Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет

М А Г І С Т Р А Т У Р А

  Ступінь вищої  освіти: 

магістр

Галузь знань:

01 Освіта

Спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація:

Педагогіка вищої школи

Освітня кваліфікація:

магістр з освітніх, педагогічних наук; викладач

Термін навчання:

денна/заочна форми – 1 рік 4 місяця.

     Кафедра педагогіки КДПУ з 2017-2018 н.р. розпочала навчання магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – Педагогіка вищої школи).

     Головне завдання освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до інноваційної освітньої діяльності з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки та практики.

     Програма передбачає формування та розширення теоретико-методологічного та науково-методичного базису підготовки сучасних викладачів, оволодіння ними практичним інструментарієм наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій і здобутків у сфері освіти.

     Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців відповідної спеціальності, соціально-економічним вимогам ринку праці та має високий науковий і навчально-методичний рівень.

     Базою практики є Криворізький державний педагогічний університет (кафедра педагогіки). Зміст асистентської та переддипломної практик визначається програмою; термін і порядок проведення – навчальним планом.

     Освітнім результатом навчання є оновлення теоретичних та практичних знань викладачів, що обумовлено підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації та необхідністю опанування сучасними методами розв’язання професійних завдань.

Перевагою програми є те, що до магістратури можуть вступати особи,

що мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

     Магістр може продовжувати освіту на освітньо-науковому рівні доктора філософії, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Викладацький склад кафедри педагогіки забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Найменування дисципліни за навчальним планом

Цикл загальної підготовки (варіативна частина)

ОДН

Організація дистанційного навчання

Впровадження освітніх проектів

ВОП

ППК

Професійно-педагогічні комунікації

Цикл професійної підготовки (нормативна частина)

ТПВПО_У

Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

ОІВ

Основи інтелектуальної власності

МДФ

Моделювання діяльності фахівця

МО_ППФ

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

СП_ВШ

Системний підхід у вищій школі

ПК_СО

Педагогічний контроль у системі освіти

ДС_ВШ

Дидактичні системи у вищій школі

ІТН

Інноваційні технології навчання та виховання

ПВШ_ПМ

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність

Цикл професійної підготовки  (варіативна частина)

ПК_ВВШ

Педагогічна культура викладача вищої школи

Методика викладання у вищій школі

МВ_ВШ

ІОВС

Історія освітньо-виховних систем

Державна освітня політика України

ДОП_У

МНПД

Методологія науково-педагогічних досліджень

Методологічна культура педагогічної діяльності

МК_ПД

ГВО

Гендерний вимір освіти

Педагогічна етика

ПЕ

Зарахування

на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань

з педагогіки та іноземної мови.

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

  • оригінали і копії документа, що посвідчує особу;
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та копія додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія свідоцтва про одруження (якщо в паспорті та документі про освіту різні прізвища).

Зарахування на навчання за магістерською програмою здійснюється наказом ректора університету.

2405
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30