Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

ШАНОВНІ ПОСЕСТРИ!
Колежанки, аспірантки, здобувачки, магістрантки та студентки!

Щиро вітаємо Вас з 8 березня – Міжнародним днем прав жінок і миру. Це день ушанування пам’яті про жінок, які боролися за жіноче виборче право, за рівну участь і жінок, і чоловіків в різних сферах життя. Попри те, що жінки здобули собі чимало політичних і громадянських прав, є чимало сфер і тем, у яких вони позбавлені рівності з чоловіками. Будьте успішні і нехай всі задуми здійсняться!

8 березня 2021

З повагою колектив кафедри педагогіки!

14692

В рамках партнерської співпраці відбулась зустріч аспірантів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету з д.п.н., професором кафедри педагогіки і психології  Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, професором Лаппо Віолеттою Валеріївною.

Тема зустрічі: "Визначальні чинники організації науково-педагогічної діяльності в умовах сучасного інформаційного простору" охопила низку питань мотиваційного підгрунтя дослідницької діяльності, особливостей формування інформаційного простору сучасного науковця, розвитку комунікативних компетентностей та організації праці дисертанта. У процесі обговорення означених питань учасники дійшли спільного висновку про необхідність обміну досвідом між старшим та молодшим поколіннями науковців з огляду на стрімкі зміни й інформатизацію сучасної педагогічної науки.

На завершення проф. Лаппо В. запропонувала започаткувати проєкт "Подаруй колегам книгу" з метою обміну науковими, навчальними, методичними виданнями ЗВО - партнерів. Першим кроком став подарунок авторки електронної версії навчально-методичного посібника "Педагогічна інноватика".

Модератор зустрічі д.п.н, завідувач кафедри педагогіки  Криворізького державного педагогічного університету, проф. Т. Дороніна наголосила на важливості активізації партнерства між науковцями та висловила сподівання на подальшу співпрацю в різних форматах.

1 18.02.21

Свої враження від лекції аспіранти виклали у пості вдячності https://www.facebook.com/photo/?fbid=1656548664492056&set=a.1491057354374522&notif_id=1613650735177479&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif.

14348

22 грудня 2020 року в дистанційному форматі на платформі Zoom відбувся захист курсових робіт із педагогіки студентами третього курсу природничого факультету та факультету мистецтв (гр. ФК-18/2; БП-18; ХІ-18; МХК-18; ОМ-18).

Курсові 22.12.20

Комісія з захисту курсових робіт у складі: завідувача кафедри педагогіки, професора Дороніної Т. О., доцентів Іванової В. В. і Потапенка О. Б. уважно вислухала доповіді студентів, відмітивши гарний рівень підготовки і написання курсових робіт. Доповідачі впевнено відповідали на поставлені питання та демонстрували володіння навчальним матеріалом.
Наприкінці захисту студенти подякували викладачам кафедри педагогіки за наукове керівництво курсовими роботами та чітку організацію процедури захисту.

13808

24 грудня 2020 року відбувся захист курсових робіт студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент, старший викладач кафедри педагогіки, Макаренко Ірина Євгенівна.

Тематика курсових досліджень торкалася цікавих, актуальних та важливих проблем сучасної освіти. Студентам вдалося розкрити на досить високому рівні й основи реалізації різних напрямів виховного процесу у сучасних закладах середньої освіти, й сучасні методи і технології навчання. Окрім цього, не оминули увагою й такі проблеми як: шкільний булінг, прояви девіантної поведінки школярів, а також шляхи й технології професійно-особистісного вдосконалення педагога тощо.

На захисті були також присутні, канд.пед.наук, старший викладач кафедри педагогіки Волощук Ілона Аркадіївна, і канд.пед.наук, доцент кафедри педагогіки Щербина Світлана Миколаївна.

Студенти показали достатній рівень володіння матеріалом, креативно підійшли до презентаційного унаочнення власних доповідей.

Бажаємо подальших успіхів у науково-педагогічних дослідженнях значного спектру як теоретичних так і практичних проблем освітньої галузі.

захист курсових 1   захист курсових 2
 захист курсових 3  захист курсових 4
13778

17 грудня 2020 року в дистанційному режимі  відбулася важлива подія – фаховий міжкафедральний семінар на тему: «Он-лайн технології в контексті підвищення якості освітнього процесу в сучасному ЗВО».

Кафедра 17.12 2

Відкрив зустріч-знайомство викладачів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету та викладачів  кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», директор ЗВО канд. пед. наук, доцент Плекан Юрій Васильович.

Очільниця кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», канд. пед. наук, доцент Поясик Оксана Іванівна представила викладачів кафедри. З цікавою інформацією про організацію навчальної, виховної роботи зі студентами, надання майбутнім фахівцям методичної допомоги під час проходження педагогічної практики, про орієнтацію студентів на здоров’язбережувальну діяльність та формування в них здорового способу життя поділилися канд. психол. наук, доцент Микитюк Г.Ю., канд. психол. наук, доцент Петрів О.П., канд. психол. наук, старший викладач Юрченко І.В., д-р пед. наук, професор Лаппо В.В., майстер спорту України міжнародного класу, суддя національної категорії Чепіль М.В.

Завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету д-р пед. наук, професор Дороніна Тетяна Олексіївна також представила колегам викладачів кафедри. канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. пед. наук, старший викладач Волощук І.А., канд. пед. наук, доцент Іванова В.В., канд. пед. наук, доцент Король А.М., канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М. висловили зацікавлення у спільному розвитку з наукового та інноваційного потенціалу, проведенні наукових досліджень, спільних заходів з пропагандування наукової діяльності і обміну інформацією та досвідом, можливості подальшого підвищення кваліфікації наукових кадрів.

В рамках наукового співробітництва було укладено угоду про співпрацю кафедри педагогіки КДПУ та кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Колеги про нас.

13662

Голодомор

13411

Шановна Ілоно Аркадіївно!

Щиросердно вітаємо Вас з Днем народження!
У радісний день ювілейного свята
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, наснаги й добра,
Любові та щастя, натхнення й тепла,
Прихильності долі на довгі роки,
Хай збудуться всі Ваші світлі думки,
Щоб радості вогник у серці не згас,
А щедрая доля всміхалась не раз.
Волощук поздравление

З повагою колектив кафедри педагогіки.

13359

Інформ.лист 2021 page 0001

Інформ.лист 2021 page 0002

Інформ.лист 2021 3

13035

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
відділення загальної педагогіки
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
кафедра педагогіки та спеціальної освіти

V Всеукраїнська науково-практична конференція
“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”
5 листопада 2020 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік, 5 листопада 2020 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Криворізький державний педагогічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників ЗВО, докторантів, аспірантів, магістрантів та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання сучасної вищої освіти.
2. Підготовка викладача вищої школи в умовах реформ суспільства.
3. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти.
4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
5. Гендерні проблеми вищої школи.

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції заочна.

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2020 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@ukr.net:
а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1);
б) тези (Додаток 2);
в) копію квитанції про сплату.

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами (напр., Ivanova_tezy, Ivanova_zayavka).

Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн., який включає підготовку програми та збірника тез конференції, електронний варіант яких буде надісланий на вказану вами адресу електронної пошти.
При бажанні отримати друковані матеріали (збірник тез) учасники мають додатково сплатити 100 грн.
Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» за рахунок отримувачів.
Реквізити щодо сплати будуть надіслані Вам після прийняття тез.

Контактна інформація:
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатись за електронною поштою: pedpsy@ukr.net або за телефоном: +38(067) 9893006 Чепур Ольга Олександрівна.

Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 
2. Науковий ступінь, звання. 
3. Посада. 
4. Установа (місце роботи/навчання). 
6. Тема доповіді. 
5. Тематичний напрям конференції. 
6. Е-mail автора. 
8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти). 
9. Телефон. 
Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА ТЕЗ
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
УВАГА! Тези магістрантів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

Вимоги до оформлення тез:
1) обсяг публікації до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм;
2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;
3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.
Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

.
Приклад

І. В. Козич
кандидат педагогічних наук, доцент
Запорізький національний університет


КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Текст тез.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

13028

05.10.2020 відбулася традиційна для початку навчального року зустріч аспірантів та викладачів кафедри педагогіки, присвячена нагальним питанням організації освітнього процесу. Під час зустрічі було обговорено питання особливостей виконання аспірантами своїх індивідуальних планів в умовах карантинних обмежень, визначено перспективні напрями співпраці викладачів та аспірантів. На засіданні було запропоновано аспірантам долучитися до роботи проблемних груп кафедри відповідно до тематики власних (аспірантських) досліджень, задля розширення їхніх можливостей у доборі емпіричних матеріалів та сприяння апробації тих чи тих дисертаційних узагальнень та висновків. Аспіранти зазначили, що впродовж минулих років викладачі кафедри постійно акцентують увагу на проблемі академічної доброчесності, інформують про цікаві конференції, стажування та наукові видання доступні для наукової апробації. Кафедра забезпечує не лише освітню діяльність, але й намагається крізь призму навчальних дисциплін встановити зв'язок з темами дисертаційних досліджень та окреслити відповідні тематиці досліджень вектори руху. Аспіранти  виступили з пропозиціями щодо покращення спільної роботи під час проведення педагогічної практики та активізації наукового спілкування. Було вирішено внести питання щодо педагогічної практики аспірантів до порядку денного найближчого семінару молодих науковців кафедри, для посилення наукової співпраці запрошувати на семінари провідних науковців університету.

конференция 8

12807
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30