Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

 

 

 

22 вересня 2022 року відбулася консультація студентів факультету української філології (гр. УАФ-20, УПФ-20, УФР-20) щодо виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін.

 Консультація Король

Викладач кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент А. М. Король пояснила студентам ІІІ курсу, що курсова робота є письмово виконаною самостійною навчально-дослідницькою роботою та розкриває теоретичні і практичні аспекти обраної теми. Вона базується на вивченні законів, постанов уряду, нормативних і методичних матеріалів, наукових джерел, а також на практичному матеріалі. Її виконання вимагає від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми дослідження, але й уміння аналізувати, рецензувати наукові досягнення в досліджуваній галузі науки, пов’язувати питання теорії з практикою, здійснювати статистичні та інші розрахунки й оцінки, робити узагальнення, висновки й рекомендації. Король А. М. розкрила написання курсової роботи, яка передбачає декілька етапів, ознайомила з основними завданнями та вимогами до змісту курсової роботи. Викладач роз’яснила критерії оцінювання дослідження та ознайомила студентів української філології із запропонованою тематикою курсових робіт.

20145
 Консультація Щербина

 

 

20 вересня 2022 року відбулася консультація студентів природничого факультету (гр. БХ-20, БП-20, ХІ-20) щодо виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін. 

Викладач кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доцент С.М. Щербина розкрила значення роботи над курсовим проєктом в системі професійної підготовки майбутніх педагогів, ознайомила студентів природничого факультету із запропонованою тематикою курсових робіт, з основними завданнями курсової роботи, пояснила послідовність етапів роботи над курсовою роботою, подала характеристику та вимоги до основних компонентів змісту курсової роботи, звернула увагу студентів на мовне оформлення і стиль викладу змісту курсової роботи, розкрила критерії оцінювання та роз’яснила процедуру захисту курсової роботи в онлайн режимі.

20137

25 травня 2022 року в дистанційному режимі відбувся захист курсових робіт з педагогіки студентами ІІІ курсу групи ЗОМ-19 факультету мистецтв, спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Курсові ОМ голвна25.06.22

 Курсові ОМ 25.06.22  Курсовая 25.05

Курсова1 25.05

Студенти К. Давидович, П. Мельничук, Л. Панченко, К. Плічко, Т. Тішина виконали та успішно захистили підготовлені курсові проєкти. Комісія у складі канд. пед. наук, доцента В.В. Іванової, канд. пед. наук, доцента О.Б. Потапенка та канд. пед. наук, доцента С.М. Щербини відмітили, що студенти переконали у своїй обізнаності з актуальних питань навчання і виховання школярів та учнівської молоді.

 

19421

26 травня 2022 року у Zoom відбувся захист курсових робіт студентів факультету географії, туризму та історії гр. ГОЕ-19.

 Захист 26.05.22 Захист1 26.05.22 

Захист2 26.05

Актуальність тем не викликає сумніву, презентації яскраво відображали зміст робіт та наочно демонстрували самостійність їх виконання. Науковий керівник канд. пед. наук, доцент Олена Білоус та члени комісії канд. пед. наук, доцент Анжеліка Король відмітили творчий підхід студентів до презентації своїх наукових доробків.

19410

Рецензія на курсову роботу

15979

Графік захисту курсових робіт І сем. 2019 2020 н.р. page 0001

13367
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша