Кафедра педагогіки
Психолого-педагогічний факультет

В останні дні 2017-2018 н.р. (21-22 червня 2018) пройшли попередній захист дисертації молодих науковців – аспірантів та здобувачів кафедри педагогіки:

  • Бондаревської О.М. («Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін»; спеціальність 13.00.09 – теорія навчання; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів та природокористування України О.В. Малихін);
  • Мотуз Т.В. («Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці(друга половина ХХ – початок ХХІ століть)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Т.О. Дороніна);
  • Устименко В.В. («Мовна підготовка у системі освіти Канади в умовах багатомовності»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету В.А. Гаманюк).   

21 22 18 1

Рішенням кафедри педагогіки дисертації було рекомендовано для подання до спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду та захисту.

Бажаємо молодим науковцям найскорішого завершення роботи та успішних захистів.

5269

06.06. Макаренко

31 травня 2018 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України відбулося VIII засідання Ради молодих учених при МОН. Протягом більше 5 годин молоді учені разом з представниками Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Державного фонду фундаментальних досліджень обговорювали актуальні проблеми молодих науковців сьогодення.

Так, членами Ради було запропоновано чіткі пропозиції: 1) щодо вдосконалення конкурсу проектів молодих учених МОН; 2) щодо реформування системи атестації кадрів вищої кваліфікації; 3) про удосконалення чинного законодавства щодо сприяння забезпечення житлом молодих учених України.

Окрім цього, молоді науковці доповіли про можливості участі у Європейській раді аспірантів та молодих учених Eurodoc.

Представником від Криворізького державного педагогічного університету виступила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, голова Ради молодих учених КДПУ, Макаренко Ірина Євгенівна.

5132

24 травня 2018 р. на засіданні кафедри педагогіки було розглянуто  питання «Про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Вербенець Анни Андріївни на тему «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник: д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки КДПУ Т.О. Дороніна.

05.25.18 Вербенець

Із доповіддю про головні результати дослідження виступила А.А. Вербинец, ґрунтовний аналіз роботи із зауваженнями та своїми пропозиціями представили рецензенти: канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова та канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина.

В результаті обговорення висловлених під час аналізу дисертаційного дослідження пропозицій, присутні на засіданні дійшли узгодженого висновку щодо рекомендації дисертації Вербенець Анни Андріївни на тему «Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

5057

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки 14.05.2018 р.

завідувачем кафедри, проф. Т.О. Дороніною було проведено відкриту пару (лекція) з курсу «Загальна педагогіка» на тему: «Сучасна педагогіка: пріоритетні напрями розвитку», яка мала підсумковий, узагальню вальний характер. На лекції були присутні викладачі кафедри педагогіки та доцент кафедри математики та методики її навчання Т.Г. Крамаренко.

На занятті лектор висвітлила актуальні педагогічні тренди в теоретичному (діяльнісний підхід, диференційоване навчання, проблема оцінювання навчальних досягнень учнів, інклюзивне навчання тощо) та практичному (впровадження дистанційного навчання та розвиток медіаосвіти; таксономія Б. Блума; методика «перевернутого навчання»; гейміфікація освіти; поступове розгалуження педагогічних спеціалізацій та формування педагогічного дизайну) аспектах.

MyCollages1

4942

Про правові підстави поділу декретної відпустки між батьками, позитивні здобутки  інших країн та «нові» грані батьківського досвіду  говорили під час панельної дискусії «малята на тата», що була ініційована групою рівні у кривому та проведена спільно із Центром гендерної освіти (кафедра педагогіки) Криворізького державного педагогічного університету. В дискусії взяли участь: Сергій Мариничев (Serhii Marynychev) (депутат районної ради, батько у офіційному декреті); Тетяна Дороніна (докторка педагогічних наук, професорка, зав. кафедри педагогіки КДПУ); Анна Атаманчук (Anna Atamanchuk), (мама в декреті, громадська діячка) та  Назар Вознюк, практикуючий адвокат.

29.04.18 МНТ

Модераторкою  заходу виступила Anna Gatilova, співзасновниця ініціативної групи рівні у кривому.

Дякуємо всім присутнім, викладачам, магістрам та аспірантам кафедри педагогіки, які долучилися до спільної роботи. Плідна робота не лише констатувала злободенність проблеми, вона довела багатогранність гендерних проблем, необхідність їх обговорення.

Тож чекаємо на наступні зустрічі із небайдужою громадськістю  (наступна відбудеться вже на початку травня).

4813
26.04-27.04.2018 р. на базі Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка
відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузі "Освітні, педагогічні науки".
На конкурс було надано 59 робіт з різних закладів вищої освіти України.
За результатами подвійного незалежного рецензування до участі у ІІ етапі конкурсу було запрошено авторів 14 кращих наукових робіт. 
Серед них наукова робота студентки факультету іноземних мов Богун Наталії Юріівни на тему:
"Формування лідерських якостей учнів у системі шкільного самоврядування"
(науковий керівник - канд. пед.наук, доцент кафедри педагогіки, Макаренко Ірина Євгенівна), здобула перемогу - ІІ місце. 
26.04.2018 Макаренко
Вітаємо переможницю та її наукового керівника й щиро бажаємо подальших успіхів на науковій освітянській ниві.
4806

11 травня 2018 р. у Запорізькому національному (кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності) відбудеться

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”.
Співорганізатором заходу є кафедра педагогіки КДПУ.
Секційне засідання кафедри педагогіки відбудеться
11 травня 2018 р., о 12.10.
Запрошуємо всіх зацікавлених ознайомитися із інформаційним листом  за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1fFT-mlVQFoLNVWZ8kDU_2OQW6GbWFBbsSF_ngVhHpco/edit?usp=sharing

4702

 

28 квітня 201Fathers day photo88 року о 13.00

Ініціативна група «рівні у кривому» разом із  ЦГО (кафедра педагогіки) Криворізького педагогічного університету за підтримки ректорату університету проводить панельну дискусію  за назвою «малята на тата» (присвячена перебуванню чоловіків в офіційній декретній відпустці).

4701

На початку весни вже п’ять років поспіль освітянська спільнота Кривого Рогу має можливість об’єднатися в обговоренні злободенних проблем розвитку вітчизняної педагогічної думки під час проведення щорічного регіонального науково-методичного семінару, що проводиться кафедрою педагогіки КДПУ. В попередні роки темами для обговорення були: «Формування іміджу вчителя в умовах сучасної освітньої практики» (2014 р.); «Інноваційна педагогічна діяльність як фактор попередження емоційного вигоряння вчителя» (2015 р.); «Модернізація сучасної освіти: теоретичні та прикладні аспекти» (2016 р.); «Використання новітніх педагогічних технологій в умовах модернізації сучасної освіти» (2017 р.). Цього року (23 березня) кафедрою педагогіки КДПУ було проведено черговий регіональний семінар на тему: «Шкільна освіта в сучасному освітньому просторі: Концепція нової української школи”».

23.03.18 1

На початку семінару із привітанням виступила проректор з наукової роботи КДПУ, доктор педагогічних наук, професор В.А. Гаманюк. Про виклики, що постали перед сучасною педагогікою, розповіла завудівач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна. Модератором заходу виступила доцент кафедри педагогіки Щербина С.М., яка також привітала учасників семінару, визначила його основні напрями та загальний регламент роботи.

23.03.18 2

У роботі семінару взяли участь педагогічні працівники міських закладів освіти: Антоненко Л.С., Лакшинська З.В., Могуща В.В. (КЗШ № 72); Гаврилець Я.О., Коваленко В.С. (КЗШ №52); Бажан Л.В., Білозір О.С., Васільєва О.К., Слюзко Т.Р. (Криворізька Центрально-міська гімназія), Бугаєва В.В. (КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 17 КТ») Дармостук Є.Ю., Яковлєва О.М. (КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 6 КТ»); Герман О.А. (Криворізький професійний будівельний ліцей); Гура Т.О. (КЗШ №7);  Квітка Т.В. (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського); Мюллер М.І., Новікова В.Г. (КЗШ №122); Побоча Т.Д. (КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти»); Саліш О.В, (КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 162 КТ»); Станіславська О.В, (КЗШ №65); Чупилко О.О. (Червонозабійницька ЗОШ).

23.03.18 3

Зі своїми доповідями, які містили проміжні результати наукових досліджень виступили аспіранти (Гостра К.В., Дубель І.М.; Івченко В.І., Ланецька Ю.А., Селищева І.А., Ступак К.Є. ) та магістранти (Дробніца І.П., Ізмайлова К.В., Кравець К.Ю., Мясоєдова Т.І., Микитенко М.В.) кафедри педагогіки.

23.03.18 4

У своїх доповідях-повідомленнях присутні торкнулися питань інноваційних процесів розвитку вітчизняної освіти; педагогічних технологій організації освітнього простору в загальноосвітніх закладах; сучасних підходів до підготовки педагогічних фахівців шкільної освіти. Окремого обговорення набула тема педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, з огляду на ювілей Видатного вітчизняного педагога, мислителя, Учителя.

23.03.18 5

Педагогічна спільнота привітала майбутніх педагогів, які також мали можливість долучитися до спільного заходу та підготували повідомлення під керівництвом досвідчених викладачів кафедри: студенти факультету географії, туризму та історії (Архіпова А.І., Каращук Є.О., Федорук Ю.А.; науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Білоус О.С.) студенти фізико-математичного факультету (Грідіна О.О., Дацька Н.І., Загородько П.В., Рубан В.Р., Лисуненко А.В., Мошков І.Д.; науковий керівник – кандидат педагогічних наук Волощук І.А.); студентка природничого факультету (Горазова К.А.; науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Іванова В.В.).

23.03.18 6

Матеріали проведеного семінару увійшли до збірника науково-методичних праць кафедри педагогіки КДПУ «Педагогічне Криворіжжя» (№4; 2018).

Ознайомися із програмою семінару та доповідями його учасників можна тут.

Фотозвіт за посиланням.

4527

28 березня 2018 року к.п.н., доц. кафедри педагогіки Білоус О.С. провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни "Загальна педагогіка "зі студентами факультету географії, історії та туризму гр.ГОЕ-16 на тему "Форми організації навчального процесу в школі". Лекторкою розкривалися питання щодо поняття форми організації навчання, уроку як основної форми організації навчання, типології уроків та дидактичноі характеристики основних структурних елементів сучасного уроку. Детально розглядалися і інші форми організації навчання, а саме: семінарські заняття, практикуми, практичні та лабораторні заняття, факультативи, навчальні екскурсії, домашня робота.

28.03.18 О.С.Білоус

4409
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31