Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Спеціальність:

011 Освітні, педагоігчні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська); 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і література російська); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія

 Сучасні освітні парадигми та методологія педагогічних досліджень (ОПП_2023 р.)  робоча програма силабус

011 Освітні педагогічні науки

        Професійна підготовка

 Методологія науково-педагогічних досліджень  робоча програма  силабус
 Інноваційні технології навчання і виховання  робоча програма  силабус
 Педагогічний контроль у системі освіти   робоча програма  силабус
 Дидактичні системи у вищій школі   робоча програма  силабус
 Інноваційний розвиток середньої освіти: конфепція НУШ   робоча програма  силабус
 Педагогічна майстерність вчителя й викладача в умовах дистанційного навчання   робоча програма  силабус
 Сучасні тенденції та перспективи розвитку вітчизняної освіти   робоча програма  силабус
 Методика викладання у вищій школі   силабус

Вибіркові дисципліни професійної підготовки за спеціальністю

Сертифікатна програма "Педагогіка вищої школи"
Державна освітня політика України  робоча програма силабус
Гендерна інноватика в освіті  робоча програма силабус
Історія освітньо-виховних систем  робоча програма силабус
Професійно-педагогічні комунікації  робоча програма силабус
Сертифікатна програма "Педагогічний менеджмент"
 Менеджмент в освіті  робоча програма силабус
 Педагогічний коучинг  робоча програма силабус
 Самоменеджмент сучасного керівника в освіті  робоча програма силабус
Педагогічний маркетинг  робоча програма силабус
23087
№ з/п  Тема магістерської роботи ПІП зобувача освіти ПІП наукового керівника
Денна форма навчання
1. Воркаут як засіб формування основ здорового способу життя учнівської молоді в умовах міського простору   Бабков І. І. доцент, канд. пед. наук Щербина С. М.
2. Формування готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах ринково-децентралізованої системи освіти  Бережна П. А.  доцент,
канд. пед. наук Потапенко О. Б. 
3. Формування цифрової компетентності засобами інноваційних технологій в умовах ліцею  Василець С. М.  доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
4. Формування ціннісних орієнтирів здорового способу життя майбутніх педагогів засобами здоров'язбережувальних технологій навчання Величко В. С.  доцент,
канд. пед. наук Макаренко І. Є. 
5. Розвиток інтересу студентства до занять фізичною культурою і спортом засобами здоров’язберігаючих технологій Деньгуб О. С.  доцент,
канд. пед. наук Білоус О. С. 
6.  Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи в основній школі
Жук В. С.  доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
7. Формування громадянських компетентностей школярів у змісті навчальних занять зі здоров’язбережувальної освітньої галузі Поповка В. Ю.  доцент,
д-р. пед. наук Кучер С. Л. 
8. Формування цінностей фізичної культури у студентів педагогічних ЗВО: гендерний аспект Фурман В. В.  професор,
д-р. пед. наук Дороніна Т. О. 
9.  Формування здорового способу життя школярів у позаурочній діяльності  Хмаренко М. І. доцент,
д-р. пед. наук Кучер С. Л. 
10. Ігрові технології навчання як засіб формування професійної компетентності студентів при вивченні педагогічних дисциплін Чертков А. А.  доцент,
канд. пед. наук Король А. М. 
    Заочна форма навчання
1. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  Атамас В. О. доцент,
канд. пед. наук Щербина С. М. 
2. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок в учнівської молоді Боднар Д. Р. доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
3. Запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників засобами здоров'язберігаючих педагогічних технологій Бушинська І. В.  професор,
д-р. пед. наук Дороніна Т. О. 
4. Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки Горінов О.М. доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
5. Психолого-педагогічні особливості формування і становлення особистості вчителя фізкультури в умовах педагогічного закладу вищої освіти Гуров А. О.  доцент,
канд. пед. наук Макаренко І. Є. 
6. Формування професійних навичок майбутніх учителів інноваційними
методами навчання у вищих навчальних закладах
Зима В. О.  доцент,
канд. пед. наук Король А. М. 
7. Використання технологічного підходу у формуванні цінностей здорового способу життя учнів в умовах старшої школи Калюжна В. А.  доцент,
канд. пед. наук Потапенко О. Б. 
8. Формування естетичної культури студентів ЗВО у системі фахової підготовки Коваленко-Сорокіна С. Г.  ст. викладач,
канд. пед. наук Волощук І. А. 
9. Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності  Коростій В. В. доцент,
канд. пед. наук Білоус О. С. 
10. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності  в закладах позашкільної освіти Коржак Д. В.  доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
11. Формування професійних якостей студентів педагогічних спеціальностей засобами ігрового навчання Любецька В. Ю.  професор,
д-р. пед. наук. Дороніна Т. О. 
12. Специфіка управління освітнім процесом закладу фахової передвищої освіти (на прикладі закладу КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» ДОР)  Люблінська М. С. доцент,
канд. пед. наук Щербина С. М. 
13. Підготовка учнівства до трудової діяльності засобами фізичного виховання Мельник О. О.  професор,
д-р. пед. наук Дороніна Т. О. 
14. Організація партнерської взаємодії підлітків на уроках фізичної культури засобами ігрових технологій Морщ У. С.  професор,
д-р. пед. наук Кучер С. Л. 
15. Формування лідерських компетентностей молоді засобами використання коучинг-технології у тренерській роботі Нікіцький А. Ю.  професор,
д-р. пед. наук Кучер С. Л. 
16. Формування творчої активності учнів на уроках англійської мови засобами індивідуальних завдань Петльова К. О.  доцент,
канд. пед. наук Король А. М. 
17. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності Прядко С. Г.  доцент,
канд. пед. наук Іванова В. В. 
18. Формування здорового способу життя старшокласників засобом використання здоров'язберігаючих педагогічних технологій Романова Н. А.  доцент,
канд. пед. наук Потапенко О. Б. 
19. Формування громадянської компетентності студентства засобами неформальної освіти Сідченко Є. Ю.  доцент,
канд. пед. наук Білоус О. С. 
20. Формування м’яких навичок майбутніх педагогів на основі технології «освітній коучинг» Тарасенко О. Ю.  професор,
д-р. пед. наук Кучер С. Л. 
21. Формування у студентів ЗВО основ здорового способу життя нетрадиційними методами навчання  Урбан І. Д. ст. викладач,
канд. пед. наук Волощук І. А. 
22. Позааудиторна робота як засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів Файдевич А. В.  доцент,
канд. пед. наук Король А. М. 
23. Розвиток соціальної толерантності учнів в умовах інклюзивної освіти Фокіна Н. В.  доцент,
канд. пед. наук Макаренко І. Є. 
24. Формування активної професійної позиції майбутніх вчителів в процесі фахової підготовки в ЗВО Чулков Р. О.  доцент,
канд. пед. наук Щербина С. М. 
20864

Спеціальність:

011 Освітні, педагоігчні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська); 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і література російська); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія

 Сучасні освітні парадигми та технології (ОПП_2022 р.)  робоча програма силабус

011 Освітні педагогічні науки

        Професійна підготовка

 Методологія науково-педагогічних досліджень  робоча програма  силабус
 Інноваційні технології навчання і виховання  робоча програма  силабус
 Педагогічний контроль у системі освіти   робоча програма  силабус
 Дидактичні системи у вищій школі   робоча програма  силабус
 Інноваційний розвиток середньої освіти: конфепція НУШ   робоча програма  силабус
 Педагогічна майстерність вчителя й викладача в умовах дистанційного навчання   робоча програма  силабус
 Сучасні тенденції та перспективи розвитку вітчизняної освіти   робоча програма  силабус

Вибіркові дисципліни професійної підготовки за спеціальністю

Сертифікатна програма "Педагогіка вищої школи"
Державна освітня політика України  робоча програма силабус
Гендерна інноватика в освіті  робоча програма силабус
Історія освітньо-виховних систем  робоча програма силабус
Професійно-педагогічні комунікації  робоча програма силабус
Сертифікатна програма "Педагогічний менеджмент"
 Менеджмент в освіті  робоча програма силабус
 Педагогічний коучинг  робоча програма силабус
 Самоменеджмент сучасного керівника в освіті  робоча програма силабус
Педагогічний маркетинг  робоча програма силабус
16501
№ з/п  Тема магістерської роботи ПІП зобувача освіти ПІП наукового керівника
Денна форма навчання
1. Підготовка майбітніх учителів фізичної культури до зродов'язбережувальної діяльності в базовій середній школі Маленьков Д. О. доцент, канд. пед. наук Щербина С. М.
2. Формування професійних якостей майбутнього спеціаліста фізичної культури Рева Г. Г. доцент, канд. пед. наук Король А. М.
3. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок в учнів Канін Д. І. доцент, канд. пед. наук Іванова В. В.
Заочна форма навчання
 1. Дидактичні умови формування творчої особистості майбутнього
вчителя в процесі вивчення гуманітарних дисциплін
Бондарук В. О. доцент, канд. пед. наук Король А. М.
 2. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів позашкільного закладу в процесі опанування педагогічного дизайну Буцонь М. В. доцент,
д-р. пед. наук Кучер С. Л.
 3. Формування готовності майбутніх учителів-логопедів до професійної діяльності Герасимова О. В. доцент, канд. пед. наук Щербина С. М.
 4. Розвиток медіа-інформаційної грамотності майбутніх учителів засобами технології критичного мислення  Зінченко Л. В. доцент,
д-р. пед .наук Кучер С. Л.
 5. Особливості розвитку вітчизняної вищої педагогічної освіти: гендерний аспект  Леонова А. О. професор,
д-р. пед. наук Дороніна Т. О.
 6. Інноваційні технології формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання  Новікова Є. С. доцент, канд. пед. наук Потапенко О. Б.
 7. Формування соціальної компетентності майбутніх учителів засобами проєктного навчання  Стеценко Ю. С. доцент, канд. пед. наук Макаренко І. Є.
20862
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31