Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

17 лютого 2022 р. відбулося засідання кафедри педагогіки, на якому було обговорено питання студентоцентрованого навчання. Завідувач кафедри Т. Дороніна наголосила на важливості врахування викладачами під час навчання принципу студентоцентризму та рекомендувала всім присутнім передивитися запис (від 15.02.2022 р.) вебінару він НАЗЯВО «Як знайти формулу студентоцентрованої освіти?» (https://www.facebook.com/nazyavo/videos/315045940597459/).

18546

Освітньо-наукова програма (затверджена)

Навчальний план аспірантури

Форма навчання - денна, заочна

Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка

Шифр і назва спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки

Рівень вищої освіти - доктор філософії

Розпочато з 01.10 2021 р.

Рецензії стейкхолдерів.

Рецензії академічної спільноти.

15975

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

011 Освітні педагогічні науки

2021 - 2022 н.р.

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий)

Ступінь вищої освіти

доктор філософії (PhD)

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

 

Нормативні компоненти ОНП

Універсальний складник

ОК.1.

Сучасна наукова філософія

покликання

ОК.2.

Іноземна мова академічного спрямування

покликання

ОК.3.

Сучасні інформаційні технології в науковій та педагогічній діяльності

покликання

ОК.4.

Академічне письмо та риторика

покликання

ОК.5.

Менеджмент наукової та інноваційної діяльності

покликання
ОК.6 Наукові засади організації педагогічної діяльності робоча програма силабус

Спеціальний складник

ОК.7

Методологія педагогіки: теоретичний та прикладний аспекти

робоча програма

силабус

ОК.8

Педагогічний самоменеджмент

робоча програма

силабус

ОК.9

Науково-викладацька практика

програма

Вибіркові компоненти ОНП

Універсальна складова

ВК.1

Методологія та організація наукових досліджень / Етика професійного дискурсу / Трансформація освіти в сучасному суспільстві

покликання

Спеціальна складова
ВК.2 Методика організації історико-педагогічних досліджень силабус
  Методика організації науково-педагогічних досліджень  силабус
  Педагогічний дизайн силабус
 ВК.3 Дидактика вищої школи  силабус
  Методологічна культура педагогічної діяльності силабус
  Моніторинг та діагностика якості освіти силабус
ВК.4 Гендерний вимір історії та теорії педагогіки  силабус
  Педагогічна компаративістика силабус
  Інноваційна педагогічна діяльність фахівця силабус
  Актуальні питання дидактики силабус
16533

Розклад

консультацій викладачів 2021- 2022 н.р.

для аспірантів 2 року навчання

(011 Освітні, педагогічні науки)

(3 семестр)

 Назва дисципліни  ПІП аспірантів День тижня   Час Викладач
  Методологія педагогіки  (нормативна) всі аспіранти 2 курсу   щочетверга  15.00 проф. Т.О.Дороніна
  Дидактика вищої школи (вибіркова)  Калугін Р.
 Фадєєва Л.
 четвер, знаменник 16.00  проф. Т.М.Мішеніна 
 
Методологічна культура педагогічної діяльності
  
Большаніна О.
 Артеменко Л.
 Хорькова М.
   середа  18.00   проф.О.О.Лаврентьєва  
 Моніторинг та діагностика якості освіти Фадєєва Л.  п'ятниця  11.00 проф. Л.О.Савченко
 Методика організації  науково-педагогічних досліджень  Калугін Р. четвер, чисельник 16.00 проф. Т.О.Дороніна 
 Хорькова М.
Методика організації історико-педагогічних досліджень Большаніна О. четвер, знаменник 16.00 проф. Т.О.Дороніна
Актуальні питання лінгводидактичних досліджень Артеменко Л.  вівторок  14.00 проф. З.П.Бакум

 

 

16927

Силабуси навчальних дисциплін

аспірантів (PhD), спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки,

викладання яких забезпечує кафедра педагогіки у 2021-2022 н.р.

для аспірантів, які приступили до навчання у 2020 р.(ОНП_2019)
3 семестр  Методологія педагогіки (нормативна) проф. Т.Дороніна

 силабус

програма

залік
Вибіркові      

Дидактика вищої школи

Методологічна культура педагогічної діяльності

проф. Т.Мішеніна силабус   екзамен
доц. О.Лаврентьєва силабус

Методика організації історико-педагогічних досліджень

Методика організації науково-педагогічних досліджень

Моніторинг та діагностика якості освіти

проф. Т.Дороніна, доц. О.Потапенко силабус залік
проф. Т.Дороніна, доц. А.Король силабус
проф. Л.Савченко силабус
4 семестр Вибіркові      

Актуальні питання дидактики

проф. Т.Мішеніна силабус  залік

Гендерний вимір теорії та історії педагогіки

Педагогічна компаративістика

Наукові засади організації педагогічного процесу у вищій школі

проф. Т. Дороніна силабус   екзамен 
проф. В.Гаманюк силабус

проф. Т.Дороніна, доц. О.Білоус

силабус
для аспірантів, які приступили до навчання у 2021 р. (ОНП_2021)
3 семестр Методологія педагогіки: теоретичний та прикладний аспекти (нормативна) проф. Т.Дороінна

силабус

програма

 екзамен
Вибіркові      
Дидактика вищої школи проф. Т.Мішеніна силабус  залік
Методика організації історико-педагогічних досліджень проф. Т.Дороніна, доц. О.Потапенко силабус  залік
Методика організації науково-педагогічних досліджень проф. Т.Дороніна, доц. А.Король  силабус  залік
Педагогічний дизайн  доц. С.Кучер  силабус  залік
         
4 семестр Педагогічний самоменеджмент (нормативна) доц. І.Макаренко

силабус

програма

 екзамен
Наукові засади організації педагогічної діяльності (нормативна) доц. С.Кучер

силабус

програма

 екзамен
Вибіркові      
Актуальні питання дидактики проф. Т.Мішеніна силабус залік
Гендерний вимір теорії та історії педагогіки проф. Т.Дороніна силабус  залік
Педагогічна компаративістика проф. В.Гаманюк силабус  залік
Інноваційна педагогічна діяльність фахівця доц. С.Щербина силабус  залік

 

 

 

16798

Залучення академічної спільноти до підготовки здобувачів PhD зі спецальності 011 Освітні, педагогічні науки значно активізувалося із початком нового навчального року. Зокрема 9 вересня 2021 р. аспіранти кафедри педагогіки отримали можливість прямого спілкування із  д-р пед. наук, старшим науковим співробітником Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. Зязюна НАНП України М. Вовк.

изображение viber 2021 09 11 20 24 33 344 

Під час зустрічі науковець окреслила проблематику педагогічних досліджень, які висвітлюють аспіранти  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.Зязюна, подала корисні поради щодо особливостей структурування та змістового наповнення наукових текстів, відповіла за запитання аспірантів, які стосувалися процедури захисту дисертаційних праць. У результаті жвавого обговорення ОНП 011 "Освітні, педагогічні науки" присутні дійшли спільного рішення щодо продовження співпраці та проведення спільних навчальних занять, що значно полегшено через платформу ZOOM.

изображение viber 2021 09 11 20 03 25 474

 

 

 

16646

6 вересня 2021 р. майбутні аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки склали іспит зі спеціальності. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, обізнаність із минулим та сучасним станом вітчизняної системи освіти, представили власні наукові пропозиції та переконливо довели своє прагнення долучитися до освітньої наукової спільноти.

Колектив кафедри педагогіки вітає своїх майбутніх аспірантів та бажає їм втілення усіх наукових планів!

изображение viber 2021 09 06 22 19 21 670  изображение viber 2021 09 06 22 58 30 797 изображение viber 2021 09 06 22 58 42 560
 изображение viber 2021 09 06 23 00 16 206  изображение viber 2021 09 06 22 19 21 475  изображение viber 2021 09 06 22 59 52 650
16624

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

аспірантів (PhD)

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

викладання яких забезпечує кафедра педагогіки у 2019-2020, 2020-2021 н.р.

Дисципліна

Розробники програми

Посилання

Вибіркові дисципліни

Методологія педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук С. М. Щербина.

завантажити

Наукові засади організації освітнього процесу у вищій школі

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна

доцент, канд. пед. наук О. М. Білоус.

завантажити

Методика організації історико-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук О. Б. Потапенко.

завантажити

Методика організації науково-педагогічних досліджень

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна,

доцент, канд. пед. наук А. М. Король.

завантажити

Дидактика вищої школи професор, д-р. пед. наук Т. М. Мішеніна завантажити
Акткуальні питання дидактики професор, д-р. пед. наук Т. М. Мішеніна завантажити

Гендерний вимір теорії та історії педагогіки

професор, д-р. пед. наук Т. О. Дороніна.

завантажити

Педагогічна компаративістика професор, д-р. пед. наук В. А. Гаманюк завантажити
16254

03.06.21 гарант аспіранти

На початку червня 2021 р. відбулися зустрічі аспірантів кафедри педагогіки:  Поляковська О. (ІІ рік навчання), Приступа Я. (ІІ рік навчання), Большаніна О. (І рік навчання), Калугін Р. (І рік навчання), Микитенко М. (ІІ рік навчання), Плотнікова В. (ІІІ рік навчання), Шумська Д. (ІІІ рік навчання), Івченко В. (ІV рік навчання), Ступак К. (ІV рік навчання) - з гарантом PhD програми 011 Освітні, педагогічні науки доктором педагогічних наук, професоркою Дороніною Тетяною Олексіївною.

Аспіранти мали змогу задати запитання, отримати поради з приводу написання дослідження, обговорити освітню складову, початок сесії у аспірантів першого та другого року навчання та стан готовності дисертаційної праці у аспірантів ІІІ та ІV років навчання.

асп КП 04.06
15973

В рамках партнерської співпраці відбулась зустріч аспірантів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету з д.п.н., професором кафедри педагогіки і психології  Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, професором Лаппо Віолеттою Валеріївною.

Тема зустрічі: "Визначальні чинники організації науково-педагогічної діяльності в умовах сучасного інформаційного простору" охопила низку питань мотиваційного підгрунтя дослідницької діяльності, особливостей формування інформаційного простору сучасного науковця, розвитку комунікативних компетентностей та організації праці дисертанта. У процесі обговорення означених питань учасники дійшли спільного висновку про необхідність обміну досвідом між старшим та молодшим поколіннями науковців з огляду на стрімкі зміни й інформатизацію сучасної педагогічної науки.

На завершення проф. Лаппо В. запропонувала започаткувати проєкт "Подаруй колегам книгу" з метою обміну науковими, навчальними, методичними виданнями ЗВО - партнерів. Першим кроком став подарунок авторки електронної версії навчально-методичного посібника "Педагогічна інноватика".

Модератор зустрічі д-р. пед. наук, завідувач кафедри педагогіки  Криворізького державного педагогічного університету, проф. Т. Дороніна наголосила на важливості активізації партнерства між науковцями та висловила сподівання на подальшу співпрацю в різних форматах.

1 18.02.21

Свої враження від лекції аспіранти виклали у пості вдячності https://www.facebook.com/photo/?fbid=1656548664492056&set=a.1491057354374522&notif_id=1613650735177479&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif.

14348
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31