13 листопада 2017 року відбулася планова оперативна нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

3046

06 листопада 2017 року відбулася чергова оперативна нарада при ректорі університету, в якій взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету та педагог соціальний.

2988

30 жовтня 2017 року відбулася оперативна нарада при ректорі університету, в якій взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

28 вересня 2017 набрав чинності Закон України «Про освіту» від 05.09.2017, у статті 42 йде мова про академічну доброчесність, також до вищих навчальних закладів надійшов лист щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Темою наради й стало обговорення організації забезпечення академічної доброчесності в університеті.

2893

23 жовтня 2017 року відбулася оперативна нарада, яку провела перший проректор університету Остроушко О.А. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

Обговорено Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, які затверджені наказом МОН України від 13.10.2017 р. та перебуваються наразі на затверджені в Міністерстві юстиції України. 

З доповіддю виступила Остроушко О. А., яка звернула увагу на нововведення в Умовах прийому – 2018, а саме:

2814

09 жовтня 2017 року відбулася нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

Темою наради було обговорення організації та результатів проходження літньої виробничої практики в дитячих оздоровчих таборах (ДОТ) у 2017 році. З доповіддю виступила керівник педагогічної практики Л. С. Цоуфал.

2637

На черговій нараді при ректорі університету було заслухано питання про роботу прес-центру КДПУ. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету, директор бібліотеки та помічник ректора.

Про роботу прес-центру доповідала помічник ректора Варданян М. В., яка акцентувала на основних завданнях інформаційної діяльності КДПУ та функціях прес-центру КДПУ. Також у доповіді розкрито результати роботи прес-центру КДПУ, що сприяло зростанню уваги до університету регіональних ЗМІ, абітурієнтів, які слідкують за офіційним веб-сайтом університету, його сторінкою у Facebook, поширюють інформацію на власних ресурсах, звертаються з листами на корпоративну пошту на адресу прес-центру, приймальної комісії, через зворотний зв'язок. Під час вступної кампанії місцеві ЗМІ неодноразово інформували абітурієнтів про перебіг Вступної кампанії – 2017, університет, його спеціальності.

2551

25 вересня 2017 року відбулася планова нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

Темою наради стало обговорення актуального та важливого для вищих навчальних закладів напряму роботи – працевлаштування випускників університету. З доповіддю виступила начальник Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Кухта О. С.

2455

18 вересня 2017 року відбулася чергова нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, заступник головного бухгалтера університету.

Планова тема наради – «Діяльність структурних підрозділів університету з організації початку нового навчального року». Про стан виконаних факультетами, кафедрами завдань, визначених наказом по університету від 12.05.2017 № 237 зі змінами від 21.08.2017 (наказ № 323), а також розпорядженням по навчально-методичному відділу від 22.08.2017 р. № 46  доповідала завідувач навчально-методичного відділу Мальченко С.Л.

2404

11 вересня 2017 року відбулася чергова нарада при ректорі університету, у якій взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

Під час наради обговорили стан ліквідації академічної заборгованості здобувачів вищої освіти. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КДПУ студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних екзаменаційних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Дні для ліквідації академічної заборгованості передбачаються в розкладі екзаменів.

Відрахування студентів з університету здійснюється за невиконання навчального плану, якщо вони:

- одержали під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних екзаменаційних оцінок;

- не ліквідували академічної заборгованості в установлені терміни (до початку наступного семестру або в інший термін, визначений наказом по Університету);

- не з'явились без поважної причини на ліквідацію академічної заборгованості комісії.

На період з 28.08 по 31.08.2017 на факультетах університету були створені комісії з ліквідації академічної заборгованості. За результатом обговорення було зазначено, що робота з ліквідації академічної заборгованності організована на високому рівні. Як доповіли декани факультетів, станом на 11.09. 2017 не залишилося жодного студента, який має заборгованість. 

У різному виступили:

- голова ППО КДПУ Бурман Л. В. – щодо відзначення Дня працівників освіти; проведення з 8 – 11 листопада осінньої сесії Школи молодіжного лідерства «ПроЯв»;

- проректор з наукової роботи Гаманюк В. А. – щодо проведення другого туру студентських олімпіад. А також з оголошенням про проведення 30–31 жовтня конференції у м. Київ;

- проректор з науково-педагогічної роботи Лисечко В.П., який повідомив про проведення виборів до органів студентської ради; концерт до Дня працівників освіти (28.09.2017 року); виставу «Арлекінада» театру «Академія руху» 11.10.2017 о 1600; нараду з профорієнтаційної роботи.

Під час обговоренням складання плану профорієнтаційної роботи було наголошено на необхідності залучення до цієї роботи активних, мотивованих викладачів, а також на важливості своєчасного висвітлення проведених заходів на офіційному веб-сайті університету. 


 

2343

У понеділок, 04 вересня 2017 року, відбулась планова оперативна нарада при ректорі університету. У нараді взяли участь проректори, декани факультетів, голова профкому, завідувач навчально-методичного відділу, головний бухгалтер університету.

Основною темою наради було поселення студентів до гуртожитків університету. З доповіддю перед присутніми виступив начальник відділу гуртожитків Поляков Віктор Павлович. Він зокрема повідомив, що станом на 04 вересня поселені 98 студентів-першокурсників, 6 студентів інших курсів, перереєстровано на подальше проживання 64 студентів, які вступили на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр». Також В.П. Поляков  зазначив, що перед поселенням працювала робоча комісія, яка перевірила стан кімнат та блоків. На початку навчального року традиційно будуть проведені організаційні збори зі студентами першого курсу, на яких ознайомлять з правилами проживання у гуртожитках. Під час обговорення зазначеного питання було наголошено на необхідності дотримання мешканцями гуртожитку платіжної дисципліни та на проведені подальшої роботи з покращення умов проживання в гуртожитках університету.

У різному виступили:

- проректор з наукової роботи В.А. Гаманюк – стосовно рекомендації до друку наукових видань кафедр університету та затвердження кафедральної наукової тематики;

- проректор з науково-педагогічної роботи В.П. Лисечко – про проведення 6 вересня 2017 року урочистого відкриття Молодіжного центру КДПУ та проведення 9 вересня 2017 року о 1000 Дня фізичної культури.


 

2317
Календар подій
Останні статті
Популярне
Зворотний зв'язок