Кафедра педагогіки
Криворізький державний педагогічний університет
 

 З 2015 р. на кафедрі педагогіки започатковано науково-методичний журнал - альманах "Педагогічне Криворіжжя",

в якому аспіранти, які навчаються за ОНП 011 Освітні, педагоігчні науки, мають можливість прилюднити проміжні результати власних наукових пошуків.

https://kdpu.edu.ua/pedahohiky/naukova-robota/naukovi-vydannia-kafedry/811-pedahohika-v-zapytanniakh-ta-vidpovdiakh-navchalnyi-posibnyk.html
 

Розміщуємо список публікацій аспірантів, пошукачів та здобувачів вищої освіти (PhD) у часописі "Педагоігчне Криворіжжя" з 2016 по 2021 рр.  

з\п

Прізвище, ім’я аспіранта

Назва публікації

(№ 2) 2016 рік (https://goo-gl.su/QFQpdZ)

1.

Басюк Л. Б.

Варіативність визначення поняття “гендер” у сучасному педагогічному дискурсі

2.

Коваленко І. А.

Визначення поняття «педагогічна персоналія» у сучасній історико-педагогічній науці

3.

Селищева І. А.

Багатоперспективний підхід у історичній освіті європейських країн

4.

Шпонька Р. Ю., Козакова К. В., Калашник К. С.

Національно-патріотичне

виховання учнів основної школи

5.

Василюк Т. Г.

Педагогічна ігротехніка як інтерактивна технологія навчання студентів

6.

Волікова М. М.

Значення науково-публіцистичної спадщини А.М.Макаренка для підготовки майбутніх спеціалістів

7.

Кучерган Є. В.

Роль психічного стану випускників загальноосвітніх шкіл в адаптації до сучасних умов життя

8.

Мотуз Т. В.

Про програму курсу «Педагогіка толерантності» для студентів педагогічних спеціальностей

9.

Польгун К. В.

Труднощі в організації інклюзивного навчання та шляхи їх подолання

(№ 3) 2017 рік (https://goo-gl.su/NQIvub)

10.

Ховрякова Т. І.

Питання гендерної соціалізації в педагогічній пресі кінця ХХ – початку ХХІ

11.

Іванова Г. І.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання вищої математики

(№ 4) 2018 рік (https://goo-gl.su/Dy2gEH)

12.

Ланецька Ю. А.

Подолання дискримінації молодшого школяра в умовах сучасної школи

13.

Побоча Т. Д.

Розвиток емоційного інтелекту сучасного вчителя в умовах неперервної педагогічної освіти

14.

Селищева І. А.

Шкільна історична освіта у світлі Концепції «Нова українська школа»

15.

Щербина С. М., Микитенко М. В.

Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення історії у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

16.

Ступак К. Є.

Освіта дорослих в Україні та Фінляндії

17.

Івченко В. І.

Професійна підготовка майбутнього вчителя: вимоги сучасної школи

18.

Дубель І. М.

Актуальні підходи до формування краєзнавчих компетентностей педагогічних фахівців

шкільної географічної освіти

19.

Коваленко І. А.

Традиції та інновації в сучасній український школі: концепція НУШ

(№ 5) 2019 рік (https://goo-gl.su/vmgG)

20.

Микитенко М. В.

Саморозвиток та навчання впродовж життя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського як

формування державної освітньої політики в Україні

21.

Івченко В. І.

Дизайн-освіта в межах концепції навчання впродовж життя

22.

Герасименко О. Ю.

Принципи освітньої політики Фінляндії

23.

Дубель І. М.

Особливості визначення поняття «краєзнавча компетентність» у контексті безперервної освіти

24.

Плотнікова В. І.

Ідея неперервної освіти в українських народних казках

25.

Ховрякова Т. І.

Українська педагогічна преса (1985 – 2000 рр.)

26.

Шумська Д. І.

Гендерне виховання як актуальна проблема сучасності

(№ 6) 2020  https://goo-gl.su/Ra53XE

27.

Герасименко О. Ю.

Принципи освітньої політики Фінляндії

28.

Дубель І. М.

Представленість поняття «краєзнавча компетентність» у структурі неперервної краєзнавчої освіти

29.

Ступак К. Є.

Мультилінгвізм як феномен ХХІ століття

30.

Плотнікова В. І.

Розвиток народного родинознавства в етнопедагогічній думці (друга пол. ХІХ ст. –

поч. ХХ ст.)

31.

Приступа Я. В., Зеленкова Н. І.,

Тенденції розвитку природничої освіти в умовах Нової української школи

32.

Король А. М., Микитенко М. В.

Концептуальні засади визначення поняття «дискримінація» в умовах педагогічної освіти

33.

Басюк Л. Б.

Формування гендерної компетентності майбутніх педагогів

34.

Микитенко М. В.

Впровадження ідеї рівності та недискримінації в інклюзивній освіті

35.

Шумська Д. І.

Питання гендерного виховання у вітчизняному педагогічному дискурсі другого десятиліття ХХІ ст.

37.

Іванова Г. І.

Інтенсифікація розумової праці студентів засобами комп’ютерної візуалізації навчального матеріалу

38.

Івченко В. І.

Художньо-естетична інтерпретація як ключова компетенція професійної діяльності майбутніх дизайнерів у контексті оновлення вітчизняної системи освіти

39.

Коваленко В. К.

Особливості використання художнього проектування засобами комп’ютерної графіки у

вищій школі

40.

Пасічник Л. В.

Подвійні спеціальності та «широкий профіль» підготовки вчителя-словесника (історико-педагогічний досвід)

(№ 7) 2021 рік https://goo-gl.su/36PPgbWj

41.

Калугін Р. Ю.

Фахові компетентності магістрів спеціальності 014 середня освіта (математика)

42.

Коваленко І. А.

Провідні напрями наукових досліджень Криворізького державного педагогічного інституту (80-ті рр. ХХ ст.)

43.

Король А. М., Микитенко М. В.

Періодизація розвитку освіти в Україні

44.

Плотнікова В. І.

До питання визначення поняття виховання як керування

45.

Поляковська О. О.

Лісабонська конвенція як стандарт визнання документів про освіту в європейському просторі

46.

Ланецька Ю. А.

Професійний стандарт вчителя початкових класів: гендерний аспект

47.

Ховрякова Т. І.

Підготовка молоді до сімейного життя: дискусійність проблеми у сучасному освітньому дискурсі

51.

Шумська Д. І.

Гендерне освітнє законодавство: Фінляндія та Україна

16048
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30