Яременко
Наталя Володимирівна

Основні відомості:
Науковий ступіньКандидат філологічних наук
Вчене званняДоцент
Посададоцент кафедри Української та світової літератури
Навчальні дисципліниІсторія української літератури (40-50 роки ХХ століття), історія зарубіжної літератури (17-18 століття),історія зарубіжної літератури (др.пол. ХХ століття)
Наукові інтересиЛітературознавство, поетика прози
Наукове кредоSapere aude!
Контактна інформація:
Службова адресавул. Героїв АТО, 79а, Кривий Ріг, Україна
Службовий e-mailkaf_ukr.literature@kdpu.edu.ua
Службовий телефон (кафедра, відділ)80564714246
Освіта:
Роки навчанняМісце навчання/ Спеціальність
1989Криворізький державний педагогічний інститут Спеціальність: «Українська мова та література»; кваліфікація: «Учитель української мови та літератури»
Учитель української мови та літератури
2001Криворізький державний педагогічний університет
«Українська мова та література»; кваліфікація: «Українська літератури»
Дисертації:
Рік захистуМісце захисту та установа/ Назва дисертації
2003Дніпропетровський національний університет
Проза Ю. Яновського, О. Довженка, О. Гончара середини XX ст.: інтенсифікація образності засобом повтору
Неформальна освіта:
ПеріодНазва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо)
7.04. 2014 - 12.04.2014“Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”
Університет Інформатики та мистецтв (WSIiU), м. Лодзь, Польща
стажування
11.02.2019-11.05.2019«Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому навчанні)»
Криворізький державний педагогічний університет, кафедра інформатики підвищення кваліфікації
підвищення кваліфікації
Професійна біографія:
ПеріодПосада/ Місце роботи
1989-2001учитель української мови та літератури
Криворізька загальноосвітня школа №26
2001-2004старший викладач кафедри української літератури
Криворізький державний педагогічний університет
2004 до нинікафедри української та світової літератур
Криворізький державний педагогічний університет
Наукова бібліометрія:
 Google Scholar
 ORCID
 Репозитарій КДПУ
Участь у наукових конференціях:
Дата і місцеРівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів
м. Кривий Ріг, 19 жовтня 2018 р.ІІІ Міжнародна науково-теоретична
«Літератури світу: поетика, ментальність і духовність»
Настрій тексту як складова ефекту присутності в повісті О. Чупи «Вишня і Я»
https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2243
м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р.Міжнародна наукова конференція
«Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»
Концептосфера роману П. Загребельного «Первоміст»
https://www.twirpx.com/file/2944507/
м.Дніпро, 22 листопада 2017Міжнародна наукова конференція
«Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»
Суб’єктна сфера лірики Б. Д. Грінченка Форма участі у конференції
https://www.twirpx.com/file/2844666/
м.Дніпро, 29 листопада 2019Міжнародна наукова конференція
«Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»
Концепція "нової людини" в новелах О.Кобилянської
https://www.twirpx.com/file/2844666/
м.Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 10-11 травня 2019 р.Х Міжнародний теоретико-методологічний семінар та VIІ Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних з
«Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень"
Емпауермент-педагогіка як модель гармонізації психокультурних складових архетипу «puer» крізь призму стратегії сталого розвитку
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2019/09/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_318_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB-488-496.pdf
29-30 березня 2019 р. Дніпро Міжнародна наукова конференція
«Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»
Семантична місткість емоційних концептів «щастя», «задоволення» вромані Деніела Кіза «Квіти для Елджернона»
28-29 червня 2018 року, м. Монпельє, Французька РеспублікаІХ теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю
«Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального»
REINTERPRETATION OF THE ARCHETYPES OF THE “DIVINE CHILD” IN THE ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pubm_2018_4_30
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29