Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

16 квітня відбулася підсумкова конференція з педагогічної практики аспірантів, яка проходила з 01 березня по 02 квітня 2021 року.

Магістранти 2021

На підсумковій конференції виступили аспіранти ІІІ року навчання (О. І. Герасименко, Ю. А. Ланецька, В. І. Плотнікова, Д. І. Шумська), Магістранти 2021 1

Аспіранти прозвітували про проходження ними педагогічної практики і зазначили, що педагогічна практика є одним із важливим етапів професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності, дійсно сприяє закріпленню навичок практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, дає змогу втілити набуті аспірантами знання, уміння та навички для опрацювання теоретичних і практичних питань під час підготовки та здійснення наукової діяльності.

 

15555

У рамках вивчення  дисципліни - "Гендерний вимір теорії та історії педагогіки", аспіранти 2-го року навчання кафедри педагогіки долучилися 11 лютого о 18:30 до онлайн-лекції  канд. історичних наук, доцентки, викладачки Львівського Національного університету ім. Івана Франка Галини Боднар "Незавершена війна: біографічні наративи жінок у листах до влади міста Львова 1944-1945 років", в межах проекту Центр міської історії та Української асоціації дослідниць жіночої історії "Гендерні виміри просторів модерності", за підтримки Heinrich-Böll-Stiftung Ukraine.

 20210211 205403  20210211 210133  

Докладна інформація про проект на сайті:

https://www.lvivcenter.org/discussions/bodnar-gender-lecture/

Лекцію можна передивитися і тут:

14209

11 лютого 2021 р. об 11.00

відбудеться фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Карпової Вікторії Костянтинівни

на тему: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Науковий керівник: Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

Рецензенти: Кучер Світлана Леонідівна  доктор педагогічних наук, доцент;

Марченко Аліна Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент.

14182

IMG 5386

29 вересня на базі кафедри педагогіки було проведено міжкафедральний фаховий семінар, під час якого відбулася попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Іванової Галини Ігорівни на тему «Формування культури розумової праці студентів у процесі навчання математичних дисциплін».

У обговоренні взяли участь викладачі кафедри педагогіки та кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання. Рецензентами дисертації виступили д-р пед наук, професор І. Лов’янова та д-р пед. наук, професор С. Семеріков. Рецензенти та учасники семінару мали можливість поставити питання дисертантці, виокремити позитивні та суперечливі аспекти роботи.

 Присутніми на семінарі також були аспіранти кафедри педагогіки, які уважно прослухали доповідь дисертантки, відгуки рецензентів та міркування присунтіх. Участь аспірантів у заході є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє запобігти власним прорахункам та визначити ті аспекти власних досліджень, які ще потребують ретельного опрацювання.

Загалом учасники дійшли висновку щодо достатньої підготовленості роботи для подальшого проходження процедури захисту дисертації.

Засідання відбулося із можливим дотриманням карантинних обмежень.

 

12752
93838223 345072476455109 6704938647684120576 n

21 квітня 2020 р. аспіранти другого року навчання

(011 Освітні, педагогічні науки)

в межах вивчення курсу «Гендерний вимір теорії та історії  педагогіки»

(викладач: проф. Т. О. Дороніна)

взяли участь в обговоренні сутності концепції «прихованого навчального плану» як однієї із стратегій  прояву гендерної дискримінації в освіті.

Було розглянуто низку основних аспектів дії прихованого навчального плану та варіанти його подолання в навчально-виховному процесіі. 

 

 

11429

Ира Васильева

10721

11 березня 2020 року кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки Макаренко І. Є. та аспіранткою ІІІ-го курсу навчання Івченко В. І., було проведено практичне заняття з теми: «Методика організації морального виховання учнів»_група АНФ-17_на базі гуманітарного корпусу КДПУ.

Макаренко 11.03.20
Мета заняття полягала у визначенні сутності, мети, ключових компонентів морального виховання особистості. У ході обговорення було виявлено актуальність проблеми морального виховання особистості, обґрунтовано поняття: «моральне виховання», висвітлено завдання морального виховання, розглянуто взаємозв’язок та відмінність понять: «мораль» та «моральність».

Макаренко 1.20


Практична частина заняття передбачала закріплення теоретичного матеріалу під час проведення етичної бесіди.

IMG 20200311 110035

Під час проведення етичної бесіди було встановлено відношення студентів до порушення правил моральності, а саме під час подорожування у громадському транспорті, відпочинку на природі та у громадських місцях культури – театру та кіно. Думки було підкріплено реальними прикладами з власного життя, а також юридичними довідками з законів різноманітних країн Європи. 

Темою бесіди було дібрано: «Добро чи зло…чого у Світі більше?». Студенти були дисципліновані, організовані, позитивно налаштовані на спілкування. Вони прекрасно показали себе у командній роботі, проявляли такт, повагу та увагу до думок опонентів, логічно апелювали однин до одного з питань, які викликали глибокі протиріччя. Під час диспуту студенти продемонстрували обізнаність з питань соціальних проблем та спробували надати особистісні рекомендації щодо їхнього вирішення.

 IMG 20200311 113025
   
10517

8 лютого 2018 р. на спільному засіданні кафедри педагогіки та кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету відбувся попередній захист докторської дисертації кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну В. В. Томашевського на тему «Теоретичні і методичні засади форDSC 8057 копиямування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної  академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії проблем людини, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти Володимир Григорович Бутенко.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили – д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання КДПУ Лаврентьєва О. О.; д-р пед. наук, професор кафедри музичного виховання, співу та хорового диригування КДПУ Овчаренко Н. А.; д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти КДПУ Савченко Л. О.

Ґрунтовна доповідь дисертанта викликала наукову дискусію та жваве обговорення. Враховуючи позитивні рецензії, схвальні відгуки наукового зібрання, актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, їх впровадження та повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, було ухвалено спільне рішення про рекомендацію дисертації Томашевського В. В. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Фотозвіт тут.

3974

 

Впродовж минулих (2011-2021 рр.) років аспірантами та здобувачами кафедри педагогіки були:

 1. Бабенко Тетяна Павлівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2016 р.;
 2. Баруліна Юлія Олександрівна (13.00.04; к.педагог.н., доцент Г.Б.Штельмах), захищено дисертацію у 2017 р.;
 3. Басюк Леся Богданівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна),захищено дисертацію у 2018 р.;
 4. Бондаревська Олена Михайлівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2019 р.;
 5. Бугра Аліна Вікторівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.А.Коновал), захищено дисертацію у 2016 р.;
 6. Бульба Тарас Юрійович (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін);
 7. Василюк Тамара Григорівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2017 р.;
 8. Вербенець Анна Андріївна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна),захищено дисертацію у 2019 р.;
 9. Висоцька Любов Віталіївна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна), захищено дисертацію у 2017 р.;
 10. Волікова Марина Миколаївна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна), захищено дисертацію у 2016 р.;
 11. Голоденко Сергій Миколайович (13.00.09; к-т педагог.н., доцент Н.І.Зеленкова);
 12. Грігор'єва Марія Олександрівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін);
 13. Гушко Олена Артурівна (13.00.04; к.педагог.н., доцент Г.Б.Штельмах);
 14. Завальнюк Олена Сергіївна (13.00.04; д-р пед.н., доцент О.О.Лаврентьєва)
 15. Ємельова Анна Петрівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2014.;
 16. Ейвас Лариса Феліксівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор В.А.Гаманюк), захищено дисертацію у 2016 р.;
 17. Жулаєва Вікторія Олександрівна (13.00.09; д-р н., професор І.В.Шелевицький);
 18. Захарова Ганна Борисівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін) - захищено у 2015 р.;
 19. Карпюк Валентина Андріївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2013 р.;
 20. Кобрюшко Олександр Олексійович (13.00.04), захищено дисертацію у 2016 р.;
 21. Кравцова (Дуднік) Аліна Олесандрівна (13.00.09; д-р пед. н., професор М.Б.Євтух), захищено дисертацію у 2019 р.;
 22. Кудренко Дар’я Олександрівна (13.00.04; д-р педагог.н., доцент О.О.Лаврентьєва), захищено дисертацію у 2018 р.;
 23. Куц Марія Олександрівна (13.00.09; д-р педагог н., доцент О.О.Лаврентьєва), захищено дисертацію у 2017 р.;
 24. Кучерган Єлізавета Валеріївна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна) захищено дисертацію у 2017 р.;
 25. Лапіна Вікторія Олексіївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2016 р.;
 26. Лопатич Рита Володимирівна (13.00.04; д-р педагог.н., професор О.Павленко), захищено дисертацію у 2014 р.;
 27. Майбородюк Наталія Дмитрівна (13.00.09; к.педагог.н., доцент Г.Б.Штельмах), захищенодисертацію у 2014 р.;
 28. Малоіван Марина Вікторівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2016 р.;
 29. Марченко Аліна Анатоліївна (13.00.04; д-р педагог.н., доцент Л.О.Савченко), захищено дисертацію у 2015 р.;
 30. Мантуленко Світлана Вікторівна (13.00.04; к-т педагог.н., доцент Г.Б.Штельмах), захищено дисертацію у 2014р.;
 31. Мархева Оксана Євгенієвна (13.00.04; д-р педагог.н., професор О.Павленко), захищено дисертацію у 2014 р.
 32. Міщанчук Вікторія Миколаївна ( 13.00.04; д-р педагог.н., професор А.М.Козир), захищено дисертацію у 2014 р.;
 33. Мотуз Тетяна Володимирівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна),захищено дисертацію у 2019 р.;
 34. Олару Юлія Олександрівна (13.00.04; д-р педагог.н., професор С.О.Скидан);
 35. Павленко Ірина Сергіївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2015 р.;
 36. Переверзева Світлана Василівна (13.00.04; д-р педагог.н., доцент О.О.Лаврентьєва)
 37. Побоча Тетяна Дмитрівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна),захищено дисертацію у 2020 р.
 38. Польгун Катерина Вячеславівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2017 р.;
 39. Питинак Тетяна Вікторівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін);
 40. Полякова Вікторія Ярославівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В. Малихін), захищено дисертацію у 2015 р.;
 41. Савченко Карина Юріївна (13.00.04), захищено дисертацію у 2013 р.
 42. Самойленко Вікторія Геннадіївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін);
 43. Саприкіна Лілія Вікторівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2016 р.;
 44. Селищева Ірина Анатоліївна (13.00.01; д-р педагог.н., професор Т.О.Дороніна),захищено дисертацію у 2020 р.;
 45. Томіліна Анна Олександрівна (13.00.09; к.педагог.н., доцент Г.Б.Штельмах), захищено дисертацію у 2013 р.;
 46. Удодод (Денисюк) Ірина Валеріївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін);
 47. Устименко Валерія Валентинівна (13.00.01; д-р педагог.н., професор В.А.Гаманюк), захищено дисертацію у 2019 р.;
 48. Устинова Вікторія Олександрівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор О.В.Малихін), захищено дисертацію у 2014 р.;
 49. Фурт Дар'я Володимирівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум);
 50. Хоцкина Світлана Миколаївна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2013 р.;
 51. Цвіркун Людмила Олександрівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор З.П.Бакум), захищено дисертацію у 2017 р.;
 52. Цись Олег Олександрович (13.00.04; д-р педагог.н., доцент О.О.Лаврентьєва), захищено дисертацію у 2018 р.
 53. Чижикова Ольга Вікторівна (13.00.09; д-р педагог.н., професор с.О.Скидан), захищено дисертацію у 2019 р.;
 54. Чорна Ольга Володимирівна  (13.00.01; д-р педагог.н., професор В.А.Гаманюк), захищено дисертацію у 2016 р.;
 55. Шинкаренко Вячеслав Вячеславович (13.00.09; д-р педагог н., доцент Л.О.Савченко), захищено дисертацію у 2015 р.
2389

Процедура передзахисту дисертації передбачає етапи:

           1. Здобувач подає на кафедру такі документи:

                   • заяву (на ім'я ректора університету);

                   • примірник дисертації;

                   • список наукових публікацій;

                   • ксерокопії фахових публікацій;

                   • ксерокопії довідок про впровадження;

                   • відзив наукового керівника.

         2. На засіданні кафедри розглядаються подані здобувачем документи, робиться висновок про готовність дисертації до попереднього розгляду та призначаються рецензенти з числа викладачів кафедри та/чи запрошених фахівців.

         3. Термін розгляду дисертації рецензентами обговорюється окремо та становить не менше двох тижнів.

        4. Рецензенти подають свої висновки щодо розглядуваної дисертації, після чого призначається дата її попереднього захисту (не раніше ніж через тиждень після подання рецензентами своїх висновків).

      5. На засідання кафедри здобувач готує розгорнутий реферат дисертації у брошурованому вигляді (кількість примірників встановлюється окремо).

         На передзахист здобувач готуює доповідь. Рішення кафедри оформлюється у вигляді розширеного протоколу і віддається здобувачеві не пізніше ніж за місяць із дня проходження передзахисту.

2388
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша