус

Виробництво автомобілів в Україні

Силабус

Акумуляторні батареї електромобілів. Типи конекторів

Силабус

Електричні аеромобілі. Перспективи повітряного транспорту

Силабус

Дошкільної і спеціальної освіти

 

 

Ігри в логопедичній роботі

Силабус

Логоритміка

Силабус

Логопедичний масаж

Силабус

Діагностика мовних порушень у дітей з ООП

Силабус

Постановка звуків у вимові дітей

Силабус

Комплексний підхід до діагностики і корекції мовленнєвих порушень

Силабус

Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з РАС

Силабус

Організація дозвілля дітей з порушенням психофізичного розвитку

Силабус

Соціальне становлення дітей дошкільного віку з РАС

Силабус

Логопедичні ігри та вправи для розвитку мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру

Силабус

Логопедична робота з дітьми-білінгвами

Силабус

Корекційно-логопедична робота з ліворукими дітьми

Силабус

Підготовка до школи дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Силабус

Інноваційні технології в роботі з дітьми з мовленнєвими та інтелектуальними порушеннями

Силабус

Основи соціалізації осіб з інтелектуальними порушеннями

Силабус

Ізотерапія в психолого-педагогічній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Силабус

Інформаційно-комунікаційні технології в спеціальній освіті

Силабус

Основи роботехніки для дітей з особливими освітніми потребами

Силабус

Організація та планування логопедичної роботи

Силабус

Основи сенсорного розвитку дітей з порушеннями мовлення

Силабус

Технології запуску мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями

Силабус

Організація роботи інклюзивних центрів

Силабус

Педагогічні технології інклюзивної освіти

Силабус

Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі

Силабус

Організація логопедичної допомоги в умовах спеціального та інклюзивного навчання

Силабус

Логопсихологія

Силабус

Основи соціалізації осіб з інтелектуальними порушеннями

Силабус

Діагностика мовленнєвих порушень

Силабус

Відновлювальне навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Силабус

Відновлення мовленнєвої функції при афазії

Силабус

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів

Силабус

Формування інтересу для читання у дітей дошкільного віку

Силабус

Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

Силабус

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Силабус

Формування толерантності в дітей дошкільного віку у інклюзивному середовищі

Силабус

Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей

Силабус

Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми дошкільного віку

Силабус

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями

Силабус

Методика організації ігрової діяльності та проведення свят в ЗДО

Силабус

Комп’ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку

Силабус

Сучасні LEGO-технології в дошкільній освіті

Силабус

Технології дизайн-діяльності для дітей раннього і дошкільного віку

Силабус

Соціально-комунікативна діяльність дітей дошкільного віку

Силабус

Формування соціокультурної компетентності старших дошкільників

Силабус

Полікультурне виховання в сучасній дошкільній освіті

Силабус

Основи інклюзивної освіти в ЗДО

Силабус

Інноваційні освітні технології у мовленнєвій та логіко-математичній діяльності дітей дошкільного віку

Силабус

Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта

Силабус

Використання соціальних мереж у роботі з батьками

Силабус

Супровід родин дітей з особливим освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі дошкільного закладу

Силабус

Практикум з Монтесорі педагогіки

Силабус

Сенсорно-пізнавальний простір інклюзивного навчання дітей з ООП

Силабус

Пропедевтика логопедичних порушень дітей дошкільного віку

Силабус

Кінезіологічні вправи для дітей з особливими освітніми потребами

Силабус

Мовленнєві ігри та вправи для дітей з ООП

Силабус

Культура мовлення та виразне читання

Силабус

Методичні підходи в організації педагогічної діяльності асистента вихователя

Силабус

Адаптивна фізична культура для дітей з ООП

Силабус

Організація дозвілля дітей з ООП

Силабус

Основні напрями та принципи організації інклюзивної освіти за кордоном

Силабус

25365
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30