Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

Білоус 10.05

 

10 травня 2023 року доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук О. С. Білоус провела відкриту лекцію на тему: «Інноваційна парадигма освіти ХХІ століття» з навчальної дисципліни «Сучасні освітні парадигми та технології».

 

 

На лекції були присутні магістранти факультету географії, туризму та історії (гр. ГТм-22; ІСм-22; ІГм-22), а також викладачі кафедри педагогіки: канд. пед. наук, ст. викладач I. А. Волощук, канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, доцент С. М. Щербина.

 

Лектор О. С. Білоус довела студентам, що інноваційність є ознакою сучасності, розкрила сутність та завдання інноваційної парадигми освіти, ознайомила з нормативними документами, які регламентують інноваційну діяльність та акцентувала увагу на тому, що інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

 

 

 

Під час обговорення та аналізу лекції присутні члени кафедри відзначили, що лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

 Білоус1 10.05
22386

Король2 відкрита лекція квітень 2023

На лекції були присутні студенти І курсу українського, технологічного та мистецького факультету (гр. УАФ-22, УІФ-22, УПФ-22, УФР-22, ТНІ-22, ПТ-22, МХК-22), а також викладачі кафедри педагогіки: д-р пед. наук, професор Т. О. Дороніна, д-р пед. наук, доцент С. Л. Кучер, канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус, канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, доцент І. Є. Макаренко, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Волощук, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Коваленко.

 

У квітні 2023 року доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук А. М. Король провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Методи і засоби навчання».

 

Король відкрита лекція

Король відкрита лекція додатково 2023

Король відкрита лекція квітень2023 

Доцент А. М. Король ознайомила студентів з історією виникнення способів навчання в педагогічній науці, розкрила трактування понять «метод» і «прийом» навчання, різні підходи до класифікації методів навчання. Лектор обґрунтувала методи організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та шляхи вибору методів навчання. Особливу увагу Король А.М. акцентувала на сучасних засобах навчання, їх класифікацію та характеристику.

Король1 відкрита лекція квітень 2023

Під час обговорення та аналізу лекції присутні члени кафедри відзначили, що лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

22256

 Щербина 17.03.22

Щербина1 17.03.22

 

 

 

17 березня 2023 року доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук С. М. Щербина провела відкриту лекцію на тему: «Методика організації морального виховання учнів» з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи».

Щербина3 17.03.22

На лекції були присутні студенти ІІІ курсу природничого факультету та факультету іноземних мов (гр. БХ-20, БП-20, ХІ-20 АНФ-20, НАФ-20), а також викладачі кафедри педагогіки: д-р пед. наук, професор Т. О. Дороніна, д-р пед. наук, професор С. Л. Кучер, канд. пед. наук, доцент О. С. Білоус, канд. пед. наук, ст. викладач І. А. Волощук, канд. пед. наук, доцент В. В. Іванова, канд. пед. наук, доцент А. М. Король, канд. пед. наук, доцент О. Б. Потапенко.

 

 

Олімпіада 2023

 

 

 

Під час обговорення та аналізу лекції присутні члени кафедри відзначили, що лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

Лектор С. М. Щербина довела студентам, що моральне виховання підростаючого покоління є актуальною педагогічною проблемою в умовах сьогодення, розкрила сутність, завдання та зміст морального виховання учнівської молоді на етапі становлення Нової української школи; ознайомила майбутніх педагогів з методикою формування моральної культури здобувачів освіти, основними формами та методами.

 

Щербина5 17.03.22

21708
 Макаренко1 23

Олімпіада 2023

02 березня 2023 року кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки І. Є. Макаренко провела відкриту лекцію для студентів І курсу факультетів іноземних мов та фізико-математичного на тему «Поняття про особистість, її розвиток та формування». На занятті також були присутні викладачі кафедри педагогіки та аспіранти. 

 

Так, протягом лекційного заняття було обговорено актуальні питання щодо основних факторів впливу на формування та розвиток особистості у контексті сучасних трансформаційних змін у суспільстві. Наголошено на важливості урахування усіх взаємопов’язаних чинників розвитку особистості, які покликані діяти гармонійно за умови оптимального їх використання. На занятті також було піднято питання щодо важливості формування та розвитку у сучасних школярів так званих «soft skills» (м’яких навичок), які включені до системи навичок ХХІ століття сучасного школяра нової української школи.

Макаренко2 23

 Макаренко3 23

 

Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалася презентація з теми, актуальні приклади щодо теорії та практики формування та розвитку особистості, систематичний зворотній зв’язок. Органічне застосування різноманітних методів та прийомів педагогічного впливу сприяло встановленню педагогічного контакту, породжувало емоційний відгук у студентів та сприяло активізації їх пізнавальної діяльності, власного творчого пошуку. 

21526

 8 жовтня 2022 року відбулася відкрита лекція канд. пед. наук, доцента кафедри педагогіки Потапенка О. Б. за темою «Становлення та розвиток наукової педагогіки (16 – перша пол. 17 ст.)» для студентів І курсу факультету дошкільної та технологічної освіти (гр. ДВП-22; СО-22).

Лекційне заняття проводилося в умовах дистанційного навчання з використанням сервісу Zoom. З метою підвищення наочності навчального матеріалу та полегшення його сприйняття викладач використав мультимедійні презентації.

Відкрита лекція, проведена Потапенком О. Б. колегами була оцінена позитивно. Особливу увагу в аналізі було приділено цікаво підібраному та грамотно структурованому навчальному матеріалу, вмінню викладача доступно розкривати перед студентською аудиторією складні проблеми теоретичних пошуків педагогів минулих часів. Також колеги висловили побажання використовуватиінтерактивні технології та мотивувати активність студентів під час навчальних занять.

 ВІдкрита лекція Потапенко2Відкрита лекція Потапенко  
20287

7 жовтня 2022 року відбулася відкрита лекція докторки педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки С. Л. Кучер за темою «Становлення та розвиток наукової педагогіки XVI- першої половини XIX ст.» з курсу «Загальна педагогіка» для студентів І курсу психолого-педагогічного факультету.

Тема лекції була присвячена огляду основних етапів розвитку педагогічного знання на початку та в процесі формування цієї галузі науки. Лекторка запропонувала зупинитися на аналізі педагогічних поглядів видатних мислителів і діячів Европи: Я. А. Коменського, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарта та А. Дістервега.

 Відкрита пара Кучер  Відкрита пара Кучер5
20286

Графік відкритих занять

на 2022-2023 навч. рік

20097
IMG 3829

20 лютого 2020 року з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на факультеті іноземних мов, у групі АНФ-18, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки, Макаренко Іриною Євгенівною проведено відкрите лекційне заняття на тему: «Закономірності, принципи і правила навчання».

У межах тематики відкритої лекції викладачем було розкрито основні підходи щодо класифікації закономірностей та принципів навчання, окреслено та проаналізовано їх характеристики, надано чітке визначення ключовим поняттям. Окрім цього, лекторка торкнулася історичного дискурсу щодо формулювання основних законів, принципів і правил навчання, вдало цитуючи видатних філософів та дидактів.

 
10251

14.05.2019 р. була проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Форми організації навчального процесу в школі» викладачем кафедри педагогіки канд. пед. наук, доцентом І.А.Волощук. На відкритий парі були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти ІІ курсу фізико-математичного факультету (гр. МІ/ФІ/І-17).

7833

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки 05.04.2019 р. доцентом кафедри О.Б. Потапенком було проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» на тему: «Зміст освіти в сучасній школі». На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри педагогіки. Аудиторію складали студенти-історики другого курсу факультету географії, туризму та історії.

7507
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31