Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

19.11.21 р. відбулася звітна конференція з педагогічної практики у ЗСО магістрів групи Ім-16.

Конференція Щербина 19.11   Конференція1 Щербина 19.11

Студенти поділились першим досвідом роботи в якості вчителя інформатики та розкрили труднощі з якими зіткнулися під час організації освітньо-виховного процесу, розкрили особливості дистанційного навчання. Аналіз розповідей студентів свідчить проте, що вони успішно справилися із завданнями, які перед ними стояли і набули новий цінний досвід. На конференції була присутня методист кафедри педагогіки – канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

17624

18.11.2021 р. була проведена звітна конференція з виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах, яку проходили студенти природничого факультету.

ДОТ иванова2

 

ДОТ Иванова

Були заслухані слушні розповіді студентів про роботу в ДОТ та труднощі з якими зіткнулися студенти і як вони їх долали. Студенти висловили думку про те, що вивчення психолого-педагогічних дисциплін допомогло їм у роботі з дітьми, у організації їх змістовного дозвілля. Методисти кафедри педагогіки Іванова В.В, Щербина С.М. привітали студентів із подоланням ще одного набуття до омріяної професії.

17611

18.11.2021 р. на фізико-математичному факультеті відбулася звітна конференція студентів IV курсу, які проходили виробничу літню практику у дитячих оздоровчих таборах.

ДОТ Волощук 18.11 ДОТ1 Волощук 18.11 
ДОТ2 Волощук 18.11  ДОТ3 Волошук 18.11 

Викладач кафедри педагогіки Волощук І.А. зазначила, що всі студенти проходили літню педагогічну практику за наказом у визначених дитячих оздоровчих таборах, закладах освіти міста та у ЛМТ «MathCampKDP 2021» у Криворізькому державному педагогічному університеті.

 ДОТ4 Волощук 18.11 ДОТ5 Волощук 18.11 
 ДОТ7 Волощук 18.11  ДОТ8 Волощук 18.11

Під час конференції студенти розповіли про особливості проходження практики. На конференцію також були запрошені студенти III курсу фізико-математичного факультету задля ознайомлення з основними вимогами до контролю і оцінювання видів діяльності на педагогічній практиці та до оформлення звітної документації.

17562

19.11.2021 р. була проведена звітна конференція з виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах, яку проходили студенти факультету мистецтв (гр. МХК-18/ОМ-18).

ДОТ 19.11  ДОТ4 19.11 
 ДОТ1 19.11  ДОТ2 19.11

Методистка кафедри педагогіки Іванова В.В. привітала студентів із подоланням ще однієї сходинки на шляху професійного зростання і зробила аналіз звітної документації. Також викладачка відзначила, що під час проходження педагогічної практики студенти успішно виконали всі її завдання та оволоділи фаховими уміннями і навичками.

ДОТ3 19.11   ДОТ5 19.11
 ДОТ6 19.11  ДОТ8 19.11

На конференції студенти розповідали про чітку організацію і творчий характер різних форм виховної роботи в ДОТ та демонстрували цікаві й змістовні презентації.

 ДОТ9 19.11  ДОТ10 19.11
 ДОТ11 19.11 ДОТ12 19.11 

Всі студенти залишилися задоволеними педагогічною практикою і зробили висновок, що вона зміцнила їхню мотивацію і додала впевненості у виборі професійного шляху.

17537

Звітна конференція з педагогічноі практики магістрів факультету ГТІ гр. ГОЕ-17м вражає яскравими презентаціями та теплими спогадами про себе. 19 листопада 2021 р. в Zoom методисти з географіі Варфоломеева І.М. та Пантелєєва Н.Б., методист з педагогіки Білоус О.С. долучилися до віртуальної екскурсії школами Дніпропетровської, Житомирської та Миколаївської областей.

конференція ГТІ 19.11 Конференція ГТІ 1 19.11 
17535

18 листопада 2021 р. на факультеті географії, туризму та історії пройшла звітна конференції з проходження студентами виробничої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах. Літня виробнича педагогічна практика на третьому курсі є невід’ємною частиною повноцінної підготовки студентів до майбутньої професії педагога.

 Білоус ДОТ 18.11 Білоус ДОТ1 18.11 

Методист кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Білоус О.С. з’ясовувала особливості організації практики в ДОТ «Парус», «Прибрежний», «Буревісник», «Факел», «Голубе полум’я», «Зоряний», «Чемпіон» та у пришкільних таборах міста, обговорювали труднощі з якими стикалися наші вожаті. Студенти ділилися враженнями, презентували різні форми роботи у таборах.

17534

 

07 травня 2021 року відбулася настановча конференція з навчальної психолого-педагогічної практики для студентів ІІ курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Географія), (Українська мова і література), (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта на платформі ZOOM. На конференції виступили зав. педагогічної практики КДПУ Цоуфал Л.С., методисти кафедри педагогіки (канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Король А.М.), психології, трудового та професійного навчання.

Пед.практика 2 курс 2021

Методист кафедри педагогіки – канд. пед. наук, доцент Король А.М. ознайомила студентів з основними вимогами до проходження практики, особливостями організації виховної роботи з учнями у закріпленому класі. Вона докладно розповіла про основні вимоги щодо ведення та оформлення щоденника спостережень, виконання завдань з педагогіки на кожен день, надала методичні поради щодо організації та проходження педагогічної практики.

Пед.практика 2 курс 1 2021

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики.

15632

09.04.21 та 23.04.21 р. на платформі Zoom в дистанційному режимі відбулися оглядові лекції зі студентами третього курсу факультету географії, туризму та історії - гр. ГОЕ-18, ІП-18, ІГ-18, ІМ-18.

Белоус Дот

Лекторка кандидат педагогічних наук, доцент Білоус О.С. наголосила на меті, завданнях, особливостях організації літньої педагогічноі практики в дитячих оздоровчих таборах. Медіапрезентація демонструвала основні вимоги щодо оформлення звітної документації студентів та відображала рухливі ігри, виховні заходи, які допоможуть досягти успіху студентам у професійному зростанні. Яскраві медіапрезентаціі таборів відображали різні форми роботи у таборі.

Белоус

Цоуфал Л.С., керівник виробничої практики КДПУ, надала детальну інформацію про базові табори нашого ЗВО для проходження педагогічноі практики.

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики в ДОТ.

15424

24 квітня 2021 року в дистанційному форматі на платформі Zoom відбулися оглядові лекції зі студентами третього курсу факультету мистецтв.
Однією з основних форм організації літнього відпочинку дітей є літні оздоровчі заклади, які створюються профспілками, окремими колективами, підприємствами з метою зміцнення здоров’я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей та підлітків.
Виховна робота в дитячому оздоровчому таборі включає розумне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми і методи роботи визначаються його статутом, педагогічним колективом і ґрунтуються на принципах ініціативи і самодіяльності дітей та учнівської молоді, демократії і гуманізму, розвитку національних і культурно-історичних традицій, пріоритетності загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.
Літня педагогічна практика не лише завершує практичне засвоєння студентами змісту, форм і методів виховної роботи, але й створює умови для активного вправляння у проведенні різних видів виховної діяльності. Практика вимагає від студентів глибоких знань вікових та індивідуальних особливостей дітей, рівня їх вихованості, інтересів, прагнень і потреб. Саме в ході цього виду практики у студентів формуються вміння творчо застосовувати теоретичні знання з педагогіки, МВР, здійснювати планування своєї діяльності та діяльності дитячого колективу.

ДОТ 24.04.21

Відкрила зустріч канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Іванова В.В., яка висвітлила мету, завдання, зміст і особливості організації та проведення літньої педагогічної практики. Також керівник виробничої практики КДПУ ст. викладач Цоуфал Л.С., звернула увагу студентів на розташування таборів, які є базовими нашого ЗВО для проходження практики, а також провела інструктаж щодо особливостей роботи в ДОТ. Викладач кафедри Іванова В.В. докладно розповіла про основні вимоги щодо ведення та оформлення звітної документації з виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах та надала методичні поради щодо тематики, підготовки та проведення виховних заходів.

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики в ДОТ.

15396

17 квітня 2021 року в дистанційному форматі на платформі Zoom відбулися оглядові лекції зі студентами третього курсу природничого факультету.
Літня виробнича педагогічна практика на третьому курсі є невід'ємною частиною повноцінної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, логічним продовженням навчальної педагогічної практики другого курсу.

ДОТ 17.04.21

Відкрила зустріч канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Іванова В.В., яка висвітлила мету, завдання, зміст і особливості організації та проведення літньої педагогічної практики.
Також керівник виробничої практики КДПУ ст. викладач Цоуфал Л.С., звернула увагу студентів на розташування таборів, які є базовими нашого ЗВО для проходження практики.
Викладач кафедри доцент Іванова В.В. докладно розповіла про основні вимоги щодо ведення та оформлення звітної документації з виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах та надала методичні поради щодо тематики, підготовки та проведення виховних заходів.

Бажаємо студентам отримати цікавий та корисний досвід під час проходження педагогічної практики в ДОТ.

15246
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Листопад 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30