Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
16 лютого 2024 року відбулася зустріч-нарада з питання оновлення освітньо-професійних програм підготовки магістрів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». На зустрічі, ініційованій кафедрою педагогіки Запорізького національного університету під егідою завідувача, доктора педагогічних наук, професора Іваницького Олександра Івановича, були присутні зацікавлені колеги з різних університетів: Лісіна Лариса Олександрівна завідувачка кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету, докторка педагогічних наук, професорка та Кучер Світлана Леонідівна, докторка педагогічних наук, професорка, гарант ОПП «Освітні, педагогічні науки» КДПУ. У дискусії брали участь декан факультету соціальної педагогіки та психології, Пономаренко Ольга Вікторівна, заслужена працівниця освіти України, докторка педагогічних наук, професорка; Голованова Тетяна Петрівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка; Іванова Лариса Сергіївна, кандидатка філософських наук, доцентка; Козич Ірина Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка та інші.
 Запоріжжя 2023
Споріднена освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у Запорізькому національному університеті має назву «Педагогіка вищої школи». Регулярний перегляд змісту освітніх програм та процесу підготовки за ними спонукав колег до спільного пошуку способів їх удосконалення. Так, професор О. І. Іваницький як гарант ОП озвучив завдання відповідності змісту підготовки сучасним запитам і тенденціям, та оновлення програмних результатів та компетентностей здобувачів освіти.
В питаннях зміни складу робочих груп йшлося про важливість представлення в ній як студентів, так і випускників за принципом гендерної рівності, на чому особливо акцентувала доцент Голованова Тетяна Петрівна, керівниця Центру гендерної освіти на базі факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ. Були висловлені зауваження про важливість психологічних дисциплін у підготовці магістрів спеціальності. Колеги дійшли згоди про першочергове значення програмних результатів, що засвідчують знання здобувачів безпеки діяльності учасників освітнього процесу та здатності створювати безпечне освітнє середовище. Кучер С. Л. виступила з підтримкою ідей колег щодо важливості вивчення здобувачами дисциплін з педагогіки та методики викладання у виші. Також у розмові йшлося про доцільність формулювання не лише освітньої, але й професійної кваліфікації «викладач закладу вищої освіти» в документах ОПП вище зазначеної спеціальності. Зустріч завершилася обміном ідеями та планами наукової та методичної співпраці.
25295
13 лютого 2024 року відбулася надзвичайно важлива на часі зустріч викладачів кафедри педагогіки КДПУ зі стейкхолдерами. Під час зустрічі була порушена проблема важливості грамотного здійснення виховного процесу в сучасних закладах загальної середньої освіти, необхідність подолання виховних втрат, які виникли в умовах воєнного стану і які в подальшому можливі в післявоєнний час, а також підготовку майбутніх фахівців, здатних ефективно здійснювати виховний процес в закладі освіти та вміти працювати з вихованцями, батьками, сім’ями, які зазнали втрат та іншими вразливими категоріями.
 Стейкхолдери 2024 Стейкхолдери1 2024 

До активного обговорення проблеми долучилися: Т. П. Кріпак, директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Г. М. Мотижинець, головний спеціаліст департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Т. В. Лаліменко, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників; Н. М. Зарайська, заступник начальника управління Новопільської териториальної громади; Д. В. Арцимеєва, розробниця програм та тренерка GoGlobal, амбасадорка програми e Twinning у Дніпропетровській області, консультантка Американських Рад з міжнародної освіти; О. А. Овчаренко, директор Новопільського ліцею Новопільської сільської ради; М. А. Дзуган, заступник директора з виховної роботи Новопільського ліцею Новопільської сільської ради; О. В. Герасимова, директор КГ № 10 Криворізької міської ради; О. С. Лизогуб, заступник директора з навчально-виховної роботи КСШ № 70 Криворізької міської ради; В. С. Коваленко, заступник директора з навчально-виховної роботи КГ № 52 «Діалог» Криворізької міської ради; А. В. Кольченко, заступник директора з виховної роботи КГ № 49 Криворізької міської ради; Т. І. Ховрякова, заступник директора з навчально-виховної роботи КГ № 68 Криворізької міської ради.

Фото основне стейколдери 2024 Стейкхолдери2_2024.jpg 
 Стейколдери3 2024  Стейкхолдери4_2024.jpg
Стейкхолдери6_2024.jpg 

Стейколдери5_2024.png 

Стейкхолдери8_2024.jpg Стейкхолдери7_2024.jpg 
 Стейколдери10 2024  стейколдери9_2024.png
Всі учасники зустрічі були одностайні думки про необхідність якісної підготовки майбутніх вихователів, класних керівників, здатних здійснювати наскрізний процес виховання, вододіючих новими методами та технологіями виховання та висловили думку про те, що практичній підготовці майбутніх педагогів слід приділяти належну увагу, що не доцільно в умовах викликів сьогодення ущільнювати, скорочувати навчальні педагогічні дисципліни. Саме в профільному педагогічному закладі вищої освіти має бути приділено достатньо уваги до здійснення виховної роботи у закладах освіти та позашкільної освіти, підготовці майбутніх педагогів до здійснення наскрізного виховного процесу, до реалізації національно-патріотичного, громадянського виховання. Представники міста, сільських громад, міжнародної спільноти висловили думку про необхідність тісної співпраці у підготовці майбутніх педагогів до ефективного здійснення виховної роботи. Під час зустрічі було досягнуто гарний зворотній зв’язок між учасниками, відбувся обмін думками та досвідом, висловлено чимало пропозицій, рекомендацій, слушних порад, які потребують реалізації в подальшому.
Дякуємо всім учасникам зустрічі за плідну, результативну та конструктивну роботу!
24763

22 грудня 2022 року відбулась робоча зустріч представників кафедри педагогіки та педагогів-практиків закладів середньої освіти та позашкільних закладів, присвячена обговоренню запропонованої освітньо-професійної програми «Педагогіка дозвілля».

011 Стейкхолдери1 2022

  011 Стейкхолдери 2022

 

У обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «Педагогіка дозвілля» брали участь викладачі кафедри педагогіки: Т. О. Дороніна, д-ка пед. наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки; С. М. Щербина, канд. пед. наук, доц. (керівник групи, гарант освітньої програми); С. Л. Кучер, д-ка пед. наук, доц.; В. В. Іванова, канд. пед. наук, доц.; І. А. Волощук, канд. пед. наук, ст. викл., а також освітяни міста: Т. П. Кріпак, директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; Т. В. Загорулько, педагог-організатор Криворізького ліцею № 95; М. Ю. Дуднік-Тітаренко, консультант комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»; І. А. Микитюк, заступник директора з виховної роботи; А. В. Волик, директор Криворізької гімназії №32 Криворізької міської ради; О. А. Овчаренко, директор Новопільського ліцею; В. М. Гуслєнков, директор комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»»Криворізької міської ради.

011 Стейкхолдери2 2022

 

Учасники робочої зустрічі обговорили важливість та необхідність підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі педагогіки дозвілля, які здатні на професійно-педагогічному рівні організовувати різні види культурно-освітньої, позашкільної, анімаційної та рекреаційної діяльності на засадах європейських і світових надбань в галузі педагогіки дозвілля; готових застосовувати комплексний підхід у прийнятті управлінських, організаційних рішень у культурно-освітній, педагогічно-дозвіллєвій сфері на основі загальнолюдських і національних цінностей.

 011 Стейкхолдери24 2022

Проведена робоча зустріч була надзвичайно плідною та результативною, висловлені цінні ідеї, поради, рекомендації будуть враховані в удосконаленні освітньо-професійної програми «Педагогіка дозвілля». Щиро вдячні всім колегам за цікаву та плідну співпрацю.

Фотозвіт.

21059

Час відпусток не підстава для  припинення наукової співпраці. Такого висновку дійшли учасниці сьогоднішньої  (29.07.2021 р.) дружньої зустрічі між гарантами ОНП та ОПП 011 Освітні, педагогічні науки: канд. пед. наук, доцент Т. В. Мотуз  (Дніпровська академія неперервної освіти, м. Дніпро); д-р пед. наук, професор Н. О. Приходькіна (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України);  д-р пед. наук, професор С. А. Саяпіна (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), д-р пед. наук, професор О. Філоненко (Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Вінниченка) канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина (КДПУ). Модератором зустрічі виступила д-р пед. наук, професор Т. О. Дороніна (КДПУ).  Значне місце в обговоренні було приділено висвітленню досвіду акредитації ОНП Освітні, педагогічні науки  у КДПУ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вінниченка. Також колеги обговорили зміни, які необхідно зробити у  ОПП 011 у зв’язку із ухваленням  Державного стандарту вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; визначили коло проблемних питань, які потребують свого обговорення у майбутньому, домовилися про подальшу співпрацю у визначеному напрямі. 

29.07.2021

16351
проэкт 011 06.06.21 ПРОЄКТ

 Шановні колеги, здобувачі/абітурієнти!

Запрошуємо Вас до обговорення оновленої ОПП за спеціальністю 011 Освітні_педагогічні науки

Галузь знань

01 Освіта/педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Освітня кваліфікація

Магістр освітніх, педагогічних наук

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

Форми здобуття освіти

денна, заочна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію від 12.06.2019 р. серія УД № 04015450 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 06.06.2019 р., протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821), (на підставі рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. протокол №133 (наказ МОН України від 08.01.2019 р. № 13) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за рівнем вищої освіти “магістр”. Строк дії сертифіката до 01 липня 2024 р.

Пропозиції, зауваження можна розмістити тут:

https://docs.google.com/forms/d/1KhRG2LQQjvyANsFHq0pIitHffyPQqwzsPlJaShGKm4U/edit

 

15994
 ОНП АС На початку березня 2021 р. за ініціативою гаранта ОНП Освітні, педагогічні науки, завідувача кафедри педагогіки проф. Т. О. Дороніної відбулася зустріч академічної спільноти, в який взяли участь гаранти ОНП 011 вітчизняних закладів вищої освіти: д-р педагог. н., проф. Т. Янченко (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка); д-р педагог. н., проф. В.Є.Бенера (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка);   д-р пед. наук, проф. Л. А. Семеновська (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), д-р пед. наук, проф. І. П. Задорожна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), д-р пед. наук, проф. Т. І. Пантюк (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), д-р пед. наук, проф. О. Б. Петренко (Рівненський державний гуманітарний університет), д-р пед. наук, проф. О. С. Цокур (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). д-р пед. наук, проф. М. П. Вовк (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), д-р пед. наук, проф. І. І. Доброскок (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"). Науковці представили свої ОНП, поділилися досвідом проходження акредитаційної експертизи, виявили точки дотику тих чи тих освітньо-наукових програм. Результатом зустрічі стала домовленість про поглиблення освітньої та наукової співпрацю відповідно до ухвалених двосторонніх договорів між ЗВО, які представляли науковці.
16800

Під головуванням першого проректора університету О. Остроушко  19.01.2021 р.

відбулася робоча нарада гарантів ОПП, ОНП та завідувачів кафедр університету.

Під час наради обговорювалися питання змісту та структури робочих програм, важливість їхнього періодичного оновлення із урахуванням потреб стейкхолдерів, розвитку наукових галузей та освітніх практик відповідно до нормативних документів університету та вітчизняного чинного законодавства.19.01.21 робочі програми    

13906

 На початку нового календарного року (13 січня) відбулося спільне засідання_семінар аспірантів четвертого року навчання,

наукових керівників та гарантів ОНП, під час якого було обговорено питання оптимізації наукової роботі аспірантів та вчасної підготовки якісних дисертаційних праць.

Безымянный

13855

21 квітня 2020 р. аспіранти, які навчаються за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки, мали можливість обговорити із завідувачем кафедри педагогіки, проф. Т.О. Дороніною питання організації навчальної та наукової роботи в умовах карантину, розміщення необхідних для опрацювання матеріалів на платформі Moodle, можливість розв’язання тимчасових проблем електронними засобами спілкування та важливість своєчасного та якісного завершення наукового дослідження.

21.04.20 аспіранти

11428
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31