Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
26 та 30 січня 2024 року відбулися чергові засідання семінару молодих дослідників. Випускники аспірантури Л. І. Артеменко, О. В. Большаніна, Р. Ю. Калугін розповіли, що завершили роботу над дисертаціями і представили результати своїх досліджень.
Звіт 2 26.01   Звіт1 26.24
 Звіт 26.24
Присутні на засіданні семінару молодих дослідників викладачі кафедри педагогіки та аспіранти кафедри педагогіки мали змогу поставити запитання випускникам аспірантури, дати слушні поради та рекомендації, допомогли розібратися в окремих суперечливих моментах, які викликали у здобувачів невпевненість та утруднення, застерігли від типових помилок та прагнули надати допомогу кожному молодому досліднику на останньому етапі оформлення і представлення роботи до презентації та подальшого успішного захисту.
24518


Ховрякова

 

Ховрякова 3

 

15 листопада 2023 року у дистанційному форматі було проведено засідання кафедри педагогіки, на якому відбулась публічна презентація наукових результатів дисертації здобувачки ступені доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Т. І. Ховрякової.

Голова засідання: С. Л. Кучер, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки. 

Ховрякова 1

Тема дисертації: «Розвиток ідеї підготовки учнівства до сімейного життя на шпальтах журналу «Сім’я і школа» (70-80-ті рр. ХХ ст.): гендерний підхід».

Науковий керівник: Т. О. Дороніна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки.

Здобувачка ступені доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Т. І. Ховрякова презентувала результати наукового дослідження, розкрила актуальність і важливість підготовки української учнівської молоді до сімейного життя в контексті гендерного підходу, дала ґрунтовні, повні відповіді на поставлені запитання.

Експерти дисертаційного дослідження Т. М. Мішеніна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри української мови; Потапенко О. Б., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки надали схвальні відгуки, відзначили високий рівень проведеного Т. І. Ховряковою дослідження, його актуальність, новизну, практичну значущість і рекомендували для подання до захисту в разову спеціалізовану вчену раду.

 Головний Ховрякова

Під час загального обговорення присутні викладачі кафедри педагогіки одноголосним голосуванням рекомендували дисертацію Т. І. Ховрякової для подання до захисту в разову спеціалізовану вчену раду.

Щиро вітаємо здобувачку ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Т. І. Ховрякову, наукового керівника Т. О. Дороніну та бажаємо подальших творчих успіхів!

 

23793
 Головна Поляковська

 

 

20 жовтня 2023 року у дистанційному форматі було проведено засідання кафедри педагогіки, на якому відбулася публічна презентація наукових результатів дисертації здобувача ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки О. О. Поляковської.

Голова засідання: Т. М. Мішеніна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри української мови.

 

Тема дисертації: «Розвиток системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої та фахової передвищої освіти Криворіжжя (60-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.». Науковий керівник: Т. О. Дороніна – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки.

Здобувачка ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки О. О. Поляковська презентувала результати наукового дослідження, дала грунтовні, повні відповіді на поставлені запитання і переконала всіх присутніх у гарній обізнаності з проблеми дослідження.

 

Кафедра 1 Поляковська 

 Кафедра 2 Поляковська  Кафедра 3 Поляковська

Експерти дисертаційного дослідження: З. П. Бакум, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри української мови; І. А. Дирда, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської філології надали схвальні відгуки, відзначили високий рівень проведеного О. О. Поляковською дослідження, його актуальність, новизну, практичну значущість і рекомендували для подання до захисту в разову спеціалізовану вчену раду.

Під час загального обговорення присутні сім членів кафедри одноголосним голосуванням рекомендували дисертацію О. О. Поляковської для подання до захисту в разову спеціалізовану вчену раду. Щиро вітаємо здобувача ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки О. О. Поляковську, наукового керівника Т. О. Дороніну та бажаємо подальших творчих успіхів!

23617

 

Герасименко 0 

22 вересня 2023 року о 15.00 у дистанційному форматі було проведено засідання кафедри педагогіки задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» Герасименко О. Ю., наукових результатів дисертації.

У публічній презентації результатів дисертації Герасименко О. Ю. взяв участь ректор КДПУ, доктор філологічних наук, професор Шрамко Я. В.

Голова засідання: Дороніна Т. О., докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки.

 

Тема дисертації: «Забезпечення якості неперервної освіти європейських країн в умовах соціальних трансформацій (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)». Науковий керівник - Гаманюк В. А. докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання, проректорка з наукової роботи.

 

Герасименко1

Герасименко 2Герасименко 3
Експертами дисертаційного дослідження виступили: Дороніна Т. О., докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки; Кучер С. Л., докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки. Виступи експертів логічно підкреслили основні позитивні наукові результати дисертантки, водночас, було наголошено й на певних зауваженнях, а також надані доцільні рекомендації щодо усунення недоліків, або покращення роботи в цілому. Як підсумок публічної презентації, у частині, що стосувалося загального обговорення, присутні члени кафедри одноголосно підтримали дисертантку щодо подальшого етапу винесення здобутих наукових результатів на захист у спеціалізованій вченій раді.
На публічній презентації Герасименко О. Ю. були присутні здобувачі ступеня доктора філософії кафедри педагогіки зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
23602
25.09.23 р. відбувся вступний екзамен до аспірантури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
 ВСТУП апірантура 23

 

Вступники відповідали на питання екзаменаційних білетів та презентували власну дослідницьку пропозицію.

Фахова комісія у складі: др-ки пед. наук, проф. Дороніної Т. О., др-ки пед. наук, проф. Мішеніної Т. М., канд-ки пед. наук, доц.  Щербини С. М. визначали рівень володіння майбутніми аспірантами основами теорії навчання і виховання, розуміння педагогічних категорій, сучасних педагогічних технологій та методів науково-педагогічного дослідження. 

ВІтаємо вступників та бажаємо відмінного навчання, вчасної підготовки накового дослідження та успішного завершення аспірантури, здобуття диплома доктора філософії.
23413
29 вересня 2023 року о 15.00 у дистанційному форматі було проведено засідання кафедри педагогіки задля публічної презентації здобувачем ступеня доктора філософії, Лисоконя І. О., наукових результатів дисертації. Голова засідання: Дороніна Т. О., докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки.

 

 Лисоконь 23

 

 

На публічній презентації Іллі Олександровича також були присутні кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови, перша проректорка університету, Остроушко О. А., а також здобувачі ступеня доктора фідософії кафедри педагогіки зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Експертами дисертаційного дослідження виступили: Кучер С. Л., докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки; Макаренко І. Є., кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки.

 

 

 

Тема дисертації: «Організація управління інвестиційною діяльністю закладу вищої освіти». Науковий керівник: Бобрицька В. І. – докторка педагогічних наук, професорка.

 

Лисоконь1 23

Лисоконь3 23

Виступи експертів логічно підкреслили основні позитивні наукові результати дисертанта, водночас, було наголошено й на певних зауваженнях, які слід в обов’язковому порядку доопрацювати, виправити або скоригувати, а також надані доцільні рекомендації щодо усунення недоліків, або покращення роботи вцілому. Як підсумок публічної презентації, у частині, що стосувалося загального обговорення, присутні члени кафедри одноголосно підтримали дисертанта щодо подальшого етапу винесення здобутих наукових результатів на захист у спеціалізованій вченій раді.

 

23340
18.09.2023 р. в онлайн-режимі відбулася публічна презентація результатів наукового дослідження Ступака Кирила Євгенійовича на тему «Розвиток системи іншомовної освіти у Фінляндії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)», яке подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Ступак2 2023 

 

 

Серед присутніх, окрім членів кафедри, були аспіранти та запрошені учасники – ректор університету професор Я. В. Шрамко, докторка педагогічних наук, професорка В. А. Гаманюк, доктор педагогічних наук, професор С. О. Семеріков, докторка педагогічних наук, професорка Т. М. Мішеніна та інші.

Здобувач докладно представив висновки дисертації та обґрунтував їх відповідність поставленим завданням.

Ступак3 2023

Ступак4 23

 

Навколо питань дисертації точилася жвава наукова дискусія, в якій здобувачу було поставлено більше 10 питань. К. Є. Ступак проявив знання та сучасні погляди як в теорії педагогічних наук, так і в полі свого дослідження.

 Ступак5 23

Експерти, в ролі яких виступили докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки Т. О. Дороніна та кандидатка педагогічних наук, доцентка О. О. Пальчикова, окреслили деякі суперечливі моменти в роботі, зауважуючи відповідність роботи ввимогам "Положення про присудження ступеня доктора філософії в КДПУ".

Слово мала науковий керівник, докторка педагогічних наук, професорка В. А. Гаманюк, яка характеризувала дисертанта як цілеспрямовану особистість, його самостійність і наполегливість на шляху наукового пошуку та у формуванні його результатів. В обговоренні взяли участь як викладачі кафедри педагогіки, так і гості засідання. Вони відзначили компетентність Кирила Євгенійовича як молодого науковця, практичну значимість результатів дослідження та висловили пропозиції рекомендувати дисертацію до захисту в разовій спеціалізованій раді.
23183

 

 Аспіранти звіт 2023

 

 

13 вересня 2023 року о 15-00 на засіданні кафедри педагогіки в дистанційному форматі було заслухано звіт аспірантів другого і третього років навчання. 

Кульбач звіт 23

 Кульюач2 23  Кульбач3 23

Здобувачі ступеня доктора філософії звітували про виконання поточних завдань проведення наукового дослідження, розповіли про свої досягнення в галузі навчальної та науково-дослідницької роботи, успіхи в оволодінні методологією наукової та педагогічної діяльності.

Большаніна 23

 

Викладачі кафедри педагогіки позитивно оцінили роботу аспірантів і затвердили представлені звіти.

Калугін 23

Калугін порьфоліо 23

23129

07 вересня 2023 року на кафедрі педагогіки у форматі онлайн відбулося звітне представлення освітніх та наукових результатів аспіранта кафедри педагогіки Лисоконя Іллі Олександровича. На презентації були присутні члени кафедри, а також інші аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Лисоконь 2023

Сертифікати Лисоконь 2023 

Дисертація Іллі Олександровича присвячена актуальній проблематиці у галузі управління освітою й стосується питання організації управління інвестиційною діяльністю закладів вищої освіти.

Лисоконь1 2023

 

Лисоконь2 2023

Під час доповіді, аспірант показав глибоке володіння темою наукового дослідження, грунтовні як теоретичні так і практичні напрацювання, а також достатньо широку джерельну базу. 

У ході обговорення виступу Іллі Олександровича членами кафедри було наголошено на деяких аспектах дослідження, як таких, що найбільш потребують уваги, а також поставлено ряд питань, на які було отримано обгрунтовані відповіді.
Завідувачка кафедри педагогіки, докторка педагогічних наук, професорка, Тетяна Олексіївна Дороніна, підводячи підсумки заслуховування звітної доповіді, акцентувала увагу на важливості дотримання усіх вимог, які ставляться до дисертацій, а також побажала подальшої творчої наснаги щодо майбутньої презентації наукових результатів та їх успішного захисту.
 Завдання page 0001
Члени кафедри педагогіки одноголосно рекомендували схвалити звіт Лисоконя Іллі Олександровича і дійшли згоди щодо подальшої презентації його дисертації.
23058
30 серпня 2023 року напередодні нового навчального року відбулося перше засідання науково-методичного семінару «Інтелектуальна майстерня молодого дослідника».
 Аспіранти 30.08

 

 

У засіданні брали участь д-р пед. наук, проф. Т. О. Дороніна, канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, доцент І. Є. Макаренко, канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина та аспіранти кафедри педагогіки ІІ, ІІІ та ІV року навчання.

 

Молоді дослідники К. Ступак, О. Герасименко, І. Лисоконь, О. Поляковська, Я. Приступа, Т. Ховрякова завершують роботу над дисертаційними працями і готуються до їх публічного захисту.
Саме тому на засіданні семінару молодих дослідників завідувач кафедри педагогіки, д-р пед. наук, проф. Т. О. Дороніна приділила увагу питанням підготовки і успішного проведення публічної презентації аспірантами результатів дисертацій відповідно до «Положення про присудження ступеня доктора філософії в КДПУ» (зі змінами від 09.03.2023 р.).

 Аспіранти2 30.08

 Аспіранти1 30.08

Аспіранти3 30.08

 

Т. О. Дороніна також прокоментувала окремі аспекти, котрі торкаються термінів подання дисертації на кафедру та рецензентам, особливостей підготовки інших необхідних документів та процедури публічної презентації.

 Аспіранти4 30.08

 

 

Аспіранти5 30.08 

23012
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29