Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
відділення загальної педагогіки
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра педагогіки
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
кафедра педагогіки та спеціальної освіти

V Всеукраїнська науково-практична конференція
“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”
5 листопада 2020 р., м. Запоріжжя, Україна

Інформаційний лист

Згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік, 5 листопада 2020 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку», співорганізаторами якої виступають Академія наук вищої освіти України, Криворізький державний педагогічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Запрошуємо науково-педагогічних працівників ЗВО, докторантів, аспірантів, магістрантів та всіх, кого цікавлять проблеми педагогіки вищої школи, взяти участь у роботі конференції.

Напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання сучасної вищої освіти.
2. Підготовка викладача вищої школи в умовах реформ суспільства.
3. Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти.
4. Професіоналізм і майстерність педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
5. Гендерні проблеми вищої школи.

Кінцева рубрикація збірника тез буде сформована на підставі надісланих тез.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції заочна.

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2020 р. подати електронною поштою Е-mail: pedpsy@ukr.net:
а) заявку на участь у роботі конференції (Додаток 1);
б) тези (Додаток 2);
в) копію квитанції про сплату.

Заявку, тези, копію квитанції про сплату надсилати трьома файлами, що прикріплені до одного листа. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами (напр., Ivanova_tezy, Ivanova_zayavka).

Фінансові умови участі в конференції:
Організаційний внесок за участь у конференції – 100 грн., який включає підготовку програми та збірника тез конференції, електронний варіант яких буде надісланий на вказану вами адресу електронної пошти.
При бажанні отримати друковані матеріали (збірник тез) учасники мають додатково сплатити 100 грн.
Пересилка друкованих матеріалів здійснюється через «Нову пошту» за рахунок отримувачів.
Реквізити щодо сплати будуть надіслані Вам після прийняття тез.

Контактна інформація:
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатись за електронною поштою: pedpsy@ukr.net або за телефоном: +38(067) 9893006 Чепур Ольга Олександрівна.

Додаток 1
ЗАЯВКА І ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку”

1. Прізвище, ім'я, по батькові. 
2. Науковий ступінь, звання. 
3. Посада. 
4. Установа (місце роботи/навчання). 
6. Тема доповіді. 
5. Тематичний напрям конференції. 
6. Е-mail автора. 
8. Контактна адреса (місто, № складу Нової пошти). 
9. Телефон. 
Для аспірантів додатково вказати прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його посаду та місце роботи.

Додаток 2
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА ТЕЗ
Тези теоретичних досліджень повинні включати такі блоки: 1) актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки.
Тези емпіричних досліджень повинні включати: 1) актуальність дослідження з теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) методика і організація дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕЗ НЕ ПОДАЄТЬСЯ!
Назви та смислові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом. Перед текстом тез потрібно вказати: назву, ініціали, прізвище автора, наукове звання, ступінь, посаду, установу.
Графіки, схеми та малюнки у тезах НЕ ПОДАЮТЬСЯ!
УВАГА! Тези магістрантів приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

Вимоги до оформлення тез:
1) обсяг публікації до 3-х сторінок; редактор Microsoft Word, файл з розширенням *doc, *docx, *rtf, шрифт Times New Roman Cyr 14, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх сторін – 20 мм;
2) не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування;
3) у верхньому правому куті зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив), нижче – науковий ступінь, вчене звання, назва організації; назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру.
Тексти тез мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані. За зміст тексту та наявність помилок несуть відповідальність автори.

.
Приклад

І. В. Козич
кандидат педагогічних наук, доцент
Запорізький національний університет


КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Текст тез.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

13028
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31