Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

Розпочався новий навчальний рік, і викладачі кафедри педагогіки провели перше засідання науково-методичного семінару кафедри. На засіданні було розглянуто планування роботи семінару на новий навчальний рік та визначено коло завдань, які потребують першочергового розв’язання:
- видання науково-методичних матеріалів, задля забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри педагогіки;
- оновлення тематики написання курсових робіт студентами;
- розробка завдань з педагогічної практики у ДОТ в умовах карантинних обмежень;
- активізація роботи з аспірантами кафедри педагогіки щодо надання додаткових консультацій за профілем кафедри.

Метод. семінар вересень2020

План роботи семінару кафедри педагогіки за посиланням.

12643

10 лютого 2020 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару викладачів кафедри педагогіки, на якому було актуалізовано питання щодо можливості налагодження зворотного зв’язку із студентами під час вивчення навчальних курсів «Загальна педагогіка» та «Методика виховної роботи» з використанням платформі Moodle.

Завідувач кафедри педагогіки д-р. пед. наук, професор Т.О. Дороніна звернула увагу на досвід колег, викладачів кафедри філософії щодо інформаційного наповнення курсу «Методологія наукових досліджень», який вже розміщений на платформі Moodle.

У результаті обговорення варіантів подання та розміщення матеріалів було ухвалено рішення щодо комплексного впровадження роботи викладачів-студентів в системі електронного спілкування вже з початку березня 2020 р.

 
IMG 20200210 144110
семанір к.п. 10.02.20  семінар К.п. 10.02.20 
10117

семінар НМС КП 19 20

9143

4 квітня 2019 р. на кафедрі педагогіки відбулося засідання науково-методичного семінару. Під час зустрічі було обговорено доповіді канд. пед. наук, доцента І.А. Волощук («Формування громадянської та соціальної компетентностей учнів при вивчення математики») та канд. пед. наук, доцента С.М. Щербини («Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього вчителя в контексті Концепції нової української школи»).

Семінар 4.04.19

У обговоренні взяли участь д-р пед. наук, професор Т.О. Дороніна, канд. пед. наук., доцент О.С. Білоус, канд. пед. наук., доцент Н.І. Зеленкова та канд. пед. наук., доцент В.В. Іванова.

Відповідальна за роботу секції науково-методичного семінару – доцент О.С. Білоус.

7457

20 грудня 2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри, під час якого було обговорено низку важливих питань: результати акредитації спеціальності 011 Освітні педагогічні науки; підготовка  до регіонального науково-практичного семінару для вчителів та молодих науковців на тему: «Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти»; питання розміщення методичних матеріалів фундаментальних педагогічних дисциплін у системі Moodle тощо.

IMG 44871 IMG 4490
6527
Семінар квітень
19 квітня 2018 року на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Задля підвищення професійного рівня викладачів і обговорення нових педагогічних досягнень були заслухані доповіді доцента В. Іванової «Розвиток професійної творчості майбутніх викладачів системі професійної підготовки» та доповідь доцента І. Макаренко «Підприємницький університет як засіб реалізації концепції навчання протягом життя».
Викладачами кафедри (доцентами О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, А. Король, О. Потапенко, С. Щербина) в ході жвавої дискусії обговорювалися питання щодо стану підготовки до проведення ККР серед магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 
Модератором виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка звернула увагу на співпрацю та співтворчість членів кафедри при виконанні поставлених завдань.
4689

семінар 16.12.17

16.01.2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Викладачами було обговорено низку важливих, для забезпечення стабільної роботи кафедри, питань.

Завідувач кафедри Т. Дороніна проінформувала викладачів про стан підготовки аспірантів кафедри. В обговорення питання взяли участь доценти А. Король, О.Потапенко, С.Щербина. Викладачі довели важливість посилення теоретичної підготовки аспірантів, оскільки саме цей аспект становить науковий апарат та власне наукову новизну виконаного дослідження. Було ухвалено рішення про звернення до навчально-наукового відділу з питання внутрішнього перерозподілу лекційних та практичних занять у навчальному плані аспірантів (із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки).

Доцент В. Іванова ознайомила з основними вимогами щодо форматування наукового тексту та оформлення бібліографії за оновленими (2015 р.) стандартами, доцент І. Макаренко розповіла

по сучасні вимоги до оформлення бібліографічних посилань відповідно до APA STYLE. Викладачі (доценти О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, О. Потапенко, С. Щербина) обговорили можливі варіанти осучаснення виконання студентами самостійних робіт із «Загальної педагогіки». Було визначено терміни та відповідальні за завершення навчально-методичного забезпечення магістратури за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи».

Модератором заходу виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка наголосила на необхідності спільної та системної роботи членів кафедри над завданнями, що ставить перед кафедрою (та іншими структурними підрозділами) керівництво університету в сучасних умовах.

3748

для викладачів

2436

          22 вересня на кафедрі педагогіки КДПУ відбулося засідання науково-методичного семінару, під час якого було обговорено питання програмного забезпечення навчальних дисциплін "Загальна педагогіка", "Методика виховної роботи" та "Сучасні освітні технології та парадигми". Доцент кафедри О.  Білоус (відповідальна за роботу науково-методичного семінару) наголосила на необхідності своєчасного оновлення навчально-методичного матеріалу з профільних дисциплін. Також було підкреслено важливість повноцінного представлення навчально-методичних матеріалів на сайті кафедри та необхідність створення навчально-методичних комплексів дисциплін із магістерської програми 011 «Освітні та педагогічні науки» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).

918

Завантажити

917
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша