Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Звіт
про роботу науково-методичного семінару
«Професіоналізм педагога в сучасній педагогічній освіті» за 2022-2023 н.р.

Науково-методичний семінар проводився впродовж навчального року. Тема науково-методичного семінару є актуальною і логічно доповнює комплексну науково-дослідницьку тему кафедри педагогіки. У сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус педагога, викладача, його освітні функції, відповідно зміняються вимоги до рівня його професіоналізму. За звітній 2022-2023 н.р. було заплановано проведення чотирьох засідань.

НМС 2023

 

 

Засідання №1. Відбулося обговорення викладачами кафедри питання про навчальні програми для аспірантів на 2022-2023 н.р. проф. Т. Дороніна виступила з питанням про розподіл доручень та графік виконання робіт.
Обговорювалися питання про підготовку до проходження виробничої організаційно-педагогічної та асистентської практики магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Розглядалися питання оновлення робочих програм кафедри: для магістрів з навчальної дисципліни «Сучасні освітні парадигми та технології» та для бакалаврів з навчальних дисциплін «Загальна педагогіка» та «Методика виховної роботи» (15.09.2022 р.).

 

 

 

Засідання №2. Проф. Т. Дороніна виступила з питання обговорення членами кафедри проведення регіонального науково-практичного семінару для науковців. Організаційний комітет науково-практичного семінару (доц. С. Кучер, доц. О. Білоус, доц. О. Потапенко) розробив алгоритм дій задля ефективної роботи в даному напрямі.
З доповідями виступили доц. А. Король на тему: «Сучасні підходи до розвитку творчої особистості учня в навчально-виховному процесі» та доц. В. Іванова на тему: «Педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентів під час проведення занять з педагогічних дисциплін».
Обговорювалися питання оновлення тематики курсових робіт.

 Метод.семінар1 18.11

Завідувачка кафедри проф. Т. Дороніна наголосила на актуальності обговорення підготовки до зимової екзаменаційної сесії, що буде проходити в дистанційному форматі та особливостей її проходження. На засідання була запрошена адміністратор Moodle Л. Фадєєва, яка детально розповіла та наочно продемонструвала роботу з екзаменаційними курсами цієї сесії. Викладачі кафедри впевнені у успішності складання студентами зимової екзаменаційної сесії і готові створити сприятливі для цього умови (17.11.2022 р.).

 

 

 Семінар ОПП

Засідання №3. На позачерговому засіданні завідувачка кафедри проф. Т. Дороніна наголосила на актуальності обговорення розробки ОПП «Педагогіка дозвілля», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Робочі групи представили результати напрацювань: доц. С. Кучер та доц. С. Щербина представили програму ОПП «Педагогіка дозвілля» та доц. С. Щербина, доц. О. Білоус та ст. викл. І. Волощук запропонували навчальні дисципліни для внесення до навчального плану ОПП «Педагогіка дозвілля». Всі викладачі кафедри впевнені у слушності відкриття нових спеціальностей та розвитку рідної Альма матір.
Обговорення викладачами кафедри питання про проблематику сучасних дисертаційних досліджень із педагогіки (за матеріалами рецензованих 2022-2023 н.р. дисертацій та авторефератів).
Заслухали доповіді доц. О. Потапенко на тему: «Інноваційний потенціал педагогіки партнерства», доц. І. Макаренко на тему: «Стратегічний менеджмент в управлінській діяльності сучасного вчителя» та доц. С. Щербини на тему: «Інноваційні методики розвитку комунікативної компетентності майбутніх педагогів» (16.12.2022 р.).

Засідання № 4. Відбулося обговорення результатів проведеного регіонального семінару «Неперервна освіта у контексті глобалізаційних змін: шляхи подолання контраверсійності» для вчителів та молодих вчених, підведення підсумків роботи проф. Т. Дороніною.


НМС звіт

З доповіддю на актуальну тему: «Організація освітнього процесу в умовах військового стану освіти» виступила доц. О. Білоус. Були представлені доповіді ст. викл. І. Волощук на тему: «Професійна освітня траєкторія вчителя у формуванні природничо-математичних компетентностей учнів в умовах військової дійсності» та доц. С. Кучер на тему: «Організаційно-методичні аспекти практичної підготовки студентів в умовах онлайн навчання».
Доц. О. Білоус виступила з пропозиціями щодо плану роботи науково-методичного семінару на 2023-2024 н.р. (25.05.2023 р.).

Під час проведення науково-методичних семінарів доповідачі виступали з доповідями, в яких розглядалися всі актуальні питання. У дискусіях, обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні члени кафедри. Вони висловлювали свої погляди, міркування, ділилися своїм власним педагогічним досвідом. Хотілося б відмітити високу активність викладачів під час проведення семінарів. Семінар дає змогу доповідачам поділитися своїми власними надбаннями та розширити коло наукових досліджень усіх членів кафедри.
Також, інформація про проведення науково-методичного семінару, план семінару та доповіді викладачів розміщені в електронному вигляді на сайті нашого університету, що сприяє покращенню іміджу кафедри, презентує роботу кафедри та популяризує нові наробки викладачів кафедри.
Основною метою проведення наших науково-методичних семінарів було ознайомлення з новітніми технологіями та підвищення рівня власної педагогічної майстерності. Мета науково-методичного семінару була досягнута, завдання виконані.

Інформацію підготувала доц. О. Білоус.

22722

 

 

Третього січня 2023 року було проведено науково-методичний семінар кафедри педагогіки.

 Семінар КП 2023

 

Під час проведення семінару завідувачка кафедри педагогіки д-ка пед. наук. професорка Дороніна Т. О. ознайомила викладачів кафедри з «Положенням про рейтингові показники науково-педагогічних працівників університету», та звернула увагу викладачів кафедри на необхідність об’єктивного оцінювання власної професійної діяльності.

Семінар КП1 2023

 

Семінар КП2 2023

21125
 Метод.семінарр 18.11.22

 

 

17 листопада 2022 року відбувся науково-методичний семінар кафедри педагогіки.

 

 

Метод.семінар1 18.11

 

 

 

Завідувачка кафедри д-р. пед. наук, проф. Т. Дороніна наголосила на важливості обговорення особливостей проходження зимової екзаменаційної сесії, що буде проходити в дистанційному форматі. На засідання була запрошена методист навчально-методичного відділу КДПУ, Л. Фадєєва, яка детально розповіла та наочно продемонструвала роботу з екзаменаційними курсами цієї сесії та відповіла на поточні питання. Викладачі кафедри педагогіки вдячні навчально-методичному відділу за оперативність, впевнені в успішності складання студентами зимової екзаменаційної сесії, для чого в університеті створені необхідні умови.

Метод.семмінар 18.11 
20784

20 жовтня 2022 року на платформі Zoom викладачами кафедри педагогіки проведений інформаційний вебінар щодо педагогічної складової акредитаційної експертизи для викладачів університету.

 

 IMG 1366

 

 

З вітальним словом виступила перший проректор О. Остроушко.

Модератором семінару зав. кафедри педагогіки, Т. Дороніною, були окреслені ключові моменти успішного проходження акредитаційних експертиз та підкреслені основні моменти щодо Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти.

20439
 Робоча нарада

 

22 вересня 2022 року відбулася методична нарада викладачів кафедри педагогіки, де було обговорено питання змісту программ з навчальних дисциплін «Сучасні освітні парадигми і технології», «Методологія науково-педагогічних досліджень», «Методика виховної роботи», «Інноваційні технології навчання і виховання», «Педагогічний контроль в системі освіти», а також сертифікатних програм, запропонованих кафедрою педагогіки, а саме: «Педагогіка вищої школи» та «Педагогічний менеджмент». 

 Робоча нарада 3  Робоча нарада2
Зокрема, викладачами А. Король, С. Кучер, І. Макаренко була презентована інформація щодо формування загальних та спеціальних компетентностей здобувачів освіти в процесі вивчення навчальних дисциплін: «Менеджмент в освіті», «Педагогічний коучинг», «Педагогічний маркетинг», «Самоменеджмент сучасного керівника в освіті».

 

 

Шляхом дискусії були визначені загальні та спеціальні компетентності та програмні результати навчання. Завідувачка кафедри проф. Т. Дороніна підсумувала, наголосивши на необхідності надання сертифікатним програмам цілісного модерного характеру.

Робоча нарада1 
20204
 Doc4 page 0001  

 

 

Новий навчальний рік розпочався з плідної роботи викладачів кафедри педагогіки. Завідувачка кафедри д-р. пед. наук, професорка Т. Дороніна привітала колег з початком нового року.

 

 Кафедра1  Кафедра

Вже 18 серпня 2022 року відбулося перше засідання науково-методичного семінару викладачів кафедри «Професіоналізм педагога в сучасній педагогічній освіті». Модератором канд. пед. наук, доценткою О. Білоус було наголошено на основних завданнях семінару на 2022-2023 навчальний рік, обговорювалися питання щодо оновлення програми для магістрів з навчальної дисципліни «Сучасні освітні парадигми та технології».
15 вересня 2022 року вже обговорювалося оновлення програм для бакалаврів з навчальних дисциплін «Загальна педагогіка» та «Методика виховної роботи».
Влучні висловлювання викладачів кафедри дозволили скорегували робочі програми відповідно до вимог сучасного освітнього процесу.

20075

НМС 2022 23

20073

 

 

Сеінар 21 22

 

Звіт
про роботу науково-методичного семінару «Професіоналізм педагога в сучасній педагогічній освіті» за 2021-2022 н.р.

Науково-методичний семінар проводився впродовж навчального року.
Тема науково-методичного семінару є актуальною і логічно доповнює комплексну науково-дослідницьку тему кафедри педагогіки.
У сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус педагога, викладача, його освітні функції, відповідно зміняються вимоги до рівня його професіоналізму.
На звітній 2021-2022 н.р. було заплановано проведення чотирьох засідань, які було проведено за визначеними напрямами.

Засідання № 1. Відбулося обговорення викладачами кафедри питання про навчальні програми для аспірантів на 2021-2022 н.р. Завідувачка кафедри, професорка Т. Дороніна виступила з питання розподілу доручень та графіку виконання робіт, щодо підготовки до акредитації ОНП «Освітні, педагогічні науки». Обговорювалися питання підготовки до проходження переддипломної та асистентської практики магістрантів спеціалізації «ПВШ». Розглядалися питання оновлення тематики курсових робіт, їх змістового наповнення (16.09.2021 р.).

Засідання № 2. Завідувачка кафедри, професорка  Т. Дороніна виступила з питання обговорення членами кафедри проведення регіонального науково-практичного семінару для науковців. Організаційний комітет науково-практичного семінару (доцентка І. Макаренко, ст. викладачка І. Волощук, доцентка С. Щербина) розробив алгоритм дій задля ефективної роботи в даному напрямі.
З доповідями виступили, доцентка А. Король на тему: «Сучасні інформаційно-комунікаційні засоби у розвитку інноваційної студента у навчально-виховному процесі» та доцентка В. Іванова на тему: «Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища ЗВО». Обговорювалися питання оновлення робочих програм кафедри. Також, професорка Дороніна Т. наголосила на роботі організаційного комітету (доцентка Білоус О., доцентка Король А., професорка Кучер С.) щодо розробки Положення про організацію та проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні педагогічні науки» у Криворізькому державному педагогічному університеті (18.11.2021 р.).

Засідання № 3. Обговорення викладачами кафедри питання про проблематику сучасних дисертаційних досліджень із педагогіки (за матеріалами рецензованих 2021-2022 н.р. дисертацій та авторефератів).
Методична консультація канд. пед. наук К. Польгун щодо вивантаження методичних матеріалів на Moodle.
Заслухали доповіді доцента О. Потапенко на тему: «Становлення та розвиток вищої педагогічної освіти в Украйні» та доцентки І. Макаренко на тему: «Проблема освіти дорослих у контексті реалізації концепції навчання впродовж життя» (17.02.2022 р.).

Засідання № 4. Відбулося обговорення результатів проведеного регіонального семінару «Професіоналізм педагога – стратегія оптимізації якості сучасної освіти» для вчителів та молодих вчених, підведення підсумків роботи завідувачкою кафедри, професоркою Т. Дороніною.
З доповіддю на актуальне тему: «Організація освітнього процесу в умовах дистанційної освіти» виступила О. Білоус.
Були представлені доповіді  ст. викладачки І. Волощук на тему: «Формування інноваційно-комунікаційної компетентності майбутнього фахівця під час дистанційного навчання» та доценткою С. Щербини на тему: «Використання сучасних інформаційних методів у професійній підготовці майбутніх фахівців».
На засідання була запрошена канд. пед. наук, К. Польгун з метою обговорення та інформатизації щодо роботи в Moodle в процесі літньої екзаменаційної сесії.
На засіданні модератор доцентка О. Білоус запропонувала розглянути пропозиції щодо підготовки завдань задля проходження студентами педагогічної практики в ДОТ (дистанційно). Завдання були розподілені між членами кафедри. Презентації наочно демонстрували, як будуть виглядати завдання на Moodle. Доцентка О. Білоус виступила з пропозиціями щодо плану роботи науково-методичного семінару на 2022-2023 н.р. (01.06.2022 р.).

У ході проведення науково-методичних семінарів доповідачі виступали з доповідями, в яких розглядалися всі актуальні питання. У дискусіях, обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні члени кафедри. Вони висловлювали свої погляди, міркування, ділилися своїм власним педагогічним досвідом. Хотілося б відмітити високу активність викладачів під час проведення семінарів. Семінар дає змогу доповідачам поділитися своїми власними надбаннями та розширити коло наукових досліджень усіх членів кафедри.
Також, інформація про проведення науково-методичного семінару, план семінару та доповіді викладачів розміщені в електронному вигляді на сайті нашого університету, що сприяє покращенню іміджу кафедри, презентує роботу кафедри та популяризує нові наробки викладачів кафедри.
Основною метою проведення наших науково-методичних семінарів було ознайомлення з новітніми технологіями та підвищення рівня власної педагогічної майстерності. Мета науково-методичного семінару була досягнута, завдання виконані.

Інформацію підготувала канд. пед. наук, доцентка О. Білоус.

20072

07 квітня 2022 року завідувачка кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна провела робочу нараду, в якій взяли участь викладачі кафедри.

Кафедра 07 22

Під час робочої наради були обговорені питання проходження студентами ІV курсу педагогічної практики, перевірки та оцінювання звітної документації студентів, підготовки та проведення регіонального науково-методичного семінару та рецензування статей, поданих до друку в збірник «Педагогічне Криворіжжя», а також обговорення освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

18937

Розпочався новий навчальний рік, і викладачі кафедри педагогіки провели перше засідання науково-методичного семінару кафедри. На засіданні було розглянуто планування роботи семінару на новий навчальний рік та визначено коло завдань, які потребують першочергового розв’язання:
- видання науково-методичних матеріалів, задля забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри педагогіки;
- оновлення тематики написання курсових робіт студентами;
- розробка завдань з педагогічної практики у ДОТ в умовах карантинних обмежень;
- активізація роботи з аспірантами кафедри педагогіки щодо надання додаткових консультацій за профілем кафедри.

Метод. семінар вересень2020

План роботи семінару кафедри педагогіки за посиланням.

12643
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша