Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
Семінар квітень
19 квітня 2018 року на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Задля підвищення професійного рівня викладачів і обговорення нових педагогічних досягнень були заслухані доповіді доцента В. Іванової «Розвиток професійної творчості майбутніх викладачів системі професійної підготовки» та доповідь доцента І. Макаренко «Підприємницький університет як засіб реалізації концепції навчання протягом життя».
Викладачами кафедри (доцентами О. Білоус, І. Волощук, Н. Зеленкова, А. Король, О. Потапенко, С. Щербина) в ході жвавої дискусії обговорювалися питання щодо стану підготовки до проведення ККР серед магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 
Модератором виступила завідувач кафедри Т. Дороніна, яка звернула увагу на співпрацю та співтворчість членів кафедри при виконанні поставлених завдань.
4689

8 лютого 2018 р. на спільному засіданні кафедри педагогіки та кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету відбувся попередній захист докторської дисертації кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну В.В. Томашевського на тему «Теоретичні і методичні засади форDSC 8057 копиямування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної  академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії проблем людини, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти Володимир Григорович Бутенко.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили – д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання КДПУ Лаврентьєва О.О.; д-р пед. наук, професор кафедри музичного виховання, співу та хорового диригування КДПУ Овчаренко Н.А.; д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти КДПУ Савченко Л.О.

Ґрунтовна доповідь дисертанта викликала наукову дискусію та жваве обговорення. Враховуючи позитивні рецензії, схвальні відгуки наукового зібрання, актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, їх впровадження та повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, було ухвалено спільне рішення про рекомендацію дисертації Томашевського В.В. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах» спеціалізованій вченій раді для попереднього розгляду та захисту.

Фотозвіт тут.

3974

семінар 16.12.17

16.01.2018 р. на кафедрі педагогіки відбулося чергове засідання науково-методичного семінару. Викладачами було обговорено низку важливих, для забезпечення стабільної роботи кафедри, питань.

Доцент В.Іванова ознайомила з основними вимогами щодо форматування наукового тексту та оформлення бібліографії за оновленими (2015 р.) стандартами, доцент І.Макаренко розповіла

по сучасні вимоги до оформлення бібліографічних посилань відповідно до APA STYLE. Викладачі (доценти О.Білоус, І.Волощук, Н.Зеленкова, О.Потапенко, С.Щербина) обговорили можливі варіанти осучаснення виконання студентами самостійних робіт із «Загальної педагогіки». Було визначено терміни та відповідальні за завершення навчально-методичного забезпечення магістратури за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи».

Модератором заходу виступила завідувач кафедри Т.Дороніна, яка наголосила на необхідності спільної та системної роботи членів кафедри над завданнями, що ставить перед кафедрою (та іншими структурними підрозділами) керівництво університету в сучасних умовах.

3748

для викладачів

2436

          22 вересня на кафедрі педагогіки КДПУ відбулося засідання науково-методичного семінару, під час якого було обговорено питання програмного забезпечення навчальних дисциплін "Загальна педагогіка", "Методика виховної роботи" та "Сучасні освітні технології та парадигми". Доцент кафедри О.  Білоус (відповідальна за роботу науково-методичного семінару) наголосила на необхідності своєчасного оновлення навчально-методичного матеріалу з профільних дисциплін. Також було підкреслено важливість повноцінного представлення навчально-методичних матеріалів на сайті кафедри та необхідність створення навчально-методичних комплексів дисциплін із магістерської програми 011 «Освітні та педагогічні науки» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»).

918

Завантажити

917
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31