Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

30 вересня 2021 р., відповідно до плану роботи, у дистанційному режимі відбувся черговий семінар молодих науковців, в якому брали участь  аспіранти та здобувачі кафедри педагогіки. Під час проведення семінару відбулися наукові діалоги на тему: «Слушні поради молодим науковцям від випускників аспірантури». З молодими науковцями поділилися особистим досвідом роботи над дослідженням випускниці аспірантури: Іванова Галина Ігорівна та Коваленко Вікторія Костянтинівна, котрі на теперішній час здобули ступінь доктора філософії. Випускниці аспірантури надали слушні поради молодим науковцям щодо успішного виконання відповідної освітньо-
наукової програми, рекомендації щодо участі у наукових конференціях  різного рівня, публікації наукових праць, які відображають результати їх наукових пошуків, підготовки до публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Учасники семінару переконалися в тім, що сумлінна і наполеглива робота над дослідженням є запорукою майбутнього успіху, а також мали
гарну можливість колективної взаємодії та плідної співпраці.

изображение viber 2021 09 30 22 40 22 562 изображение viber 2021 09 30 22 40 22 937 
16878

ПР СМД 1

ПР СМД 2

16751

Герасименко О. аспірантка 3-го року навчання прийняла участь в програмі ERASMUS, більш детально: https://kdpu.edu.ua/aspirantura/pro-aspiranturu/novyny-ta-anonsy.html

16482

Участь аспірантів (011 Освітні, педагогічні науки) у наукових заходах

 Аспіранти 1 курсу:

 Аспіранти 3 курсу:

Аспіранти 2 курсу:

 Аспіранти 4 курсу:

16338

26.06.2021 відбувся в четверте у Дніпрі Форум «Молодь Дніпра» у роботі якого прийняла участь аспірантка другого року навчання Микитенко Марина.

Участь у форумі взяли: представники молодіжних громадських організацій; студентське самоврядування.

Протягом дня учасники працювали зі спікерами та гостями:

  • Цепенніков Костянтин Сергійович - заступник міського голови щодо цифрової трансформації;
  • Тарас Тополя - лідер гурту «Антитіла», молодіжний посол UNICEF, волонтер і громадський діяч Antytila / Антитіла;
  • Світозар Ніцполь - консультанта з молодіжної політики Дитячого фонду ООН UNICEF в Україні;
  • Марина Потапенко - заступниця міністра молоді та спорту України;
  • Данил Гайдамаха - український мовний активіст, продюсер, блогер;
  • Любомир Грицак - експерт Інституту Політичної Освіти, Голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодий Рух» 2005 - 2015 рр.;
  • Влада Миколюк - засновниця PR-агенції PRoector.

Після спілкування зі спікерами, учасники продовжили роботи у групах - такий формат дозволив створити багаторівневий діалог та побудувати хорошу комунікацію між учасниками.

Прагни! Дій! Змінюй! - не лише головний вислів форуму, а й дієвий приклад спільної роботи молоді.

FB IMG 1624729060490 
  15.07.2021 
16292

Івченко Валерія 1

Івченко 26.07.21. png

Івченко 26.07.21

Завантажити

16340
 

 З 2015 р. на кафедрі педагогіки започатковано науково-методичний журнал - альманах "Педагогічне Криворіжжя",

в якому аспіранти, які навчаються за ОНП 011 Освітні, педагоігчні науки, мають можливість прилюднити проміжні результати власних наукових пошуків.

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/naukova-robota/naukovi-vydannia-kafedry/811-pedahohika-v-zapytanniakh-ta-vidpovdiakh-navchalnyi-posibnyk.html
 

Розміщуємо список публікацій аспірантів, пошукачів та здобувачів вищої освіти (PhD) у часописі "Педагогічне Криворіжжя" з 2016 по 2021 рр.  

з\п

Прізвище, ім’я аспіранта

Назва публікації

(№ 2) 2016 рік (покликання)

1.

Басюк Л. Б.

Варіативність визначення поняття "гендер" у сучасному педагогічному дискурсі

2.

Коваленко І. А.

Визначення поняття «педагогічна персоналія» у сучасній історико-педагогічній науці

3.

Селищева І. А.

Багатоперспективний підхід у історичній освіті європейських країн

4.

Шпонька Р. Ю., Козакова К. В., Калашник К. С.

Національно-патріотичне

виховання учнів основної школи

5.

Василюк Т. Г.

Педагогічна ігротехніка як інтерактивна технологія навчання студентів

6.

Волікова М. М.

Значення науково-публіцистичної спадщини А. С. Макаренка для підготовки майбутніх спеціалістів

7.

Кучерган Є. В.

Роль психічного стану випускників загальноосвітніх шкіл в адаптації до сучасних умов життя

8.

Мотуз Т. В.

Про програму курсу "Педагогіка толерантності" для студентів педагогічних спеціальностей

9.

Польгун К. В.

Труднощі в організації інклюзивного навчання та шляхи їх подолання

(№ 3) 2017 рік (покликання)

10.

Ховрякова Т. І.

Питання гендерної соціалізації в педагогічній пресі кінця ХХ – початку ХХІ

11.

Іванова Г. І.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання вищої математики

(№ 4) 2018 рік ( покликання)

12.

Ланецька Ю. А.

Подолання дискримінації молодшого школяра в умовах сучасної школи

13.

Побоча Т. Д.

Розвиток емоційного інтелекту сучасного вчителя в умовах неперервної педагогічної освіти

14.

Селищева І. А.

Шкільна історична освіта у світлі Концепції «Нова українська школа»

15.

Щербина С. М., Микитенко М. В.

Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення історії у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

16.

Ступак К. Є.

Освіта дорослих в Україні та Фінляндії

17.

Івченко В. І.

Професійна підготовка майбутнього вчителя: вимоги сучасної школи

18.

Дубель І. М.

Актуальні підходи до формування краєзнавчих компетентностей педагогічних фахівців

шкільної географічної освіти

19.

Коваленко І. А.

Традиції та інновації в сучасній український школі: концепція НУШ

(№ 5) 2019 рік (покликання)

20.

Микитенко М. В.

Саморозвиток та навчання впродовж життя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського як

формування державної освітньої політики в Україні

21.

Івченко В. І.

Дизайн-освіта в межах концепції навчання впродовж життя

22.

Герасименко О. Ю.

Принципи освітньої політики Фінляндії

23.

Дубель І. М.

Особливості визначення поняття «краєзнавча компетентність» у контексті безперервної освіти

24.

Плотнікова В. І.

Ідея неперервної освіти в українських народних казках

25.

Ховрякова Т. І.

Українська педагогічна преса (1985-2000 рр.)

26.

Шумська Д. І.

Гендерне виховання як актуальна проблема сучасності

(№ 6) 2020  (покликання)

27.

Герасименко О. Ю.

Принципи освітньої політики Фінляндії

28.

Дубель І. М.

Представленість поняття "краєзнавча компетентність" у структурі неперервної краєзнавчої освіти

29.

Ступак К. Є.

Мультилінгвізм як феномен ХХІ століття

30.

Плотнікова В. І.

Розвиток народного родинознавства в етнопедагогічній думці (друга пол. ХІХ ст. –

поч. ХХ ст.)

31.

Приступа Я. В., Зеленкова Н. І.,

Тенденції розвитку природничої освіти в умовах Нової української школи

32.

Король А. М., Микитенко М. В.

Концептуальні засади визначення поняття «дискримінація» в умовах педагогічної освіти

33.

Басюк Л. Б.

Формування гендерної компетентності майбутніх педагогів

34.

Микитенко М. В.

Впровадження ідеї рівності та недискримінації в інклюзивній освіті

35.

Шумська Д. І.

Питання гендерного виховання у вітчизняному педагогічному дискурсі другого десятиліття ХХІ ст.

37.

Іванова Г. І.

Інтенсифікація розумової праці студентів засобами комп’ютерної візуалізації навчального матеріалу

38.

Івченко В. І.

Художньо-естетична інтерпретація як ключова компетенція професійної діяльності майбутніх дизайнерів у контексті оновлення вітчизняної системи освіти

39.

Коваленко В. К.

Особливості використання художнього проектування засобами комп’ютерної графіки у

вищій школі

40.

Пасічник Л. В.

Подвійні спеціальності та "широкий профіль" підготовки вчителя-словесника (історико-педагогічний досвід)

(№ 7) 2021 рік (покликання)

41.

Калугін Р. Ю.

Фахові компетентності магістрів спеціальності 014 середня освіта (математика)

42.

Коваленко І. А.

Провідні напрями наукових досліджень Криворізького державного педагогічного інституту (80-ті рр. ХХ ст.)

43.

Король А. М., Микитенко М. В.

Періодизація розвитку освіти в Україні

44.

Плотнікова В. І.

До питання визначення поняття виховання як керування

45.

Поляковська О. О.

Лісабонська конвенція як стандарт визнання документів про освіту в європейському просторі

46.

Ланецька Ю. А.

Професійний стандарт вчителя початкових класів: гендерний аспект

47.

Ховрякова Т. І.

Підготовка молоді до сімейного життя: дискусійність проблеми у сучасному освітньому дискурсі

51.

Шумська Д. І.

Гендерне освітнє законодавство: Фінляндія та Україна

16048

27 травня 2021 р. аспіранти та викладачі кафедри педагогіки КДПУ взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції "Інновації у вищій школі: тенденції та перспективи розвитку", яка відбувалася у віртуальному просторі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Організаторами конференції виступили: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Криворізький державний педагогічний університет, Польська академія наук, Представництво в Києві (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща) Люблінська політехніка (Польща). (Докладно про конференцію тут: https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/naukova-robota/uchast-vykladachiv-kafedry-u-mizhnarodnykh-ta-vseukrainskykh-konferentsiiakh/15880-kp27-travnia-2021-rkonferentsiia.html.

За результатами конференції було видано збірник наукових праць, в якому аспіранти (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки) мали можливість апробувати власні дослідження.

ПІБ

ТЕМА

Калугін Руслан

Онлайн-курс як елемент змішаного навчання у підготовці магістрів

Ланецька Юлія

Формування гендерної культури молодших школярів

Микитенко Марина

Глобалізація світу та освіти

Плотникова Вікторія

Подорож як вид інформальної освіти в українських народних казках

Поляковська Ольга

Дистанційна інтернаціоналізація як компонент стратегії  сучасного університету

Приступа Яна

Актуальні тенденції розвитку природничої освіти

Ховрякова Тетяна

«Етика і психологія сімейного життя» як навчальна дисципліна: гендерний аспект

Шумська Дарія

Ґендерна освіта: стан проблеми у науково-педагогічному дискурсі

16047

Микитенко сертифікат

16339

 

додано Микитенко Марина ВіталіївнаШумська Дарія Ігорівна

16363
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30