Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Відповідно до наукової проблематики кафедри педагогіки працюють чотири проблемні групи, основними цілями яких є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти; розвиток наукового мислення й аналітичних здібностей здобувачів вищої освіти, розширення загального і професійного кругозору та ерудиції; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, поглиблення і закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Проблемна група № 1. Тематика роботи: Безбар`єрність у вищій освіті: виклики та перспективи створення інклюзивного освітнього середовища. Науковий керівник: Дороніна Т. О., д-р пед. наук, професор.
Проблемна група № 2. Тематика роботи: Оновлення системи і змісту шкільної освіти і виховання в контексті концепції нової української школи. Науковий керівник: Щербина С. М., канд. пед. наук, доцент.
Проблемна група № 3. Тематика роботи: Формування та розвиток універсальних навичок ХХІ століття в освітньому просторі нової української школи. Науковий керівник: Король А. М., канд. пед. наук, доцент.
Проблемна група № 4. Тематика роботи: Формування педагогічної культури майбутнього вчителя як агента змін сучасного освітнього простору. Науковий керівник: Білоус О. С., канд. пед. наук, доцент.

24454

План наук.гуртка 2022 23 Белоус

24422

План роб. пробл. гр. на 22 23 Король

24419
 Група Щербина

 Проблемну групу очолює науковий керівник: канд. пед. наук, доцент C. М. Щербина.

Щербина проблемні 

План проблемної групи Щербина 2023 24 проблемна

24400
 Олімпіада 2023

 

 

Проблемну групу очолює науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус.
Наукові керівники: канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Волощук.
Тематика роботи проблемної групи: Формування педагогічної культури майбутнього вчителя.
Робота проблемної групи здійснювалась за такими напрямками:
1. Дослідження особливостей розвитку вітчизняної системи освіти.
2. Визначення та характеристика провідних педагогічних шкіл.
3. Модернізація та демократизація освітньої галузі.
4. Теоретичний аспект гендерного виховання у сучасних закладах освіти.

Студенти факультету географії, туризму та історії: К. Кушнерук, В. Глазков, Т. Шостак та магістрантка спеціальності 011 Освітні пелагогічні науки І. Кравчук (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус); студенти фізико-математичного факультету: А. Филатенко, Є. Морозова, В. Тимчур (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. А. Волощук) брали участь у регіональному науково практичному семінарі «Інноваційний розвиток сучасної освіти: від теорії до практики» (18 травня 2022 року), підготували та подали до друку тези:
1. Кушнерук К. Предметний гурток як засіб формування екологічної свідомості учнів. Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах. Кривий Ріг, 2021. Вип. 7. С. 68–70.
2. Білоус О. С., Кравчук І. В. Сутність поняття «дистанційне навчання» у психолого-педагогічній літературі. Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах. Кривий Ріг, 2021. Вип. 7. С. 33–35.
3. Михайлова Я. А., Волощук І. А. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках математики шляхом використання інноваційних технологій. Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 лютого, 2021 року). Херсон : Вид-во «Молодий вчений», 2021. С. 99‒102.
4. Семенко О. В. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках математики. «Інновації в науці: сучасний вимір» : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (22 кітня2021 р., м. Суми. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. С. 153–156.

 Білоус проблемна група 22

Студенти - члени проблемної групи брали активну участь у звітній студентській науковій конференції і виступили з цікавими доповідями про результати своєї дослідницької роботи.
У 2022 році студенти, члени проблемної групи брали в університетській Олімпіаді з педагогіки, студент факультету географії, туризму та історії В. Глазков посів почесне ІІ місце (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус).
3 1 по 5 грудня 2022 року студенти - члени проблемної групи (10 осіб) брали активну участь в університетському конкурсі есеїв, присвяченому 300-річчю з Дня народження Г. Сковороди.

21659
 Олімпіада 2023

Проблемну групу очолює науковий керівник: канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина.

Наукові керівники: канд. пед. наук, доцент В. В. іванова, канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко.

Тематика роботи проблемної групи: Оновлення системи і змісту шкільної освіти і виховання в контексті концепції Нової української школи.
Робота проблемної групи здійснювалась за такими напрямками:
1. Формування ключових компетентностей учнів засобом впровадження сучасних інноваційних технологій та методів.
2. Впровадження сучасних виховних технологій як засіб формування цінностей у школярів.
3. Творча діяльність вчителя та учнів як запорука успішного навчання і виховання.
4. Особистісно-орієнтоване навчання як основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення навчальних дисциплін.
5. Професійно-особистісне самовдосконалення вчителя в умовах впровадження концепції Нової української школи.

Тематика роботи проблемної групи: Оновлення системи і змісту шкільної освіти і виховання в контексті концепції Нової української школи.

Студенти природничого факультету: Д. Кононюк, А. Чубова, В. Шипілова та магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Д. Маленьков (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина); студенти факультету мистецтв: К. Мегеря, Ю. Монастирна та магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Д. Канін (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова); магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Є. Новікова (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко) брали участь у регіональному науково-практичному семінарі «Інноваційний розвиток сучасної освіти: від теорії до практики» (18 травня 2022 року), підготували та подали до друку тези: 1. Кононюк Д. Використання комп’ютера як ефективного засобу навчання у процесі вивчення біології Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 81–82. 2. Чубова А. Використання активних та інтерактивних методів навчання у процесі вивчення біології. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 36–37. 3. Шипілова В. Шляхи попередження та подолання булінгу в сучасній школі. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 41–42. 4. Маленьков Д. Підготовка вчителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності – вимога часу. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 52–54. 5. Мегеря К. Використання інтерактивних методів навчання на уроках образотворчого мистецтва. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 88–90. 6. Монастирна Ю. Особливості використання нестандартних уроків у роботі з обдарованими дітьми. Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 29–31. 7. Канін Д. Шляхи попередження шкідливих звичок учнів у роботі вчителя фізичної культури. Педагогічне Криворіжжя: педагогічний альманах : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 22–24. 8. Новікова Є. Інформаційні методи викладання інформатики в умовах дистанційного навчання Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах: зб. наук. праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2022. Вип. 8. С. 93–94.

Група Щербина 

Студенти – члени проблемної групи брали активну участь у звітній науковій студентській конференції і виступили з цікавими доповіддями про результати своєї дослідницької роботи, серед них: студентка факультету мистецтв К. Мегеря (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова); студентка факультету географії, історії та туризму І. Рубан (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко); студентка природничого факультету В. Шипілова (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина).
У 2022 році студенти – члени проблемної групи брали активну участь в університетській олімпіаді з педагогіки, а студентка факультету мистецтв К. Мегеря посіла почесне ІІ місце (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова), студентка факультету мистецтв А. Якимець посіла почесне ІІІ місце (науковий керівник: канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко).
З 1 по 5 грудня 2022 року студенти – члени проблемної групи (8 осіб) брали активну участь в університетському конкурсі eсеїв, присвяченому 300-річчю з дня народження Г. Сковороди.

 

21477

На кафедрі педагогіки у 2020–2021 н.р. працюють три наукові проблемні групи, які об’єднують здобувачів освіти: студенти, магістранти та аспіранти кафедри.

13022

На кафедрі педагогіки у 2019-2020 н.р. працює створена в межах навчального року проблемна наукова група студентів: «Формування педагогічної культури майбутнього вчителя».

10479

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

2018-2019 н.р.

Науково-дослідна робота студентів закладу вищої освіти є одним із напрямів їх самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Кафедра педагогіки щорічно забезпечує плідну співпрацю зі студентами усіх факультетів щодо їх активної участі у науковій діяльності.

Так, протягом 2018-2019 н.р. під керівництвом викладачів кафедри педагогіки студенти взяли участь у:

  • науково-практичних конференціях міжнародного рівня;
  • усеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • щорічному регіональному науково-практичному семінарі кафедри педагогіки КДПУ «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти»;
  • посіли ІІ призове місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки;
  • підготували три наукові роботи на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Освітні, педагогічні науки» та «Гендерна педагогіка»

Загалом, студенти університету з усіх напрямів підготовки мали можливість отримати протягом року кваліфіковану майстерну допомогу від провідних викладачів кафедри щодо проведення наукових досліджень в освітній галузі й опублікувати результати досліджень у різних періодичних виданнях.

В цілому викладачами кафедри за 2018-2019 н.р. підготовлено близько 33 наукових студентських публікацій.

Матеріал підготовлено канд. пед.наук, І.Є. Макаренко.

Докладніше тут

10375

pr gr k.p 1

pr gr k.p 2

4185
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30