Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

30 березня 2020 року в дистанційному режимі кафедрою педагогіки КДПУ буде проведено регіональний науково-методичний семінар

«Неперервна освіта для сталого розвитку:

теоретико-методологічні та педагогічні аспекти».

Матеріали семінару будуть опубліковані у черговому випуску педагогічного альманаху

"Педагогічне Криворіжжя" (2020, № 6).

У період карантину і збірник, і сертифікати, і програма семінару будуть доступні лише в електронному варіантах.

Розміщення матеріалів заплановано на першу декаду квітня 2020 р.

оголошення

10860

Задля методичного забезпечення магістрантів кафедри педагогіки спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (перший рік навчання) викладачами кафедри пеобкладинка ас прдагогіки у травні 2018 започатковано серію «Магістратура/Magistrature».

Перше видання «Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)» (укл.: Т.О. Дороніна, С.М. Щербина, В.В. Іванова]. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2018. 48 с.) вже вийшло з друку.

У найближчих планах -  системне забезпечення навчального процесу магістрантів шляхом поступового формування та публікації навчально-методичних комплексів з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри педагогіки.

З друкованим примірником видання можна ознайомитися на кафедрі педагогіки, електронний варіант незабаром буде передано до репозитарію університету.  

4983

2515

24 січня 2018  відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії, на якому з ґрунтовною доповіддю на тему: «Логіка сучасної освітньої парадигми: І.Кант проти Дж.Локка» виступила к.філос.н., доцент кафедри філософії Панафідіна Оксана Петрівна.

На засідання наукового гуртка були запрошені викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки, які долучилися до активного обговорення порушеної  проблеми. Авторський підхід до проблеми пошуку філософських засад зміни освітніх парадигм спонукав присутніх до жвавої дискусії.

Проведений захід доводить плідність проведення міжкафедральних семінарів, що дозволяють колегам поділитися один з одним науковими здобутками та розширюють горизонти наукового мислення.

кп 25.01.18

     

 

804

Педагогічне Криворіжжя

 

    Редакційна колегія альманаху «Педагогічне Криворіжжя» кафедри педагогіки Криворізького педагогічного університету запрошує до публікації у черговому випуску часопису "Педагогічне Криворіжжя", пілотний випуск якого було видано у 2013 р. 

     До друку приймаються статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, гендерної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах, тощо.

  Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 100 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2016. – Вип. 2. – 110 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : КДПУ. – 2017. – Вип. 3. – 120 с.

811

titulka 1

 

     «Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету.

       Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». - 2015. - №1 – 150 с.

        Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. - №2.– 150 с.

       Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : КДПУ. - 2016. - №3-4. - 200 с.

813

monografiya

 

   Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики: монографія/ [Т.О. Дороніна, С.М.Амеліна, В.В.Гаманюк та ін.]; за ред. Т.О. Дороніної. - Кривий Ріг: ТОВ ВНП "Інтерсервіс", 2014. - 300 с.

        Матеріали монографії адресовано вченим, викладачам, педагогам-практикам, аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться проблематикою професійної підготовки менеджера освіти, а також ефективного управління навчальними закладами

812

drsl

   

    Друзь З.В. Термінологічний словник з теорії та методики виховання: навчальний посібник  / Зініїда Висилівна Друзь. - Кривий Ріг, 2006. - 147 с.

      У науково-довідковому виданні вміщено узагальнену й систематизовану інформацію, основні поняття й терміни з теорії та методики виховання особистості.

      Для  педагогів-практиків, студентів, аспірантів, наукових працівників

810

process

      Кондрашова Л.В. Процесс обучения в высшей школе: учебное пособие / Лидия Валентиновна Кондрашова. - Кривой Рог: КГПУ, 2007. - 318 с.  

     В предлагаемой книге приведены основные понятия и категории, раскрывающие теоретические основы процесса обучения в высшей школе, даны дидактические рекомендации перехода от учебного предмета как источника информации к предмету как источнику духовного общения, творческого действия, диалога культур.

     Книга будет полезной для преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров, учителей школ.

809

garm

     

       Кондрашова Л. Гармонізація інтелектуального та емоційного факторів навчання у забезпеченні якісної освіти учнів: навчально-методичний посібник на допомогу вчителю-практику. Кондрашова, Н.Федоринова, А.Міняйленко. - Кривий Ріг, 2008. - 274 с.:іл.

       У посібнику розкрито емоційний аспект освіти в гуманізації шкільного навчання; розглянуто взаємодію емоційного й інтелектуального чинників у підвищенні якості освітнього процесу; узагальнено досвід роботи педагогічного колективу КЗШ № 122 м. Кривого Рогу щодо гармонізації інтелектуального й емоційного чинників у пізнавальному процесі.

       Посібник адресовано вчителям-практикам, викладачам педагогіки, аспірантам І студентам педагогічних університетів, усім, хто цікавиться проблемами підвищення якості навчання.

805
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31