Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

27 вересня 2018 р. у студентів факультету української філології ( гр. УАФ-15-1, гр. УАФ-15-2, гр. УМЛ-15) відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики  у дитячих оздоровчих таборах. З великим бажанням ст. Буравель Г.( гр. УАФ-15-2), Демиш О. (гр. УАФ-15-1), Дремлюх В.( гр. УАФ-15-2), Динник Т.( гр.УМЛ-15) розповіли про свої здобутки у дитячих оздоровчих таборах. У їх доповідях відчувалася велика любов до педагогічної діяльності, вміння організовувати дітей до творчої діяльності, активного дозвілля, виховання в дітей любові до природи, до українських традицій, до рідної України. Також студенти підкреслили  важливу роль навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» у теоретичній і практичній підготовці до проходження педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах.  Виступ ст. Руденко Ю.(гр.УМЛ-15) привернув увагу студентів до введення блогів з літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах. Наприкінці конференції викладач кафедри педагогіки Волощук І.А. підкреслила неоціненність педагогічного й життєвого досвіду, набутого під час практики у дитячих оздоровчих таборах.

MyCollages4

27 вересня 2018 року о 10.40 на факультеті мистецтв в аудиторії №1 відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах зі студентами факультету мистецтв музично-хореографічного відділення гр.МХК-15. На конференції кандидат пед.. наук, доцент кафедри педагогіки Король А.М. зробила аналіз педагогічної практики та підвела підсумки роботи в дитячих оздоровчих таборах. Студенти поділились набутим досвідом у роботі з дітьми та яскравими незабутніми враженнями від літньої практики.

MyCollages7

28 вересня 2018 року о 10.30 у ауд.312 відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах зі студентами факультету географії, туризму та історії гр.ГОЕ-15. Канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки О.С.Білоус привітала студентів із закінченням практики, зробила підсумки щодо їх успіхів та перемог.  На конференції студенти Білик П., Ерьоменко О., Герасимова С. презентували свою роботу у ДОТ «Парус», Шабельник А., Скуратова А. - ДОТ «Сонячний», Козенко В. - «Криворізький Гірник», Янчукова Н., Зубченко Б. - «Слава», Зінчак О., Горовий І. - «Старт». Яскраві презентації, незабутні враження про роботу з дітьми в літній період - таку атмосферу свята створили студенти.

MyCollages1

28 вересня 2018 року о 13.40 у ауд.102 корпусу факультету мистецтв художньо-графічного відділення відбулася звітна підсумкова конференція щодо виробничої педагогічної практики в ДОТ зі студентами факультету мистецтв гр.ОМ-15 . На конференції студенти із захопленням розповідали про свої враження від практики, відеоролики та презентації такі яскраві, демонстрували  творчі здібності, фантастичні можливості перевтілення наших студентів. Корніх М. презентувала свою роботу у ДОТ «Райський куток», Леуш О. - ДОТ «Буревісник», Таран М. - «Факел», Печенюк І., Настич К. - «Слава», Маляр А., Лєонтьєва Є. - «Старт». Канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки О.С. Білоус привітала студентів із закінченням практики, яка надихнула іх на висновок : «Хочу ще!».

MyCollages2

 

5677

2 лютого 2018 року  відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів ІV курсу природничого факультету. Доцент кафедри педагогіки С.М. Щербина надала студентам слушні методичні поради стосовно їх роботи як класних керівників, щодо організації та здійснення виховної роботи у закріпленому класі.

02.02.18 Щербина

4198

02 березня 2018 р. на факультеті іноземних мов, відбулась настановча конференція з психолого-педагогічної практики студентів ІІ курсу, в якій взяла участь методист кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент Король А.М.

02.03.18 Король

У своєму виступі методист Король  А.М. пояснила мету та завдання практики, наголосила, що виробнича педагогічна практика студентів ІІ курсу – є важливим засобом професійної підготовки майбутнього вчителя, яка сприяє зміцненню зав’язків навчання і виховання та формує суспільну активність майбутніх вчителів.

Також методист Король  А.М. ознайомила студентів з вимогами щодо оформлення звітної документації, яку студентам-практикантам потрібно надати наприкінці практики.

4194

23 лютого 2018 року на базі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області було проведено методичний захід для студентів – практикантів ІІ курсу природничого факультету (методист з педагогіки, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Макаренко І.Є.) на тему: «Особливості роботи вчителя в контексті роботи з діловою документацією».

У ході заходу майбутніх педагогів було ознайомлено з доповідями:

Коваленка В.С., заступника директора з навчально-виховної роботи КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Вимоги щодо ведення ділової документації у закладі загальної середньої освіти»;

Костренко С.П., заступника директора з виховної роботи КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Ведення ділової документації класного керівника: від «А» до «Я»;

Киричик Г.В., соціального педагога КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Особливості роботи з пільговим учнівським контингентом закладу загальної середньої освіти»;

Орешечко Н.В., практичного психолога КЗШ № 52 КМР ДО з доповіддю за темою: «Здійснення психолого-педагогічного процесу в умовах діяльності закладу загальної середньої освіти»;

Говорко Л.В., голови шкільної циклової предметної комісії учителів природничого циклу з доповіддю за темою: «Практична спрямованість організації освітнього процесу при викладанні курсу біології в закладі ЗЗСО».

23.02.18 Макаренко

4159

27718083 1615067838574321 1421964997 n

2 лютого 2018 р. на більшості факультетів КДПУ (географії, туризму та історії; іноземних мов; мистецтв; природничий; української філології) відбулися настановчі конференції з виробничої практики для студентів ІІ, ІV курсів, де взяли участь методисти кафедри педагогіки (доценти В.В.Іванова, А.М.Король, І.Є.Макаренко, О.Б.Потапенко, С.М.Щербина). Викладачі привітали студентів із початком професійного випробування та наголосили, що головною метою практики є професійна підготовка фахівця в умовах наближених до педагогічної діяльності вчителя. Саме педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх вчителів з їх практичною педагогічною діяльністю в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє формуванню творчого ставлення до педагогічної діяльності, визначає ступінь практичної підготовки та рівень педагогічної майстерності студентства. Крім того, сприяє закріпленню педагогічних знань з дидактики, теорії виховання та інших фахових дисциплін. Саме педагогічна практика дозволяє перевірити професійну мотивацію, застосувати в реальних умовах набуті теоретичні знання та сформувати необхідні професійні вміння та навички. Методисти кафедри педагогіки наголосили на виховному аспекті педагогічної практики, розповіли про загальні вимоги до розробки індивідуальних планів, підготовки виховних заходів та оформлення звітної документації, яку наприкінці практики необхідно надати методистам кафедри педагогіки. З усіма питаннями, що виникатимуть під час практики, студенти можуть звернутися до своїх методистів (графік консультацій).

3967

26 січня 2018 р. на фізико-математичному факультеті відбулась настановча конференція з виробничої практики, в якій взяла участь методист кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І.

физмат

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів – це складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний досвід. Доцент, Зеленкова Н.І. зауважила, що в процесі педагогічної практики у студентів є можливість осмислити педагогічні явища і факти, закономірності й принципи навчання та виховання, оволодіти професійними уміннями, набути початковий досвід практичної діяльності. Також студентів було ознайомлено з метою, завданнями педагогічної практики та завітною документацією, яку студентам-практикантам потрібно надати методистам кафедри педагогіки наприкінці практики.

Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Іванова В.В., канд. пед. наук, доцент Король А.М., канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

3854

к.п. 25.01.18 н

26 січня 2018 р. відбулася настанова конференція з педагогічної практики для студентів факультету географії, історії та туризму. Метою конференції було підготувати студентів до виконання функцій учителя-предметника і класного керівника.

Завданням практики є поглиблення і зміцнення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, та вироблення вмінь застосовувати набуті знанні у розв’язанні педагогічних задач у педагогічній дійсності; формування в майбутніх вчителів педагогічних умінь і навичок роботи з колективом підлітків та розвиток у студентів професійно значущих якостей особистості.

Методист кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцент Білоус О.С. надала студентам методичні рекомендації щодо успішного проходження ними педагогічної практики та виховання у студентів стійкого інтересу і любові до професії вчителя.

Важливо! Методисти кафедри педагогіки: канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Король А.М., канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М.

3853
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31