Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
20 вересня 2023 року відбулася підсумкова конференція за результатами проходження літньої педагогічної практики студентів в закладах оздоровлення та відпочинку.

 Головна ДОТ 23

 

Голвна2 23

 

У підсумковій конференції взяли участь студенти фізико-математичного факультету гр. МІ-20, гр. І-20, гр. ФІ-20, гр. ФМ-20. На конференції виступила старший викладач кафедри педагогіки Коваленко І. А., яка подякувала студентам за вчасно подану звітну документацію, що розміщена на платформі Moodle і повідомила результати перевірки.

Голвна1 ДОТ 23

Викладачем було акцентовано увагу на важливості опрацювання студентами інструктивних матеріалів та документів, що визначають основні поняття оздоровлення і відпочинку дітей у літній період, та формують основні напрями державної політики у сфері оздоровлення і відпочинку дітей.

Студенти, в свою чергу, емоційно ділились враженнями від проходження практики, досвідом роботи в дитячих колективах. Кудінова Тетяна і Коротиш Віктор розповіли про роботу у ДТОВ «Сонячний», про дружню і творчу атмосферу в колективі вожатих. Куца Аліна мала можливість влітку попрацювати в європейському закладі відпочинку в м. Фрайберг (Німеччина), про що багато розповідала демонструючи фото і відео матеріал. На завершення конференції студенти зауважили, що отриманий досвід був корисним, цікавим і надихаючим.

 

дот 4 23

Головна3 23

гОЛВНА5 23

На завершення конференції студенти зауважили, що отриманий досвід був корисним, цікавим і надихаючим.

 

23213
8 вересня 2023 року о 15-00 в дистанційному форматі була проведена настановна конференція з педагогічної практики для академічних груп ІСм-22/ ІГм-22 факультету географії, туризму та історії.
Потапенко 23 настановна 

 

На конференції виступив викладач кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Потапенко О. Б., який розповів про виховні завдання педагогічної практики, особливості та вимоги її проведення в умовах дистанційного навчання в закладах середньої освіти.

 

Бажаємо магістрантам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики.

23128
 Практика основне магістри 2023

 

 

Виробнича педагогічна практика – важливий етап у підготовці майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Виробнича педагогічна практика спрямована на оволодіння магістрантами сучасними методами, формами організації педагогічної діяльності та усвідомлення труднощів та специфіки педагогічної діяльності у закладах освіти.

Напередодні виробничої педагогічної практики, 7 та 8 вересня 2023 року на платформі Zoom відбулися настановні конференції для магістрантів фізико-математичного факультету, природничого факультету, факультету мистецтв з виробничої педагогічної практики  у закладах освіти.

 

 

 

Методисти кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Коваленко, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина ознайомили здобувачів освіти з метою, завданнями та змістом виробничої педагогічної практики, торкнулися питань організації та здійснення виховної роботи з учнівським колективом у закріпленому класі, дали слушні поради здобувачам освіти щодо вибору тематики та особливостей проведення змістовних виховних заходів, звернули увагу магістрантів на доцільності проведення з учнями старших класів виховних заходів профорієнтаційного спрямування з орієнтиром на професію педагога.

 Загальний колаж магістри 2023
Викладачі побажали магістрантам цікавих уроків та виховних заходів, успіхів у творчому пошуку, набутті нових знань та практичного досвіду.
23104

01 червня 2023 року відбулася настановна конференція з виробничої виховної практики для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр.  

ВП 2023

На настановній конференції з організаційних питань виступила керівник педагогічної практики КДПУ Л. С. Цоуфал, а також викладачі кафедри педагогіки: О. С. Білоус, В. В. Іванова, О. Б. Потапенко, С. М. Щербина, які познайомили здобувачів освіти з основними напрямами, принципами, формами й методами організації виховної роботи; з особливостями організації оздоровлення, відпочинку, загартування дітей та учнівської молоді; специфікою організації змістовного дозвілля вихованців, а також із завданнями, запропонованими здобувачам освіти до виконання.

 

Виробнича виховна практика для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр організована вперше, має проходити впродовж двох тижнів, з 01 червня по 14 червня 2023 року і передбачена структурно-логічною схемою підготовки фахівців ступеня бакалавр та освітніми програмами спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). В умовах воєнного стану передбачено проходження виробничої виховної практики здобувачами вищої освіти ступеня бакалавр дистанційно.

 

 

ВП1 2023

 ВП2 2023

 ВП 4 2023

 

 

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики. 

22579

20 травня 2023 року відбулися настановні конференції зі студентами ІІІ курсу фізико-математичного, природничого та психолого-педагогічного факультетів з виробничої педагогічної практики в дитячих закладах  оздоровлення та відпочинку.

ДОТ Іванова 

 

 

Викладачі кафедри педагогіки І. А. Волощук, В. В. Іванова, С. М. Щербина познайомили студентів з нормативно-правовою базою діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розкрили особливості планування та проведення виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочину, зміст, форми, методи виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю, звернули увагу студентів на прогнозовані труднощі у виховній роботі вожатого та шляхи їх усунення.

 

 

 

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики. 
22494
13 травня 2023 року на платформі Zoom для студентів факультету географії, туризму та історії методист кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Олена Білоус провела лекційні заняття з проходження студентами виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах та на пришкільних майданчиках.
 Білоус 13.05

 

Літня виробнича педагогічна практика на третьому курсі є невід’ємною частиною повноцінної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності.

 

Завідувач педагогічної практикою Л. Цоуфал ознайомила студентів з новими умовами щодо проходження практики в цьому році.
Методист кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент О. Білоус розкрила особливості організації практики в ДОТ та на пришкільних майданчиках, ознайомила з завдання, права й обов’язки вожатих, особливостями методики організації роботи загону в літній період. Медіапрезентація відображала різні форми роботи у таборі та на пришкільних майданчиках. Детально лектор ознайомила з вимогами щодо оформлення звітної документації та вивантаження її на MOODLE та з критеріями оцінювання за різними видами діяльності.

 

22388
11 листопада 2022 року відбулася підсумкова конференція за результатами проходження педагогічної практики студентів-магістрантів ІV курсу.

 

Король звітна кончеренція

 

У підсумковій конференції взяли участь здобувачі освіти факультету української філології гр. УАФм-22, гр. УФРм-22, гр. УПФм-22. На конференції виступила доцент кафедри педагогіки Король А. М., яка проаналізувала проходження навчально-виробничої практики студентів у складних військових умовах та зупинилась на особливостях виховної роботи. Доцент Король А. М. розповіла про перевірку звітної документації виставленої на платформі Moodle і акцентувала увагу на тих студентах, що не до кінця оформили щоденники та звіти. 

Магістранти обговорили досягнення та труднощі, з якими довелось зіткнутися під час проходження практики, поділились досвідом організації навчально-виховної роботи, освоєнням навчальних інновацій в умовах дистанційного навчання.
У заході взяли участь керівник виробничої практики КДПУ Цоуфал Л. С., факультетський керівник практики Яременко Н. В. та викладач кафедри психології Халік О. О.
20751
9 листопада 2022 р. та 11 листопада 2022 р. відбулися настановні конференції з виробничої педагогічної практики для студентів факультету географії, туризму історії (гр. 3Г-19, гр. ЗІ-19) та факультету дошкільної та технологічної освіти (гр. ЗТОА-19, гр. ЗТОКМО-19) IV курсу заочної форми навчання, під час яких канд. пед. наук, доцент О. Білоус ознайомила студентів із організацією та здійсненням виховної роботи з учнівським колективом у закріплених класах.
 Білоус  Білоус1

Бажаємо проведення цікавих уроків, змістовних виховних заходів та переконання
у правильності обраного професійного шляху!

20727
Щербина 22 

 

 

12 та 14 листопада 2022 р. відбулися настановні конференції з виробничої педагогічної практики для студентів природничого факультету (гр. ЗФК-19, гр. ЗБ-19) ІV курсу заочної форми навчання. У конференціях взяли участь: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова та канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина.

 

 

Методисти кафедри педагогіки ознайомили студентів з питань організації та здійснення виховної роботи з учнівським колективом у закріпленому класі та висловили сподівання, що надані поради та рекомендації будуть для них слушні і допоможуть у проведенні цікавих уроків, змістовних виховних заходів та сприятимуть успішному виконанню всіх завдань, що передбачені виробничою педагогічною практикою.

 Щербина1 14.22
20726
Виробнича педагогічна практика – важливий етап підготовки майбутніх вчителів до професійної педагогічної діяльності, можливість подальшого формування загальних та спеціальних компетентностей фахівця.
 Щербина 10.11

 

 

В першій декаді листопада 2022 р. відбулися настановні конференції з виробничої педагогічної практики для студентів факультету мистецтв (гр. ЗОМ-19) та факультету іноземних мов (гр. ЗАМ-19) ІV курсу заочної форми навчання, під час яких з питань організації та здійснення виховної роботи з учнівським колективом у закріпленому класі виступила, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина.

 

 

Висловлені поради та рекомендації були слушні для студентів і допоможуть їм у проведенні цікавих уроків, змістовних виховних заходів та успішного виконання всіх завдань, що передбачені виробничою педагогічною практикою.

Івановій В. В. 09.11.22 1 
20692
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30