Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Вельмишановні науковці, викладачі та вчителі, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, запрошуємо Вас до участі у роботі регіонального науково-практичного семінару, який відбудеться:

30 березня 2022 року

Співорганізатором заходу виступає КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти"

Тема семінару:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ:ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

 Основні напрями роботи семінару:

  1. Теоретичні та практичні аспекти роботи вчителя в сучасних умовах.
  2. Педагогічний самоменеджмент як інноваційний управлінський інструмент у професійній діяльності вчителя
  3. Освітні інновації: практичний аспект.

Інформаційний лист

18264

На кафедрі педагогіки за традицією проводиться чимало круглих столів, науково-методичних семінарів з науковцями та вчителями з метою конструктивного обміну наукового досвіду, під час заходів учасники діляться науковими ідеями та аналізують актуальні наукові проблеми.

З цією метою на кафедрі педагогіки з 2015 р. започатковано періодичне видання «Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах» за редакцією д-р пед. наук, професора Т. О. Дороніної. Тому сьомий рік поспіль на кафедрі педагогіки проводяться науково-методичні семінари з метою глибокого і всебічного аналізу новацій в освіти.

Так, 25 березня 2021 р. відбувся регіональний науково-практичний семінар «Професіоналізм педагога – стратегія оптимізації сучасної освіти». В режимі онлайн зустрілися науковці, викладачі, аспіранти, учителі, методисти та студенти для обговорення актуальних наукових проблем.

Учителя кафедра

Ключовим стало обговорення питання особливостей реалізації сучасної освітньої політики в умовах реформування вищої освіти та інтенсивного розвитку інноваційних підходів та методик навчання та викладання. До кола актуальних проблем було віднесено питання новітніх тенденцій в освітній сфері – реалізація Концепції НУШ, розвиток профільного навчання, особливості реалізації сучасної освітньої політики в умовах полікультурності та євроінтеграції. В семінари брали участь науковці університету, викладачі, аспіранти магістранти кафедри педагогіки та вчителі загальноосвітніх закладів міста, котрі звітували про одержані результати дослідницької роботи та ділилися досвідом щодо впровадження сучасних інновацій у вузівську та шкільну практику. Проведення таких семінарів є доцільним, оскільки вони дають можливість поглибити теоретичні знання та сприяють подальшому вдосконаленню професійного рівня, а також під час проведення семінару вчителі-практики дізналися про можливість свого професійного рівня вступивши до магістратури та аспірантури, які започатковані на кафедрі педагогіки.

16795

Наукова тема "Теорія та практика підготовки майбутніх учителів до реалізації ґендерного підходу в навчально-виховному процесі"

Строки виконання (5 років): з 01.08.2019 р. по 01.08.2024 р.

0119U102730 1 

0119U102730 2

 

13020

Наукова тема «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах модернізації неперервної педагогічної освіти»

Строки виконання (5 років): з 01. 06. 2019р. по 01. 06. 2024 р.

0119U102693 1  0119U102693 2 

 

 Докладніше

13019

30 березня 2020 року в дистанційному режимі кафедрою педагогіки КДПУ буде проведено регіональний науково-методичний семінар

«Неперервна освіта для сталого розвитку:

теоретико-методологічні та педагогічні аспекти».

Матеріали семінару будуть опубліковані у черговому випуску педагогічного альманаху

"Педагогічне Криворіжжя" (2020, № 6).

У період карантину і збірник, і сертифікати, і програма семінару будуть доступні лише в електронному варіантах.

Розміщення матеріалів заплановано на першу декаду квітня 2020 р.

оголошення

10860

Задля методичного забезпечення магістрантів кафедри педагогіки спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (перший рік навчання) викладачами кафедри пеобкладинка ас прдагогіки у травні 2018 започатковано серію «Магістратура/Magistrature».

Перше видання «Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)» (укл.: Т.О. Дороніна, С.М. Щербина, В.В. Іванова]. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2018. 48 с.) вже вийшло з друку.

У найближчих планах -  системне забезпечення навчального процесу магістрантів шляхом поступового формування та публікації навчально-методичних комплексів з дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри педагогіки.

З друкованим примірником видання можна ознайомитися на кафедрі педагогіки, електронний варіант незабаром буде передано до репозитарію університету.  

4983

2515

24 січня 2018  відбулося засідання наукового гуртка кафедри філософії, на якому з ґрунтовною доповіддю на тему: «Логіка сучасної освітньої парадигми: І.Кант проти Дж.Локка» виступила к.філос.н., доцент кафедри філософії Панафідіна Оксана Петрівна.

На засідання наукового гуртка були запрошені викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки, які долучилися до активного обговорення порушеної  проблеми. Авторський підхід до проблеми пошуку філософських засад зміни освітніх парадигм спонукав присутніх до жвавої дискусії.

Проведений захід доводить плідність проведення міжкафедральних семінарів, що дозволяють колегам поділитися один з одним науковими здобутками та розширюють горизонти наукового мислення.

кп 25.01.18

     

 

804

Педагогічне Криворіжжя

 

  Редакційна колегія альманаху «Педагогічне Криворіжжя» кафедри педагогіки Криворізького педагогічного університету запрошує до публікації у черговому випуску часопису "Педагогічне Криворіжжя". 

 До друку приймаються статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, гендерної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах, тощо.

 Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 100 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2016. – Вип. 2. – 110 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : КДПУ. – 2017. – Вип. 3. – 120 с.

 Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ  КДПУ, Айс Принт. – 2018. – Вип. 4. – 107 с.

 Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ, Айс Принт. – 2019. – Вип. 5. – 118 с.

Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2020. – Вип. 6. – 120 с.

811

titulka 1

 

 «Гендерна парадигма освітнього простору» – наукове видання Криворізького державного педагогічного університету.

 Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». - 2015. - Вип. 1. – 150 с.

 Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. - Вип. 2.– 150 с.

 Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : КДПУ. - 2016. - Вип. - 3/4. - 200 с.

Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – 150 с.

Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 6. – 100 с.

Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2018. – Вип. 7/8. – 98 с.

813
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31