Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

 

 

22 вересня 2022 року відбулася консультація студентів факультету української філології (гр. УАФ-20, УПФ-20, УФР-20) щодо виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін.

 Консультація Король

Викладач кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент А. М. Король пояснила студентам ІІІ курсу, що курсова робота є письмово виконаною самостійною навчально-дослідницькою роботою та розкриває теоретичні і практичні аспекти обраної теми. Вона базується на вивченні законів, постанов уряду, нормативних і методичних матеріалів, наукових джерел, а також на практичному матеріалі. Її виконання вимагає від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми дослідження, але й уміння аналізувати, рецензувати наукові досягнення в досліджуваній галузі науки, пов’язувати питання теорії з практикою, здійснювати статистичні та інші розрахунки й оцінки, робити узагальнення, висновки й рекомендації. Король А. М. розкрила написання курсової роботи, яка передбачає декілька етапів, ознайомила з основними завданнями та вимогами до змісту курсової роботи. Викладач роз’яснила критерії оцінювання дослідження та ознайомила студентів української філології із запропонованою тематикою курсових робіт.

20145
 Консультація Щербина

 

 

20 вересня 2022 року відбулася консультація студентів природничого факультету (гр. БХ-20, БП-20, ХІ-20) щодо виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін. 

Викладач кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина розкрила значення роботи над курсовим проєктом в системі професійної підготовки майбутніх педагогів, ознайомила студентів природничого факультету із запропонованою тематикою курсових робіт, з основними завданнями курсової роботи, пояснила послідовність етапів роботи над курсовою роботою, подала характеристику та вимоги до основних компонентів змісту курсової роботи, звернула увагу студентів на мовне оформлення і стиль викладу змісту курсової роботи, розкрила критерії оцінювання та роз’яснила процедуру захисту курсової роботи в онлайн режимі.

20137

З днем знань

19943

Листівка 29.08

19922

25 травня 2022 року в дистанційному режимі відбувся захист курсових робіт з педагогіки студентами ІІІ курсу групи ЗОМ-19 факультету мистецтв, спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Курсові ОМ голвна25.06.22

 Курсові ОМ 25.06.22  Курсовая 25.05

Курсова1 25.05

Студенти К. Давидович, П. Мельничук, Л. Панченко, К. Плічко, Т. Тішина виконали та успішно захистили підготовлені курсові проєкти. Комісія у складі канд. пед. наук, доцента В.В. Іванової, канд. пед. наук, доцента О.Б. Потапенка та канд. пед. наук, доцента С.М. Щербини відмітили, що студенти переконали у своїй обізнаності з актуальних питань навчання і виховання школярів та учнівської молоді.

 

19421

26 травня 2022 року у Zoom відбувся захист курсових робіт студентів факультету географії, туризму та історії гр. ГОЕ-19.

 Захист 26.05.22 Захист1 26.05.22 

Захист2 26.05

Актуальність тем не викликає сумніву, презентації яскраво відображали зміст робіт та наочно демонстрували самостійність їх виконання. Науковий керівник канд. пед. наук, доцент Олена Білоус та члени комісії канд. пед. наук, доцент Анжеліка Король відмітили творчий підхід студентів до презентації своїх наукових доробків.

19410

День вишиванки

19294

5 квітня 2022 р. д-р. пед. наук, доцент кафедри педагогіки КДПУ С.Л. Кучер провела гостьову лекцію для науково-педагогічних працівників та магістрантів інженерно-педагогічного факультету ТНПУ з проблематики комплексного підходу до організації творчої проектної діяльності.

Кучер 2022

Матеріал лекції презентував можливості творчого опрацювання української етнічної традиції в процесі виконання навчальних проектів. За оцінками істориків та аналітиків, війна в Україні не завадить, а навпаки, сприятиме розвитку і розквіту нашої держави. Українцем бути модно, це трагічна і водночас героїчна сторінка нашого життя. Тому занурення в тему етнічної культури в проектній діяльності зі школярами на основі міжпредметного, комплексного підходу – на часі. Багата історична, мистецька, етнографічна спадщина українського народу дає можливості творчо переосмислити її у навчальних проектах різноманітної тематики інтегративного характеру. Лекція була проведена з використанням мультимедійних засобів, насичена візуальним матеріалом. Занурення в методику дизайн-освіти дасть можливість науково-педагогічним працівникам і майбутнім учителям трудового навчання і технологій вийти на якісно новий рівень проєктної діяльності. Тема викликала активну дискусію серед колег та магістрантів. В обговоренні відбувся обмін досвідом організації проектів специфічної тематики.

18939

07 квітня 2022 року завідуюча кафедрою педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна провела робочу нараду, в якій взяли участь викладачі кафедри.

Кафедра 07 22

Під час робочої наради були обговорені питання проходження студентами ІV курсу педагогічної практики, перевірки та оцінювання звітної документації студентів, підготовки та проведення регіонального науково-методичного семінару та рецензування статей, поданих до друку в збірник «Педагогічне Криворіжжя», а також обговорення освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

 Кафедра 07 22 1

 

Гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки доктор педагогічних наук, доцент С.Л. Кучер звернула увагу викладачів кафедри на необхідності ретельного перегляду програм з навчальних дисциплін, які вони викладають у магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, оновлення основної та допоміжної літератури з навчальних дисциплін, при необхідності доопрацювання силабусів.

18937

Шановні колеги, освітянська спільнота сьогодні відзначає 430-ту річницю з дня народження Яна Амоса Коменського.

Планували провести захід, присвячений великій постаті. Наразі зупинилися на ініціативній пропозиції аспірантів 2 курсу.

Тому пропонуємо Вам перевірити, як добре Ви знаєте і пам'ятаєте педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського.

Тест розробили аспіранти: Р. Калугін та О. Большаніна.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAFSINBX3UT98HLczNcuzyKRhDvFZjxyhb1OJ74Gf3i1WnJg/viewform

18858
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30