Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Час відпусток не підстава для  припинення наукової співпраці. Такого висновку дійшли учасниці сьогоднішньої  (29.07.2021 р.) дружньої зустрічі між гарантами ОНП та ОПП 011 Освітні, педагогічні науки: к.педагог.н., доцент Т. В. Мотуз  (Дніпровська академія неперервної освіти, м. Дніпро); д-р педагог. наук, професор Н. О. Приходькіна (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України);  д-р педагог. наук, проф. С. А. Саяпіна (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), д-р пед. наук, професор О.Філоненко (Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Вінниченка) канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина (Криворізький державний педагогічний університет). Модератором зустрічі виступила д-р пед. наук, проф. Т.О.Дороніна (КДПУ).  Значне місце в обговоренні було приділено висвітленню досвіду акредитації ОНП Освітні, педагогічні науки  у КДПУ, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вінниченка. Також колеги обговорили зміни, які необхідно зробити у  ОПП 011 у зв’язку із ухваленням  Державного стандарту вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; визначили коло проблемних питань, які потребують свого обговорення у майбутньому, домовилися про подальшу співпрацю у визначеному напрямі. 

29.07.2021

16351
проэкт 011 06.06.21 ПРОЄКТ

 Шановні колеги, здобувачі/абітурієнти!

Запрошуємо Вас до обговорення оновленої ОПП за спеціальністю 011 Освітні_педагогічні науки

Галузь знань

01 Освіта/педагогіка

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Освітня кваліфікація

Магістр освітніх, педагогічних наук

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.

Форми здобуття освіти

денна, заочна

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію від 12.06.2019 р. серія УД № 04015450 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 06.06.2019 р., протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821), (на підставі рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. протокол №133 (наказ МОН України від 08.01.2019 р. № 13) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за рівнем вищої освіти “магістр”. Строк дії сертифіката до 01 липня 2024 р.

Пропозиції, зауваження можна розмістити тут:

https://docs.google.com/forms/d/1KhRG2LQQjvyANsFHq0pIitHffyPQqwzsPlJaShGKm4U/edit

 

15994
 ОНП АС  На початку березня 2021 р. за ініціативою гаранта ОНП Освітні, педагогічні науки, завідувача кафедри педагогіки проф. Т. Дороніної  відбулася зустріч академічної спільноти, в який взяли участь гаранти ОНП 011 вітчизняних закладів вищої освіти: д-р педагог. н., проф. Т. Янченко (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка); д-р педагог. н., проф. В.Є.Бенера (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка);   д-р педагог. н., проф.Л.А.Семеновська (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), д-р педагог.н., проф. І.П.Задорожна (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), д-р педагог.н., проф. Т.І.Пантюк (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), д-р педагог. н., проф. О.Б.Петренко (Рівненський державний гуманітарний університет), д-р педагог н., проф. О.С.Цокур (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова). д-р педагог. н., проф. М.П.Вовк (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), д-р педагог н., проф. І.І.Доброскок (ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди").  Науковці представили свої ОНП, поділилися досвідом проходження акредитаційної експертизи, виявили точки дотику тих чи тих освітньо-наукових програм. Результатом зустрічі стала домовленість про поглиблення освітньої та наукової співпрацю відповідно до ухвалених двосторонніх договорів між ЗВО, які представляли науковці.
16800

Під головуванням першого проректора університету О. Остроушко  19.01.2021 р.

відбулася робоча нарада гарантів ОПП, ОНП та завідувачів кафедр університету.

Під час наради обговорювалися питання змісту та структури робочих програм, важливість їхнього періодичного оновлення із урахуванням потреб стейкхолдерів, розвитку наукових галузей та освітніх практик відповідно до нормативних документів університету та вітчизняного чинного законодавства.19.01.21 робочі програми    

13906

 На початку нового календарного року (13 січня) відбулося спільне засідання_семінар аспірантів четвертого року навчання,

наукових керівників та гарантів ОНП, під час якого було обговорено питання оптимізації наукової роботі аспірантів та вчасної підготовки якісних дисертаційних праць.

Безымянный

13855

21 квітня 2020 р. аспіранти, які навчаються за освітньо-науковою програмою 011 Освітні, педагогічні науки, мали можливість обговорити із завідувачем кафедри педагогіки, проф. Т.О. Дороніною питання організації навчальної та наукової роботи в умовах карантину, розміщення необхідних для опрацювання матеріалів на платформі Moodle, можливість розв’язання тимчасових проблем електронними засобами спілкування та важливість своєчасного та якісного завершення наукового дослідження.

21.04.20 аспіранти

11428
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Січень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31