Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

11 червня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбувся захист курсових робіт із навчального курсу: «Загальна педагогіка» студентами природничого факультету заочної форми навчання (ЗБ-16).
Комісія із захисту курсових робіт у складі завідувачки кафедри педагогіки, професорки Дороніної Т.О., доцентів Іванової В.В. та Щербини С.М. уважно вислухала доповіді студентів та поставила питання, пов’язані з проблематикою дослідження.

Захист курсових 11.06.19

Під час захисту курсових робіт студенти торкнулися розгляду актуальних проблем навчання і виховання школярів, таких як: формування в учнів відповідального ставлення до навчання; пошуку шляхів ефективних форм і методів реалізації морального виховання учнів; грамотної організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення біології; використання ігрових методів та технологій навчання; організації позакласної роботи з біології. Під час захисту курсових робіт студенти показали обізнаність з проблеми дослідження, спостерігався міцний зв’язок теорії та шкільної практики.

8049

Відповідно до графіка проведення курсових робіт, 28 травня 2019 року відбувся захист курсових з педагогіки студентів третього курсу гр. ІП/ІГ-16 факультету географії, туризму та історії.

Захист курсових робіт 28.05.19

Комісія із захисту курсових робіт у складі завідувачки кафедри педагогіки, професорки Дороніної Т.О., доцентів Білоус О.С та Потапенка О.Б. уважно вислухала доповіді студентів, поставила питання, пов’язані з проблематикою дослідження. Під час захисту курсових робіт студенти продемонстрували вміння аналізувати наукові джерела, систематизувати та узагальнювати опрацьований матеріал, робити  аргументовані висновки.

8019

17 травня в Криворізькому педагогічному відбулася зустріч з Т. Марценюк, яка презентувала авторську книгу: «Чому не варто боятися фемінізму» (за підтримки: КДПУ/кафедра педагогіки/рівні у кривому/Центральна бібліотека для дорослих/Гендер в деталях).

17.05 презентація книги Т. Марценюк

Під час зустрічі науковець розкрила історію становлення фемінізму як соціального явища за кордоном та в нашій країні, відповіла на багаточисельні запитання присутніх, а також переконала всіх слухачів, що фемінізм це рух, пов’язаний з боротьбою жінок за рівні права та свободу.

7862

14.05.2019 р. була проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Форми організації навчального процесу в школі» викладачем кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцентом І.А. Волощук. На відкритий парі були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти ІІ курсу фізико-математичного факультету (гр. МІ/ФІ/І-17).

Вікрита пара Волощук

Під час проведення лекції студенти з допомогою пояснень викладача з’ясували сутність ключових понять: «форми навчання», «урок», визначили типи та структуру сучасного уроку. Протягом заняття студенти розв’язували педагогічні ситуації та переглянули відеофрагменти нестандартних уроків. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів лекторка використовувала проблемний метод викладання та ІКТ технології навчання.

7833

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки 05.04.2019 р. доцентом кафедри О.Б. Потапенком було проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти-історики другого курсу факультету географії, туризму та історії.

Відкрита пара Потапенко 5.04.19

На лекції викладачем було уточнено термінологічний апарат навчального матеріалу, розглянуто питання змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі, схарактеризовано теорії формальної, матеріальної і прагматичної освіти, проаналізовано сучасні тенденції модернізації її змісту.

7507

20 березня у Криворізькому державному педагогічному університеті кафедрою педагогіки було проведено регіональний науково-практичний семінар на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти».

семінар 20.03.19

З вступним словом до учасників семінару звернулася доктор пед. наук, професор Т.О. Дороніна, звернула увагу на перспективи вищої освіти у сучасному розвитку країни і підкреслила необхідність освіти під час всього життя.

У семінарі взяли участь вчителі шкіл м. Кривого Рогу та приміських шкіл, викладачі, аспіранти, магістри та студенти КДПУ.

Цікавою була доповідь вчителя інформатики Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 Т.О. Власової, яка торкнулася проблем формування ікт-компетентності сучасного вчителя.

семінар 20.03.19 1

На семінарі виступила начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами – Н.Є. Кожем’яка, яка розповіла про роботу та можливості центру з надання безоплатної правової допомоги щодо захисту інтересів та прав громадян, пільги та державні гарантії тощо.

семінар 20.0319 5

 

Студентка факультету української філології КДПУ, Д.В. Довгопола розповіла про «Особливості застосування теоретичних праць В.О. Сухомлинського та А.С. Макаренко у ХХІ столітті у формуванні особистості через колектив у сучасній школі»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, К.Ю. Гуріна розкрила «Роль інформаційно-комунікативних технологій в організації безперервної освіті»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, Ф.А. Геккієва доповіла про «Родинні витоки гендерної соціалізації».

семінар 20.03.19 2

Магістерка Ю.А. Федорук у своїй доповіді «Використання інноваційних технологій навчання у вищий школі» порушила проблемні питання, що викликали жваве обговорення. Із доповіддю «Комунікативна компетентність як складник професійної компетентності сучасного вчителя» виступила магістерка Ю.О. Герасименко. Вихователь КДНЗ № 1, студентка природничого факультету КДПУ, К.А. Нікола виступила з доповіддю «Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення біології».

20.03.19 4

 

 

На семінарі у жвавій дискусії були обговорені питання державної освітньої політики України, соціокультурні питання розвитку концепції безперервної освіти, інноваційні процеси та педагогічні технології організації безперервної освіти.

20.03.19 3

Всі учасники семінару були відзначені сертифікатами. Матеріали виступів опубліковані у часопису кафедри педагогіки «Педагогічне Криворіжжя» (2019, № 5).

Кафедра педагогіка щиро вдячна працівникам інформаційно-бібліографічного відділу (О. Поліщук та С. Кочерга), які забезпечили інформаційний супровід семінару.

Наступний семінар відбудеться на початку 2020 р.

Запрошуємо до участі колег, які небайдужі до проблем розвитку вищої педагогічної освіти.

Відповідальна за проведення семінару, кандидат педагогічних наук, доцент А.М. Король.

 

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

7262

21 березня 2019 р. відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя), співорганізаторами якої виступили Академія наук вищої освіти України та Криворізький державний педагогічний університет. Цього ж дня на кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету відбулося секційне засідання ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка вищої  школи: досвід і тенденції розвитку». З вступним словом до учасників секційного засідання  звернулася  д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка окреслила деякі гендерні проблеми вищої школи. У своїх виступах на секційному засіданні викладачі торкнулися проблем професіоналізму і майстерності педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти (канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова), формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього викладача під час проходження практики у закладі вищої освіти (канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук), формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності як фактор розвитку їх професіоналізму та майстерності (канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина), вища освіта в Україні: проблеми та перспективи (канд. пед. наук, доцент А.М. Король).

Семінар 21.03.19

З цікавими та слушними доповідями щодо підготовки викладача вищої школи в умовах реформ суспільства, становлення і розвитку особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти виступили також аспіранти, здобувачі та магістри кафедри.

7261

8

7126

07.02.2019 р. викладачем кафедри педагогіки Макаренко І.Є. проведена відкрита пара з загальної педагогіки (лекція) на ІІ курсі факультету іноземних у гр. АНФ/НАФ-17. Тема лекції: «Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу». В ході викладу навчального матеріалу інтерес студентів постійно підтримувався наведенням прикладів з життя відомих педагогів, мудреців, філософів.

07.02.19 Макаренко

Відвідувачі відзначили, що доступність і науковість викладу матеріалу, який використовувався під час читання лекції, надавав особливого колориту мовленню та сприйняттю кращому засвоєнню теоретичних знань, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху, що в повній мірі було висвітлено на лекційному занятті.

6839

Гарною традицією кафедри педагогіки є участь її викладачів у роботі методичних об’єднань учителів міста.

Так у січні 2019 р. на базі Криворізьких загальноосвітніх шкіл були проведені засідання методичних об’єднань вчителів, до роботи яких долучилися доценти кафедри педагогіки, а саме:
09.01.2019 р. на базі КЗШ І-ІІІ ступенів №26 було проведено засідання районного методичного об’єднання вчителів української мови і літератури Металургійного району, в якому взяли участь доценти Білоус О.С., Волощук І.А.;
10.01.2019 р. на базі КЗШ І-ІІІ ступенів №108 було проведено засідання методичного об’єднання вчителів математики, біології, хімії, української мови та літератури, географії Довгинцівського району, в якому взяла участь доцент кафедри Щербина С.М.;
28.01.2019 р. на базі СЗОШ І-ІІІ ступенів № 70 було проведено засідання педагогічної ради вчителів при директорі школи, в якому взяла участь доцент кафедри Король А.М.

Білоус 09.01.19

На засіданнях методичних об’єднань, в рамках проведення профорієнтаційної роботи, викладачі популяризували науково-педагогічну діяльність університету та кафедри педагогіки.

Щербина 10.01.19

У ході бесіди викладачі кафедри зазначили, що з 2017-2018 н.р. вже другій рік поспіль на базі кафедри педагогіки КДПУ працює магістратура зі спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – Педагогіка вищої школи). Також ознайомили присутніх з можливістю отримання кваліфікації викладача незалежно від профілю попередньої освіти та наявності стажу педагогічної роботи, з умовами вступу та зарахування до магістратури та можливостями подальшого працевлаштування.

Король 28.01.19

На завершення зустрічі викладачі кафедри звернулися до освітян із пропозицією щодо поширення серед педагогічної спільноти міста інформації про відкриття магістратури і запросили бажаючих до навчання в магістратурі та аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету.

6780
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31