Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки 05.04.2019 р. доцентом кафедри О.Б. Потапенком було проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти-історики другого курсу факультету географії, туризму та історії.

Відкрита пара Потапенко 5.04.19

На лекції викладачем було уточнено термінологічний апарат навчального матеріалу, розглянуто питання змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі, схарактеризовано теорії формальної, матеріальної і прагматичної освіти, проаналізовано сучасні тенденції модернізації її змісту.

7507

20 березня у Криворізькому державному педагогічному університеті кафедрою педагогіки було проведено регіональний науково-практичний семінар на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти».

семінар 20.03.19

З вступним словом до учасників семінару звернулася доктор пед. наук, професор Т.О. Дороніна, звернула увагу на перспективи вищої освіти у сучасному розвитку країни і підкреслила необхідність освіти під час всього життя.

У семінарі взяли участь вчителі шкіл м. Кривого Рогу та приміських шкіл, викладачі, аспіранти, магістри та студенти КДПУ.

Цікавою була доповідь вчителя інформатики Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 Т.О. Власової, яка торкнулася проблем формування ікт-компетентності сучасного вчителя.

семінар 20.03.19 1

На семінарі виступила начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами – Н.Є. Кожем’яка, яка розповіла про роботу та можливості центру з надання безоплатної правової допомоги щодо захисту інтересів та прав громадян, пільги та державні гарантії тощо.

семінар 20.0319 5

 

Студентка факультету української філології КДПУ, Д.В. Довгопола розповіла про «Особливості застосування теоретичних праць В.О. Сухомлинського та А.С. Макаренко у ХХІ столітті у формуванні особистості через колектив у сучасній школі»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, К.Ю. Гуріна розкрила «Роль інформаційно-комунікативних технологій в організації безперервної освіті»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, Ф.А. Геккієва доповіла про «Родинні витоки гендерної соціалізації».

семінар 20.03.19 2

Магістерка Ю.А. Федорук у своїй доповіді «Використання інноваційних технологій навчання у вищий школі» порушила проблемні питання, що викликали жваве обговорення. Із доповіддю «Комунікативна компетентність як складник професійної компетентності сучасного вчителя» виступила магістерка Ю.О. Герасименко. Вихователь КДНЗ № 1, студентка природничого факультету КДПУ, К.А. Нікола виступила з доповіддю «Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення біології».

20.03.19 4

 

 

На семінарі у жвавій дискусії були обговорені питання державної освітньої політики України, соціокультурні питання розвитку концепції безперервної освіти, інноваційні процеси та педагогічні технології організації безперервної освіти.

20.03.19 3

Всі учасники семінару були відзначені сертифікатами. Матеріали виступів опубліковані у часопису кафедри педагогіки «Педагогічне Криворіжжя» (2019, № 5).

Кафедра педагогіка щиро вдячна працівникам інформаційно-бібліографічного відділу (О. Поліщук та С. Кочерга), які забезпечили інформаційний супровід семінару.

Наступний семінар відбудеться на початку 2020 р.

Запрошуємо до участі колег, які небайдужі до проблем розвитку вищої педагогічної освіти.

Відповідальна за проведення семінару, кандидат педагогічних наук, доцент А.М. Король.

 

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

7262

21 березня 2019 р. відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя), співорганізаторами якої виступили Академія наук вищої освіти України та Криворізький державний педагогічний університет. Цього ж дня на кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету відбулося секційне засідання ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка вищої  школи: досвід і тенденції розвитку». З вступним словом до учасників секційного засідання  звернулася  д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка окреслила деякі гендерні проблеми вищої школи. У своїх виступах на секційному засіданні викладачі торкнулися проблем професіоналізму і майстерності педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти (канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова), формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього викладача під час проходження практики у закладі вищої освіти (канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук), формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності як фактор розвитку їх професіоналізму та майстерності (канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина), вища освіта в Україні: проблеми та перспективи (канд. пед. наук, доцент А.М. Король).

Семінар 21.03.19

З цікавими та слушними доповідями щодо підготовки викладача вищої школи в умовах реформ суспільства, становлення і розвитку особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти виступили також аспіранти, здобувачі та магістри кафедри.

7261

8

7126

07.02.2019 р. викладачем кафедри педагогіки Макаренко І.Є. проведена відкрита пара з загальної педагогіки (лекція) на ІІ курсі факультету іноземних у гр. АНФ/НАФ-17. Тема лекції: «Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу». В ході викладу навчального матеріалу інтерес студентів постійно підтримувався наведенням прикладів з життя відомих педагогів, мудреців, філософів.

07.02.19 Макаренко

Відвідувачі відзначили, що доступність і науковість викладу матеріалу, який використовувався під час читання лекції, надавав особливого колориту мовленню та сприйняттю кращому засвоєнню теоретичних знань, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху, що в повній мірі було висвітлено на лекційному занятті.

6839

Гарною традицією кафедри педагогіки є участь її викладачів у роботі методичних об’єднань учителів міста.

Так у січні 2019 р. на базі Криворізьких загальноосвітніх шкіл були проведені засідання методичних об’єднань вчителів, до роботи яких долучилися доценти кафедри педагогіки, а саме:
09.01.2019 р. на базі КЗШ І-ІІІ ступенів №26 було проведено засідання районного методичного об’єднання вчителів української мови і літератури Металургійного району, в якому взяли участь доценти Білоус О.С., Волощук І.А.;
10.01.2019 р. на базі КЗШ І-ІІІ ступенів №108 було проведено засідання методичного об’єднання вчителів математики, біології, хімії, української мови та літератури, географії Довгинцівського району, в якому взяла участь доцент кафедри Щербина С.М.;
28.01.2019 р. на базі СЗОШ І-ІІІ ступенів № 70 було проведено засідання педагогічної ради вчителів при директорі школи, в якому взяла участь доцент кафедри Король А.М.

Білоус 09.01.19

На засіданнях методичних об’єднань, в рамках проведення профорієнтаційної роботи, викладачі популяризували науково-педагогічну діяльність університету та кафедри педагогіки.

Щербина 10.01.19

У ході бесіди викладачі кафедри зазначили, що з 2017-2018 н.р. вже другій рік поспіль на базі кафедри педагогіки КДПУ працює магістратура зі спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – Педагогіка вищої школи). Також ознайомили присутніх з можливістю отримання кваліфікації викладача незалежно від профілю попередньої освіти та наявності стажу педагогічної роботи, з умовами вступу та зарахування до магістратури та можливостями подальшого працевлаштування.

Король 28.01.19

На завершення зустрічі викладачі кафедри звернулися до освітян із пропозицією щодо поширення серед педагогічної спільноти міста інформації про відкриття магістратури і запросили бажаючих до навчання в магістратурі та аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету.

6780

З метою підвищення власного кваліфікаційного рівня викладачі кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент А.М. Король, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина з жовтня 2018 року по січень 2019 року пройшли курси підвищення кваліфікації: «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному/комбінованому навчанні», який проводили викладачі кафедри інформатики та прикладної математики канд. пед. наук, доцент І.С. Мінтій та канд. пед. наук, доцент С.В. Шокалюк.

25.01 курси

В курсі вивчали методику розробки електронних навчальних матеріалів, де розглядали: «Хмарні засоби реалізації електронного навчання», «Локальні засоби розробки ЕНР», які включали в себе робота з текстом, презентаціями та таблицями; та методику розробки електронних навчальних курсів, де розглядали: «Проектування курсу на Moodle.kdpu.ua та створення тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE». Вивчення курсу дозволило поповнити знання щодо роботи в системі МООDLE, розроботи та представити навчально-методичне забезпечення до навчальних дисциплін, які кожен викладач веде у ЗВО.

Інформацію підготоували – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук А.М. Король,
доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук С.М. Щербина.

6728

22 січня 2019 року відбулося засідання оргкомітету кафедри педагогіки з питань підготовки регіонального науково-практичного семінару на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти» та випуску збірника наукових праць: «Педагогічне Криворіжжя».
На засіданні оргкомітету відбувся розподіл доручень, обговорено вимоги до підготовки наукових статей та їх оформлення.

Засідання оргкомітету

Докладно інформація розміщена за посиланням:
– кафедра педагогіки_сайт КДПУ;
– кафедра педагогіки_Facebook.

6708

21 січня 2019 року розпочалася Універсіада-2019 серед викладачів зі змагань з настільного тенісу.

IMG 1322

Вітаємо перших переможців, команду фізико-математичного факультету зі здобутим ІІ місцем: канд. педагог. наук, доцента кафедри педагогіки Потапенка Олега Борисовича, канд. педагог. наук, доцента кафедри педагогіки Макаренко Ірину Євгенівну, канд. педагог. наук, доцента Слюсаренка Миколу Анатолійовича!

Бажаємо подальших перемог та спортивних здобутків!!!

6698

Шановні колеги та колежанки!

Дозвольте щиросердно привітати Вас з прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо вам міцного здоров’я і натхнення, родинного щастя та добробуту, затишку і тепла, здійснення надій та бажань, благополуччя і Божої благодаті! Нехай рік Новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі! Бажаємо, щоб ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи – вагомими та переконливими! Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове надихає серце любов’ю, надією і вірою!

З повагою, колектив кафедри педагогіки!

Вітання 29.12

6569
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30