img34

Кожен факультет Криворізького педагогічного має свою унікальну історію становлення та розвитку. До 90-ї річниці заснування КДПУ прес-центр підготував цикл дописів «Історія факультетів». Сьогодні мова піде про психолого-педагогічний факультет.

img35

У 1960 році в Криворізькому педагогічному було розпочато підготовку вчителів початкових класів і набрано дві групи студентів за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Після нетривалої перерви, 1975 року, було утворено факультет підготовки вчителів початкових класів, який очолив Т. А. Клевцов. Із кожним роком зростала кількість випускників шкіл, які мали намір отримати професію вчителя початкових класів.

img36

У різні роки факультетом керували: з 1975 по 1983 рр. – О. О. Любар, з 1985 по 2004 рр. – канд. філософ. наук, доц. В. П. Лисечко, з 2004 по 2008 рр. – канд. психол. наук, доц. З. М. Мірошник, з 2008 р. і по теперішній час – канд. психол. наук, доц. Є. Л. Гергель.

Поступово на факультеті розширюється спектр спеціальностей: з 1984 р. розпочалася підготовка вчителів початкових класів за спеціальностями «Музика і співи» й «Образотворче мистецтво»; з 1992 р. – за спеціалізацією «Народознавство»; з 1999 р. – за спеціальностями «Учитель початкових класів і української мови та літератури» й «Учитель початкових класів та англійської мови»; з 2000 р. – за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання і практична психологія»; з 2003 р. – за спеціальністю «Дошкільна освіта» (зі спеціалізацією англійська мова; з 2010 р. – із додатковою спеціальністю «Практична психологія») та спеціальністю «Практична психологія»; з 2004 р. – за спеціальністю «Початкова освіта та фізична культура». Перелік спеціальностей факультету постійно модифікується відповідно до вимог і потреб часу.

img92

У 2001 році факультет підготовки вчителів початкових класів було перейменовано на педагогічний факультет, а у 2011 році – на психолого-педагогічний. На факультеті працює талановитий та злагоджений колектив, у якому майже 30 років трудяться ветерани університету та здібні педагоги молодшого покоління, які віддані своїй справі та мають суттєвий позитивний вплив на формування нової генерації професійних освітян.

Сьогодні психолого-педагогічний факультет є самостійним підрозділом університету, до складу якого входять 4 кафедри.

img93

Кафедра практичної психології готує фахівців за спеціальністю «Практична психологія». Як окремий структурний підрозділ була виокремлена в 2000 році. За час свого існування кафедра мала декілька назв: 2000-2003 рік – кафедра психології та інноваційних технологій, 2003-2012 рік – кафедра психології та педагогічних технологій, 2012 і до сьогодні – кафедра практичної психології. Зараз кафедру очолює д-р психол. наук, доц. З. М. Мірошник. Після відкриття спеціальності «Практична психологія» було здійснено 9 випусків спеціалістів і магістрів; переважна більшість випускників працює на посадах психологів у закладах освіти, медичних установах та пенітенціарних закладах.

img109

Кафедра початкової освіти почала своє функціонування як окремий структурний підрозділ у 1983 році. До цього часу майже від самого початку існування факультету підготовки вчителів початкових класів її викладачі були членами кафедри російської і української мов. Із 2017 року і до сьогодні кафедру очолює канд. пед. наук, доц. О. А. Павлик. Нині на кафедрі працює потужний і творчий колектив, який забезпечує фахову підготовку студентів психолого-педагогічного факультету за двома ступенями вищої освіти – бакалавр і магістр за спеціальністю 013 Початкова освіта з додатковими спеціальностями «Психологія» та «Іноземна мова (англійська)», спеціалізаціями «Фізичне виховання» та «Інформатика». 

img110

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була утворена відповідно до наказу «Про зміни у структурі психолого-педагогічного факультету» № 139 від 27 жовтня 2016 року. З 2017 року і донині кафедрою керує канд. пед. наук, доц. І. М. Шимко. Члени кафедри органічно поєднують викладацьку діяльність із науковою та науково-методичною роботою, постійно працюють над професійним удосконаленням, керують організацією наукової роботи в гуртках і проблемних групах; їх науковий доробок публікується в щорічних збірниках «Сучасна освіта: реалії та перспективи» й «Актуальні питання соціально-педагогічної та початкової освіти».

img129

Із вересня 1989 року кафедра психології існує як самостійний підрозділ, виокремившись зі складу кафедри педагогіки. А вже в 1996 році завдяки реструктуризації кафедри психології була створена кафедра загальної та вікової психології, що забезпечує викладання нормативних дисциплін підциклу загальної психолого-педагогічної підготовки бакалаврів і магістрантів. Із березня 2005 року й донині кафедру очолює д-р психол. наук, доц. Н. М. Токарева. Колектив кафедри приділяє значну увагу науково-методичному забезпеченню освітнього процесу: викладачі наполегливо працюють над підвищенням теоретичного й методичного рівня своїх лекційних і практичних занять, готують методичні рекомендації для студентів, розробляють робочі програми з основних дисциплін, що вивчаються за кредитно-модульною системою.

img130

Зростання наукового потенціалу факультету позитивно впливає на якість фундаментальної підготовки майбутніх фахівців. Викладачі кафедр здійснюють наукові дослідження, вивчають і поширюють передовий досвід роботи вчителів початкових класів, працюють над створенням підручників, навчально-методичних посібників для шкіл і ЗВО. На факультеті навчається амбітна й творча молодь, яка долучається до науково-дослідницької роботи з проблем організації навчально-виховного процесу в початкових класах, особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів, готується до творчої педагогічної праці, бере участь у роботі проблемних груп і наукових гуртків.

На сьогодні факультет здійснює підготовку близько 700 здобувачів вищої освіти, має перспективу подальшого розвитку та планує розширення спектру спеціальностей фахової підготовки. За своїм кадровим, науково-методичним, інформаційним і матеріально-технічним забезпеченням факультет має можливість готувати сучасних фахівців на високому професійному рівні.

12918
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок
Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31