Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 14 вересня 2022 року відбулася Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства», спільно організована науковцями кафедри загальної та спеціальної педагогіки комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» та кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.  Під час проведення конференції відбулося обговорення питань сучасного стану та перспектив розвитку освіти, науки в умовах інноваційного розвитку суспільства, обмін досвідом з питань формування і розвитку професіоналізму педагога.

 

 

Фото 

У обговоренні проблеми конференції зі слушними доповідями виступили: Тетяна Дороніна, завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор; Лариса Кульбач, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; Світлана Кучер, професор кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент;

Олег Потапенко, доцент кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент; Ольга Левковець, вчитель української мови та літератури Вільногірського ліцею № 3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області; вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 112 Дніпровської міської ради Марина Яхнич, аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету; Тетяна Голуб, здобувач освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; Ганна Григоренко, здобувач освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, КЗВО; Євгенія Кочерга, доцент кафедри загальної та спеціальної педагогіки КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, кандидат педагогічних наук «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

Із заключним словом перед учасниками конференції виступила Тетяна Мотуз, завідувач кафедри загальної та спеціальної педагогіки КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, котра відзначила плідну та результативну роботу всіх учасників конференції, подякувала дослідникам за гарні наукові здобутки, а педагогам закладів освіти Дніпропетровської області за гарні практичні досягнення у навчанні і вихованні підростаючих поколінь в умовах складних викликів сьогодення.

Фотозвіт.

20068

Вельмишановні науковці, викладачі та вчителі, докторанти, аспіранти, магістранти запрошуємо Вас до участі у роботі Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства», яка відбудеться 14 вересня 2022 року.

Організатори конференції:

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», Криворізький державний педагогічний університет (кафедра педагогіки).

Інформаційний лист

Задля плідної роботи прошу заповнити форму (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBja18JqgGCg8EceiXuug7tbYl4xcZFu8CyglEBEtWtB1aQA/viewform).

На кафедрі педагогіки КДПУ координує роботу доцент С.М.Щербина.

19921

27 травня 2021 р. аспіранти та викладачі кафедри педагогіки КДПУ взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції "Інновації у вищій школі: тенденції та перспективи розвитку", яка відбуваласяу віртуальному просторі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Організаторами конференції виступили: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Криворізький державний педагогічний університет, Польська академія наук, Представництво в Києві (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща) Люблінська політехніка (Польща).

27.05.2021 1  27.05.2021 2

У привітанні учасників від організаторів було окреслено суттєві моменти розвитку сучасної вищої школи. Так, ректор Криворізького державного педагогічного університету Шрамко Ярослав Владиславович окреслив інноваційний характер діяльності університету та акцентував увагу на науковій співпраці між вітчизняними ЗВО.

Усі теми, представлені на конференції, були актуальними, змістовними, різноплановими та ґрунтовно підготовленими. Доповіді стосувалися як теоретичних питань, так і практичних завдань. Інформація була корисною як викладачам, так і студентам чи майбутнім вступникам, всім тим, хто працює у сфері освіти. Під час конференції порушувалася тема співпраці науковців у оновленні та перегляді ОПП та ОНП 011 Освітні, педагогічні науки. Зокрема своїм досвідом щодо наповненості програм поділилася проректор з наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка В.Є.Бенера.Зі своїми міркуваннями щодо процесу акредитації освітніх програм НАЗЯВО ("Процес акредитаційної експертизи освітніх програм: виклики та випробування") виступила завідувач кафедри педагогіки, проф. Т.Дороніна. Академічна спільнота жваво відгукнулася на пропозицію подальшої співпраці щодо покращення змістового наповнення ОНП 011 Освітні, педагогічні науки.

За словами аспірантів кафедри педагогіки «відвідання конференції було корисним та повчальним» (В. Плотнікова). Їх «вразила широта кола питань, порушених учасниками заходу: ґрунтовні доповіді українських та зарубіжних дослідників стосувалися освіти молоді та дорослих, трансформаційних процесів у вищій школі, проблем якості освіти, впровадження інноваційних педагогічних технологій та науково виважених методик (Р. Калугін).

изображение viber 2021 05 27 16 18 28 изображение viber 2021 05 27 16 19 14

Програма конференції тут.

 Відлуння конференції тут : http://www.kogpi.edu.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3365:2021-05-31-13-31-01&catid=6:2008-04-02-18-56-34&Itemid=609.

Збірник матеріалів.

 

15880

Ще один корисний курс від PROMETHEUS

"Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх"

Курс короткий (лише кілька  лекцій), проте його тези - актуальні, визначення - коректні, лектори - переконливі.

Рекомендую.

Культура толерантності сертифікат

13686

Цікавий, інформативно насичений курс  на PROMETHEUS.

Рекомендую.

Сертифікат Я знаю гендер

13681

17 грудня 2020 року в дистанційному режимі  відбулася важлива подія – фаховий міжкафедральний семінар на тему: «Он-лайн технології в контексті підвищення якості освітнього процесу в сучасному ЗВО».

Кафедра 17.12 2

Відкрив зустріч-знайомство викладачів кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету та викладачів  кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», директор ЗВО канд. пед. наук, доцент Плекан Юрій Васильович.

Очільниця кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», канд. пед. наук, доцент Поясик Оксана Іванівна представила викладачів кафедри. З цікавою інформацією про організацію навчальної, виховної роботи зі студентами, надання майбутнім фахівцям методичної допомоги під час проходження педагогічної практики, про орієнтацію студентів на здоров’язбережувальну діяльність та формування в них здорового способу життя поділилися канд. психол. наук, доцент Микитюк Г.Ю., канд. психол. наук, доцент Петрів О.П., канд. психол. наук, старший викладач Юрченко І.В., д-р пед. наук, професор Лаппо В.В., майстер спорту України міжнародного класу, суддя національної категорії Чепіль М.В.

Завідувач кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету д-р пед. наук, професор Дороніна Тетяна Олексіївна також представила колегам викладачів кафедри. канд. пед. наук, доцент Білоус О.С., канд. пед. наук, доцент Зеленкова Н.І., канд. пед. наук, старший викладач Волощук І.А., канд. пед. наук, доцент Іванова В.В., канд. пед. наук, доцент Король А.М., канд. пед. наук, доцент Макаренко І.Є., канд. пед. наук, доцент Потапенко О.Б., канд. пед. наук, доцент Щербина С.М. висловили зацікавлення у спільному розвитку з наукового та інноваційного потенціалу, проведенні наукових досліджень, спільних заходів з пропагандування наукової діяльності і обміну інформацією та досвідом, можливості подальшого підвищення кваліфікації наукових кадрів та підготовкі аспірантів за ОНП 011 Освітні, педагоігчні науки.

В рамках наукового співробітництва було укладено угоду про співпрацю кафедри педагогіки КДПУ та кафедри педагогіки та психології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Колеги про нас.

13662

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
відділення загальної педагогіки
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
кафедра педагогіки та спеціальної освіти

V Всеукраїнська науково-практична конференція
“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”
5 листопада 2020 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік, 5 листопада 2020 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Криворізький державний педагогічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників ЗВО, докторантів, аспірантів, магістрантів та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання сучасної вищої освіти.
2. Підготовка викладача вищої школи в умовах реформ суспільства.
3. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти.
4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
5. Гендерні проблеми вищої школи.

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції заочна.

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2020 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@ukr.net:
а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1);
б) тези (Додаток 2);
в) копію квитанції про сплату.

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами (напр., Ivanova_tezy, Ivanova_zayavka).

Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн., який включає підготовку програми та збірника тез конференції, електронний варіант яких буде надісланий на вказану вами адресу електронної пошти.
При бажанні отримати друковані матеріали (збірник тез) учасники мають додатково сплатити 100 грн.
Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» за рахунок отримувачів.
Реквізити щодо сплати будуть надіслані Вам після прийняття тез.

Контактна інформація:
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатись за електронною поштою: pedpsy@ukr.net або за телефоном: +38(067) 9893006 Чепур Ольга Олександрівна.

Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 
2. Науковий ступінь, звання. 
3. Посада. 
4. Установа (місце роботи/навчання). 
6. Тема доповіді. 
5. Тематичний напрям конференції. 
6. Е-mail автора. 
8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти). 
9. Телефон. 
Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА ТЕЗ
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
УВАГА! Тези магістрантів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

Вимоги до оформлення тез:
1) обсяг публікації до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм;
2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;
3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.
Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

.
Приклад

І. В. Козич
кандидат педагогічних наук, доцент
Запорізький національний університет


КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Текст тез.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

13028

 

1 конф Львів  

Викладачі кафедри – доценти Іванова В.В., Щербина С.М. взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції:

«Priority directions of science development» (December 28–29, 2019) SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine».

Науковці представили доповідь на тему:

«Удосконалення педагогічної майстерності викладачів закладу вищої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій навчання».

 2 конф Львів

 

3 конф Львів
   
9870
 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Зеленкова Н.І. та аспірантка I року навчання Приступа Я.В.

взяли участь у IV Международній науково-практичній конференції «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION»

(25-27 грудня 2019 року Осака, Японія).

У матераілах конференції представлені результати опрацювання дослідниками теми:

«В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПРИРОДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЙОГО ВНЕСОК У ПРИРОДНИЧУ ОСВІТУ»

 Осака
Zelenkova Natalia 

Pristupa Jana 2 

Докладніше

10136
70144858 425331321427406 6002033598624956416 n   

16-17 листопада 2019 р., канд.пед.наук, старший викладач кафедри педагогіки Макаренко Ірина Євгенівна, взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Передові освітні практики: Україна, Європа, світ», організованій Асоціацією сприяння глобалізації освіти і науки SPACETIME, при підтримці НАПН України (м. Київ).

Було представлено доповідь на тему: «Роль стратегічного планування в управлінській діяльності сучасного шкільного менеджера»

На конференції вченими було висвітлено результати досліджень, присвячених тенденціям розвитку освіти в умовах глобалізації та цифровізації, кращім освітнім практикам, інноваційним методам навчання тощо. Окрім цього, було актуалізовано увагу на пропозиціях щодо удосконалення та реформування шкільної, вищої і професійної освіти в Україні та за її кордонами.

IMG 36171   IMG 36311
10076
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Вересень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30