Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

19 травня 2021 р. відбулася звітна наукова zoom-конференція студентів Криворізького державного педагогічного університету за 2020-2021 н.р., в якій взяли участь завідувач кафедри педагогіки Т. Дороніна та доцент кафедри С. Щербина. Відповідно до наказу КДПУ викладачів кафедри було відзначено за активну та плідну роботу зі студентською молоддю. Зокрема завідувач кафедри педагогіки на початку 2021 р. виконувала обов’язки заступника оргкомітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (за спеціальністю Освітні, педагогічні науки); доцент С. Щербина здійснила наукове керівництво конкурсною роботою студентки природничого факультету О. Кабак, яка посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі із нануковою роботою на тему: «Формування екологічної культури учнів засобом залучення їх до створення екологічних дослідницьких проєктів».

19.05.2021 з

 
19.05.2021 з.к.  
15753

IMG 4271 

13 березня 2020 року студенти ІІ курсу факультету іноземних мов, групи АНФ-18, взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

(Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка, м. Кременчук).

Конференція була присвячена актуальним питанням в галузях педагогіки, психології та мовознавства.

Студентами, під керівництвом, к.пед.н., старшого викладача кафедри педагогіки, І.Є. Макаренко,

було підготовлено тези наукових доповідей, які відповідно опубліковано у матеріалах конференції:

 IMG 4272  

Пестерева А.С. Щодо проблеми формування соціолінгвістичної компетенції сучасного вчителя іноземної мови;

Пилипчук А.В. Роль професійно-особистісного вдосконалення вчителя у процесі формування його креативності;

Полтавець А.С. Реалізація інноваційних технологій навчання у рамках упровадження основних положень Концепції нової української школи;

Фараонова В.В. Педагогіка співробітництва як основа модернізації сучасних освітніх методик.

Кафедра педагогіки бажає студентам подальших наукових здобутків та творчих доробок на освітянській ниві.

 

 

IMG 4273 сертифікат 1ПЕСТЕРЕВА page 00011
11162
IMG 3618 

20 березня 2019 року

студентки ІІ курсу факультету іноземних мов,

Геккієва Фаріда та Гуріна Карина

взяли участь у Регіональному науково-практичному семінарі

«Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти» (м. Кривий Ріг)

(науковий керівник, канд. пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки,

Макаренко І.Є.).

Були представлені доповіді на теми: «Родинні витоки гендерної соціалізації» та «Роль ІКТ в організації безперервної освіти». 

Викладачі кафедри переконані: участь студентів у наукових конференціях та семінарах з педагогіки дозволяє не лише поглибити їх теоретичну та практичну підготовку як майбутніх фахівців, а й спрямувати на подальшу науково-дослідну роботу в галузі освітніх, педагогічних наук.

10078

16 квітня 2019 року кафедрою педагогіки було проведено секційне засідання звітної наукової студентської конференції: «Освітні, педагогічні науки».

17 травня 2019 студ.конференція

Протягом 2018-2019 н.р. викладачі кафедри разом зі студентами досліджували актуальні проблеми освітньої теорії та практики. Результати таких наукових доробок було яскраво подано у доповідях та обговорено під час секційного засідання, а саме:
1. Яблуновська Ірина (студентка факультету мистецтв, ІІІ курс), тема доповіді: «Формування іміджу успішного вчителя у контексті сучасних реформаційних змін в освіті» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є.).
2. Бєлих Лариса (студентка факультету іноземних мов, ІІІ курс), тема доповіді: «Особливості формування моральної культури сучасних підлітків» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є.).
3. Грідіна Олена (студентка фізико-математичного факультету, ІІІ курс), тема доповіді: «Формування лідерських якостей старшокласників у сучасній школі» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Волощук І.А.).
4. Лисуненко Анастасія (студентка фізико-математичного факультету, ІІІ курс), тема доповіді: «Попередження конфліктів як психолого-педагогічна проблема у діяльності педагога» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Волощук І.А.).
5. Довгопола Дар’я (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Шкільний булінг – проблема шкільного насильства» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.).
6. Терещенко Анастасія (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Особистість вчителя як один із методів впливу на учнів» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Король А.М.).
7. Баженова Олена (студентка природничого факультету, ІІ курс), тема доповіді: «Сутнісні характеристики особистості вчителя в контексті Концепції Нової української школи» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.).
8. Орлова Ірина (студентка природничого факультету, ІІ курс), тема доповіді: «Технологія комп’ютерного тестування як альтернатива традиційному контролю й оцінюванню знань та навчальних досягнень учнів» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.).
9. Беглієва Огулнар (студентка факультету іноземних мов, ІІІ курс), тема доповіді: «Педагогічна взаємодія, співпраця та співтворчість у системі відносин вчителя та учнів» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І.).
Усі студенти показали високий рівень творчих наукових доробок, володіння проблемою дослідження. За активну наукову діяльність учасники конференції були нагороджені грамотами.


Кафедра педагогіки щиро бажає студентам подальших наукових здобутків та творчої наснаги!

7863

10 травня 2018 року кафедрою педагогіки було проведено секційне засідання звітної наукової конференції студентів «Освітні, педагогічні науки».

Конференція студентів 10.05.18

Викладачі кафедри представили наукові доповіді студентів різних факультетів, які упродовж року досліджували актуальні проблеми з освітньої галузі, а саме:
1. Грідіна Олена (студентка фізико-математичного факультету, ІІ курс), тема доповіді: «Тайм менеджмент для дітей та підлітків! Як зробити з дитини успішну людину?» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Волощук  І.А.).
2. Федорук Юлія (студентка факультету географії, туризму та історії, ІV курс), тема доповіді: «Стежками В.О. Сухомлинського» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Білоус  О.С.).
3. Смородська Анастасія (студентка факультету мистецтв, ІІ курс), тема доповіді: «В.О. Сухомлинський «Серце віддаю дітям»» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Зеленкова  Н.І.).
4. Слонь Дар’я (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Етнопедагогіка як рушійна сила у формуванні всебічного розвитку дитини» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
5. Троян Дар’я (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Використання проблемного навчання в сучасній школі» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
6. Булах Валерія (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Нетрадиційні форми навчання як основна форма розвитку творчих здібностей» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
7. Красуля Олена (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Сучасні інтерактивні технології навчання» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
8. Глуговська Людмила (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Принципи гуманістичної освіти в педагогічному процесі на основі гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
9. Ткач Марія (студентка факультету іноземних мов, ІІ курс), тема доповіді: «Вальдорфська школа як розвиток індивідуального потенціалу дитини» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
10. Болдусєва Анастасія (студентка факультету іноземних мов, ІІ курс), тема доповіді: «Індивідуальна форма методичної роботи педагога як ефективний засіб його професійно-особистісного самовдосконалення» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Макаренко  І.Є.).
11. Макаревич Оксана (студентка природничого факультету, ІІ курс), тема доповіді: «Формування ґендерної компетентності учнів під час організації виховного процесу у сучасній школі» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Щербина  С.М.).
12. Лисоконь Ілля (студент факультету географії, туризму та історії, ІІІ курс), тема доповіді: «Організація навчально-виховного процесу в молодіжному центрі» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Потапенко  О.Б.).
13. Гетманов Олексій (студент факультету географії, туризму та історії, ІІІ курс), тема доповіді: «Проблема конфліктів у професійній діяльності педагога» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Іванова  В.В.).
14. Куршина Наталя (студентка факультету української філології, ІІ курс), тема доповіді: «Формування естетичної культури учнів на уроках української літератури» (науковий керівник: канд. пед. наук., доцент Король  А.М.).
Як відомо, організація науково-дослідної роботи студентів є важливим чинником ефективної професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Тож, перші студентські кроки на науковій освітянській ниві, сприятимуть задоволенню їх прагнення до творчої діяльності на наукових засадах, формуватимуть у молодих фахівців інтерес до творчих наукових досліджень.
Упродовж конференції відбувалося жваве обговорення виступів, презентувалися результати наукових досліджень. Усі учасники були нагороджені грамотами.
Бажаємо студентам й надалі не втрачати інтерес до науково-дослідної діяльності, а також творчих звершень та перемог!
 
Матеріал підготувала доцент кафедри педагогіки І.Є. Макаренко.

 

4980

26 квітня 2018 року студенти Криворізького державного педагогічного університету (факультет іноземних мов/факультет мистецтв (музично-хореографічне відділення)) взяли участь у ХІ Всеукраїнській науковій конференції молодих науковців та студентів «Наука, освіта, молодь. Умань-2018», що проводилася на базі Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Макаренко 26.04.18

Студенти мали змогу обрати цікаву й актуальну освітню проблему та, дослідивши її, представити результати відповідною публікацією у збірнику матеріалів конференції, а саме:
– Альбрехт Ірина, студентка факультету іноземних мов, група АНФ-16-1, тема дослідження: «Формування пізнавальної активності учнів засобами інтерактивних уроків»;
– Бордюк Настя, студентка факультету мистецтв, група МХК-16, тема дослідження: «Проблема розвитку творчих здібностей школярів в умовах сучасного ЗНЗ»;
– Дробот Ірина, студентка факультету мистецтв, група МХК-16, тема дослідження: «Щодо проблеми управління якістю вищої освіти у ЗВО України»;
– Пастернак Настя, студентка факультету мистецтв, група МХК-16, тема дослідження: «Розвиток морально-естетичних почуттів учнів на уроках музичного мистецтва в сучасній школі»;
– Поправка Марія, студентка факультету мистецтв, група МХК-16, тема дослідження: «Гра як дієвий засіб стимулювання пізнавальних інтересів до навчання»;
– Яницький Єгор, студент факультету іноземних мов, група АНФ-16-1, тема дослідження: «Педагогічне співробітництво у системі «вчитель-учень»: реалії та перспективи»».
Отримання студентами досвіду у науково-педагогічних пошуках з актуальних освітніх проблем сприятиме становленню їх як майбутніх творчих фахівців.
Науковою роботою студентів керувала, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Макаренко Ірина Євгенівна.

 

4862

 

11 травня 2017 року у м. Харків, у Харківській гуманітарно-педагогічній академії відбулася Регіональна науково-практична конференція «Науково-методична робота в сучасному закладі освіти: стан, проблеми, перспективи».

Було узагальнено окремі підходи до формування змісту науково-методичної роботи у навчальному закладі; доведено, що її результативність значною мірою залежить від характеру організації. Окремо наголошувалось на рівні та якості підготовки професорсько-викладацького складу, бажанні й готовності викладачів здійснювати науково-методичну діяльність як важливу органічну складову цілісного педагогічного процесу вищого навчального закладу.

У конференції взяли участь студенти факультету іноземних мов та української філології під науковим керівництвом, кандидата педагогічних наук, доцента, Макаренко Ірини Євгенівни, а саме:


- Якимова Анастасія (група АНФ-15-1), тема доповіді: «Самоосвіта педагога як індивідуальна форма науково-методичної роботи»;

- Богун Наталія (група АНФ-15-1), тема доповіді: «Тенденції управління інноваційними процесами в освіті»;

- Нестор Ганна (група УАФ-15-1), тема доповіді: «Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки педагога»;

- Рева Анна (група АНФ-15-2), тема доповіді: «Професійне самовдосконалення педагога засобами науково-методичної роботи»;

- Стороженко Юлія (група УАФ-15-1), тема доповіді: «Основні складові науково-методичної роботи вищого навчального закладу та їх зв'язок зі школою»;

- Дочева Катерина (група АНФ-15-1), тема доповіді: «Підвищення ефективності науково-методичної роботи педагогічних працівників як засіб стимулювання їх професійно-особистісного розвитку»;

- Павленко Анастасія (група АНФ-15-1), тема доповіді: «Роль педагогічної культури вчителя у підвищенні його науково-методичної роботи».

М 11.05.2017

 

Студенти на високому рівні виступили з доповідями як на пленарному так і на секційному засіданнях та отримали сертифікати учасників конференції.

Це був їх перший досвід на науковій освітянській ниві, однак, вони стали гідними представниками від Криворізького державного педагогічного університету.

 

 

3361
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30