Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра педагогіки започатковує новий навчально-методичний ресурс, де буде розміщено  методичні матеріали, що для ознайомлення надсилаються на кафедру бібліотекою університету (електронні версії журналів передплачує бібліотека в 2020 році).

   Автор, назва публікації  Анотація публикації  Завантаження
 

"Завучу. Усе для роботи", 2020 № 9-10 (травень)

 

Калошин В. Ф., Гоменюк Д. В.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЕВІ

Педагогічний процес — це діалектична єдність педагогічного управління та самоуправління особистості й колективу учнів у різних видах діяльності з метою
всебічного та гармонійного розвитку останніх.

В. І. Андрєєв

Завантажити
 

О.Б.Лаптева

МОЛОДИЙ УЧИТЕЛЬ— МАЙБУТНЄ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті висвітлено досвід роботи з молодими вчителями. Автор наводить положення, навчальний план і програму «Школи становлення молодого вчителя». Завантажити
 

М. М. Лобанов, О.Ю.Тюлюкіна

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ
З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

Автори статті представляють цікавий досвід роботи з молодими вчителями: проведення заняття з педагогами у формі інтерактивного уроку за темою «Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті». Адже навчати молодого спеціаліста проводити урок краще, безпосередньо його демонструючи. А зрозуміти дитину на уроці молодому вчителеві допоможе виконання ним самим ролі учня. Завантажити
 

С. В. Неліпа

КОНКУРС МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ

У статті представлена розробка шкільного конкурсу професійної майстерності молодих учителів «Щасливий серед дітей».   Завантажити
 

Н.В.Пампушина 

ПЕРШІ КРОКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено окремі аспекти роботи з молодими вчителями на районному рівні. Автор наводить зразки документів щодо проведення районного конкурсу молодих учителів.

Завантажити

 

 К. М. Побірченко

СИСТЕМА РОБОТИ
З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

 У статті представлено досвід роботи з молодими вчителями: установчі документи, плани роботи, організаційні заходи. Особлива увага приділена становленню молодого педагога, роботі з наставниками. Автор наводить зразки пам’яток, рекомендацій, порад для молодих учителів. Завантажити
 

Н. І. Полякова, О.М.Руденко, Ю.С.Снітка

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
(засідання педагогічної ради
з елементами тренінгу)

Педагогічна рада…розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст. 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
Завантажити
 

 М. В. Пахолівецька, О.П.Махно

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 Автори діляться досвідом роботи з молодими педагогами. І хоча мова йде про роботу міського центру, пропоновані форми діяльності з успіхом можуть бути використані і в закладах загальної середньої освіти.  Завантажити
    

Виховна робота в школі, № 5, травень, 2020 рік

  Н.В.Білецька ПРОЄКТ «МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!» Завантажити
  Т.В.Блужан ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Завантажити
  С.М.Гала СЦЕНАРІЙ ВИСТУПУ АГІТБРИГАДИ «ВЧИМОСЯ ЗАПОВІДАТИ» Завантажити
  В. Ф. Калошин ДУМКА — НАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ Завантажити
  О. Г. Кіслінгер  ВИХОВНИЙ ЗАХІД «ПОДОРОЖ У ДАВНЮ УКРАЇНСЬКУ ХАТУ»  Завантажити
  І. А. Лебедєва ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Завантажити
  А. А. Мойсеєнко ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ» (7–8 кл.) Завантажити
  А. А. Мойсеєнко, В.В.Срубіна ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА Завантажити
  С.А.Прахова ВІДКРИТИЙ БРИФІНГ «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ» (для вчителів і представників адміністрації закладів освіти) Завантажити
  Н. І. Романченко САМОПОВАГА ТА ЕГОЇЗМ (виховна година, 7–8 кл.) Завантажити
  Р. М. Степаненко ГРИП — ХВОРОБА НЕБЕЗПЕЧНА (класна година, 8–9 кл.) Завантажити
  Г. В. Сухорукова СЦЕНАРІЙ ВИСТУПУ АГІТБРИГАДИ «ЧОГО ЗАХОТІЛИ — ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄМО!» Завантажити
  О.О.Токар ШКІЛЬНА ПЛАТФОРМА «ДУМКИ ВГОЛОС» — ФОРМА РОБОТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  Завантажити
12289

Сьогодні, 27 березня 2020 р. 0 12.00 у дистанційному режимі (онлайн-конференція) відбулося засідання кафедри педагогіки, на якому були розглянуті деякі питання, а саме: про стан методичної бази із комп’ютеризації викладання педагогічних дисциплін, заслухана інформація Т.О. Дороніної щодо звітування аспірантів та здобувачів третього року навчання про виконання індивідуальних планів роботи за перше півріччя 2019-2020 н.р., розглянуто питання про підготовку до проведення 30 березня 2020 року у дистанційному режимі регіонального науково-методичного семінару «Неперервна освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні та педагогічні аспекти».

Кафедра 27.03.20

Завідуюча кафедрою Т.О. Дороніна акцентувала увагу викладачів кафедри на необхідності надавати здобувачам вищої освіти освітніх послуг на рівні стандартів вищої освіти в повному обсязі з використанням технологій дистанційного навчання, нагадала про необхідність постійного здійснення наповнення електронних навчальних курсів на платформі MOODLE та на кафедральній скриньці, своєчасне розміщення навчальних матеріалів для роботи студентів під час карантину.

Викладачі кафедри відчули гарну можливість колективної взаємодії та плідної праці.

10855
 IMG E3886

З користю та легкістю опановуємо освітні технології навчання

24 лютого 2020 року старший викладач кафедри педагогіки Макаренко Ірина Євгенівна, в рамках проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики міста, прочитала інтерактивні лекції, що були спрямовані на формування громадянських компетентностей та створення демократичного освітнього середовища в школі.

На заняттях доцільно використовувалися активні методи навчання, об’єднання у команди, різноманітні тренінгові технології. Повсякчас викладач заохочувала вчителів до ведення відкритого діалогу щодо актуальних питань з проблематики лекції. Панувала творча, невимушена атмосфера, де кожен відчував можливість проявити власну позицію з тієї чи іншої ситуації, засвоїти ключові поняття та основні механізми щодо реалізації освіти з прав людини та освіти для демократичного громадянства.

Особистісно орієнтовані технології навчання – це потужний інструмент формування всебічно розвиненої особистості, підвищення її творчого потенціалу, а також засіб визначення індивідуальної освітньої траєкторії.

IMG 3885  IMG 3883  IMG 3881
10295
IMG 3829   

20 лютого 2020 року з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на факультеті іноземних мов, у групі АНФ-18, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки, Макаренко Іриною Євгенівною проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Закономірності, принципи і правила навчання».

У межах тематики відкритої лекції викладачем було розкрито основні підходи щодо класифікації закономірностей та принципів навчання, окреслено та проаналізовано їх характеристики, надано чітке визначення ключовим поняттям. Окрім цього, лекторка торкнулася історичного дискурсу щодо формулювання основних законів, принципів і правил навчання, вдало цитуючи видатних філософів та дидактів.

Варто відзначити цікаво підібраний науковий матеріал та уміле використання комп’ютерної презентації, що дозволило застосування прийомів розповіді, пояснення, коментування та сприяло збереженню стійкої уваги слухачів протягом всього заняття. Водночас викладач постійно залучала студентів до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

На занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

Заняття було проведено на високому науковому і навчально-методичному рівні й одержало схвальні відгуки. Зокрема в обговоренні заняття було відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу, робочу та доброзичливу атмосферу.

IMG 3828
10251

27.12.19 к

9756

Вобідповідно до графіка проведення курсових робіт, 26 грудня 2019 р. студенти ІІІ курсу природничого факультету та факультету мистецтв представили свої творчі доробки комісії у складі: д-ра пед. наук., професора Дороніної Т.О. (голова комісії), канд. пед. наук, доцента Іанової В.В., канд. пед. наук, доцента Щербини С.М. (члени комісії).

26.12.19 курсові роботи Іванова

Комісія відмітила достатню якість виконаних курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Під час виконання курсових робіт студенти виявили достатній рівень теоретичного мислення, вміння аналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження, оволодіння методами і методиками дослідження.

29.12.19 курсові роботи 1 Іванова

Курсові роботи мають практичне значення, методичні розробки уроків та виховних заходів, що наведені у курсових роботах можуть бути використані студентами під час проходження ними педагогічної практики.

Бажаємо студентам подальших успіхів під час екзаменаційної сесії!

9751

 23.12.2019 р. на фізико-математичному факультеті, III курс, гр. МІ-17/Фі-17/І-17 відбувся захист курсових робіт.

23.12.19 захист курсових робіт Волощук

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвитку творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни.

23.12.19 1 захист курсових Волощук

Особливу увагу комісії привернули роботи студентів гр. І-17, які стосувались проблематики різних педагогічних аспектів. Представлені теми курсових робіт – актуальні, так як стрімкі темпи інформатизації суспільства й розвитку інтернет-технологій актуалізують проблему формування єдиного інформаційного простору, спрямованого на досягнення високої якості освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки.
До кладу комісії із захисту курсових робіт увійшли викладачі кафедри педагогіки: д-р пед. наук, професор Дороніна Т.О., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М., канд. пед. наук, ст. викладач Волощук І.А.

9734

19 грудня 2019 року в ауд. 417 відбувся захист курсових робіт з педагогіки студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов.

19.12.19 захист курсових робіт

Проблематика досліджень стосувалася різних педагогічних аспектів, була актуальною та передбачала набуття студентами як досвіду в опрацюванні і аналізі теоретичного матеріалу, так і їх самостійну творчо-пошукову дослідницьку діяльність, що безумовно сприяло поглибленню їх фахової підготовки.

19.12.19 2 захист курсових робіт

Написання курсової роботи є невід’ємною частиною освітнього процесу в університеті і становить цілий комплекс різних важливих видів діяльності, умінь і навичок. Тож, у ході захисту, студенти показали достатньо глибоке обґрунтування проблем дослідження, змогли послідовно розкрити усі етапи написання курсової роботи, акцентувати увагу на основних її результатах.

19.12.19 1 захист курсових робіт

До складу комісії із захисту курсових робіт увійшли викладачі кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, ст. викладач Макаренко І.Є., канд. пед. наук, ст. викладач Басюк Л.Б.

9676

21.11.2019 року канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Білоус О.С. виступила у загальноосвітній школі № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов на педагогічній раді учителів з доповіддю на тему: «Стресостійкість і професійне вигорання педагогів». У своїй доповіді викладач зазначила, що постійне спілкування і соціальна відповідальність за дітей, надмірна зайнятість, неналежна зарплатня, робота з великим потоком інформації долають стресу сучасному педагогу і призводить до професійного вигорання. Синдром емоційного вигорання належить до феноменів особистісної деформації.

21.11.19 Білоус

З метою профілактики професійного вигорання педагогів необхідно здійснювати заходи, які допоможуть зменшити дію основних факторів, що спричиняють вигорання, серед яких: хронічно напружена психоемоційна діяльність, постійні суперечки в стратегічному і тактичному керівництві, надмірні вимоги во вчителів, відсутність об’єктивних критеріїв для оцінки їх результатів діяльності, неефективна система мотивування і стимулювання, нестабільність робочого графіку тощо. Сприяти покращенню ситуації допоможе правильна організація робочого процесу, робочого місця та відпочинку; система оцінки ефективності роботи, система нематеріальних заохочень, підтримка колективного духу співробітників та забезпечення та підтримка психологічного комфорту в колективі.

9639

інформписьмо

Вимоги

9133
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша