Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

30 січня 2020 р. на кафедрі педагогіки відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки з аспірантами щодо поточних питань, розв’язання яких перешкоджає успішному навчанню в аспірантурі та підготовці наукового дослідження. Зокрема були обговорені можливості аспірантів апробувати результати власних досліджень на наукових заходах різного рівня; необхідність дотримання аспірантами індивідуального плану; робота із бібліотечними (архівними) фондами тощо.

Аспірвнти 30.01.20 1

Д-р пед. наук, професор Дороніна Т.О. відповіла на окремі питання аспірантів та дала поради щодо підготовки наукових статей, які відображають напрями дослідження аспірантів.

30.01.20 аспиранты

Канд. пед наук, доцент Щербина С.М. поінформувала аспірантів про актуальні міжнародні науково-практичні конференції та запропонувала взяти в них участь.

Вкотре було підкреслено важливість очної участі аспірантів у наукових заходах міжнародного та всеукраїнського рівня.

9997

Шановні аспіранти та здобувачі кафедри!

Наполегливо пропонуємо Вам ретельно ознайомитися із нормативними документами університету щодо академічної доброчесності!

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях статтях тощо).

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників КДПУ.

Нижче розміщуємо цікавий матеріал, призначений школярам! (посилання на джерело інформації).

Варто на нього звернути увагу! Чудовий алгоритм!

AntyPlagiat School 2019 2

9409

ПРОГРАМИ та СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

аспірантів (PhD)

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Дисципліна

Розробники програми

Посилання

Філософія

д-р філос. наук, професор Я.В. Шрамко,

канд. філос. наук, доцент А.І. Абдула,

канд. філос. наук, доцент Г.А. Балута,

канд. філос. наук, доцент Н.П. Козаченко,

канд. філос. наук, доцент В.П. Лисечко,

канд. філос. наук, доцент О.П. Панафідіна,

канд. філос. наук, доцент О.В. Мішалова.

завантажити

Іноземна мова академічного спрямування

д-р пед. наук, професор В.А. Гаманюк,

канд. філол. наук, доцент Н.О. Захарова,

канд. пед. наук, доцент Л.П. Кадченко.

завантажити

Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях

д-р пед. наук, професор С.О. Семеріков,

канд. пед. наук, доцент С.В. Шокалюк,

канд. пед. наук, доцент І.С. Мінтій.

завантажити

Академічне письмо та риторика

д-р філол. наук, професор Ж.В. Колоїз.

завантажити

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

 д-р соціолог. наук, професор А.С. Лобанова.

завантажити

Методологія та організація наукового дослідження

 канд. філос наук, доцент Н.П. Козаченко.

завантажити

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (силабуси)

   

Методологія педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С.М. Щербина.

завантажити

Дидактика вищої школи професор, д-р пед. наук Т.М. Мішеніна. завантажити

Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі

професор, д-р. пед. наук Л.О. Савченко,

доцент, канд. пед. наук О.М. Білоус.

завантажити

Актуальні питання дидактики професор, д-р пед. наук Т.М. Мішеніна. завантажити

Методика організації історико-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук О.Б. Потапенко.

завантажити

Методика організації науково-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук А.М. Король.

завантажити

Гендерний вимір теорії та історії педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т.О. Дороніна.

завантажити

Педагогічна компаративістика

 професор, д-р пед наук В.В. Гаманюк.

завантажити

9791

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

аспірантів (PhD) ІІ курсу

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

з/п

Назва

Розробники

Посилання на завантаження

1.

Програма педагогічної практики

(2018 р.)

проф., д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доц., канд. пед. наук С.М. Щербина

завантажити

2.

Програма педагогічної практики

(2020 р.)

проф., д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доц., канд. пед. наук С.М. Щербина

завантажити

3.

Методичні рекомендації

(2020)

проф., д-р. пед. наук Т.О. Дороніна,

доц., канд. пед. наук С.М. Щербина

завантажити

9790

19 вересня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбулася зустріч аспірантів І-ІІІ року навчання:

13.00.01 – теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);

13.00.09 – теорія навчання.

Метою діяльності аспірантури з часу започаткування є створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

Перед молодими науковцями виступила д-р. пед. наук, професор Дороніна Т.О., як гарант освітньо-наукової програми, яка детально зупинилася на її змісті, зазначивши, що програма підготовки докторів філософії в аспірантурі складається з освітньої та наукової складових; акцентувала увагу на сучасній моделі підготовки в аспірантурі шляхом реалізації освітньо-наукової програми, яка спрямована на здобуття загальних та спеціальних компетентностей.

Кафедра аспіранти 19.0919

Аспіранти ІІ-ІІІ року навчання, прозвітували щодо проведення наукового дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі.

Науково-методична допомога аспірантам та здобувачам здійснюється назасіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.

Аспіранти кафедри педагогіки та здобувачі мають гарну нагоду публікувати свої здобутки з тем досліджень у періодичному фаховому виданні «Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах».

Бажаємо аспірантам успіхів у навчанні та дослідницькій роботі!

9990

Аспіранти графік 2019 2020

 2018 2019

6351

 аспіранти 2018 2019

5569

Шановні аспіранти та аспірантки 1-2 років навчання, зверніть увагу на матеріал:  Про роботу конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти» 5-6 жовтня, Запоріжжя (ІІ Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»; 25 жовтня 2017 р.).

Посилання: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Karagodina_RT2.pdf

А також на корисну інфографіку.

захист PHD

Джерело: http://www.dochub.com.ua/sites/default/files/unit-attachments/2017/29/infographic_phd_final_0.pdf

4200

 PhD 13 01 18 000

 PhD 13 01 18 001
3726

аспіранти

3114
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29