Ковпік
Світлана Іванівна

Основні відомості:
Науковий ступіньдоктор філологічних наук
Вчене званняпрофесор
Посадапрофесор кафедри Української та зарубіжної літератур
Навчальні дисципліниВступ до літературознавства, історія української літератури (до ХІХ ст.), теорія літератури
Наукові інтересиПоетика твору літератури, густативна лексика, українознавство, етногенез, фізіономістика, соціоніка, антропологія, феноменологія, духовність літератури
Наукове кредоIn Literature veritas
Контактна інформація:
Службова адресавул. Героїв АТО, 79а, Кривий Ріг, Україна
Службовий e-mailkaf_ukr.literature@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)440-08-42
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1996-2001Криворізький державний педагогічний університет
Спеціальність: «Українська мова та література»; кваліфікація: «Учитель української мови та літератури»
2001-2004Криворізький державний педагогічний університет, кафедра української літератури.
Аспірантура, спеціальність 10.01.01 - українська література
2008-2011ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії літератури та компаративістики.
Докторантура, спеціальність 10.01.01 - українська література
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2005Херсонський державний університет
Тема кандидатської дисертації - "Драматургія Пантелеймона Куліша: проблематика, жанровий діапазон, духовний вимір".
2011Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Тема докторської дисертації - "Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття". Науковий консультант - доктор філологічних наук, професор О.А.Галич.
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
01.2003-26.06.2006 спеціаільність - фінанси, банківська справа
Київський міжнародний університет фінасів

02.11.2015-30.04.2016
Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), кафедра журналістики і соціальних комункацій
Стажування
08.06.2020-16.06.2020Нові технології викладання польської мови та літератури
Волинський інститут післядипломної освіти , Ягелонський університет (Польща)
Стажування, сертифікат
07.04.2021 - 07.06.2021Специфіка викладання української літератури для студентів-полоністів
кафедра україністики Варшавського університету (Польща)
Стажування, сертифікатПрофесійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
01.09.2015 - дониніПрофесор кафедри української та зарубіжної літератур
Криворізький державний педагогічний університет
12.05.2012-30.08.2012Професор кафедри української та світової літератур
Криворізький державний педагогічний університет
15.04.2006-12.05.2012Доцент кафедри української та світової літератур
Криворізький державний педагогічний університет
01.10.2002-01.04.2006Асистент кафедри української літератури
Криворізький державний педагогічний університет
01.09.2001- 0.1.10.2002Учитель української мови та літератури
Саксаганський природничий ліцей м.Кривий Ріг
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
2–4 листопада 2017 р.,Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхен та forum NET.UkraineВосьма міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»
Ковпік С.Культурно-літературна парадигма українознавства
28-29 червня 2017 р., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ольштин, ПольщаXIX Міжнародна слов’янська конференція
«Polsko-wschodnioslowosnskie kontakty jezvkowe, literackie, kulturowe» («Польські і східнослов’янські мовні, літературні та культурні контакти»)
Kovpik S.Слов'янський універсалізм у поемі А.Міцкевича "Дзяди"
28-29 квітня 2017 р., Рівненський державний гуманітарний університетІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми термінології літературознавства"
Ковпік С. Понятійно-термінологічна система категорії «поетика густативів»
29.06.2016-01.07.2016 р., Данабіуський університет (м.Галац, Румунія)Міжнародна наукова конференція
«Дунай – вісь європейської інтеграції»
Kovpik S. Bessarabia national cultural code in the works of Ukrainian writer M. Kotsiubinsky
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research
9 жовтня 2015 р., Криворізький державний педагогічний університетІІ Міжнародна науково-теоретична конференція
"Літератури світу: поетика, ментальність та духовність"
Ковпік С. Комплекс фанабера як вища форма антидуховності
journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/viewFile/1684/1313
11-12 травня 2018 р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуМіжнародна науково-практична конференція
"Текст у медіакультурному просторі"
Ковпік С. Роман М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу" як медіакультурна стратегія автора
11-12 жовтня 2018 р., Запорізький національний університетВсеукраїнська наукова конференція
"Література і історія"
Ковпік С. Альтернативна стратегія моделювання образу козака у романі Я. Яріша «Лицар із Кульчиць»
19 жовтня 2018 р., Криворізький державний педагогічний університетІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність
Ковпік С.Особливості формування "підприємницької жилки" уголовного персонажа оповідання І.Франка "Гава"
https://doi.org/10.31812/world_lit.v11i0.2014
21-22 грудня 2018 р., Північний університетський центр у Бая-Маре – це кампус у місті Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія)Міжнародна науково-практична конференція
Філологія в країнах ЄС та в Україні
Ковпік С. Культурні коди українців та їх функції в творах літератури
19-20 вересня 2019 р., Сумський державний університетМіжнародна наукова конференція
«Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша»
Ковпік С. Густативний код нації у творах П.Куліша
3-5 жовтня 2019 р. Переяслав-Хмельницький Міжнародна наукова конференція
ХІХ Сковородинівські читання
Ковпік С.І.Сутність теорії здоров'я та здоров'язберігаючих принципів Г.Сковороди
10-11 жовтня 2019 р., Одеська академія харчових технологійІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Харчові традиції – ментальний код нації: мова, культура, література, історія, філософія, соціологія, економіка»
Ковпік С. Художня інтерпретація харчосмакових технологій у сучасній українській літературі
17–18 жовтня 2019 р. Глухівський НПУ ім. О. ДовженкаВсеукраїнська науково-теоретична конференція
ІХ Довженківські читання
Ковпік С. Специфіка морської лексики та способи візуалізації морської стихії у кіносценарії О.Довженка "Антарктида"
28-29 травня 2020 р. Варшавський університет (Польща)Міжнародна наукова конференція
Дитинство в часи кризи ХХ-ХХІ ст. у літературі та культурі Східної та Центральної Європи
Ковпік С. Дитяча свідомість в умовах голокосту (на матеріалі роману Дж.Бойна "Хлопчик) у смугастій піжамі"
25-26 вересня 2020 р. Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)Міжнародна науково-практична конференція
Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнаї ЄС"
Ковпік С. Психологічний аспект дистанційного навчання студентів-філологів
DOI http://doi.org/10/30525/978-9934-588-80-8-1.44
28-29 вересня 2020 р. Університет у м. Белосток (Польща)VI Міжнародна наукова конференція
Моностицизм і містицизм в літературі, культурі і в мові слов'ян
Ковпік С. Художня інтепретація образу ченця у паломницькому творі В.Григоровича-Барського "Мандри по святих місцях Сходу"
15-17 October 2020, Kryvyi Rih, Ukraine
International Conference The international conference on history, theory and methodology of learning
Kovpik S. Developing critical thinking skills by students through active methods of the study of literature
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/03/shsconf_ichtml_2020_04003/shsconf_ichtml_2020_04003.html
25-26 березня 2021, Варшава, ПольщаМіжнародна наукова конференція
ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ
Ковпік С. Специфіка харчо-смакових національних кодів у творах Лесі Українки
file:///C:/Users/7_64_ACHI/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%96%D0%BA%202021/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B%D1%8A%202021/PROGRAM_LesiaUkrainka.pdf
18 лютого 2022, Кривий Ріг, УкраїнаМіжнародна наукова конференція
Глобалізація та інтернаціоналізація філологічної науки
Специфіка авторської стратегії презентації постаті Лесі Українки в романі М. Лаюка "Залізна вода"
https://journal.kdpu.edu.ua/wll/article/view/4733/4343
Наукова робота з молоддю:
Місце і дата проведенняВид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака
15-16 грудня, 2010 р., Національний науково-дослідний інститут українознавста, м.КиївОлімпіада з українознавства
Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених

Висоцька Т.В.
І місце
Творча, спортивна робота зі студентами (змагання, конкурси):
Місце і дата проведенняРівень/ Назва (прізвище учасника, колективу, команди)/ Відзнака
14-15 квітня 2021 р. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (м.Київ)Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів з української мови, літератури та методик їх викладання
Студент ІV курсу Ярослав Дерев'янко
Диплом ІІІ ступення
Відзнаки та нагороди:
Рік отриманняНазва
2012Грамота Металургійної районної у місті ради
2017Подяка Міністерства освіти і науки України
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31