Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

аспірантура

19878

 

Напередодні нового навчального року,

16 серпня 2022 року

відбулася зустріч викладачів кафедри педагогіки КДПУ та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

 

изображение viber 2022 08 16 11 29 47 894

изображение viber 2022 08 16 11 17 53 511 На зустріч з аспірантами був запрошений ректор університету, доктор філософських наук, професор В. Я. Шрамко, котрий дав слушні поради здобувачам вищої освіти ступеню доктора філософії щодо підготовки та успішного захисту дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді.  В. Я. Шрамко наголосив, що дисертація здобувача ступеня доктора філософії – це кваліфікаційна наукова робота, яка виконана здобувачем ступеня доктора філософії особисто, містить наукові результати проведених ним досліджень, а також звернув увагу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії що результати проведених ними досліджень мають бути представлені в наукових публікаціях різного рівня. 
19875

Силабуси навчальних дисциплін аспірантів (PhD), спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки, викладання яких забезпечує кафедра педагогіки у 2021-2022 н.р.

17079

1. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому державному педагогічному університеті (з доповненнями, затвердженими Вченою радою Університету 29 червня 2021 року, протокол № 12) (затверджено Вченою радою університету 08.12.2016 р.).

2. ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 25.06.2020 р.).

3.  Порядок формування груп для вивчення вибіркових дисциплін у Криворізькому державному педагогічному університеті (нова редакція) (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

4Порядок проходження виробничої педагогічної практики у закладі вищої освіти здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

5. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 12.09.2019 р.).

6. ПОЛОЖЕННЯ про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Криворізького державного педагогічного університету (затверджено Вченою радою КДПУ від 13.02.2020 р.).

7. ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів третього рівня вищої освіти та присудження ступеня доктора філософії в Криворізькому державному педагогічному університеті (затверджено Вченою радою КДПУ від 12.09.2019 р. зі змінами та доповненнями затвердженими Вченою радою Університету 10 грудня 2020 року, протокол №5).

8. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ Криворізького державного педагоігчного університету в 2021 році (Додаток 13, стор. 90).

 

 

12962

!!!ШАНОВНІ ДРУЗІ!!!

Запрошуємо на навчання та нагадуємо, що Ви маєте можливість поступити до аспірантури КДПУ.

Прийом документів наразі розпочався (https://kdpu.edu.ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/novyny-ta-oholoshennia/4597-oholoshennia-dlia-vstupnykiv-do-aspirantury.html)!

На сайті Університету  розміщено програми вступних іспитів.

!Зверніть увагу!

Цього року під час вступного екзамену необхідно представити «дослідницьку пропозицію».

Опис її змісту та структури міститься у Програмі – 011 Освітні, педагогічні науки (https://kdpu.edu.ua/nauka/aspirantura-ta-doktorantura/prohramy-vstupnykh-ispytiv.html).

На кафедрі педагогіки КДПУ аспірантура працює з 1993 р., саме тут починала свій шлях у науку та викладацьку діяльність значна кількість викладачів нашого Університету (https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/naukova-robota/aspirantura.html).

Ви можете доєднатися сталої педагогічної традиції, торувати свій шлях у педагогіку,

зробити свій внесок у піднесення сучасного педагогічного знання.

5380

З 1993 року на кафедрі педагогіки діє аспірантура зі спеціальностей:

13.00.01 - теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;
13.00.09 - теорія навчання.

dsc0435 4

     Метою діяльності аспірантури з часу започаткування було створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.

   Організація і здійснення науково-дослідної роботи аспірантури мають давні й міцні традиції. Вагомих успіхів у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації досягли: професори В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова. Під їх керівництвом захищено понад 70 кандидатських дисертацій. Їх випускники зараз працюють на викладацьких посадах в нашому університеті та в інших навчальних закладах України, Росії, США, Фінляндії.

      Всього за роки існування аспірантури з педагогіки відбулося 26 випусків.

     За час функціонування до аспірантури було зараховано 173 особи, з яких більше 100 захистили кандидатські дисертації та здобули науковий ступень кандидата педагогічних наук. Більшість з випускників аспірантури (80 %) успішно виконують наукову та викладацьку діяльність в університеті. У 2013 р. на кафедрі педагогіки в аспірантурі навчалося 46 осіб; у 2015 р. – 34 особи (11 аспірантів; 19 здобувачів).Список аспірантів та здобувачів кафедри педагогіки за 2012-2018 рр., які навчалися в аспірантурі та захистили дисертації за посиланням.

    З 2016 року на кафедрі діє аспірантура з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта. Відповідно до змін, внесених до Постанови Кабінету Міністрів України ("Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" , 2015 р.) у 2017, 2021 рр., піддготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня здійснюється зі спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Education science).

     На початок 2021-2022 н.р. за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки навчаються 16 аспірантів.

   Нині наукове керівництво аспірантами здійснюється 9 докторами педагогічних наук (Т.О. Дороніна, В.А. Гаманюк, М.Б.Євтух, С.Л.Кучер, О.О. Лаврентьєва, І.В.Лов'янова, Т.М.Мішеніна, Л.О. Савченко, С.О.Семеріков).

     Під час навчання в аспірантурі молоді вчені спрямовують свою роботу на вирішення проблеми формування педагогічної творчості, оволодівають методами та засобами проведення наукових досліджень на сучасному рівні, вчаться самостійно здійснювати науковий пошук, педагогічну роботу, підвищуючи таким чином рівень науково-професійного складу університету та інших ЗВО.

      Дослідження здійснюються у межах наукових тем кафедри педагогіки: "Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти" (0119U102693); "Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації ґендерного підходу в навчально-виховному процесі" (0119U102730).

     Науково-методична допомога аспірантам та здобувачам здійснюється на засіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – к.педн., доцент С.М. Щербина). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, мають можливість обговорити із колегами напрями власного наукового пошуку, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.  (Інформація щодо роботи семінару за 2017 - 2021 рр. на офіційному сайті університету за посиланнями6 (https://cutt.ly/EWjvIxJhttps://cutt.ly/BWjvSDBhttps://cutt.ly/xWjvJCfhttps://cutt.ly/kWjvB9Zhttps://cutt.ly/WWjv03Ehttps://cutt.ly/fWjv4uJhttps://cutt.ly/NWjboQphttps://cutt.ly/IWjbjtJhttps://cutt.ly/gWjbcNLhttps://cutt.ly/jWjbQX3https://cutt.ly/jWjbRCYhttps://cutt.ly/ZWjbSa9https://cutt.ly/dWjbHwzhttps://cutt.ly/eWjbXzdhttps://cutt.ly/iWjbBKOhttps://cutt.ly/8Wjb0Wn ).

    Аспіранти кафедри педагогіки та здобувачі мають гарну нагоду публікувати свої здобутки з тем досліджень у періодичному  виданні кафедри "Педагогічне Криворіжжя".  Щорічно випускники аспірантури проходять передзахисти своїх дисертацій на засіданнях кафедри педагогіки та міжкафедральних семінарах.

      Отже, 29 років функціонування аспірантури є реальним показником ефективності роботи та широких перспектив у розвитку вітчизняної науки. Аспірантура кафедри педагогіки за напрямами підготовки та переліком спеціальностей повністю задовольняє потреби кафедр Криворізького державного педагогічного університету (та інших ЗВО) в спеціалістах вищої наукової кваліфікації.

2386
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28