Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

1 літо 2019

2 літо 2019

8050

4 лютого 2019 р. на більшості факультетів КДПУ відбулися настановчі конференції з виробничої практики для студентів ІV курсу, де взяли участь методисти кафедри педагогіки, а саме:

- о 09.00 відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики студентів ІV курсу факультету іноземних мов (гр. АНФ-15/РАФ-15/НАФ-15). На конференції виступила викладач кафедри педагогіки, канд. педагог. наук, доцент Макаренко І.Є. Методист закцентувала увагу студентів на важливості та їхньому відповідальному ставленні до проходження педагогічної практики, адже це одна з найкращих можливостей отримати первинний досвід педагогічної діяльності. Окрім цього, викладач докладно розповіла про основні вимоги щодо оформлення звітної документації з виховної роботи, надала методичні поради щодо організації та проведення залікового виховного заходу.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С., канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А., канд. педагог. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. педагог. наук, доцент Іванова В.В., канд. педагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. педагог. наук, доцент Потапенко О.Б.

04.02.19 Макаренко

- педагогічна практика - надзвичайно цікавий та відповідальний етап у навчанні майбутніх педагогів, о 9.00 на настановчій конференції з педпрактики перед студентами ІV курсу природничого факультету виступила канд. педагог. наук, доцент Щербина С.М., яка надала методичні поради щодо організації та здійснення під час проходження педагогічної практики (з 02 лютого по 15 березня 2019 року) виховної роботи у закріпленому класі, проведення виховних заходів, роботи з активом класу та окремими учнями.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С., канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А., канд. педагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Потапенко О.Б.

04.02.19 Щербина

- о 9.00/12.10 на факультеті мистецтв (музично-хореографічне відділення) та на факультеті географії, туризму та історії (історія) відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів IV курсу. На конференції виступила методист кафедри педагогіки канд. педагог. наук, доцент Зеленкова Н.І. і розповіла про проведення виховної роботи в класі, про вимоги до оформлення виховних заходів. Детально зупинилася на структурі індивідуального плану та щоденнику психолого-педагогічних спостережень.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки:
- факультет мистецтв - канд. педагог. наук, доцент Зеленкова Н.І. канд. педагог. наук, доцент Іванова В.В.;
- факультет географії, туризму та історії - канд. педагагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. педагог. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. педагог. наук, доцент Щербина С.М.
04.03.19 Зеленкова

- о 10.00 відбулася настановча конференція з виробничої педагогічної практики студентів ІV курсу факультету української філології (гр. УАФ/УМЛ-15). На конференції виступила викладач кафедри педагогіки, канд. педагог. наук, доцент Король А.М., яка розповіла студентам про необхідність педагогічної практики для формування і становлення педагогічного працівника високого рівня. Вона зауважила, що студенти майбутні класні керівники і потрібно на практиці виконувати всі функції класного керівника, в виховну роботу включити всі види виховної діяльності. Методист закцентувала увагу на відповідності оформлення звітної документації та проведенню виховних заходів.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А., канд. педагог. наук, доцент Іванова В.В., канд. педагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Щербина С.М.
04.02.19 Король

- о 10.40 на факультеті мистецтв (художньо-графічне відділення) відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів IV курсу. На конференції виступила методист кафедри педагогіки канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А. Методист зауважила, що в процесі педагогічної практики у студентів є можливість осмислити педагогічні явища і факти, закономірності й принципи навчання та виховання, оволодіти професійними уміннями, набути початковий досвід практичної діяльності. Також студентів було ознайомлено з метою, завданнями педагогічної практики та завітною документацією, яку студентам-практикантам потрібно надати методистам кафедри педагогіки наприкінці практики.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А., канд. педагог. наук, доцент Іванова В.В.

04.02.19 Волощук

З усіма питаннями, що виникають під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

Зичимо студентам отримати від педагогічної практики яскравих вражень, а також поповнити свій методичний арсенал майбутнього вчителя-професіонала новими творчими здобутками!

6823

28 січня 2019 р. на факультеті географії, туризму та історії (гр. ГОЕ-15) відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів ІV курсу. На конференції виступила методист кафедри педагогіки, канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С. щодо мети практики, її основних завдань, організації виховної роботи у закріпленому класі. Наприкінці конференції викладач звернула увагу студентів на ведення блогів задля успішної роботи в СУЕНК.

Білоус 28.01.2019

Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С., канд. педагог. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. педагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. педагог. наук, доцент Щербина С.М.

З усіма питаннями, що виникають під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!

6759

28 січня 2019 р. на фізико-математичному факультеті (гр. МІ-15/ФІ-15) відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів IV курсу. На конференції виступила викладач кафедри педагогіки, канд. педагог. наук, доцент Волощук І.А. Методист зазначила мету та завдання педагогічної практики, надала студентам методичні рекомендації, щодо їх роботи у школі та наголосила на використанні різноманітних форм виховної роботи у їх педагогічній діяльності.

Волощук 28.01.19

Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С., канд. педагог. наук, доцент Король А.М., канд. педагог. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. педагог. наук, доцент Щербина С.М.

З усіма питаннями, що виникають під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!

6757

21 січня 2019 р. на фізико-математичному факультеті (гр. І-15) відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів ІV курсу, в якій взяла участь методист кафедри педагогіки, канд. педагог. наук, доцент Король А.М.

Король 21 січня

У своєму виступі методист Король А.М. пояснила мету та завдання практики, надала студентам слушні методичні поради стосовно їх роботи у школі, щодо організації та здійснення виховної роботи у закріпленому класі, ознайомила студентів з вимогами щодо оформлення звітної документації, яку їм потрібно надати наприкінці практики.
Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. педагог. наук, доцент Білоус О.С., канд. педагог. наук, доцент Король А.М.

З усіма питаннями, що виникають під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!

6699

27 вересня 2018 р. у студентів факультету української філології (гр. УАФ-15-1, гр. УАФ-15-2, гр. УМЛ-15) відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики  у дитячих оздоровчих таборах. З великим бажанням ст. Буравель Г. (гр. УАФ-15-2), Демиш О. (гр. УАФ-15-1), Дремлюх В. (гр. УАФ-15-2), Динник Т.(гр.УМЛ-15) розповіли про свої здобутки у дитячих оздоровчих таборах. У їх доповідях відчувалася велика любов до педагогічної діяльності, вміння організовувати дітей до творчої діяльності, активного дозвілля, виховання в дітей любові до природи, до українських традицій, до рідної України. Також студенти підкреслили  важливу роль навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» у теоретичній і практичній підготовці до проходження педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах.  Виступ ст. Руденко Ю. (гр.УМЛ-15) привернув увагу студентів до введення блогів з літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах. Наприкінці конференції викладач кафедри педагогіки Волощук І.А. підкреслила неоціненність педагогічного й життєвого досвіду, набутого під час практики у дитячих оздоровчих таборах.

MyCollages4

27 вересня 2018 року о 10.40 на факультеті мистецтв в аудиторії №1 відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах зі студентами факультету мистецтв музично-хореографічного відділення гр.МХК-15. На конференції кандидат пед.. наук, доцент кафедри педагогіки Король А.М. зробила аналіз педагогічної практики та підвела підсумки роботи в дитячих оздоровчих таборах. Студенти поділились набутим досвідом у роботі з дітьми та яскравими незабутніми враженнями від літньої практики.

MyCollages7

28 вересня 2018 року о 10.30 у ауд.312 відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах зі студентами факультету географії, туризму та історії гр.ГОЕ-15. Канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки О.С. Білоус  привітала студентів із закінченням практики, зробила підсумки щодо їх успіхів та перемог.  На конференції студенти Білик П., Ерьоменко О., Герасимова С. презентували свою роботу у ДОТ «Парус», Шабельник А., Скуратова А. - ДОТ «Сонячний», Козенко В. - «Криворізький Гірник», Янчукова Н., Зубченко Б. - «Слава», Зінчак О., Горовий І. - «Старт». Яскраві презентації, незабутні враження про роботу з дітьми в літній період - таку атмосферу свята створили студенти.

MyCollages1

28 вересня 2018 р. о 13.40 у ауд.102 корпусу факультету мистецтв художньо-графічного відділення відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в ДОТ зі студентами факультету мистецтв гр.ОМ-15 . На конференції студенти із захопленням розповідали про свої враження від практики, відеоролики та презентації такі яскраві, демонстрували  творчі здібності, фантастичні можливості перевтілення наших студентів. Корніх М. презентувала свою роботу у ДОТ «Райський куток», Леуш О. - ДОТ «Буревісник», Таран М. - «Факел», Печенюк І., Настич К. - «Слава», Маляр А., Лєонтьєва Є. - «Старт». Канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки О.С. Білоус привітала студентів із закінченням практики, яка надихнула іх на висновок : «Хочу ще!».

MyCollages2

 

5677

2 лютого 2018 року  відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів ІV курсу природничого факультету. Доцент кафедри педагогіки С.М. Щербина надала студентам слушні методичні поради стосовно їх роботи як класних керівників, щодо організації та здійснення виховної роботи у закріпленому класі.

02.02.18 Щербина

4198

02 березня 2018 р. на факультеті іноземних мов, відбулась настановча конференція з психолого-педагогічної практики студентів ІІ курсу, в якій взяла участь методист кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент Король А.М.

02.03.18 Король

У своєму виступі методист Король  А.М. пояснила мету та завдання практики, наголосила, що виробнича педагогічна практика студентів ІІ курсу – є важливим засобом професійної підготовки майбутнього вчителя, яка сприяє зміцненню зав’язків навчання і виховання та формує суспільну активність майбутніх вчителів.

Також методист Король  А.М. ознайомила студентів з вимогами щодо оформлення звітної документації, яку студентам-практикантам потрібно надати наприкінці практики.

4194

23 лютого 2018 року на базі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області було проведено методичний захід для студентів – практикантів ІІ курсу природничого факультету (методист з педагогіки, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Макаренко І.Є.) на тему: «Особливості роботи вчителя в контексті роботи з діловою документацією».

У ході заходу майбутніх педагогів було ознайомлено з доповідями:

Коваленка В.С., заступника директора з навчально-виховної роботи КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Вимоги щодо ведення ділової документації у закладі загальної середньої освіти»;

Костренко С.П., заступника директора з виховної роботи КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Ведення ділової документації класного керівника: від «А» до «Я»;

Киричик Г.В., соціального педагога КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Особливості роботи з пільговим учнівським контингентом закладу загальної середньої освіти»;

Орешечко Н.В., практичного психолога КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Здійснення психолого-педагогічного процесу в умовах діяльності закладу загальної середньої освіти»;

Говорко Л.В., голови шкільної циклової предметної комісії учителів природничого циклу з доповіддю за темою: «Практична спрямованість організації освітнього процесу при викладанні курсу біології в закладі ЗЗСО».

23.02.18 Макаренко

4159

27718083 1615067838574321 1421964997 n

2 лютого 2018 р. на більшості факультетів КДПУ (географії, туризму та історії; іноземних мов; мистецтв; природничий; української філології) відбулися настановчі конференції з виробничої практики для студентів ІІ, ІV курсів, де взяли участь методисти кафедри педагогіки (доценти В.В. Іванова, А.М. Король, І.Є. Макаренко, О.Б. Потапенко, С.М. Щербина). Викладачі привітали студентів із початком професійного випробування та наголосили, що головною метою практики є професійна підготовка фахівця в умовах наближених до педагогічної діяльності вчителя. Саме педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх вчителів з їх практичною педагогічною діяльністю в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє формуванню творчого ставлення до педагогічної діяльності, визначає ступінь практичної підготовки та рівень педагогічної майстерності студентства. Крім того, сприяє закріпленню педагогічних знань з дидактики, теорії виховання та інших фахових дисциплін. Саме педагогічна практика дозволяє перевірити професійну мотивацію, застосувати в реальних умовах набуті теоретичні знання та сформувати необхідні професійні вміння та навички. Методисти кафедри педагогіки наголосили на виховному аспекті педагогічної практики, розповіли про загальні вимоги до розробки індивідуальних планів, підготовки виховних заходів та оформлення звітної документації, яку наприкінці практики необхідно надати методистам кафедри педагогіки. З усіма питаннями, що виникатимуть під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

3967
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша