Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

3 жовтня 2019 р. на засіданні кафедри педагогіки було розглянуто питання: «Про рекомендацію до захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Селищевої Ірини Анатоліївни на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник: д-р пед. наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки КДПУ Дороніна Т.О.
3.10.19 Селищева

На початку захисту ректор КДПУ, д-р філол. наук, професор Шрамко Я.В., привітав викладачів кафедри педагогіки, особисто професорку Дороніну Т.О. з успішним проведенням І Східноєвропейського семінару з гендерної освіти: «Гендерний дискурс в освітній політиці: виклики сьогодення».
Далі із доповіддю про головні результати дослідження виступила Селищева І.А., яка представила ґрунтовний аналіз наукової роботи. Зауваження та свої пропозиції представили рецензенти: д-р. пед. наук., професор Коновал О.А. та канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.
В результаті обговорення висловлених під час аналізу дисертаційного дослідження пропозицій, присутні на засіданні дійшли узгодженого висновку щодо рекомендації дисертації Селищевої І.А. на тему: «Розвиток історичної освіти в навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)»; спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Світлини за посиланням

8913

Шановні викладачі та студентство!

Колектив кафедри педагогіки щиро вітає Вас із професійним святом – Днем освітян!

Високе покликання Педагога є визначальним для держави і суспільства. Адже саме освітяни своєю працею формують щасливе майбутнє України, її економічне процвітання та духовне відродження. Нехай світло, яке Ви вкладаєте в серця своїх учнів, запалює зірки та яскраво освітлює Ваш життєвий шлях, а Ваша доброта повертається Вам сторицею і матеріалізується у вигляді успіхів та благополуччя.
Нехай Ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у світі, буде легкою і радісною від щирої любові до студентів та колег, повниться світлою вірою у свої сили, знання і високе призначення на Землі – бути Педагогом!

День освітян 06.10.2019

Зі Святом!!!

8795

19 вересня 2019 р. на кафедрі педагогіки КДПУ відбулася атестація аспірантів І-ІІІ року навчання:
13.00.01 – теорія та історія педагогіки (загальна педагогіка та історія педагогіки);
13.00.09 – теорія навчання.

Метою діяльності аспірантури з часу її започаткування є створення дієвої системи підготовки і формування корпусу наково-педагогічних працівників та здійснення через них ефективної наукової та освітньої політики.
Перед молодими науковцями виступила д-р. пед. наук, професор Дороніна Т.О., яка детально зупинилася на особливостях роботи аспірантів за програмою докторів філософії, акцентувала увагу на сучасних вимогах до системності роботи аспірантів та своєчасності виконання етапів написання дисертації.

Кафедра аспіранти 19.0919

Аспіранти І-ІІІ років навчання, прозвітували щодо проведення наукового дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі.
Під час обговорення звіту аспірантів було наголошено, що науково-методична допомога аспірантам здійснюється на засіданнях семінару молодих дослідників кафедри педагогіки (керівник семінару – канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.). На заняттях семінару молоді вчені вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовуючи гіпотезу дослідження, звітують про результати констатувального та формувального експериментів тощо.

Бажаємо аспірантам успіхів у навчанні та дослідницькій роботі!

8639

11 червня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбувся захист курсових робіт із навчального курсу: «Загальна педагогіка» студентами природничого факультету заочної форми навчання (ЗБ-16).
Комісія із захисту курсових робіт у складі завідувачки кафедри педагогіки, професорки Дороніної Т.О., доцентів Іванової В.В. та Щербини С.М. уважно вислухала доповіді студентів та поставила питання, пов’язані з проблематикою дослідження.

Захист курсових 11.06.19

Під час захисту курсових робіт студенти торкнулися розгляду актуальних проблем навчання і виховання школярів, таких як: формування в учнів відповідального ставлення до навчання; пошуку шляхів ефективних форм і методів реалізації морального виховання учнів; грамотної організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення біології; використання ігрових методів та технологій навчання; організації позакласної роботи з біології. Під час захисту курсових робіт студенти показали обізнаність з проблеми дослідження, спостерігався міцний зв’язок теорії та шкільної практики.

8049

Відповідно до графіка проведення курсових робіт, 28 травня 2019 року відбувся захист курсових з педагогіки студентів третього курсу гр. ІП/ІГ-16 факультету географії, туризму та історії.

Захист курсових робіт 28.05.19

Комісія із захисту курсових робіт у складі завідувачки кафедри педагогіки, професорки Дороніної Т.О., доцентів Білоус О.С та Потапенка О.Б. уважно вислухала доповіді студентів, поставила питання, пов’язані з проблематикою дослідження. Під час захисту курсових робіт студенти продемонстрували вміння аналізувати наукові джерела, систематизувати та узагальнювати опрацьований матеріал, робити  аргументовані висновки.

8019

17 травня в Криворізькому педагогічному відбулася зустріч з Т. Марценюк, яка презентувала авторську книгу: «Чому не варто боятися фемінізму» (за підтримки: КДПУ/кафедра педагогіки/рівні у кривому/Центральна бібліотека для дорослих/Гендер в деталях).

17.05 презентація книги Т. Марценюк

Під час зустрічі науковець розкрила історію становлення фемінізму як соціального явища за кордоном та в нашій країні, відповіла на багаточисельні запитання присутніх, а також переконала всіх слухачів, що фемінізм це рух, пов’язаний з боротьбою жінок за рівні права та свободу.

7862

14.05.2019 р. була проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Форми організації навчального процесу в школі» викладачем кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцентом І.А. Волощук. На відкритий парі були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти ІІ курсу фізико-математичного факультету (гр. МІ/ФІ/І-17).

Вікрита пара Волощук

Під час проведення лекції студенти з допомогою пояснень викладача з’ясували сутність ключових понять: «форми навчання», «урок», визначили типи та структуру сучасного уроку. Протягом заняття студенти розв’язували педагогічні ситуації та переглянули відеофрагменти нестандартних уроків. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів лекторка використовувала проблемний метод викладання та ІКТ технології навчання.

7833

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки 05.04.2019 р. доцентом кафедри О.Б. Потапенком було проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти-історики другого курсу факультету географії, туризму та історії.

Відкрита пара Потапенко 5.04.19

На лекції викладачем було уточнено термінологічний апарат навчального матеріалу, розглянуто питання змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі, схарактеризовано теорії формальної, матеріальної і прагматичної освіти, проаналізовано сучасні тенденції модернізації її змісту.

7507

20 березня у Криворізькому державному педагогічному університеті кафедрою педагогіки було проведено регіональний науково-практичний семінар на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти».

семінар 20.03.19

З вступним словом до учасників семінару звернулася доктор пед. наук, професор Т.О. Дороніна, звернула увагу на перспективи вищої освіти у сучасному розвитку країни і підкреслила необхідність освіти під час всього життя.

У семінарі взяли участь вчителі шкіл м. Кривого Рогу та приміських шкіл, викладачі, аспіранти, магістри та студенти КДПУ.

Цікавою була доповідь вчителя інформатики Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 Т.О. Власової, яка торкнулася проблем формування ікт-компетентності сучасного вчителя.

семінар 20.03.19 1

На семінарі виступила начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами – Н.Є. Кожем’яка, яка розповіла про роботу та можливості центру з надання безоплатної правової допомоги щодо захисту інтересів та прав громадян, пільги та державні гарантії тощо.

семінар 20.0319 5

 

Студентка факультету української філології КДПУ, Д.В. Довгопола розповіла про «Особливості застосування теоретичних праць В.О. Сухомлинського та А.С. Макаренко у ХХІ столітті у формуванні особистості через колектив у сучасній школі»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, К.Ю. Гуріна розкрила «Роль інформаційно-комунікативних технологій в організації безперервної освіті»; студентка факультету іноземних мов КДПУ, Ф.А. Геккієва доповіла про «Родинні витоки гендерної соціалізації».

семінар 20.03.19 2

Магістерка Ю.А. Федорук у своїй доповіді «Використання інноваційних технологій навчання у вищий школі» порушила проблемні питання, що викликали жваве обговорення. Із доповіддю «Комунікативна компетентність як складник професійної компетентності сучасного вчителя» виступила магістерка Ю.О. Герасименко. Вихователь КДНЗ № 1, студентка природничого факультету КДПУ, К.А. Нікола виступила з доповіддю «Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення біології».

20.03.19 4

 

 

На семінарі у жвавій дискусії були обговорені питання державної освітньої політики України, соціокультурні питання розвитку концепції безперервної освіти, інноваційні процеси та педагогічні технології організації безперервної освіти.

20.03.19 3

Всі учасники семінару були відзначені сертифікатами. Матеріали виступів опубліковані у часопису кафедри педагогіки «Педагогічне Криворіжжя» (2019, № 5).

Кафедра педагогіка щиро вдячна працівникам інформаційно-бібліографічного відділу (О. Поліщук та С. Кочерга), які забезпечили інформаційний супровід семінару.

Наступний семінар відбудеться на початку 2020 р.

Запрошуємо до участі колег, які небайдужі до проблем розвитку вищої педагогічної освіти.

Відповідальна за проведення семінару, кандидат педагогічних наук, доцент А.М. Король.

 

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

7262

21 березня 2019 р. відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя), співорганізаторами якої виступили Академія наук вищої освіти України та Криворізький державний педагогічний університет. Цього ж дня на кафедрі педагогіки Криворізького державного педагогічного університету відбулося секційне засідання ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка вищої  школи: досвід і тенденції розвитку». З вступним словом до учасників секційного засідання  звернулася  д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, яка окреслила деякі гендерні проблеми вищої школи. У своїх виступах на секційному засіданні викладачі торкнулися проблем професіоналізму і майстерності педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти (канд. пед. наук, доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук, доцент Н.І. Зеленкова), формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього викладача під час проходження практики у закладі вищої освіти (канд. пед. наук, доцент І.А. Волощук), формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності як фактор розвитку їх професіоналізму та майстерності (канд. пед. наук, доцент В.В. Іванова, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина), вища освіта в Україні: проблеми та перспективи (канд. пед. наук, доцент А.М. Король).

Семінар 21.03.19

З цікавими та слушними доповідями щодо підготовки викладача вищої школи в умовах реформ суспільства, становлення і розвитку особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти виступили також аспіранти, здобувачі та магістри кафедри.

7261
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31