history uml

У кожного закладу освіти, структурного підрозділу, факультету є своя історія, яка розповідає про його унікальність і важливість. Прес-центр продовжує серію дописів «Історія факультетів», присвячених 90-річчю Криворізького педагогічного. Цього разу йтиметься про факультет української філології.

history uml 1

Діяльність філологічного факультету розпочалася 1 жовтня 1930 року з двома відділеннями «Українська мова й література» та «Російська мова й література». Першим деканом факультету стала М. Г. Найдьонова, а кафедру української, російської і зарубіжної літератур очолила К. П. Чубинська.

Протягом 1930-1938 років постійно змінювалися не лише зміст, але й форми навчання, зміцнювалися зв’язки факультету зі школами та життям міста. На факультеті розпочав свою діяльність літературний гурток.

history uml 2

Із 1938 року по 1952 рік при філологічному факультеті працювало вчительське відділення з дворічним терміном навчання та було відкрито заочне відділення.

Незважаючи на матеріальні труднощі, життя на факультеті було насиченим: викладачі й студенти створили літературну студію та драматичний гурток. Твори студентів філологічного відділення друкували в «Червоному гірнику» та факультетській газеті «Філолог». Саме в літературній студії почав читати свої гуморески студент Павло Прокопович Глазовий. Згодом його гуморески друкували на сторінках журналу «Перець». Павло Глазовий закінчив два курси в Криворізькому педінституті, а потім перевівся до Київського державного педінституту ім. М. Горького, де поєднував навчання зі співпрацею в журналі «Перець». У 80-х роках він побував у гостях на рідному факультеті.

history uml 3

У період із 1956 по 1982 рік через низку причин факультет тимчасово припинив своє функціонування. Але згодом, через 26 років, відновив роботу, і 1982 року здійснив набір студентів на філологічне відділення факультету підготовки вчителів початкових класів.

history uml 4

Із 1984 року факультет розпочав діяльність у якості самостійної структурної одиниці; деканом обрали канд. філол. наук, доц. Ф. З. Ялового. Відтоді в різні роки факультет очолювали: канд. пед. наук, доц. В. М. Онопа (з 1995 по 2000 р.), д-р пед. наук, проф. С. О. Караман (з 2000 по 2002 р.), канд. пед. наук, доц. Л. В. Панчук (з 2002 по 2008 р.), канд. філол. наук, доц. І. О. Іншакова (з 2008 по 2013 р.).

Кафедрою української і зарубіжної літератури з 1984 по 1996 роки керував д-р філол. наук, проф. А. В. Козлов; із 1996 по 2001 роки її очолювала канд. філол. наук, проф. Л. Б. Стрюк. У той час на кафедрі розробляли найрізноманітніші модифікації аналізу творів, сформулювали оригінальну концепцію духовності літературного твору. Із жовтня 2001 року викладачі кафедри щорічно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Українська література: духовність і ментальність». У 2007 році за наказом ректора кафедра української та зарубіжної літератур отримала свою сучасну назву. Це стало поштовхом до розширення обріїв науково-дослідницької та навчально-методичної роботи членів кафедри.

history uml 5

Із 1990 року і до сьогодні на факультеті функціонує музей «Літературно-мистецьке Криворіжжя», який відіграє важливу роль у підготовці майбутніх філологів. Від дня заснування й донині музеєм керує старший лаборант кафедри І. Є. Бугайова.

history uml 6

Кафедру української мови було створено 1984 року на базі кафедри методики викладання філологічних дисциплін. Першою її завідувачкою стала канд. філол. наук, проф. В. В. Явір. Надалі керівництво кафедрою української мови здійснювали: з 1992 по 1999 р. – д-р філол. наук, проф. П. І. Білоусенко, з 1999 по 2002 р. – д-р пед. наук, проф. С. О. Караман і з 2002 по 2007 р. – канд. філол. наук, доц. Г. М. Віняр. У цей період науково-педагогічні працівники кафедри викладали різні лінгвістичні дисципліни, проводили науково-дослідницьку роботу за різноманітними напрямками, публікували монографії, навчальні посібники й словники, брали активну участь у різних проєктах. Кафедра української мови організовує та проводить Міжнародну наукову конференцію «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» й Всеукраїнську наукову конференцію «Східнослов’янська філологія: здобутки і перспективи».

history uml 7

Нині на факультеті функціонують дві кафедри: кафедра української мови (завідувачка кафедри з 2008 року – д-р філол. наук, проф. Ж. В. Колоїз) і кафедра української та зарубіжної літератур (завідувачка кафедри з 2005 року – канд. філол. наук, доц. Н. Г. Мельник). Із вересня 2014 року й донині керівництво факультетом здійснює канд. філол. наук, доц. Л. М. Семененко.

Сьогодні факультет української філології має високий науково-педагогічний потенціал. На факультеті працюють доктори й кандидати наук, які мають значні наукові здобутки та сприяють його постійному розвитку: видають наукові збірники, зокрема «Філологічні студії» та «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», організовують літературознавчі й мовознавчі заходи, здійснюють науково-дослідницьку діяльність і виконують науково-методичну роботу.

history uml 8

За історію його функціонування на факультеті підготували понад 3 000 вчителів української мови та літератури; випускники факультету працюють у найрізноманітніших галузях суспільного виробництва та обіймають високі посади.

12824
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок