Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Шановна Ілоно Аркадіївно!

Щиросердно вітаємо Вас з Днем народження!
У радісний день ювілейного свята
Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, наснаги й добра,
Любові та щастя, натхнення й тепла,
Прихильності долі на довгі роки,
Хай збудуться всі Ваші світлі думки,
Щоб радості вогник у серці не згас,
А щедрая доля всміхалась не раз.
Волощук поздравление

З повагою колектив кафедри педагогіки.

13359

Інформ.лист 2021 page 0001

Інформ.лист 2021 page 0002

Інформ.лист 2021 3

13035

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
відділення загальної педагогіки
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
кафедра педагогіки та спеціальної освіти

V Всеукраїнська науково-практична конференція
“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”
5 листопада 2020 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік, 5 листопада 2020 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Криворізький державний педагогічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників ЗВО, докторантів, аспірантів, магістрантів та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання сучасної вищої освіти.
2. Підготовка викладача вищої школи в умовах реформ суспільства.
3. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти.
4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
5. Гендерні проблеми вищої школи.

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції заочна.

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2020 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@ukr.net:
а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1);
б) тези (Додаток 2);
в) копію квитанції про сплату.

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами (напр., Ivanova_tezy, Ivanova_zayavka).

Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн., який включає підготовку програми та збірника тез конференції, електронний варіант яких буде надісланий на вказану вами адресу електронної пошти.
При бажанні отримати друковані матеріали (збірник тез) учасники мають додатково сплатити 100 грн.
Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» за рахунок отримувачів.
Реквізити щодо сплати будуть надіслані Вам після прийняття тез.

Контактна інформація:
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатись за електронною поштою: pedpsy@ukr.net або за телефоном: +38(067) 9893006 Чепур Ольга Олександрівна.

Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 
2. Науковий ступінь, звання. 
3. Посада. 
4. Установа (місце роботи/навчання). 
6. Тема доповіді. 
5. Тематичний напрям конференції. 
6. Е-mail автора. 
8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти). 
9. Телефон. 
Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА ТЕЗ
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
УВАГА! Тези магістрантів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

Вимоги до оформлення тез:
1) обсяг публікації до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм;
2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;
3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.
Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

.
Приклад

І. В. Козич
кандидат педагогічних наук, доцент
Запорізький національний університет


КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Текст тез.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

13028

05.10.2020 відбулася традиційна для початку навчального року зустріч аспірантів та викладачів кафедри педагогіки, присвячена нагальним питанням організації освітнього процесу. Під час зустрічі було обговорено питання особливостей виконання аспірантами своїх індивідуальних планів в умовах карантинних обмежень, визначено перспективні напрями співпраці викладачів та аспірантів. На засіданні було запропоновано аспірантам долучитися до роботи проблемних груп кафедри відповідно до тематики власних (аспірантських) досліджень, задля розширення їхніх можливостей у доборі емпіричних матеріалів та сприяння апробації тих чи тих дисертаційних узагальнень та висновків. Аспіранти зазначили, що впродовж минулих років викладачі кафедри постійно акцентують увагу на проблемі академічної доброчесності, інформують про цікаві конференції, стажування та наукові видання доступні для наукової апробації. Кафедра забезпечує не лише освітню діяльність, але й намагається крізь призму навчальних дисциплін встановити зв'язок з темами дисертаційних досліджень та окреслити відповідні тематиці досліджень вектори руху. Аспіранти  виступили з пропозиціями щодо покращення спільної роботи під час проведення педагогічної практики та активізації наукового спілкування. Було вирішено внести питання щодо педагогічної практики аспірантів до порядку денного найближчого семінару молодих науковців кафедри, для посилення наукової співпраці запрошувати на семінари провідних науковців університету.

конференция 8

12807

Вітання від аспірантів кафедри педагогіки

 

12782
324460 1 

 Кафедра педагогіки вітає колегу -

Макаренко Ірину Євгенівну -

з присвоєнням вченого звання доцента кафедри педагогіки

(наказ Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188)!

Бажаємо творчої наснаги та нових наукових здобутків!

12744

29.09.2020

На базі кафедри педагогіки відбудеться міжкафедральний фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Іванової Галини Ігорівни на тему:

«Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін»

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні дидактичних умов та експериментальній перевірці відповідної їм структурно-функціональної моделі, що сприяє формуванню культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін. Уперше виявлено та обґрунтовано дидактичні умови формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін; розроблено структурно-функціональну модель формування культури розумової праці, змістовим ядром якої є визначенні дидактичні умови; уточнено структуру розумової праці студентів (ціннісно-мотиваційний, знаннєво-процесуальний, рефлексивно-продуктивний компоненти), критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний) та рівні (початковий, низький, достатній, творчий) її сформованості в процесі навчання математичних дисциплін; подальшого розвитку та конкретизації набуло: поняття «розумова праця», «культура розумової праці», «культура розумової праці студентів»; методи та способи реалізації основних етапів здійснення технології формування культури розумової праці.  

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор, Лаврентьєва О.О.

Голова засідання – завідувач кафедри педагогіки, д-р пед. наук, професор Дороніна Т.О.

Порядок проведення фахового семінару

14.00-14.05 – відкриття, ознайомлення учасників із документами атестаційної справи та порядком проведення семінару (проф. Т. Дороніна).

14.05-14.10 – виступ наукового керівника (проф. О. Лаврентьєва).

14.10-14.30 – виклад основних положень дисертації (Г. Іванова).

14.30-15.00 – запитання до здобувача, дискусія.

15.00-15.30 - представлення попередньої експертизи дисертації рецензентами (проф. І. Лов'янова, проф. С. Семеріков по 15 хв.).

15.30-15.50 -  виступи фахівців щодо проекту висновку міжкафедрального семінару.

15.50-16.00 – підведення підсумків.

 (Місце проведення - конференцзал)

12729

Кафедра педагогіки започатковує новий навчально-методичний ресурс, де буде розміщено  методичні матеріали, що для ознайомлення надсилаються на кафедру бібліотекою університету (електронні версії журналів передплачує бібліотека в 2020 році).

   Автор, назва публікації  Анотація публикації  Завантаження
 

«Завучу. Усе для роботи», 2020 № 9-10 (травень)

 

Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЕВІ

Педагогічний процес - це діалектична єдність педагогічного управління та самоуправління особистості й колективу учнів у різних видах діяльності з метою
всебічного та гармонійного розвитку останніх.

В.І. Андрєєв

Завантажити
 

О.Б. Лаптева

МОЛОДИЙ УЧИТЕЛЬ - МАЙБУТНЄ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті висвітлено досвід роботи з молодими вчителями. Автор наводить положення, навчальний план і програму «Школи становлення молодого вчителя». Завантажити
 

М.М. Лобанов, О.Ю.Тюлюкіна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ
З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

Автори статті представляють цікавий досвід роботи з молодими вчителями: проведення заняття з педагогами у формі інтерактивного уроку за темою «Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті». Адже навчати молодого спеціаліста проводити урок краще, безпосередньо його демонструючи. А зрозуміти дитину на уроці молодому вчителеві допоможе виконання ним самим ролі учня. Завантажити
 

С.В. Неліпа

КОНКУРС МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ

У статті представлена розробка шкільного конкурсу професійної майстерності молодих учителів «Щасливий серед дітей».   Завантажити
 

Н.В. Пампушина 

ПЕРШІ КРОКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено окремі аспекти роботи з молодими вчителями на районному рівні. Автор наводить зразки документів щодо проведення районного конкурсу молодих учителів.

Завантажити

 

 К.М. Побірченко

СИСТЕМА РОБОТИ
З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

 У статті представлено досвід роботи з молодими вчителями: установчі документи, плани роботи, організаційні заходи. Особлива увага приділена становленню молодого педагога, роботі з наставниками. Автор наводить зразки пам’яток, рекомендацій, порад для молодих учителів. Завантажити
 

Н.І. Полякова, О.М.Руденко, Ю.С.Снітка

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
(засідання педагогічної ради
з елементами тренінгу)

Педагогічна рада…розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст. 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
Завантажити
 

 М.В. Пахолівецька, О.П. Махно

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 Автори діляться досвідом роботи з молодими педагогами. І хоча мова йде про роботу міського центру, пропоновані форми діяльності з успіхом можуть бути використані і в закладах загальної середньої освіти.  Завантажити
    

Виховна робота в школі, № 5, травень, 2020 рік

  Н.В. Білецька ПРОЄКТ «МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!» Завантажити
  Т.В. Блужан ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Завантажити
  С.М. Гала СЦЕНАРІЙ ВИСТУПУ АГІТБРИГАДИ «ВЧИМОСЯ ЗАПОВІДАТИ» Завантажити
  В.Ф. Калошин ДУМКА - НАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ Завантажити
  О.Г. Кіслінгер  ВИХОВНИЙ ЗАХІД «ПОДОРОЖ У ДАВНЮ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ»  Завантажити
  І.А. Лебедєва ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Завантажити
  А.А. Мойсеєнко ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» (7–8 кл.) Завантажити
  А.А. Мойсеєнко, В.В. Срубіна ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Завантажити
  С.А. Прахова ВІДКРИТИЙ БРИФІНГ «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ» (для вчителів і представників адміністрації закладів освіти) Завантажити
  Н.І. Романченко САМОПОВАГА ТА ЕГОЇЗМ (виховна година, 7–8 кл.) Завантажити
  Р.М. Степаненко ГРИП - ХВОРОБА НЕБЕЗПЕЧНА (класна година, 8–9 кл.) Завантажити
  Г.В. Сухорукова СЦЕНАРІЙ ВИСТУПУ АГІТБРИГАДИ «ЧОГО ЗАХОТІЛИ - ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄМО!» Завантажити
  О.О. Токар ШКІЛЬНА ПЛАТФОРМА «ДУМКИ ВГОЛОС» - ФОРМА РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  Завантажити
12289

Сьогодні, 27 березня 2020 р. 0 12.00 у дистанційному режимі (онлайн-конференція) відбулося засідання кафедри педагогіки, на якому були розглянуті деякі питання, а саме: про стан методичної бази із комп’ютеризації викладання педагогічних дисциплін, заслухана інформація Т.О. Дороніної щодо звітування аспірантів та здобувачів третього року навчання про виконання індивідуальних планів роботи за перше півріччя 2019-2020 н.р., розглянуто питання про підготовку до проведення 30 березня 2020 року у дистанційному режимі регіонального науково-методичного семінару «Неперервна освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні та педагогічні аспекти».

Кафедра 27.03.20

Завідуюча кафедрою Т.О. Дороніна акцентувала увагу викладачів кафедри на необхідності надавати здобувачам вищої освіти освітніх послуг на рівні стандартів вищої освіти в повному обсязі з використанням технологій дистанційного навчання, нагадала про необхідність постійного здійснення наповнення електронних навчальних курсів на платформі MOODLE та на кафедральній скриньці, своєчасне розміщення навчальних матеріалів для роботи студентів під час карантину.

Викладачі кафедри відчули гарну можливість колективної взаємодії та плідної праці.

10855
 IMG E3886

З користю та легкістю опановуємо освітні технології навчання

24 лютого 2020 року старший викладач кафедри педагогіки Макаренко Ірина Євгенівна, в рамках проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики міста, прочитала інтерактивні лекції, що були спрямовані на формування громадянських компетентностей та створення демократичного освітнього середовища в школі.

На заняттях доцільно використовувалися активні методи навчання, об’єднання у команди, різноманітні тренінгові технології. Повсякчас викладач заохочувала вчителів до ведення відкритого діалогу щодо актуальних питань з проблематики лекції. Панувала творча, невимушена атмосфера, де кожен відчував можливість проявити власну позицію з тієї чи іншої ситуації, засвоїти ключові поняття та основні механізми щодо реалізації освіти з прав людини та освіти для демократичного громадянства.

Особистісно орієнтовані технології навчання – це потужний інструмент формування всебічно розвиненої особистості, підвищення її творчого потенціалу, а також засіб визначення індивідуальної освітньої траєкторії.

IMG 3885  IMG 3883  IMG 3881
10295
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30