Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 Doc4 page 0001  

 

 

Новий навчальний рік розпочався з плідної роботи викладачів кафедри педагогіки. Завідувачка кафедри д-р. пед. наук, професорка Т. Дороніна привітала колег з початком нового року.

 

 Кафедра1  Кафедра

Вже 18 серпня 2022 року відбулося перше засідання науково-методичного семінару викладачів кафедри «Професіоналізм педагога в сучасній педагогічній освіті». Модератором канд. пед. наук, доценткою О. Білоус було наголошено на основних завданнях семінару на 2022-2023 навчальний рік, обговорювалися питання щодо оновлення програми для магістрів з навчальної дисципліни «Сучасні освітні парадигми та технології».
15 вересня 2022 року вже обговорювалося оновлення програм для бакалаврів з навчальних дисциплін «Загальна педагогіка» та «Методика виховної роботи».
Влучні висловлювання викладачів кафедри дозволили скорегували робочі програми відповідно до вимог сучасного освітнього процесу.

20075

НМС 2022 23

20073

 

 

Сеінар 21 22

 

Звіт
про роботу науково-методичного семінару «Професіоналізм педагога в сучасній педагогічній освіті» за 2021-2022 н.р.

Науково-методичний семінар проводився впродовж навчального року.
Тема науково-методичного семінару є актуальною і логічно доповнює комплексну науково-дослідницьку тему кафедри педагогіки.
У сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус педагога, викладача, його освітні функції, відповідно зміняються вимоги до рівня його професіоналізму.
На звітній 2021-2022 н.р. було заплановано проведення чотирьох засідань, які було проведено за визначеними напрямами.

Засідання № 1. Відбулося обговорення викладачами кафедри питання про навчальні програми для аспірантів на 2021-2022 н.р. Завідувачка кафедри, професорка Т. Дороніна виступила з питання розподілу доручень та графіку виконання робіт, щодо підготовки до акредитації ОНП «Освітні, педагогічні науки». Обговорювалися питання підготовки до проходження переддипломної та асистентської практики магістрантів спеціалізації «ПВШ». Розглядалися питання оновлення тематики курсових робіт, їх змістового наповнення (16.09.2021 р.).

Засідання № 2. Завідувачка кафедри, професорка  Т. Дороніна виступила з питання обговорення членами кафедри проведення регіонального науково-практичного семінару для науковців. Організаційний комітет науково-практичного семінару (доцентка І. Макаренко, ст. викладачка І. Волощук, доцентка С. Щербина) розробив алгоритм дій задля ефективної роботи в даному напрямі.
З доповідями виступили, доцентка А. Король на тему: «Сучасні інформаційно-комунікаційні засоби у розвитку інноваційної студента у навчально-виховному процесі» та доцентка В. Іванова на тему: «Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища ЗВО». Обговорювалися питання оновлення робочих програм кафедри. Також, професорка Дороніна Т. наголосила на роботі організаційного комітету (доцентка Білоус О., доцентка Король А., професорка Кучер С.) щодо розробки Положення про організацію та проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки» у Криворізькому державному педагогічному університеті (18.11.2021 р.).

Засідання № 3. Обговорення викладачами кафедри питання про проблематику сучасних дисертаційних досліджень із педагогіки (за матеріалами рецензованих 2021-2022 н.р. дисертацій та авторефератів).
Методична консультація канд. пед. наук К. Польгун щодо вивантаження методичних матеріалів на Moodle.
Заслухали доповіді доцента О. Потапенко на тему: «Становлення та розвиток вищої педагогічної освіти в Украйні» та доцентки І. Макаренко на тему: «Проблема освіти дорослих у контексті реалізації концепції навчання впродовж життя» (17.02.2022 р.).

Засідання № 4. Відбулося обговорення результатів проведеного регіонального семінару «Професіоналізм педагога – стратегія оптимізації якості сучасної освіти» для вчителів та молодих вчених, підведення підсумків роботи завідувачкою кафедри, професоркою Т. Дороніною.
З доповіддю на актуальне тему: «Організація освітнього процесу в умовах дистанційної освіти» виступила О. Білоус.
Були представлені доповіді  ст. викладачки І. Волощук на тему: «Формування інноваційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця під час дистанційного навчання» та доценткою С. Щербини на тему: «Використання сучасних інформаційних методів у професійній підготовці майбутніх фахівців».
На засідання була запрошена канд. пед. наук, К. Польгун з метою обговорення та інформатизації щодо роботи в Moodle в процесі літньої екзаменаційної сесії.
На засіданні модератор доцентка О. Білоус запропонувала розглянути пропозиції щодо підготовки завдань задля проходження студентами педагогічної практики в ДОТ (дистанційно). Завдання були розподілені між членами кафедри. Презентації наочно демонстрували, як будуть виглядати завдання на Moodle. Доцентка О. Білоус виступила з пропозиціями щодо плану роботи науково-методичного семінару на 2022-2023 н.р. (01.06.2022 р.).

У ході проведення науково-методичних семінарів доповідачі виступали з доповідями, в яких розглядалися всі актуальні питання. У дискусіях, обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні члени кафедри. Вони висловлювали свої погляди, міркування, ділилися своїм власним педагогічним досвідом. Хотілося б відмітити високу активність викладачів під час проведення семінарів. Семінар дає змогу доповідачам поділитися своїми власними надбаннями та розширити коло наукових досліджень усіх членів кафедри.
Також, інформація про проведення науково-методичного семінару, план семінару та доповіді викладачів розміщені в електронному вигляді на сайті нашого університету, що сприяє покращенню іміджу кафедри, презентує роботу кафедри та популяризує нові наробки викладачів кафедри.
Основною метою проведення наших науково-методичних семінарів було ознайомлення з новітніми технологіями та підвищення рівня власної педагогічної майстерності. Мета науково-методичного семінару була досягнута, завдання виконані.

Інформацію підготувала канд. пед. наук, доцентка О. Білоус.

20072

Розпочався новий навчальний рік, і викладачі кафедри педагогіки провели перше засідання науково-методичного семінару кафедри. На засіданні було розглянуто планування роботи семінару на новий навчальний рік та визначено коло завдань, які потребують першочергового розв’язання:
- видання науково-методичних матеріалів, задля забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри педагогіки;
- оновлення тематики написання курсових робіт студентами;
- розробка завдань з педагогічної практики у ДОТ в умовах карантинних обмежень;
- активізація роботи з аспірантами кафедри педагогіки щодо надання додаткових консультацій за профілем кафедри.

Метод. семінар вересень2020

План роботи семінару кафедри педагогіки за посиланням.

12643

10 лютого 2020 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару викладачів кафедри педагогіки, на якому було актуалізовано питання щодо можливості налагодження зворотного зв’язку із студентами під час вивчення навчальних курсів «Загальна педагогіка» та «Методика виховної роботи» з використанням платформі Moodle.

Завідувач кафедри педагогіки д-р. пед. наук, професор Т.О. Дороніна звернула увагу на досвід колег, викладачів кафедри філософії щодо інформаційного наповнення курсу «Методологія наукових досліджень», який вже розміщений на платформі Moodle.

У результаті обговорення варіантів подання та розміщення матеріалів було ухвалено рішення щодо комплексного впровадження роботи викладачів-студентів в системі електронного спілкування вже з початку березня 2020 р.

 
IMG 20200210 144110
семанір к.п. 10.02.20  семінар К.п. 10.02.20 
10117

семінар НМС КП 19 20

9143

4 квітня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбулося засідання науково-методичного семінару. Під час зустрічі було обговорено доповіді канд. пед. наук, доцента І.А. Волощук («Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів при вивчення математики») та канд. пед. наук, доцента С.М. Щербини («Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього вчителя в контексті Концепції нової української школи»).

Семінар 4.04.19

У обговоренні взяли участь д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук., доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук., доцент Н.І. Зеленкова та канд. пед. наук., доцент В.В. Іванова.

Відповідальна за роботу секції науково-методичного семінару – доцент О.С. Білоус.

7457

20 грудня 2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри, під час якого було обговорено низку важливих питань: результати акредитації спеціальності 011 Освітні педагогічні науки; підготовка  до регіонального науково-практичного семінару для вчителів та молодих науковців на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти»; питання розміщення методичних матеріалів фундаментальних педагогічних дисциплін у системі Moodle тощо.

IMG 44871 IMG 4490
6527
Семінар квітень
19 квітня 2018 року на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Задля підвищення професійного рівня викладачів і обговорення нових педагогічних досягнень були заслухані доповіді доцента В. Іванової «Розвиток професійної творчості майбутніх викладачів системі професійної підготовки» та доповідь доцента І. Макаренко «Підприємницький університет як засіб реалізації концепції навчання протягом життя».
Викладачами кафедри (доцентами О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, А. Король, О. Потапенко, С. Щербина) в ході жвавої дискусії обговорювалися питання щодо стану підготовки до проведення ККР серед магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 
Модератором виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка звернула увагу на співпрацю та співтворчість членів кафедри при виконанні поставлених завдань.
4689

семінар 16.12.17

16.01.2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Викладачами було обговорено низку важливих, для забезпечення стабільної роботи кафедри, питань.

Завідувач кафедри Т. Дороніна проінформувала викладачів про стан підготовки аспірантів кафедри. В обговорення питання взяли участь доценти А. Король, О.Потапенко, С.Щербина. Викладачі довели важливість посилення теоретичної підготовки аспірантів, оскільки саме цей аспект становить науковий апарат та власне наукову новизну виконаного дослідження. Було ухвалено рішення про звернення до навчально-наукового відділу з питання внутрішнього перерозподілу лекційних та практичних занять у навчальному плані аспірантів (із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки).

Доцент В. Іванова ознайомила з основними вимогами щодо форматування наукового тексту та оформлення бібліографії за оновленими (2015 р.) стандартами, доцент І. Макаренко розповіла

по сучасні вимоги до оформлення бібліографічних посилань відповідно до APA STYLE. Викладачі (доценти О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, О. Потапенко, С. Щербина) обговорили можливі варіанти осучаснення виконання студентами самостійних робіт із «Загальної педагогіки». Було визначено терміни та відповідальні за завершення навчально-методичного забезпечення магістратури за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи».

Модератором заходу виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка наголосила на необхідності спільної та системної роботи членів кафедри над завданнями, що ставить перед кафедрою (та іншими структурними підрозділами) керівництво університету в сучасних умовах.

3748
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31